Unieke content

Wekelijks biedt FD Pensioen Pro een gebalanceerde mix interviews, duiding, achtergrondinformatie en commentaar bij actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld. Het gaat om artikelen die exclusief voor FD Pensioen Pro worden geschreven. Deze artikelen verschijnen niet, of veel minder uitgebreid, in de krant of op de website.

De redactie van FD Pensioen Pro opereert journalistiek onafhankelijk en valt onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van Het FD. FD Pensioen Pro hanteert een abonneermodel en wordt financieel niet gesponsord door bedrijven of andere organisaties die commercieel of anderszins belang hebben bij de artikelen.

Voor wie

FD Pensioen Pro is bedoeld voor vakspecialisten in de pensioenwereld: pensioenfondsbestuurders, juristen, toezichthouders, accountants, consultants, vermogensbeheerders, fiduciair beheerders. FD Pensioen Pro bekijkt de wereld door hún bril en wil een hoog gehalte aan "what's in it for me" bieden.

In dialoog met professionals

FD Pensioen Pro wil hét podium zijn waarop spelers uit de pensioenmarkt elkaar virtueel ontmoeten en met elkaar discussiëren. Abonnees worden op de website uitgenodigd om direct te reageren op artikelen. Iedere abonnee neemt deel vanuit zijn eigen deelvakgebied waardoor FD Pensioen Pro een unieke extra dimensie biedt voor abonnees met andere functionele specialisaties.

  • Gratis uitproberen
  • 4 weken toegang tot
    FD Pensioen Pro
Aanmelden