Meest gelezen

15 reacties

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

Waarom lukt het Australië dan wel?

J. Smid

In het artikel wordt gedaan alsof de aanstaande volksverhuizing een soort natuurverschijnsel zal zijn, wat de Europese landen maar als een lawine te hebben accepteren.

M.i. kan enige immigratie geen kwaad, zolang deze gestuurd kan worden d.m.v. selectie en quota's. Dit kan niet in het huidige systeem, waarbij 'asiel' ook te vaak wordt verwisseld met immigratiepolitiek. Te veel migranten en/of ethnische versplintering zal zorgen voor ontwrichting van samenlevingen, kijk naar de burgeroorlogen in Libanon en het voormalig Joegoslavie.

Dit in acht nemend, lijkt mij ook dat geboortebeperking onze volle aandacht verdient, niet alleen vanwege de broeikaseffecten van een expanderende bevolking, maar ook in ons eigen belang wat betreft migratiestromen.

Drs. C.E.G.M. Coenen

@dhr. Smid: om de doodeenvoudige reden dat Australië eigenlijk alleen per vliegtuig bereikbaar is. Europa is makkelijk te voet en met een stukje varen bereikbaar. Passagiers van vliegtuigen worden gewoon linea recta teruggestuurd, als ze geen goed verhaal hebben. Op kosten van de maatschappij. De vliegtuigmaatschappijen selecteren dus al bij vertrek.

Uiteindelijk is de meest effectieve manier om massale migratie te voorkomen er voor te zorgen dat ze in Afrika een beter leven hebben dan dat ze hier hebben. Dat kan door te investeren in Afrika, of door alle illegalen hier op te sluiten in strafkampen.

Ir. C. van der Vliet

Heer van Vliet, helemaal met u eens. Waarom lukt het hier wel en daar niet? We hebben hier ook ons pak ellende gehad, maar uiteindelijk is het wel goed gekomen. Laten we ons wat actiever inzetten om het daar ook beter te maken. Desnoods met een beetje dwang.

R. Zwakenberg

Heer Zwakenberg, inderdaad, waarom lukt het hier wel en daar niet? Zou het niet een heel klein beetje een mentaliteitskwestie zijn? Dat iedereen gelijk is, daar geloof ik niets van. Wat daar niet lukt gaat ze hier ook niet lukken.

Mr.Drs. H. Han Smit

@vVliet /Zwakenberg.; en hoe gaan we dat dan doen?Als bovenstaand verhaal lees is dat geen peuleschilletje.Het beleid van onze ontwikkelingshulp zal totaal anders opgezet moeten worden.Wij kennen zelf problemen genoeg met werkeloosheid.Als grondstofproduktie niet voldoende is om die landen aan de praat te houden,wat dan wel?
Overigens zijn de analyses van de hr De Boer iedere keer weer uitstekend.
tt

A.F. Honig

Goed stuk! En een belangrijk onderwerp waar te weinig aandacht voor is. Gaan we als mensheid echt kijken hoeveel er op de aarde passen? En gaan we dan maar toezien hoe de wal het schip keert? Of gaan we vooruit denken en proberen om de kwaliteit van leven enigszins te behouden?

H.M. Adema - Hiemstra

Als we in Europa nou eens niet zo bang waren om anderen mee te laten delen in onze welvaart, om mensen toe te laten die ons in de toekomst kunnen helpen ons welzijn te behouden. Dus zeg maar die mensen die veel investeren en initiatief nemen om hun geboortelanden te verlaten op zoek naar een betere toekomst (en dan heb ik het nog niet eens over vluchtelingen), en dan dus niet die mensen die de hele dag call-tv of TLC zitten te kijken en klagen over hun werkeloosheid. Dan komt het met die bevolkingsexplosie ook wel goed:

http://www.gapminder.org/videos/will-saving-poor-children-lead-to-overpopulation/

J.H.A. Huijbers

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

Als je het rapport van de VN leest gaat het natuurlijk niet over Syrische vluchtelingen, maar over een veel en veel groter probleem.
Helemaal mee eens dat de druk op Europa door deze bevolkingsexplosies in het continent Afrika en het Midden Oosten alleen maar kan toenemen. Overigens ook als het er in Afrika eind deze eeuw geen 4 miljard zullen zijn maar 3 miljard. Het continent kan zo'n bevolkingsdruk niet aan.

Frans Timmermans heeft gelijk als hij stelt dat de huidige instroom van vluchtelingen als promillage van de bevolking van Europa miniem is. Maar die aantallen zullen groter als de ontwrichting in Afrika en het Midden Oosten verder toeneemt. Daarvoor zal Europa een effectief beleid voor moeten ontwikkelen. Daarbij zal ook de vraag gesteld moeten worden hoe lang de bovenlaag van een land het zich kan permitteren een land in chaos te laten wegzakken en dan zelf weg te vluchten en het land in chaos en met al die mensen die niet over de middelen, opleiding en kennis, relaties en andere mogelijkheden beschikken, achter te laten.

Drs. A.H. Catau

Hr van Vliet en Hr Zwakenberg

Sorry heren leuk gedacht, maar U bent kennelijk nog nimmer in Afrika geweest.

Ben daar zo'n ca 25 x geweest in verschillende landen, Uw suggesties, wil ik niet veroordelen, maar die zijn helaas als die v.e kind. Denk allen al aan de stammenstrijd en de Boko Haram etc, etc, etc. Leest U geen krant. Durft U geld in deze landen te stoppen, denkt U echt dat U daar Pensioen uit krijgt. Kijk in Nigeria waar Shell is weg weg gepest en recent het grootste uitzendbur ter wereld!

Afrika heeft haar tijd nodig en dat zal grosso modo in totaal ( uitzonderingen van enkele landen daargelaten) gezien nog honderden jaren duren.

P.C.S. Appelman

Als ik naar de tv-opnamen kijk zie ik bij de vluchtelingen vooral jonge mannen en vrouwen.Zij lijken mij redelijk intelligent.Logisch dat zij vluchten omdat zij in Afrika geen werk kunnen vinden.Maar met deze exodus wordt het probleem in Afrika alleen maar groter.Voor de achterblijvers rest alleen maar armoede behalve voor de leiders.@Cateau heeft het goed gezien die vertrekken uiteindelijk ook het land in chaos achterlatend.
Het is hoog tijd dat wij onze ontwikkelingshulp kritisch gaan analyseren.Waarom lukt ons het niet om die landen te helpen aan een democratische rechtstaat zoals wij die hebben?Waarom is er bv zo weinig wetenschappellijk onderzoek in Afrika zelf?Afrikanen die in het westen studeren blijven daar ook te lang hangen.
Afrika is ook in het verre verleden leeggelopen.Toen was het de slavernij en nu dreigt de moderne leegloop.
tt

A.F. Honig

Hamer deze feiten er bij de Nederlandse en Europese politici in en laat niet toe dat ze er - zoals altijd - voor weglopen.
1. Uit de ontwikkelingshulpgelden gratis de anticonceptiepil ter beschikking stellen aan alle vrouwen in Afrika en het Midden-Oosten. 2. Ontwikkelingsbank voor het M.O. en voor Afrika die leningen verstrekt aan ondernemers, niet aan de corrupte regeringen. 3. Zorg voor onafhankelijke radio- en TV zenders in de betreffende regio's die de werkelijkheid van de gruwelijke praktijken van mensensmokkelaars laten horen en zien. 4. Hanteer een strikt en snel werkend kwalificatiesysteem om oorlogsslachtoffers en economische vluchtelingen te onderscheiden. 5. Stuur vluchtelingen uit 'veilige gebieden' zoals Turkije, Jordanie terug en financier de vluchtelingenkampen daar voor het opzetten van economische activiteiten.

C. Thunnissen

Het is een interessant onderwerp waar ik me bij betrokken voel omdat ik in Afrika werkzaam ben. Verbazend blijft voor mij het pessimisme waarmee veel Europeanen naar Afrika kijken en zie dat ook hier weer terug in het artikel maar ook de commentaren. Ik ervaar de werkelijkheid gelukkig als veel rooskleuriger dan hier geschetst wordt. Laat me proberen om in enkele zinnen een aantal dingen in perspectief te plaatsen. Te beginnen met de stromen immigranten die naar Europa schijnen te stromen. De migranten die zich nu melden zijn voor 90% afkomstig uit een tiental landen in midden en noord Afrika. Uit die andere 50 landen in Afrika komen er bijna geen migranten naar Europa. Kijkend naar arbeids immigratie is Europa nauwelijks een bestemming maar kijken lager opgeleiden op de eerste plaats naar het Midden Oosten waar in landen als Saudi Arabia en en de emiraten tienduizenden Afrikanen werkzaam zijn. Voor hoger opgeleiden is steeds vaker ook China een bestemming en traditioneel gaan veel Afrikanen werken in de USA en Canada. Ga je naar USA of Canada dan kun je daar op alle niveaus ook meteen aan de slag en het is (nog steed) ook relatief makkelijk om een verblijfsvergunning te krijgen. In Europa kan dat alleen in het Verenigd Koninkrijk. Spreekt niemand erover maar daarom willen zoveel mensen naar Engeland, je komt vandaag aan en morgen sta je in Oost-London auto's te wassen. De schrijver acht de kans klein dat landen in Afrika zich tot werkplaatsen omvormen, denk dat dit heel anders gaat uitzien. Hij ziet 2 zaken over het hoofd A. In heel snel tempo ontwikkeld zich een soort binnen Afrikaanse markt waar een geweldige behoefte aan allerlei produkten in diensten is die ervoor zorgen dat er steeds meer export tussen Afrikaanse landen is en ook een zeer snelle groei aan productie faciliteiten in Afrika B. Op dit moment liggen de inkomens in bijv China vaak beneden de inkomens in Afrika! Maar vraag is hoe lang blijft China dit volhouden. Hoe lang kan China bijv werknemers voor de wegenbouw hier naar Kenya sturen en hun een lager salaris betalen dan de Keniaanse medewerker? denk dat dit heel snel gaat veranderen. Dit is ook terug te zien in de groei cijfers van diverse landen waar steeds meet landen groeicijfers van 7, 8 en 9% weten te halen. Waarschijnelijk is Ethiopie volgend jaar de snelst groeiende economie ter wereld De bevolkingsgroei is inderdaad in een aantal landen explosief maar gelijktijdig veranderd deze ook heel snel en ik heb het gevoel dat er een aantal ontwikkelingen onderschat worden. Centraal zijn de invloed van verstedelijking en de betere opleiding. Die combinatie zorgt voor een hele snelle daling van de geboortecijfers. Kenia verwacht dat binnen 15 jaar meer dan 50% van de bevolking in steden leeft en dat geldt voor heel veel landen in Afrika. Dat heeft een gigantisch effect op de geboortecijfers. Hier in centraal Kenia is de verstedelijking al vrij ver en zijn mensen heel goed opgeleid. Er is bijna niemand die geen middelbare school opleiding heeft. Resultaat is dat dat de geboortecijfers in een record tijd dramatisch gedaald zijn. Ik ken zelf geen enkel jonger gezin met meer dan 3 kinderen. De daling is zo snel dat bepaalde politici een complot vermoeden en denken dat dit het gevolg is van anti conceptie pillen die in vaccinatie serum verwerkt zitten om zo de groei van hun stam af te remmen. De economische mogelijkheden zijn in veen Afrikaanse landen gigantisch. Hier in Kenya is er een geweldige dynamiek en een steeds verder groeiend zelf vertrouwen en dat resulteert in heel veel nieuwe bedrijven en in een stroom van migranten uit China maar ook Europese landen. Zo lopen hier enkele duizenden Nederlanders rond in Kenia omdat ze geloven in de toekomst van Afrika

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.