Volgens Henk Willem van Dorp is sociale controle onder werknemers belangrijk, al beseft hij dat klokkenluiders impopulair zijn.
Volgens Henk Willem van Dorp is sociale controle onder werknemers belangrijk, al beseft hij dat klokkenluiders impopulair zijn. Foto: Mark Horn voor het FD