Er worden lagere koffieprijzen verwacht omdat het de afgelopen maanden heeft geregend in de belangrijke koffieproducerende gebieden van Brazilië.
Er worden lagere koffieprijzen verwacht omdat het de afgelopen maanden heeft geregend in de belangrijke koffieproducerende gebieden van Brazilië. Hollandse Hoogte