Close sub menu

Dossier

Pensioenakkoord in de maak

Na ruim tien jaar onderhandelen hebben politiek, werkgevers en werknemers een principeakkoord gesloten over een nieuw pensioenstelsel. Om de losse eindjes aan elkaar te knopen, gaat een stuurgroep van de Sociaal-Economische Raad (SER) de voorstellen verder uitwerken.