Capgemini is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel

De drie uitdagingen voor CIO’s van banken om KYC- procedures te stroomlijnen

Know Your Customer (KYC) procedures worden steeds sterker aangezet door banken en andere financiële instituties. Zij zijn verplicht om iedere klant te identificeren en te screenen om in compliance te zijn met de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Rob van Dijk, expert in financiële transformatie en strategie bij Capgemini Invent, gaat in op de uitdagingen en de mogelijkheden om KYC-procedures efficiënt en betaalbaar te maken.

Sinds de invoering van de Wwtf hebben financiële instituten veel energie gestoken in KYC. Daarbij worden ze echter veelal geconfronteerd met miljoenen bestaande klanten die, naar huidige maatstaven, onvoldoende gescreend zijn. ‘Dit oud zeer kost veel geld,’ zegt Rob van Dijk, ‘omdat de manier waarop het wordt opgepakt erg arbeidsintensief is. De vraag rijst dan vanzelf: hoe gaan we de KYC-activiteiten beter integreren in de bedrijfsactiviteiten, zodat het vertrouwen in de integriteit van de financiële sector beter wordt gewaarborgd en het aantal boetes een dalende trend gaat vertonen?’

Capgemini, Economist, the Clearing House.
Capgemini, Economist, the Clearing House.

‘KYC-activiteiten zijn in de kern meestal niet complex’, legt Rob van Dijk uit. ‘Het KYC-proces bestaat hoofdzakelijk uit het identificeren en valideren van klantgegevens alsmede het bewaken van het bestaande, daaruit volgende, risicoprofiel. De complexiteit voor financiële dienstverleners ontstaat vooral doordat de IT-infrastructuur aan de moderne standaarden moet worden aangepast. Het is in de kern een datamanagement-issue dat in drie hoofddelen uiteenvalt: datavergaring, eenduidig en 360-graden klantbeeld én workflow processing en reporting.’

1. Datavergaring

Voor banken is de grootste uitdaging van KYC vaak om de datastroom onder controle te krijgen. Maar dat hoeft volgens Rob van Dijk op zichzelf geen probleempunt te zijn. ‘De miljoenen banktransacties die er per seconde plaatsvinden kunnen kostenefficiënt worden gescreend door externe koppelingen en het automatiseren van handmatige processen door gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Gezien de impact op klanten is het belangrijk dat er wordt gewerkt met de moderne generatie transparante AI, zodat de besluitvorming door het algoritme naderhand verklaarbaar en verdedigbaar is.’

‘Tot niet zo lang geleden googelden de banken periodiek hun klanten, maar dat is erg arbeidsintensief en leidt bovendien tot issues met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tegenwoordig kunnen Adverse Media Screening-systemen de KYC-procedures verder verbeteren door uit openbare bronnen, in meerdere talen, betrouwbaar allerlei klantendata te verzamelen. Dit kan dusdanig intelligent dat het aantal ‘false positives’ ofwel onterechte hits sterk wordt beperkt. Maar juist door deze recente innovaties moeten CIO’s van banken en verzekerings- en trustbedrijven zich steeds meer gaan focussen op de balans tussen de tegengestelde belangen van 24/7 datamonitoring en klantenacceptatie daarvan, waarbij ze ook nog moeten voldoen aan de AVG.’

2. Eenduidig en 360-graden klantbeeld

Hoewel datavergaring technisch eenvoudiger is geworden, geldt dat niet voor data governance en dataverrijking. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het opzetten van een 360-graden klantbeeld, zoals Rob van Dijk uitlegt: ‘Een en dezelfde klant kan binnen een bank verschillende rollen vervullen, zoals die van vermogensbelegger, borgsteller of aandeelhouder van een of meerdere zakelijke klanten. Met name voor internationaal gediversifieerde financiële instituten die gebruik maken van verschillende administratieve systemen kan een upgrade van hun IT-architectuur dan noodzakelijk zijn. De data moet de ‘IT-silo’s’ uit om koppelingen te kunnen leggen en te onderhouden. Door klantdata uit verschillende systemen binnen de bank te combineren ontstaat vaak ook een completer beeld, dat beter gecheckt kan worden. Dit vergt van de CIO een strategische blik om de KYC-standaarden te vertalen naar functionele IT-behoeften.’ Binnen dit kader onderzoeken vijf Nederlandse banken momenteel of ze een gezamenlijk KYC Center kunnen oprichten. Een KYC Center kan naast schaalvoordelen en het ontdubbelen van activiteiten ook meer inzicht in het totaal van de transacties van klanten over banken heen verschaffen.

‘KYC-activiteiten zijn in de kern niet complex. De complexiteit voor financiële dienstverleners ontstaat vooral doordat de IT-infrastructuur aan de moderne standaarden moet worden aangepast’

3. Workflow processing en reporting

‘De vele signalen over klanten die uit de KYC-procedure komen, moeten zo verwerkt worden dat aan de audit-eisen van herleidbaarheid en reproduceerbaarheid kan worden voldaan. Daarbij moet bovendien gemonitord worden dat signalen ook door klantverantwoordelijken worden afgehandeld en dat actieplannen tijdig worden uitgevoerd. Dit vergt strakke workflow processing en reporting vaardigheden. Zeker binnen internationale banken met meerdere divisies vergt dit vaak een herziening van de bestaande IT-oplossingen naar één centraal systeemontwerp.”

Een stap vooruit

Uiteindelijk is het beter screenen van nieuwe klanten aan de poort volgens Rob van Dijk een van de meest effectieve KYC-maatregelen. ‘Daarna volgt een slim systeem van risicobeoordeling voor meer fraudegevoelige bedrijfstakken en adequate opsporingstechnieken. Simpelweg de regels volgen, zoals de meldplicht voor contante geldstortingen van meer dan tienduizend euro, is niet voldoende. Voor Wwtf is het veel effectiever om naar feitelijk gedrag en activiteiten van klanten te kijken die afwijken van de normale bedrijfsvoering. Die kunnen in real-time geïdentificeerd worden door kunstmatige intelligentie met patroonherkenning’, aldus van Dijk. ‘Door het gebruik van zulke systemen proberen we het speelveld op gelijk niveau te brengen en altijd een stap vooruit te blijven.’

Capgemini Invent brengt tot leven ‘what’s next’ door strategie te combineren met technologie, creatief design en data science. Samen met onze klanten vinden wij oplossingen voor de meest complexe zakelijke en technologische uitdagingen.

Baanbrekende veranderingen zijn niet nieuw. Wel nieuw is de snelheid waarmee deze veranderingen zich voordoen. De vierde industriële revolutie dwingt bedrijven al hun zekerheden in een nieuw licht te bezien. Daarom heeft Capgemini besloten tot de oprichting van Capgemini Invent, een nieuwe afdeling gespecialiseerd in consulting, digitale innovatie en transformatie. Ons multidisciplinaire team helpt managers nieuwe bronnen van waardecreatie voor hun bedrijf te vinden. Wij versnellen de transformatie van ideeën naar prototypes en schaalbare praktische oplossingen. Met als resultaat een gecoördineerde aanpak van transformatie, die bedrijven in staat stelt de producten, diensten, klantervaringen en bedrijfsmodellen van de toekomst te creëren.

Onderwerpen