Close menu
 
Favoriet Economie & Politiek

Ex-directeur Vestia geeft zichzelf €3,5 mln

  • Hans Verbraeken
Vestia
Vestia Hollandse Hoogte

Erik Staal, de per 1 februari naar huis gestuurde directeur-bestuurder van woningcorporatie Vestia, heeft goed voor zichzelf gezorgd. Staal blijkt ‘bij het einde van zijn dienstverband recht te hebben volgens bestaande afspraken op een eerder in depot gereserveerd bedrag van 3.528.000 euro’, zo meldt minister van binnenlandse zaken Liesbeth Spies vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Dat genoemde bedrag ‘ziet op de afkoop van diverse eerdere aanspraken en [is] ter dekking van het oorspronkelijke recht van de bestuurder op een eindloonregeling in het kader van zijn pensioen’, zo staat in de brief aan de Kamer.

Ongepast

Spies is verbolgen over de pensioenafspraken waarmee Erik Staal is vertrokken. De minister noemt de pensioenregeling ‘ongepast’. Dat vindt zij ook van de jaarlijkse beloning van Staal de afgelopen jaren. Over 2010 ontving Staal bijvoorbeeld 5 ton, waarvan 355.000 euro salaris, 117.000 euro aan pensioen en nog eens een bonus van 28.000 euro.

Spies: ‘Ik vind de hoogte van de beloning van de voormalig bestuurder (…), alsmede de omvang van de overige afspraken (…) ongepast voor een woningcorporatie, ook gelet op de timing.’ De pensioenafspraken zullen ook worden betrokken in het forensisch onderzoek dat Vestia al heeft besloten te laten verrichten, zo zegt de minister. ‘Vestia heeft mij toegezegd de (totstandkoming van de) hiervoor gememoreerde (pensioen)afspraken mee te zullen nemen bij het forensisch onderzoek waartoe zij heeft besloten’, aldus de minister in de brief.

Geen vertrekregeling

Naast deze pensioen- en vertrekafspraken ‘in depot’ krijgt Staal geen vertrekregeling mee, aldus de minister. Dat heeft de raad van commissarissen van Vestia de minister laten weten, aldus Spies. Verder wil de raad daarover niet veel kwijt aan de minister, ‘want de bestaande afspraken tussen de raad van commissarissen van Vestia en de bestuurder omtrent zijn dienstverband zijn vertrouwelijk’, aldus de raad. Staal krijgt geen vertrekregeling mee wegens ‘de wijze van vertrek’, waardoor hij ‘geen aanspraak kan maken op een in zijn arbeidsovereenkomst opgenomen vertrekregeling’, aldus de minister in de  brief.

Al in 2006 kaartte de Tweede Kamer het hoge salaris van Staal aan bij toenmalig minister van Volkshuisvesting Sybilla Dekker. Die sprak daar de raad van commissarissen op aan, die haar meedeelde aan deze arbeidsrechtelijke overeenkomst niets te kunnen veranderen. Wel zegde de raad toe Staals opvolger gewoon volgens de branchecode te zullen belonen.

De grootste woningcorporatie Vestia kwam de afgelopen maanden in de problemen door haar enorm grote derivatenportefeuille. Die was niet bestand tegen een rentedaling, waardoor de corporatie in grote liquiditeitsproblemen kwam. Ze moest enkele miljarden bijstorten op haar portefeuille. Bestuurder Staal moest begin februari opstappen, en de raad van commissarissen benoemde twee interim-bestuurders.

Bron: FD
 
Reageer als eerste op dit bericht!

Bel gratis met 0800 - 666 666 7 voor hulp met inloggen