Close menu
 
Favoriet Economie & Politiek

EU-hof toetst omstreden copyrightverdrag

  • Ulko Jonker
ACTA
Reuters

De Europese Commissie vraagt het EU-Hof om te beoordelen of het omstreden verdrag tegen copyright-schending (ACTA) in strijd is met fundamentele rechten.

Hoewel hij daar zelf geen twijfel over heeft, wil EU-commissaris voor buitenlandse handel Karel De Gucht dat het hoogste rechtscollege in de Unie zich uitspreekt over de vraag of het al ondertekende verdrag op enigerlei wijze in strijd is met fundamentele rechten, zoals de vrijheid van meningsuitging, de bescherming van gegevens of het intellectuele eigendomsrecht.

Het verdrag is door de Europese Unie ondertekend en unaniem aanvaard door de 27 EU-lidstaten. Maar de internetgemeenschap is ertegen in het geweer gebracht, omdat gevreesd wordt dat het verdrag leidt tot beperking van de vrijheden op het wereldwijde web.

Intellectuele eigendomsrechten

De overeenkomst, van de EU met tien andere landen waaronder de VS, Australië, Canada, Japan, Zuid-Korea en Zwitserland, is erop gericht intellectuele eigendomsrechten te beschermen die op grote schaal worden geschonden. Dat brengt volgens de Europese Commissie grote schade met zich mee voor het Europese bedrijfsleven. De waarde van namaakartikelen wordt geschat op € 200 mrd. Het ACTA-verdrag is juist bedoeld om ervoor te zorgen dat andere landen net zo streng worden als de EU in de aanpak daarvan, aldus De Gucht.

De internetlobby vreest dat het verdrag ertoe zal leiden dat internetverkeer en serviceproviders scherper worden gecontroleerd. Volgens De Gucht verandert er door het ACTA-verdrag echter niets aan de bestaande regels of controles. ‘We vragen het Hof om een oordeel omdat dit debat moet zijn gebaseerd op feiten, niet op de desinformatie en geruchten op sociale mediasites en blogs’, aldus de Belgische eurocommissaris. ‘ACTA verandert niets aan hoe we internet en sociale websites vandaag gebruiken, omdat er geen nieuwe regels aan vast zitten. ACTA helpt alleen om wat al wet is, beter af te dwingen’, aldus De Gucht.

Wachten

Het internetoproer heeft er inmiddels toe geleid dat de parlementen in Duitsland en Nederland willen wachten met de ratificatie totdat er meer duidelijkheid is over de reikwijdte van de nieuwe regels. In Nederland moet de Raad van State zich er nog over uitspreken. Een meerderheid van de Kamer, de oppositie en gedoogpartner PVV, wil de regering ervan weerhouden in te stemmen met het Verdrag. De Nederlandse regering heeft dat overigens al wel gedaan in de EU-ministerraad.

De Gucht verwacht dat de ratificatie nu in alle lidstaten en het Europees Parlement wordt stilgelegd, in afwachting van het oordeel van het Hof.

Bron: FD
 
Reageer als eerste op dit bericht!

Bel gratis met 0800 - 666 666 7 voor hulp met inloggen