Dossier

Deeleconomie

De deeleconomie of 'sharing economy' staat voor de wederzijdse uitwisseling van goederen en diensten. Het aantal Nederlanders dat gebruikmaakt van deelplatformen, zoals Airbnb, Uber, Helpling, Airdnd, SnappCar en tweedehandsplatformen neemt toe.