Close menu
 
Favoriet Ondernemen

Voor banken is liquiditeit volgend jaar cruciaal

  • Pieter Lalkens
Euro

Banken kunnen moeilijk terecht op de kapitaalmarkt. Hoe regelen Nederlandse bankiers hun schuldaflossingen?

Voor een aantal Nederlandse bankiers zou het een opluchting zijn als de Europese schuldencrisis op korte termijn wordt overwonnen. Zij moeten voor 2012 nog de herfinanciering regelen voor een deel van de schulden die in dat jaar afgelost moeten worden. En zonder de last van de schuldencrisis kunnen de banken zich gemakkelijker via de kapitaalmarkt financieren. Nu zit de markt voor veel banken volledig op slot.

Herfinanciering van schuld

ABN Amro, ING en Rabobank behoren tot de banken die voor volgend jaar van plan zijn voor herfinanciering van schuld opnieuw naar de kapitaalmarkt te gaan. Zij hebben dit jaar weliswaar meer geld kunnen ophalen dan zij voor de herfinanciering van schuld nodig hadden (zie illustratie), maar dit overschot is onvoldoende om de herfinancieringsbehoefte voor 2012 af te dekken. Als ze de aflossingsverplichtingen volledig met nieuwe leningen willen herfinancieren, moet ABN Amro nog € 8 mrd ophalen, ING € 8,9 mrd en Rabobank € 19 mrd. De laatste heeft te kennen gegeven volgend jaar nog € 20 mrd tot € 25 mrd uit de markt te willen halen.

De drie banken hebben dit jaar al rekening gehouden met een eventuele verdere verslechtering van de kapitaalmarkt. Zij hebben elke mogelijkheid aangegrepen om meer geld op te halen dan noodzakelijk was voor de aflossingsverplichting. Dat geld hebben ze niet renderend kunnen uitzetten, maar voor veel banken gaat liquiditeit nu boven rendement.

Andere wegen bewandelen

Als de kapitaalmarkten in de komende maanden ook voor de grote drie op slot gaan, zullen zij andere wegen moeten bewandelen om aan hun aflossingsverplichtingen te voldoen. Liquiditeitsbuffers zijn dan cruciaal. Dat kunnen de kasreserves zijn, of bezittingen die snel liquide gemaakt kunnen worden door verkoop of doordat ze in onderpand worden gegeven bij de Europese Centrale Bank.

ABN Amro had aan het einde van het derde kwartaal een totale liquiditeitsbuffer van ruim € 43 mrd en Rabo van € 26 mrd (eind juni). ING had eind september de beschikking over € 25 mrd aan kasreserves en over € 140 mrd aan waardepapier dat in onderpand is te geven bij de ECB. Hoeveel ze daarvan echt mogen gebruiken voor aflossingen is echter onduidelijk; dat bepaalt toezichthouder de Nederlandsche Bank.

Uitdaging

Enkele banken, zoals SNS Bank, NIBC en Friesland Bank, gebruiken hun liquide middelen al voor de aflossing van obligaties. Deze banken hebben nauwelijks toegang totde kapitaalmarkt. Het aantrekken van spaargeld is voor hen een belangrijke financieringsbron. Zo heeft Friesland Bank, bekend van de spaarcampagne met Jort Kelder, dit jaar € 650 mln aan obligaties afgelost uit aangetrokken spaargeld. Een spaaroorlog met steeds hogere tarieven is voor deze banken dus erg ongunstig.

SNS Bank staat voor de uitdaging in 2012 € 5 mrd te moeten aflossen. ‘Als de markt ernaar is, zullen we proberen dat te doen door obligaties met onderpand uit te geven’, aldus een woordvoerder. Lukt dat niet, dan heeft SNS nog € 12 mrd aan liquide middelen. NIBC en Friesland Bank zeggen over ‘ruim voldoende’ liquide middelen te beschikken om aan hun aflossingsverplichting te voldoen. Van Lanschot heeft zijn herfinancieringsbehoefte voor volgend jaar (€ 800 mln) al afgedekt.

De banken kunnen nog op een andere manier geld vrijmaken voor schuldaflossing. Zij kunnen gewoon hun kredietverlening afremmen of verminderen. Een reëel scenario als de markten en de economie verder verslechteren.

Bron: FD
 
Reageer als eerste op dit bericht!

Bel gratis met 0800 - 666 666 7 voor hulp met inloggen