Deze pagina wordt u aangeboden door Capgemini

Succes van blockchain technologie start bij eigen strategie

Blockchain technologie is een breed concept. Het refereert meestal aan een verzameling van verschillende technologische toepassingen die alle uitgaan van een meer gedeelde manier van controle over data, via een gedeeld grootboek. Interessant voor bedrijven en (overheids)instellingen. Mits goed toegepast.

Disruptieve innovaties

Blockchain technologie is eigenlijk niet een hele goede ‘naam’. Het gaat hier om een verzameling van technologieën die zich vooral richten op het vastleggen van allerlei transacties. Het gaat om de ‘echte blockchain systemen’ zoals Bitcoin: publieke, open netwerken die worden gedreven door cryptocurrencies. Permissioned ledger systemen, zoals Corda en Hyper Ledger Fabric. En verwante ideeën en technieken, zoals smart contracts en programmeerbaar geld. Dr. Jan-Willem Burgers, Lead Europe voor Capgemini’s Global Blockchain Practice: “Revolutionair is het besef dat enige controle delen over data op gedecentraliseerde wijze grote voordelen zou kunnen hebben. Het gaat echt om een volledig ander model voor hoe we om gaan met data. Nu ligt de controle over een stuk data vooral bij één partij. Maar inmiddels kijken we naar een model waarin we data op een meer gedecentraliseerde manier gaan controleren. Dat is wat we willen. Deze insteek kan soms veel vruchten afwerpen. Onze ervaringen met supply chain projecten toont bijvoorbeeld aan dat blockchain technologie kan bijdragen aan een supply chain die meer transparantie heeft, meer bestendig is tegen misbruik en waarbij veel processen efficiënter verlopen.”

Geen druk op de knop

Toch is het een misvatting om te denken dat de technologie daarom ook voor iedere toepassing geschikt is. Burgers: “Wat ik nog teveel zie is dat de technologie overal op wordt losgelaten. Maar als je een huis gaat bouwen, begin je ook niet met ‘een druk op de knop’. Dan denk je ook eerst na over hoeveel kamers je wilt, waar de deuren komen, hoe de gangen lopen, etc. Datzelfde geldt voor blockchain implementaties; je moet werken vanuit de eigen strategie, vanuit de behoefte van jouw organisatie. De technologie staat in dienst van jouw diensten en producten; het moet er voor zorgen dat je organisatie beter werkt en er meer winst wordt behaald.”

Serieuze investeringen nodig

De blockchain lijkt populair, maar wordt volgens Burgers nog niet volledig omarmd. Dat is zonde, want de potentie van de technologie is groot en Nederland zou hierin een koplopersrol kunnen pakken. Burgers: “De aandacht gaat nu vooral uit naar permissioned ledger-systemen en niet naar publieke blockchains, waarvan iedereen gebruik kan maken. Publieke of permissionless blockchains zijn platformen zoals Bitcoin, Ethereum en Litecoin. Maar de financiële wereld is vooral gericht op toepassingen gebaseerd op permissioned ledger systemen. Denk aan de registratie van aandelenhandel, de aanschaf van (virtuele) producten en de optimalisatie van betalingsverkeer. Dat is natuurlijk heel goed. Maar ik denk dat publieke blockchain systemen ook een impact kunnen hebben op ons financiële ecosysteem, maar daar wordt te weinig naar gekeken. Verder wordt er buiten de bancaire sector nog relatief weinig geïnvesteerd.”

Kaf van het koren scheiden

Burgers ziet partijen worstelen met de materie en aarzelen over investeringen. Die aarzeling is volgens hem vooral te wijten aan de enorme hoeveelheid initiatieven en mogelijkheden. Er zijn veel ideeën voor projecten maar het allerbelangrijkste is de juiste partner te vinden om hierbij te helpen. Burgers: “Er gebeurt heel veel, en er zijn ontzettend veel partijen in de markt die zich met blockchain technologie bezig houden. Daardoor ontstaat ook veel ruis. De uitdaging is de ruis van de echt interessante ontwikkelingen te onderscheiden. Mijn belangrijkste aanbeveling is dan ook: ga niet eerst alles lezen om je eigen beeld te vormen. Vind de juiste partner om met je na te denken over waar je heen wilt, wat je doelen zijn en wat je nodig hebt om daar te komen. Pas dan kun je een gefundeerde beslissing nemen over de toegevoegde waarde van blockchain technologie en gerichter de juiste partijen bij jouw ontwikkelingen betrekken. Ook hier geldt: bezint eer gij aan blockchain begint.”

Onderwerpen

Innovatie Investeringen Strategie Technologie