25 reacties

Mooi stuk. Hopelijk wordt eens langs deze drie lijnen gedacht voordat de EU implodeert. Dan is het te laat.

Drs. A. van Moorst

Terug naar de EEG en niet naar een Republiek.
Via een omweg toch een politiek unie doordrukken
ligt echt niet voor de hand. Vrijheid in verscheidenheid.

Het kan. Geen eenheidsworst, die hebben ze alleen
bij de Hema Doch lang niet meer zo lekker als voorheen

H.E.N.D.R.I.K.A. Holleman

Die indeling van wijlen Heineken, klopt wel aardig. Maar goed; Een zakenman bekijkt de bestuurszaken anders dan een politicus.

R. Strijbis

Bij een vernieuwd Europa met gelijke kansen en een uniform juridisch en economisch speelveld, waarbij op supranationaal niveau beleid wordt gevoerd die voorwaarden creëeren voor een regionale ontwikkelingen zoals bijv. door Freddy Heineken geschetst zou ik mij meer Europeaan voelen dan ik nu al ben. Vooruitlopend hierop pleit ik voor de invoering van de keuzemogelijkheid voor een Europees paspoort. Dit zou een stimulans kunnen zijn om het Europese gevoel wat meer in te bedden. Wellicht is het een idee aan dit paspoort wat voordelen toe te kennen boven een nationaal paspoort.

H.W. Endeman

Wij zullen inderdaad af moeten van politici die uit belang van herverkiezing jarenlang niets anders hebben gedaan dan Brussel als zondebok gebruiken, hun kiezers misleidend voorhoudend: ‘Ja, sorry hoor, wij willen dit net zo min als jullie, maar het moet nu eenmaal van Brussel.’ Als het hun van pas komt deinzen zij om wille van herverkiezing er zelfs niet voor terug om "eigen-land-eerst" populisten lippendienst te bewijzen. Onlangs klonk nog uit Brussel: ‘Ik behartig hier op de eerste, de tweede en de derde plaats het Nederlandse belang’.
Aldus wordt de kiezer gevangen gehouden in een vicieuze cirkel van politiek eigen belang, die een door de Europese kiezer gedragen eenwording steeds meer belemmert.

J.L.M. Egberts

Marcel, prima bespiegeling. Chapeau!

C. Thunnissen

De zeer interesante en actuele Europalezing over Eurotopia van H.J. Wesseling vind je op:
http://web.archive.org/web/20090601100158/http://www.unimaas.nl/bestand.asp?id=54

C. Thunnissen

Mijn inschatting is dat Frankrijk e e n deelstaat blijft, met ieder denkbaar indelingsvoorstel. Waar moet je anders met je force de frappe naar toe? Naar Brussel zeker... "Tres interessant". Je hoort het hen al denken! En dan zullen we maar niet beginnen over de rest van het gekakel in het Europese kippenhok.
Hoe lang heeft deze Duitse denker hierover nagedacht?

A.L.A. Nieuwe Weme

Een uitstekende analyse van de huidige EU. Als we niet doelbewust aansturen op een Europese Federatie gaat de EU ten gronde. Elk land behoud zijn eigen Staatsvorm: Monarchie of Republiek en eigen wetgeving en cultuur. Met daarboven een federale regering, niet van ambtenaren zoals nu, maar van de MP's van alle landen die politiek mandaat van hun regeringen hebben, maar ook daaraan verantwoordingsplichtig zijn. Geen commissies van ministers voor een half jaar en dat soort onzin, maar een Federale Europese Regering voor zes jaar, waarna nationale verkiezingen en daaruit de vorming van een nieuwe Federale Regering van MP's. En vervolgens een Europese verkiezing voor de Europese President, te kiezen uit de lijst van alle MP's van de nieuw verkozen Federale Europese Regering. Alleen zo zal de EU overleven.

W.A.V. van Halm

"Duitsland en Nederland die met stug volgehouden loonmatiging enorme handelsoverschotten genereren en die nu Zuid-Europese landen een vergelijkbaar beleid opdringen. Een beleid dat een deflatoir gat heeft gecreëerd en de Europese economie jarenlange kwakkel heeft opgeleverd.
Ondertussen hebben Duitsers en Nederlanders niet het gevoel dat ze geprofiteerd hebben van de euro – zoals bedrijven die zonder valutarisico’s een enorme afzetmarkt hebben gekregen – terwijl ze wel solidair moeten zijn met sjoemelende Grieken."

Het handelsoverschot van DE en NL wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door de handel extern aan het eurogebied. Van de kleinere export naar het eurogebied is export naar Griekenland al helemaal verwaarloosbaar evenals het vermeende valutavoordeel van deze "enorme afzetmarkt".
Dhr. De Boer probeert Duitsland en Nederland verantwoordelijk te maken voor het deflatoir gat in het zuiden van Europa en voor een Europese kwakkelende economie. Dit s p r o o k j e moeten we ons niet laten aanleunen.
Griekenland heeft veel te royaal geleend toen de rente historisch laag stond. De Griekse economie draaide er enkele jaren geweldig op. De AOW-leeftijd is nog steeds ver onder die van Nederland, er is geen kadaster, er is geen belastinginning en er zijn kapitalen over de grens verdwenen, er wordt niet hervormd en er is weinig bereidheid om dat te doen. Er is wel een nieuwe hulpronde in voorbereiding, ik meen de derde of de vierde en dan gaat het doorgaans om ruim 80mrd. Kijk eens hoe de Ieren hun deflator gat oplossen en verbaast u !
Het onderliggende probleem is het verschil in economische snelheid met Griekenland dat we hier ook wel van dichtbij kennen tussen stad en platteland: de Grieken kunnen zich eenvoudigweg niet uit de schulden groeien. De door ons opgedrongen catharsis aan de Grieken is onwerkbaar. Grexit is nog steeds de beste optie voor de Grieken.

A.L.A. Nieuwe Weme

@ Dhr. Nieuwe Weme

De economische snelheid kan nu eenmaal niet overal zo hoog zijn als in Regio Brainport Eindhoven.

J.L.M. Egberts

De analyse van Dhr. de Boer zit op een goed spoor: de huidige opzet van de EU is niet levensvatbaar.
Iedere "Verenigde Staten van Europa" moet oplossingen vinden voor tenminste 3 sleutelproblemen

1. Het zijn altijd eerst veranderingen in de cultuur die ruimte geven voor economische innovaties. Zodra deze ontwikkelingen, dus cultureel en economisch, zijn uitgekristalliseerd worden zij politiek en staatkundig in wetten en instellingen omgezet.
De huidige EU bewandelt de omgekeerde weg: er worden wettelijke kaders en instellingen opgezet. Lobby's worden gehoord en de economie en culturen van de bevolking hebben maar te volgen.
Geen wonder dat alles vastslaat.
Hoe ga je zaken in de juiste volgorde aanpakken? En verwar cultuur niet met de propaganda of zelfverklaarde identiteit van een politieke stroming.

2. Meer Europese democratie is een mooi voornemen.
Maar de verhouding kiezer-gekozene is verticaal. In een grote Overkoepelend Staat, staat de gekozenen ver van de kiezer af. De burger mag zich eens in de zoveel jaar uitspreken. In een dergelijke context is hij praktisch machteloos en in het leven van de politicus een vervelende bijzaak.
Machtige lobby's, die op dezelfde schaal georganiseerd zijn als de Overkoepelende Staat, trekken naar het centrum van de macht en zijn daar permanent aanwezig.
De werkelijke macht en belangengroepen in Overkoepelende Staatsverbanden organiseren zich horizontaal.
Er is dus een nieuwe vorm van democratie, --anders dan loutere partijendemocratie en anders dan loutere vertegenwoordigende democratie nodig --, die maakt dat de burger niet buiten de deur wordt gezet. Ook hij moet permanent , horizontaal aanwezig zijn. Macht en belangen moeten voor hem kenbaar en transparant zijn en onderworpen aan de wil van de kiezer.

3. Overkoepelende Staten gaan in de regel ten onder aan ''verlandjonkerisering'' en ''overuitputting''
("imperial overstretch") .
De knapste koppen en de mensen met de meeste ambitie streven naar de top. Dat betekent dat het bestuur, ondanks alle pogingen om de regio's en de periferie vitaal te houden, elders plichtmatig wordt en 2e , 3e garnituur.
Tegelijkertijd gaat het grootschalige van een Overkoepelende Staat de menselijke maat en de capaciteit van het brein veelal te boven. Maar de krachten van het staan aan de top werken wel in op de hersenen van betrokkenen. Er ontstaat een (erfelijke) bovenlaag met eigen zeden en normen, een machtige minderheid tegenover een, mogelijk, onmachtige meerderheid.
Die nieuwe zonnekoningen zijn geneigd voor zichzelf, letterlijk en figuurlijk, landschapsparken en lusthoven te gaan inrichten, waar de productiviteit van land en regio teloorgaan.
Tegelijkertijd richten beleidsfouten op de veel groter schaal van een Overkoepelende Staat ook veel grotere , ongecompartimenteerde schade aan. De euro is een vroeg voorbeeld van dat principe.
Geconfronteerd met teruglopende productiviteit en grote tegenslagen vluchten dergelijke elites meestal in nog grootser plannen, grote verhalen (propaganda) en historische missies. Het verschil tussen uitgaven en middelen wordt te groot. Overuitputting.

E.B. van Dijk

Een Vereenigde Republiek van Europa is er al. Het verdrag van Lissabon, de Europese Grondwet is er al. De constituerende vergadering was toen Balkenende ondanks een referendum tegen de Grondwet zijn handtekening zette. Met een dozijn aan zelfbenoemde presidenten. En inderdaad het werkt niet. De EU is aan een downfall bezig.

We moeten terug naar de tijd voor het Verdrag van Lissabon. Naar een Europese Unie van soevereine staten met veto recht. Waarin het economisch voordeel naar de burger gaat en niet naar de groot bedrijven.

W. Boogaart

Ik zou zeggen kegel de transportsector als proef onder een Europese hoed. Geen nationale inmenging meer en de enige echte concurrentie buiten de grens van Europa. Dan gaat er direct een Europese vlag in de mast hier! De verschillen binnen de grenzen van Europa zijn verbazend en zorgelijk. Lidstaten die nu op het randje van Europese wetgeving loondumping tegen aan het gaan zijn bijvoorbeeld.. Het loopt uit de hand op deze manier..

E. van Dam

Marcel volgt blijkbaar zijn eigen krant niet. Het verbreken van EU verdragen door landen zoals Frankrijk, Spanje en Portugal die door Brussel worden opgevolgd met coulance en "0 boetes" terwijl een land als NL met een van de hoogste belastingdruk toch keurig netjes meerdere jaren correctieheffingen betaalt heeft niets te maken met ongeloof in de EU "heilstaat". Het is de NLer allang duidelijk dat vieze politieke spelletjes worden gespeeld met ongelijke spelregels voor de deelnemers. Daarom is die groeiende aversie tegen de EU Marcel, en nergens anders om.

L. Bartkowski

Een europees paspoort , met extra vordele t.a.v de nationale voordelen?
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Het enige wat het oplevert is nog meer tegenstellingen tussen burgers onderling
Verder is het m.i. beter als europa terug gaat naar de EEG
Toen was men nog redelijk tevreden over de EEG, nu ziet men brussel als een machtswellustig megalomaan waterhoofd dat alleen met zichzelf en haar macht bezig is
En vlak de nationale politici niet uit, die doen er alles aan om brussel te paaien, zodat ze straks ook uit die ruif kunnen graaien

E. V Loo

Mooi stuk, Marcel!

Zie ook het artikel van Joost van Kuppeveld vandaag en de daarin genoemde prachtige blog van Chris Arnade over Trump vs Elite:

https://medium.com/@Chris_arnade/trump-politics-and-option-pricing-or-why-trump-voters-are-not-idiots-1e364a4ed940#.fso24zds7.

Kan je zo vertalen naar Euopa/NL. Ook onze (EU) elite begrijpt er weinig van, vrees ik!

W. Keller

Ook het negeren van uitslagen van raadplegende referenda, met daarna "lulverhalen" zoals dat bepaalde verdragen niet meer aan referenda mogen worden blootgesteld, wekt op zijn minst de schijn dat transparantie binnen de EU van ondergeschikt belang is en daarentegen leugen en bedrog regeert. Dezelfde leugens waarmee een oorlogvoerend staatje zoals de Oekraïne met een economie met de omvang van Noord-Holland wordt "verkocht" als van groot economisch belang voor de EU en Nederland. Nog geen 2 weken later staat in FD dat "Nederland exportland" eigenlijk van weinig toegevoegde waarde is binnen diezelfde EU. Of de leugens waarmee Griekenland omstreeks 2001 aan de euro werd geholpen waarmee een "credit line" werd gestart die in omvang en looptijd onvoorstelbare properties heeft aangenomen terwijl tegelijkertijd de zuurverdiende spaarcentjes van de Nederlandse burger worden belast met fictieve rendementsheffingen en wee je gebeente als je niet betaalt. Of de leugen van de "eerlijke" omwisselkoers van gulden naar euro waarmee de Nederlamdse burger voor 10% financieel het schip in ging. Of de schijnheiligheid waarmee "met rente" werd verkocht terwijl zo langzamerhand iedere goed geīnformeerde Nederlander allang wist hoe de vork in de steel zat. Of de voorbereidingen voor de stiekeme staatssteun met hulp GS zetmannetjes zoals Draghi en consorten, tegen alle afspraken in, voor Italiaanse banken met hun mafiose onrendabele leninkjes die nog een aderlating zal betekenen voor de Nederlandse burger en belastingbetaler.

Wil je nog meer redenenen weten waarom die "EU heilstaat" van je niet meer gevreten wordt Marcel? En nu wordt het tijd om nog meer EU te verkopen maar dan als republiek?
Waarom zouden we dat geloven Marcel?
Think twice.

L. Bartkowski

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

Deze schets van Europa is een mooi vergezicht. Waard om de schouders eronder te zetten.
De vorming van één goed werkend Europa zal wellicht meer dan 100 jaar duren en ook daarna blijft het hard werken. Zo ging het ook met de vorming van de landen resp. het Europa vóór de EEG.
Er is al het nodige bereikt maar we zitten in een groeifase en die leidt tot regionale ongelijkheden en onrusten; jammer als klagers zoals Bartowski en Boomen daarin blijven hangen maar voor de mensen die vooruit denken zijn het vooral punten om van te leren resp. elementen die van alle tijd zijn. Macht wordt ge- en misbruikt, belasting wordt betaald en ontdoken. Met een goede democratie en handhaving komen we per saldo echter toch vooruit - zeker als we er de schouders onder zetten om het speelveld zo gelijk mogelijk te maken. De plannen van Guerot en Heineken dragen daar aan bij. Het is geen utopie maar een visie, en een visie is wat de Europeanen kan en zal verbinden.
Het grote geheel is niet ineens te realiseren; als we echter zien dat het ergens werkt dan willen anderen graag volgen. In de telecom is door mevr. Smit-Kroes al een start gemaakt en het is een goed idee van dhr. Van Dam om nu ook in de transportsector de nutteloze nationale barrières te slechten.

Drs. A.J.G. Taanman

@ 12:03 Dhr. Taanman:
Laten we dat dan maar voor het gemak EEG+ noemen. Maar voor dit laaghangend eurofruit heb je dan weer geen peperdure 4-e democratische bestuurslaag in Brussel/Staatsburg voor nodig.

A.L.A. Nieuwe Weme

Hr Taanman
Probleem is juist deze vergezichten; niemand kijkt naar de grond waar men eerst over moet lopen om überhaupt daar te komen. En hier vallen de meesten mensen al in de valkuilen en waterplassen.
Is geen klagen.. gewoon realistisch.
Net als voorbeeld van Duitse in Nl met Deense vriend in Spanje.
Dit is nog niet voor een half procent van de mensen weggelegd.... klinkt geweldig maar is geen realiteit.

Dagdromen Hr Taanman heet zoiets

P.H. van den Boomen

Klagers mijnheer Taanman?

Is dat uw inhoudelijke reactie op een aantal willekeurige leigens in de afgelooen 15 jaar die door onze overheden voor onze neuzen zijn voorgespiegeld?

Gaat u schamen met uw reactie.

Ik wil in een zogenoemde parlementaire democratie slechts 1 overheid. Een overheid die rechtvaardig en te vetrouwen is en zich in dienst stelt van de burger die diezelfde overheid een mandaat daarvoor gegeven heeft.

L. Bartkowski

Ah, meneer Bartkowski,
Uw wens t.a.v. 1 overheid is ook een mooi vergezicht, daar hou ik wel van. Echter, in NL hebben we al meerdere lagen, dat zal in Europa niet anders worden - er zijn nu eenmaal zaken die beter regionaal afgehandeld kunnen worden. Een 4e laag (zoals dhr. Nieuwe Weme noemt) is inderdaad niet gewenst en is ook niet nodig - als we de landelijke en provinciale overheden vervangen door 1 nieuwe laag dan past dat prima bij hetgeen Guerot en Heineken schetsen.
Ik ben het van harte eens met de randvoorwaarde die u noemt t.a.v de overheid: rechtvaardig en te vertrouwen etcetera. In de afgelopen 15 jaar, maar ook in de afgelopen 1500 jaar is dat niet altijd herkenbaar. In de komende 1500 jaar ook niet. Er zijn goede bestuurders en slechte bestuurders, zoals er goede en slechte burgers zijn. Daarbij kan ik herhalen: met een goede democratie en handhaving komen we per saldo echter toch vooruit. Het paper stelt daarbij een mooie stip op de horizon om naar toe te werken.
Een mooie stap die Europa straks kan volgen is de belastinghervorming die de Indiërs nu doorvoeren (zie het bericht van heden in het FD). De regionale heffingen worden afgeschaft en vervangen door 1 landelijke. Reken maar dat ze daar ook te maken hebben met verschillende opvattingen over het betalen van de belastingen, zoals binnen Europa ook het geval is. Maar ze doen het wel, creëren meer (administratieve) eenheid en realiseren er een enorme besparing van lasten mee.

Drs. A.J.G. Taanman

Eindelijk weer eens verstandige opmerkingen. Mevr. Guérot heeft een uitstekende remedie om van de huidige machtswellustige pluchzitters af te komen en te voorkomen dat we worden opgescheept met al die schreeuwende en ook niets presterende populisten. 1 kanttekening hoe voorkom je dat die lokale regio zetels opnieuw door baantjes jagers worden bezet maar door echt deskundige bestuurders?

Ir. K. Boodt

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.