Meest gelezen

25 reacties

Winstuitkering zou een verkeerde prikkel zijn. Weer een reden waarom het patiëntenbelang niet perse op de eerst plaats zou komen.

Dhr. van Kempen

Dat het hoog tijd wordt om het hele stelsel van private verzekeraars op te doeken is wel duidelijk. Met de beoogde winstuitkeringen maar ook met de kostbare reclamecampagnes en het vormen van onnodig hoge reserves worden miljarden onttrokken aan de zaak waar het eigenlijk om gaat en dat is de zorg. Dat er daarnaast met een volslagen dolgedraaide administratieplicht vaak dodelijke kostenbesparingen worden afgedwongen maakt het huidige stelsel onwerkbaar, onmenselijk en peperduur. De wachtlijsten die ooit de reden voor dit systeem waren bestaan en ontstaan ook nog steeds.
Het alternatief zoals nu onder meer door de SP wordt bepleit in de vorm van een nationaal ziekenfonds is een broodnodig alternatief voor het huidige systeem waar krampachtig wordt getracht het principe van marktwerking te combineren met menswaardige zorgverlening. Dat D66 wil vasthouden aan dit soort marktgedreven zorgverlening staat haaks op de visie van haar eigen oud-minister Borst die daar ook faliekant tegen was. Haar beroemde betoog dat als je wilt dat er onnodig en veel behandelingen plaats vinden moet je marktwerking in de zorg introduceren, zou eens wat vaker in de vergaderzaaltjes van deze partij moeten doorklinken. De huidige opstelling illustreert hoezeer deze club intussen van haar eigen ideologische ankers is losgeslagen, waarbij haar opstelling bij dit onderwerp maar ook rond de referenda illustratief is. Het heeft er alle schijn van dat een opportunistisch streven naar een plekje op het pluche het laatste ideaal van deze ooit progressieve partij is dat nog rest.

AJ Koornneef

Natuurlijk moet winst gewoon uitgekeerd kunnen worden aan de eigenaren van een onderneming.

De vraag is meer of het huidige oligopolie van verzekeraars ertoe leidt dat overwinst op middellange termijn naar nul renderen.
Het antwoord is een duidelijk neen.

Daarnaast heeft de verzekeraar te veel macht en invloed op de inrichting van de gezondheidszorg, met alle negatieve gevolgen van dien.

Je kunt je afvragen of gezondheidszorg en de socialisering van gezondheidsrisico's geen nutsvoorzieningen zijn die niet in commerciele handen thuishoren. Marktwerking in de zorg werkt niet.

Dhr. Beekman

Ik sluit me helemaal aan bij de reacties van de heren Koornneef en Beekman. En wie wil weten hoe dit onzinnie systeem verder kan ontsporen hoeft alleen maar naar zwitserland te kijken: basispremie minimaal 200 euro per maand met een eigen risico van (hou je vast) 2250 euro. En het kan nog erger: tandartsverzekeringen doen ze al niet meer: de goedkoopste is circa 50 euro per maand met een eigen risico can circa 3200 euro. Gevolg: mensen verzekeren zich niet meer.

Samenvattend: de zgn marktwerking van Hans Hogervorst heeft totaal gefaald en dient zo spoedig mogelijk afgeschaft te worden - het is gewoon een asociaal stelsel! (nb: ik verdien genoeg om hier geen last van te hebben). Weg ermee dus. Alle politici die hier dus nog langer willens en wetens aan vast blijven houden (wegens pluche?) dienen vroeg of laat ter verantwoording geroepen te worden wegens wanbeleid.

Dhr. Allief

Arno Rutte (VVD) zegt dat er geen angst hoeft te zijn voor externe investeerders in onze zorg, want die zullen er niet zijn... Nou, dan is het simpel: dan hoef je dus ook geen winstuitkering voor hun te creëren ! Maar vervolgens spreekt hij over een langere termijn dat die mogelijk wél komen en meerwaarde zouden hebben. Welke meerwaarde behalve financieel gewin is me onduidelijk, maar voorlopig is winstuitkering dus niet nodig. Laten we daarom maar weer voor 5 jaar verlengen om geen winst uit te keren, lijkt me de enige rationele conclusie.... Hebben we hopelijk intussen de tijd en gelegenheid om eens goed te evalueren wat die marktwerking van Hansje Hoogervorst ('middelvinger in de keel") ons nu gebracht heeft. Ik zie nog geen voordelen: kosten zijn blijven stijgen, vooral de beheerkosten van de verzekeraars, kwaliteit ?, bereikbaarheid voor de consument wordt aangetast, rondpompsysteem van nominale premies en zorgtoeslagen, grote incassoproblemen en tekorten voor de verzekeraars en heel veel administratieve belasting voor de zorgaanbieders ! Misschien was dat oude ziekenfonds, en dan voor iedereen, met premie naar draagkracht (nu ook...) en eenvoudige premie-incasso nog niet zo slecht...
Met de vorige reactie van dhr. Beekman verbaas ik me (als D660-lid) over hun opstelling... Algemene maatschappelijke voorzieningen als onderwijs, gezondheidszorg, nutsvoorzieningen en openbaar vervoer moeten niet blootgesteld worden aan marktwerking ! Hopelijk kunnen we hierover een goede discussie met elkaar hebben...

Dhr. Koonings

Investeren in zorgverzekeraars is pas aan de orde als winst mag worden uitgekeerd. Waarom zou dat moeten? Waar hebben verzekeraars dat kapitaal van investeerders voor nodig? Ik heb geen idee, wie kan het mij vertellen? En graag iets meer dan die flauwekul redenen die onze eigenste MP aandraagt; kennis toevoegen door investeerders is niks anders dan: het hakmes is de kosten op aandringen van hedgefondsen en andere durfkapitalisten. Want die hebben voor zieken maar één boodschappen: word beter of ga (snel) dood.

Marten Bosma

@ alle vorige insprekers : waarom luistert de politiek consequent nu nooit eens naar de insprekers op FD.nl inzake marktwerking?! Gezichtsverlies, eeuwige schande en weg van het politieke én -zorgverzekeraarspluche; dus.. doorgaan op de ingeslagen -evident onjuiste- weg.

FNM Raymakers

Het is duidelijk waar de lobbyisten een gewillig oor hebben gevonden. Ofwel er staat al minstens 1 investeerder te trappelen om onze gezondheidszorg te melken. Ofwel een verbod op de winstuitkering door zorgverzekeraars is zeer zinvol.
Maar misschien moeten we een stap terug maken richting het oude ziekenfonds, maar het dan correct invoeren. Iedereen is automatisch verzekerd voor de basisverzekering, zodat iedereen medische zorg krijgt die nodig is en dat onderzoeken die nodig zijn ook volledig vergoed worden. Behandelen zonder luxe. Gips zonder kleurtje enzo. Maar voor extra zorg, snellere zorg, mooiere zorg enzovoort kun er dan zorgverzekeraars zijn en, wat mij betreft, kan dat deel commercieel zijn, zolang medische gegevens op geen enkele wijze bij de verzekeraar terecht komen, ook niet op een slinkse wijze zoals nu gebeurd.

Dhr. Mulder

Het woord " Marktwerking" is onlosmakelijk verbonden met elke discussie rond zorgverzekering.
Laat mij u uit de droom helpen.
Er is geen marktwerking in de zorg. Ondanks de schijnbaar eindeloos reeks aanbieders zijn er 3 spelers van belang actief. Wat u ziet zijn labels ban deze 3.
Gezamenlijk zitten de verzekeraars in een koepel. Denk u werkelijk dat daar geen afstemming plaatsvind?
Dat is goed terug te zijn in de premies. Het verschil tussen vergelijkbare pakketten is dubbeltjes werk.
Dat is nog niet het hele verhaal.
Marktwerking ontstaat wanneer de grote groep consument keuzes maakt gestuurd op prijs of kwaliteit .
De consument heeft in dit systeem geen voordeel van zijn keuze . Bovendien is de consument niet geïnformeerd over prijs of kwaliteit .
De vooronderstelling tenslotte dat marktwerking de betaalbaarheid in de zorg positief beïnvloed is bewezen onzin. Wat heeft deze fake marktwerking ons aan besparing opgeleverd , of aan kwaliteitswinst?
De VS heeft marktwerking in de zorg. Vliegen we allemaal maar de VS omdat daar de zorg goedkoop is?
Nou nee. De zorg is daar duurder, heel veel duurder dan waar ook ter wereld .
Moet de volgende stap in marktwerking genomen worden : nee dus.
Privaat kapitaal in de zorg injecteren is vragen om kostenstijging . Inverstwwrders willen winst , die winst moet betaald worden . Om die winst te financieren is er precies 1 bron : de verzekerde.

jan Schut

Pas nog een behandeling ondergaan die niet onder de vergoedingen valt.
Na de vraag in het ziekenhuis wanneer de rekening te verwachten is was het antwoord ; "Over een jaar of 1 á 1,5 ergens. Dat vinden wij normaal"
En dat zijn dan die ziekenhuizen die geld tekort komen.
Nu al gebeuren er ook andere vreemde dingen
Laat men eerst eens en controle systeem opzetten voor efficent werken, geen onnodige behandelingen enz.
Verder verdraagt echte marktwerking zich niet met zorg waarbij het beste met het voordeligste voor de patiént centraal moet staan.
Dat is solliciteren naar schandalen in de toekomst.
VVD en maar zeker velen van D66 vertrouw ik op dit punt helemaal niet. Naar ik hoop komt dat verbod er.

Dhr. Jongeneel

Het huidige stelsel bestaat nu 10 jaar. Er is geen enkel onderzoek gedaan om vast te stellen of de "marktwerking" in deze 10 jaar haar werk heeft gedaan.noch om de "klanttevredenheid" van de verzekerden te meten.

De recente berichten over het vervangen van medicijnen door goedkopere vervangers van een onbekend merk geven aan dat marktwerking in de praktijk betekent dat winst belangrijker wordt geacht dan de gezondheid van de patiënten. Ook de berichten over de grote verschillen in prijzen voor dezelfde behandeling in verschillende ziekenhuizen wijzen op de verspilling in de zg "onderhandelingen" met ziekenhuizen en medische dienstverleners.Hoeveel tijd en energie wordt nu verspild om elke behandeling op elke plaats in Nederland uit te onderhandelen ?

De solvabiliteitseis per ziektekosten verzekeraar betekent dat er 9 reservepotjes moeten worden aangehouden, terwijl het oude Ziekenfonds door de Staat werd gegarandeerd en al dat geld dus niet dood in de kas hoeft te liggen ( Overigens liggen de reserves van OHRA en CZ natuurlijk
in de kas van Delta Lloyd)

De verspilling als de verschillende merken van een verzekeraar tegen elkaar gaan concurreren en adverteren is natuurlijk vermijdbaar als ook de merken gaan fuseren tot 1 merk per verzekeraar . Dat geeft helderheid en inderdaad zijn er maar 3 grote aanbieders dus economisch is er sprake van een oligopolie

Wat er zal er gebeuren als het verbod op winstuitkering niet wordt verlengd is duidelijk : 1 van de 3 groten trekt extern geld aan, koopt daarmee de anderen en cornert de markt. Dat kan dan niet meer worden tegengehouden.

De conclusie kan niet anders zijn dat de zg marktwerking is mislukt omdat deze niet geschikt is voor een basisziekteverzekering en dat terugkeer naar een soort algemeen ziekenfonds overweging behoeft. Maar er zijn sterke financieel getinte tegen-lobby's te overwinnen.

Dhr. Mock

Voortgaand op de heer Mock. Delta Loyd gaat zo fantastisch (...) Wie garandeert dat als die club faliiet gaat de reservers van OHRA en CZ opeens zijn verdampt? Niet moelijk denk ik om dat te garanderen. Kan de staat alsnog gaan inspringen... Kortom, gewoon het Engelse systeem invoeren en gaan nadenken over hoe we innovatie prikkels en prikkels om de kosten laag te houden op een anderen manier dan de 'marktwerking' kunnen gaan regelen.

Dhr. Kubbe

't Lijkt dat er onder de bevolking veel draagvlak is voor een nationaal zorgfonds. Dat mogen politici zich wel eens gaan aantrekken. VVD en D'66 !? mogen dan wel stellen dat een verbod op winstuitkering onnodig is maar de creativiteit van mensen die gebrand zijn op financieel gewin is letterlijk en figuurlijk grenzeloos. Juist op het gebied van algemeen maatschappelijk nuttige zaken moeten we de mens tegen zichzelf beschermen. Keer op keer blijken we toch bij de neus genomen te worden. Ook de mensen die zichzelf een aardige hoeveelheid slimheid hadden toegedicht.

J.M. Luster

We leven nu slechts 10 jaar met het huidige zorgstelsel. Toen met meer dan 20 verzekeringsmaatschappijen Aan concurrentie geen gebrek dachten we. Inmiddels kost ons deze zorg 20 miljard, dat is 2000 miljoen meer dan in 2006 en zijn er maar een handjevol verzekeringmaatschappijen over. Van feitelijke concurrentie is er geen sprake meer. Het wordt tijd dat het roer drastisch om moet. Op naar een nationaal zorgfonds. Ik hoop dat het volledig doorgeschoten neo-liberalisme van de VVD, D66 maar zeker ook van GroenLinks bij de komende kamerverkiezingen een flink pak slaags krijgt dan kunnen ze met de PVDA in Eem hoekje gaan zitten hun wonden aflikken.

Mevr. Veenstra

Dag gewaardeerde collega's ,

Weet nog dat het epd in de Eerste Kamer werd afgeserveerd vanwege privacy - lees medisch geheim - problemen. Dat heeft de vooruitgang en de integrale dossiervorming ernstig belemmerd. En nu, een paar dagen voor de buitengewoon "grote" vakantie wordt het medisch geheim in de WMO en igz alsnog kort gewiekt. Namelijk in een soort van verlengde arm constructie die het ambtenaren op die locatie toestaat , gegevens te digitaliseren middels scan apparatuur om deze , de gegevens , vervolgens te verspreiden.
Ik hoor daar geen enkel lid van de Volksvertegenwoordiging over.
Wellicht willen de bedoelde instanties in het kader van transparantie, datalekkage en vergewisplicht de status van de postverwerkers op de diverse websites vermelden zodat niet het risico bestaat dat wij Belgische gedetineerden via een omweg tot Ambtenaar hebben gekroond.

Dhr. Dalmijn

Winst is de beloning voor het risico dat de ondernemer loopt met het investeren van zijn eigen kapitaal. Het is derhalve een gotspe om organisaties die met publiek geld werken toe te staan "winst" te maken en helemaal die "winst" uit te keren. Die zogenaamde winst is ontstaan door een blijkbaar te hoge gezondheidsbelasting = zorgverzekeringspremie. "Marktwerking" in de gezondheidszorg is een contradictio in terminus. Want je kunt niet kiezen om het product niet af te nemen, het is gewoon een belastingheffing. Heeft iemand die kanker heeft keuze? Ja, een heel cynische, namenlijk een zorgverzekeraar kiezen die geen behandeling vergoed.
Het wordt tijd dat onze "volksvertegenwoordigers" inderdaad een evaluatie van het zorgverzekeringssysteem eisen. Een parlementaire enquete met de heer Duisenberg van de VVD als voorzitter.

@Dalmijn - cynisch: dat levert geen stemmen op, toch?

Constant Thunnissen

Ondertussen hebben de gezamelijke zorgverzekeraars Euro 4 mrd te veel aan reserves opgebouwd (dat getal is van 2014 dat zou ondertussen al weer wat hoger kunnen zijn). Reserves die geinvesteerd zijn in laag renderende (want men mag niet te veel risico lopen) obligaties. Dat geld zou in de daadwerkelijke zorg een stuk productiever geinvesteerd kunnen worden.

Dhr. ter Meulen

@hr Thunissen: ik hoor de roep om een beter zorgsysteem al zo lang.Wat er ook gedaan wordt ,steeds duiken dezelfde problemen weer op.Ik zou beginnen aan de basis,de ziektekosten transparant te maken.Zo lang dat niet voor elkaar is ,blijft het dweilen met de kraan open.De tweede stap is de verzekeraars te ordenen.Marktwerking is er helemaal niet en is ook niet nodig.Uiteindelijk draait het om het zorgaanbod en bijbehorende kwaliteit en dat tegen de laagste prijzen.Maar als je niet eens weet wat een behandeling eigenlijk kost ,waar hebben we het dan over.Winstuitkering kon het maar ,maar niet met de huidige opzet,omdat dat pure volksverlakkerij zou zijn.
tt

Dhr. Honig

Verlos mij alstublieft van al die reclame tegen het einde van dit jaar!!! De verlossing is nabij ... sociale gezondheidszorg komt er (weer) aan ... vrije markt experiment mislukt!

Frank Komproe

'Op dit moment heeft de klant de mogelijkheid zijn eigen zorgverzekeraar te kiezen. Marktwerking dus.' Het geldt als een stok achter de deur, meent Rutte.

Dit klopt dus niet. Mensen met een kleine portemonnee welke aanvullend verzekerd zijn (en die maken hier dan dus ook gebruik van) wil geen enkele verzekeraar hebben. Want deze kosten geld. Dus overstappen kan alleen wat betreft de basisverzekering. Dan kan je ervoor kiezen om je aanvullende verzekering wel aan te houden bij je "oude verzekeraar" echter heeft deze wel een stok achter de deur: je premie gaat dan met 25% omhoog.
Dit kunnen veel zorgbehoevende ouderen met name niet betalen en dus kunnen ze niet overstappen. Welke stok dus meneer Rutte?

Dhr. Rozenbaum

Marktwerking in de zorg is een farce (die is er gewoonweg niet). De experts geven aan dat er hoogstwaarschijnlijk geen investeerders in deze markt zullen stappen. Waar wordt dit op gebaseerd? M.i. hebben de experts (en ook politici) last van het "blinde vlek syndroom". Om de markt te kunnen beïnvloeden kan het wel degelijk een interessante move zijn vanuit de farmaceutische industrie, om te investeren in zorgverzekeraars. Niet direct maar via tussenpersonen/bedrijven. Op deze wijze investeringsinvloed kopen om het beleid te sturen/beïnvloeden. Dit vanuit het credo wie betaald bepaalt!
Daarom het verbod op winstuitkering handhaven.

@ mevr. Veenstra: kosten zorg 2006: 48 miljard - nu ongeveer 94 miljard. Is "iets" meer dan 20 miljard.
Zie: https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjrm9m7uMbOAhXHtRoKHZNDC2YQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.cbs.nl%2F-%2Fmedia%2Fimported%2Fdocuments%2F2015%2F51%2F2015dne07-ontwikkeling-en-financiering-van-de-zorglasten-sinds-2006.pdf&usg=AFQjCNEQOeFiV0a0gDT6CyPTPG5S5hU52w&bvm=bv.129759880,d.d2s

Enkele feiten van 10 jaar zorg:
- Sinds 2006 zijn de kosten met 45% gestegen. De kosten van de zorg bedragen nu 94 miljard euro per jaar.
- In 2006 kostte het ziekenfondspakket 2.600 per persoon. In 2016 kost het zorgpakket in totaal 5.500 per persoon.
- Nederland staat in de top 3 van de landen wereldwijd met de duurste gezondheidssystemen. Het land met de meeste marktwerking (VS) is ook meteen het duurste land. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat de aanbieders in de zorg worden aangezet tot productie in plaats van doelmatigheid en efficiëntie. Het systeem zegt dat er juist zoveel mogelijk patiënten een behandelingen moeten krijgen.
◾De efficiëntie is niet toegenomen en de wachtlijsten zijn feitelijk weer terug doordat de Minister van Volksgezondheid een bepaald budget heeft afgesproken waar binnen gebleven moet worden. Door de marktwerking is juist een prikkel ontstaan voor onnodige behandelingen (omdat dit meer omzet oplevert).
◾(komt niet in programma naar voren) Zorgverzekeraars maken ieder jaar enorme winsten, die zouden moeten terugvloeien naar de verzekerden die blijkbaar te veel premie hebben betaald. Ook dit is een kostenverhogende factor.
◾(komt niet in programma naar voren) De invloed van de farmaceutische industrie op de kostenontwikkeling in de zorg. Deze industrie creëert zelfs schaarste door tijdelijk niet te leveren waardoor de prijzen van de geneesmiddelen stijgen.

Zie ook eventueel de afleveringen van Tros radar. --> http://radar.avrotros.nl/uitzendingen/documentaires/tien-jaar-marktwerking-in-de-zorg-wie-wordt-er-beter-van/videos/tien-jaar-marktwerking-in-de-zorg-deel-1/

Marc Vennings

Hele goede en terdege onderbouwde analyses door de lezers welke hierop gereageerd hebben. Ik heb hier niets aan toe te voegen behalve het feit dat het nu eens en voorgoed moet afgelopen zijn met het scheppen van gelegenheid tot diefstal van de grote graaiers. Marktwerking? Dit fenomeen hangt mij de keel uit!! Wat is er allemaal niet om zeep geholpen? En Jan Klaassen Rutte en zijn kornuiten maar roepen dat het perfect is, dat de consument keuze te over heeft en dat de kosten van de Volksgezondheid hierdoor drastisch naar beneden zullen gaan. Een ziek mens is geen product en het maken van winst hierop is volgens de ethiek niet te tolereren. Een goede gezondheidszorg zonder winstoogmerk maakt deel uit van een beschaafd land en derhalve moet de marktwerking hierin zo spoedig als mogelijk verdwijnen. Weg met dat stelletje maffiosi die hun zakken vullen over de rug van de zieke medemens!! Het VVD- mannetje met de vingers in de strot heeft dezelfde overeenkomst als een koe met carnaval vieren!! Hieruit valt één grote conclusie te trekken: het neo- liberalisme is een idioot en niet realistisch gedachtengoed dat aanzet geeft tot gelegaliseerde criminaliteit

Hans Dirix

Tja en vergeet natuurlijk niet dat op dit moment de zorgverzekeraars en aanverwante organisaties in het waardenetwerk een mooi vangnet zijn voor oud-politici...

Dhr. Kubbe

De vraag is aan welke voorwaarden een zorgverzekeraar moet voldoen voordat er een winstuitkering kan en mag plaatsvinden.
Wie herinnert zich niet het gedrag van pensioenverzekeraars? In tijden van hoge winsten hadden de gepensioneerden daar geen baat bij, maar wel de bestuurders van de pensioenverzekeraars middels torenhoge bonussen. Nu pensioenverzekeraars verlies maken hebben de bestuurders van die verzekeraars er geen last van, maar wordt het verlies volledig afgewenteld op de gepensioneerden.
Bovenstaand scenario moet met betrekking tot zorgverzekeraars te allen tijde worden voorkomen. De zorgverzekerden mogen hier niet de dupe van worden. Als dat geborgd is, kan een winstdeling mogelijkerwijs geen probleem vormen.

Dhr. van der Kleij

20 jaar geleden was het ondenkbaar dat investeerders zich op voetbalclubs zouden storten. En kijk nu eens.
Arno Rutte vindt dat de voortzetting van het winstuitkeringsverbod symboolwetgeving vanuit de onderbuik is. Daar zet ik dan tegenover dat opheffing van dat verbod symboolwetgeving is gebaseerd op naïviteit en een gebrek aan maatschappelijk-historisch besef. Rutte lijkt niet van het verleden te kunnen of willen leren; als hij al enige kennis draagt van het verleden.

Tweede punt: investeerders gaat het om het optimale eigen financiële rendement en niet om een optimale gezondheidszorg voor de patiënten. Zonder al te veel fantasie kun je bedenken - behalve Arno Rutte - dat die twee per definitie met elkaar gaan botsen. En dan is het te laat.

Cees van der Hout

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.