Close menu
 
Favoriet Archief

Waarborgfonds wil ruimere NHG verlengen

  • Verbraeken, H.

Ook in 2011 moeten kopers van duurdere huizen, boven de euro 265.000 en tot euro 350.000 een Nationale Hypotheekgarantie kunnen krijgen.

Dat vindt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), die de hypotheekgaranties verstrekt. Uit onderzoek blijkt dat van de verruiming gretig gebruik wordt gemaakt.

Verruiming

De garantieregeling betekent voor huizenkopers lagere rentelasten en meer gemak bij het regelen van de hypotheek, omdat de lening wordt geborgd. De tijdelijke verruiming die als crisismaatregel werd geïntroduceerd, zou voorlopig met een jaar moeten worden verlengd, zegt WEW-directeur Karel Schiffer. Hij zal het nieuw te vormen kabinet daarom vragen. De verruiming loopt eind dit jaar af.

Schiffer verwijst naar nog niet gepubliceerd onderzoek van de Erasmus Universiteit, in opdracht van de WEW, waaruit blijkt dat kopers flink gebruik hebben gemaakt van de verhoogde Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Het totaal aantal NHG's ligt in de drie kwartalen sinds 1 juli circa 66.000 hoger, een stijging van 50% vergeleken met een jaar eerder. Daarvan vielen circa 8.000 NHG's in het hogere prijssegment, 12% van het totaal aantal verstrekte NHG's.

Instrument tegen vraaguitval

'Zonder die verhoging was het aantal verstrekte NHG's 12% lager geweest', stelt Dirk Brounen, hoogleraar finance en real estate aan de Erasmus Universiteit. Door de verhoging van de NHG-kostengrens is de betaalbaarheid en de bereikbaarheid van de woningmarkt aanzienlijk vergroot. 'Hiermee kan de NHG worden ingezet als instrument om liquiditeit te verschaffen in een woningmarkt die kampt met vraaguitval.'

Een oorzakelijk verband tussen de verhoging van de NHG-kostengrens en het in de tweede helft van 2009 gestarte prille herstel van de woningmarkt is niet direct vast te stellen, aldus Brounen. 'Je kunt hier geen laboratoriumtests voor opstellen.' Wel hebben de verkopen binnen het prijssegment van euro 265.000 tot euro 350.000 een opleving laten zien ten opzichte van de hele woningmarkt.

In het eerste kwartaal van 2009 besloegen de transacties in het duurdere segment boven de euro 265.000 18,5% van het totaal aantal woningtransacties. Sinds de verhoging van de NHG is het marktaandeel van dit prijssegment tot euro 350.000 (inclusief kosten koper) gestegen tot 20%.

Reactie NVB

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) toont zich ingenomen met het onderzoeksresultaat en het pleidooi van Schiffer. 'Verlenging stuit bij ons niet op weerstand', aldus een NVB-woordvoerder. Banken hoeven bij financiering van een koopwoning met NHG nauwelijks reserves aan te houden op hun balans.

Schiffer verwacht brede politieke steun voor zijn voorstel aan het nieuwe kabinet. 'Ik kan me niet voorstellen dat je maatregelen durft te treffen die de financieringsmogelijkheden voor het kopen van een huis zullen beperken.'

Bij een NHG-garantie staat het Rijk in laatste instantie borg, maar eerst is er nog de buffer van het WEW zelf, nu euro 610 mln. Dat zijn de eenmalige premies van de huizenkopers die van de NHG gebruikmaken. 'Daarmee kun je een prijsval op de woningmarkt van 20% à 25% opvangen', aldus Schiffer.

Reactie VVD

Brigitte van der Burg van de VVD-Tweedekamerfractie is enthousiast voor verlenging. 'Het werkt dus', aldus Van der Burg, die zich in 2009 in de Kamer sterk heeft gemaakt voor uitbreiding. Aanvankelijk negeerde het kabinet een ruime meerderheid voor haar motie om de NHG-garantie te verhogen. Onder druk van de Kamer is het kabinet in juni 2009 alsnog overgegaan tot verhoging.

Bron: FD
 
Reageer als eerste op dit bericht!

Bel gratis met 0800 - 666 666 7 voor hulp met inloggen