Close menu
 
Favoriet Economie & Politiek

Gemengde reacties op kabinetsplan tegen misbruik coöperatievorm

  • Mulder, T.
Bekijk hier de PDF

Taco Mulder

Amsterdam

Belastingadviseurs verschillen sterk van mening over het effect van het kabinetsvoorstel om het gebruik van Nederlandse coöperaties bij investeringen in Nederland of het buitenland te beperken. Volgens Roland Brandsma, hoogleraar belastingrecht en fiscalist bij PwC, leidt het plan tot extra fiscale onzekerheid. Dat doet het imago van Nederland bij het buitenlandse bedrijfsleven geen goed.

'Buitenlandse ondernemingen die overwegen om hun investeringen via Nederland te laten lopen, zullen niet tot volgend jaar wachten. Zij zullen kiezen voor een andere, buitenlandse, route.'

Wiecher Munting, oud-belastinginspecteur en fiscalist bij Otterspeer Haasnoot & Partners, ziet het kabinetsplan juist als een bevestiging van de huidige praktijk, waardoor de aantrekkelijkheid van de coöperatievorm eerder toe- dan afneemt. 'Het wordt er zelfs iets mooier door, omdat nu glashelder wordt wanneer het gebruik van de coöperatie als misbruik wordt gezien voor het ontwijken van dividendbelasting. Dit komt de voorspelbaarheid ten goede.'

Twee weken geleden berichtte het FD dat buitenlandse ondernemingen de afgelopen jaren steeds vaker een Nederlandse coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid hebben opgezet. Daarmee ontwijken zij de heffing van Nederlandse dividendbelasting op winstuitkeringen, die zij vanuit het buitenland terugsluizen naar de moedermaatschappij. Tegen deze belastingconstructie bestaan grote bezwaren in binnen- en buitenland.

Het kabinet stelt nu voor om een nieuwe antimisbruikmaatregel in te voeren. Die voorziet in het alsnog heffen van dividendbelasting bij de leden van de coöperatie, wanneer er een zogeheten 'ontgaansstructuur' is gecreëerd.

Munting stelt dat de nieuwe wettekst alleen volledig kunstmatige constructies aanpakt. 'De wet verwijst hiermee impliciet naar een arrest van het Europees Hof van Justitie over een constructie die werd toegepast door frisdrankenconcern Cadbury-Schweppes. Daaruit bleek dat de Europese lidstaten niet mogen eisen dat bedrijven in hun land aanwezig zijn met een volledig aangeklede staf. Het is voldoende indien de activiteiten redelijk bemenst zijn om te ontsnappen aan de kwalificatie volledig kunstmatig.'

Brandsma is het daar niet mee eens. Hij meent dat de wettekst meer ruimte voor interpretatieverschillen bevat dan Munting stelt. Die tekst luidt kort gezegd: als het voornaamste doel of een van de voornaamste doelen het ontgaan van dividendbelasting of buitenlandse belasting is, dan grijpt Financiën in. De zinsnede 'een van de voornaamste doelen' garandeert volgens Brandsma geen objectieve weging.

Belastingadviseurs zijn verdeeld over interpretatie wettekst

Bron: FD Krant
 
Reageer als eerste op dit bericht!

Bel gratis met 0800 - 666 666 7 voor hulp met inloggen