Close sub menu

Dossier

Diversiteit op de werkvloer

De bedrijfscultuur van veel grote firma’s wordt gezien als te corporaal en hiërarchisch. Toch is er veel discussie over hoe talent met een multiculturele achtergrond een kans moet krijgen. Wat hebben bedrijven, overheden en de media hun te bieden en hoe kunnen zij de talenten aan zich binden? En wat is diversiteit eigenlijk? Jong, oud, man, vrouw, multiculti?