Capgemini is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel

Welke competenties hebben uw medewerkers straks nodig?

In alle sectoren waar de digitalisering haar vruchten afwerpt, veranderen werkzaamheden drastisch. De vaardigheden van uw huidige personeelsbestand zijn nu al voor dertig procent niet meer passend bij de functies van vandaag. En de technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller. Welke consequenties heeft dat voor uw mensen? Hoe kunt u uw organisatie en medewerkers ondersteunen bij de transitie als gevolg van AI en automatisering?

Onze banen veranderen, en ze veranderen snel. Organisaties worden platter, er komen meer gespecialiseerde functies en de vraag naar competenties als creativiteit en samenwerkingsvermogen nemen sterk toe. Volgens Tim Janisch, Managing Consultant en Practice Lead Workforce Faethm bij Capgemini Invent, moeten organisaties en vooral HR zich voorbereiden op een grootschalige transitie van functies en competenties. “Automatisering en AI hebben een enorme impact op ons huidige werk. De banen die we nu kennen, zullen voor een groot deel verdwijnen. De banen die we over vijf jaar nodig gaan hebben, kennen we vandaag waarschijnlijk nog niet eens. Je moet dan ook een plan ontwikkelen voor de nabije toekomst: hoe ga je om met je mensen? Moet je om- of bijscholen? En welke competenties hebben jouw mensen eigenlijk nodig over een paar jaar?”

Wie heeft relevante vaardigheden over vijf jaar?

Tim Janisch is Managing Consultant en Practice Lead Workforce Faethm bij Capgemini Invent. Volg hem via LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/timjanisch/
Tim Janisch is Managing Consultant en Practice Lead Workforce Faethm bij Capgemini Invent. Volg hem via LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/timjanisch/

Deze ontwikkeling geldt niet alleen voor het bedrijfsleven waar meer ‘handwerk’ plaatsvindt, maar ook voor instellingen met veel bureauwerk zoals de financiële sector en de overheid. Janisch: “Iedere organisatie krijgt te maken met de impact van technologische veranderingen. Dat vraagt om een plan. Hoe ziet het werk in jouw organisatie er over tien jaar uit? We weten dat dertig procent van de huidige werknemers op dit moment niet de juiste vaardigheden bezit. Maar omdat technologieën steeds sneller veranderen, zullen we zien dat mensen die nu van school komen, competenties bezitten die over vijf jaar misschien voor veertig procent niet meer relevant zijn. We horen dan ook dat het merendeel van onze klanten wel ziet welke AI- en automatiseringstrends impact gaan hebben, maar niet wat ze daarmee aan moeten.”

Voorspellen effect van AI-technologie en automatisering

Daarom is Capgemini Invent een partnership aangegaan met Faethm, een dienstverlener op het gebied van technologie voor kunstmatige intelligentie. Janisch: “Samen met Faethm kunnen we voorspellen welk effect technologie op vaardigheden en functies in de toekomst zal hebben. Daardoor kunnen we onze klanten aangeven in welke vaardigheden te investeren. Faethm combineert publieke data en klantgegevens met eigen analyses en machine learning op HR-gebied: een enorme datasource die ‘het werk van de toekomst’ voorspelt en datagedreven inzichten verstrekt voor de transformatie van organisaties. Die data wordt wereldwijd voortdurend gevoed en gevalideerd. Daarmee brengen we de toekomstig benodigde vaardigheden voor iedere organisatie en haar mensen zeer nauwkeurig in kaart.”

Inzicht in transitie van totale personeelsbestand

Dankzij de technologie van Faethm krijgen organisaties inzicht in hun toekomstige economische en sociale waarde. Janisch: “Daarop kunnen ze vandaag nog anticiperen. Door te kijken welke impact AI-technologie en automatisering heeft op de huidige functies, kun je aangeven welke vaardigheden bij mensen ontbreken en daarbij een opleidingspad aangeven. Welke bij- of omscholing is nodig? Op basis van data laten we zien welk transitieproces het volledige personeelsbestand van onze klant staat te wachten. Dankzij de algoritmes en data van Faethm kunnen we precies aangeven welke functies toekomstvast zijn en welke alternatieve functies er moeten komen. De klant krijgt een analyse inclusief functiepaden en maatwerkoplossingen voor om- en bijscholing.”

Geen kristallen HR-bol, wel voorbereid op de toekomst

Hebben we het hier over een kristallen HR-bol? Janisch: “Welke banen er over tien of twintig jaar precies nodig zijn, kunnen we helaas niet voorspellen. We kijken naar de vaardigheden. Maar je kunt wel vandaag al starten met een proactief leer- en ontwikkelingsprogramma zodat jouw mensen voorbereid zijn op het snel veranderende technologische landschap. En vooral: dat zij relevant blijven voor de toekomst. Een levenlang werken wordt in toenemende mate een levenlang leren. Zodra je weet welke vaardigheden nodig zijn om tijdig je competenties uit te breiden, kunnen we aan ‘een leven lang werken’ ook een impactvolle invulling geven.”

Voor meer informatie over de HR-dienstverlening van Capgemini Invent: https://www.capgemini.com/nl-nl/diensten/invent/people-organization/

Capgemini Invent brengt tot leven ‘what’s next’ door strategie te combineren met technologie, creatief design en data science. Samen met onze klanten vinden wij oplossingen voor de meest complexe zakelijke en technologische uitdagingen.

Baanbrekende veranderingen zijn niet nieuw. Wel nieuw is de snelheid waarmee deze veranderingen zich voordoen. De vierde industriële revolutie dwingt bedrijven al hun zekerheden in een nieuw licht te bezien. Daarom heeft Capgemini besloten tot de oprichting van Capgemini Invent, een nieuwe afdeling gespecialiseerd in consulting, digitale innovatie en transformatie. Ons multidisciplinaire team helpt managers nieuwe bronnen van waardecreatie voor hun bedrijf te vinden. Wij versnellen de transformatie van ideeën naar prototypes en schaalbare praktische oplossingen. Met als resultaat een gecoördineerde aanpak van transformatie, die bedrijven in staat stelt de producten, diensten, klantervaringen en bedrijfsmodellen van de toekomst te creëren.

Onderwerpen