Meest gelezen

97 reacties

Als dit waar is moet deze regering gewipt worden stel boeven met hun drift naar bezuinigen ...

bert van Eck

Je kunt niet blijven doorgaan op kosten van de gemeenschap 'onbetaalbaar' dure medicijnen of behandelingen aan iedereen te verstrekken. Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Dan moeten ze zich extra verzekeren voor het gebruik van zulke dure middelen. Het klinkt naar, maar waar niet is, verliest ook de keizer zijn recht. Gezondheid werd altijd als een heilige koe beschouwd, maar dat valt niet meer te betalen.

Dhr. Schöyer

We doen iets fout! Onze rekenkundige wonders geven de mensen de schuld en sluiten buiten omdat t onbetaalbaar is. Zij nemen hun verantwoordelijkheid niet. En we laten idd de pharmaceutische industrie hier dit land besturen dankzij Schippers. Bar en boos!

Mevr. Dierendonck

Nederland heeft millioenen vluchtelingen opgenomen meesten van deze zijn ziek en nu is geen geld voor echte nederlanders die hebben dit land opgebouwd.Pim Fortuyn heeft gezegd:in dit land mag geen moslim meer binnen.

Dhr. Nowotny

De reactie van de heer Nowotny, wat ook echt klinkt als een 'echte Nederlander', doet mij weer concluderen dat het FD zijn reactiepagina's beter kan sluiten.

Dhr. Zwagemakers

Waarom publiceren de ziekenhuizen niet gezamelijk welke verzekeraar war betaald aan medicijnen. Ik weet dat individuele ziekenhuizen, die hiermee dreigen, door de grote 4 onmiddelijk onder grote druk gezet worden, ook op andere terreinen.
4 zorgverzekeraars bepalen de markt, vorm inkoopcombinaties, en speel het spel veel harder. Publiceer die lijst zo in Oktober, vlak voor het grote zorgverzekeringswijzigingscicurs (3x woordwaarde)

Dhr. ter Meulen

Welkom in Vlaanderen. Ik woon aan de grens, veel nederlanders komen bij ons voor een behandeling,
en vertrekken zeer tevreden. Bij ons geen wachttijden, toch niet zo dom die belgen.

Dhr. van Daele

De vraag is of die nieuwe biologicals niet veel te duur zijn. De mondiale markt voor geneesmiddelen is nu meer dan duizend miljard dollar op jaarbasis en wordt, na opeen volgende fusierondes, nu gedomineerd door een tiental bedrijven. De 11 grootste farma-bedrijven maken een netto jaarwinst van ongeveer 10% van hun omzet, dat komt op ± 90 miljard dollar/jaar. Dat is dus na aftrek van ontwikkeling- en marketingkosten; overigens besteedt deze industrietak meer geld aan reclame en marketing dan aan onderzoek en ontwikkeling. Tijd voor meer efficiency en lagere prijzen?

H.A. Verbrugh

Onze overheid en de zorgverzekeraars halen hun bezuiniging en winst letterlijk "over het lijk van de patient die de zorg nodig heeft"

Ze gaan letterlijk over Lijken! Zelden zo'n tuig gezien!

Dhr. Fabrie

Dan is het eindelijk zo ver de tweedeling is en fijt.
De rijken kunnen de medicijnen kopen en de armen niet

Dhr. Van Minnen

. Dat is voor het management van een ziekenhuis onacceptabel’, aldus Tjoeng....... Dus mensen laten sterven is naar de mening van ziekenhuis besturen wel acceptabel? Leve de vrije marktwerking! Met dank aan de VVD.

Dhr. ZXZFontijn

@ Hr. Schöyer, het valt te hopen dat u nooit de mededeling krijgt: "tja, u had u beter daar...of daar kunnen laten verzekeren".... Maar dat gaat u niet overkomen want u weet nu al wat u allemaal nog zal overkomen en zorgt dus voor de juiste verzekering of voldoende spaargeld. Lang leve Hr Schöyer

Dhr. ZXZFontijn

De heer Nowotny heeft groot gelijk. In mijn Gemeente valt 10% van de kinderen op een of andere manier onder jeugdzorg, Denk dat dit cijfer in Amsterdam nog hoger is. Hoef je je niet af te vragen welke oorspronkelijke nationaliteit de ouders van die kinderen hebben. Ook die ouders maken behoorlijk meer gebruik van de gezondheidszorg dan de oorspronkelijke Nederlanders. Dit hele ziektekostenstelsel is opgezet vanwege de marktwerking met het gevolg dat iedere verzekeraar een polis aanbiedt. Voor de consument is het niet meer te overzien en wordt de premie steeds duurder. Als je onverwacht een ernstige ziekte krijgt (b.v. longontsteking) heb je als consument niets te kiezen, je wordt gewoon naar een ziekenhuis afgevoerd. Dus voor de consument werkt marktwerking helemaal niet.

Mevr. Verwey

En Mw. Schippers wil de winst uitkeren van ziekenhuizen die het meest hiermee weten te besparen, wie weet de meest perverse prikkels te bedenken, nieuw spelletje van de VVD!! Leuk voor de kerstdagen!

Dhr. ZXZFontijn

Het is de hoogste tijd dat de prijs voor een QALY ( quality-adjusted life year) wordt vastgesteld door de zorgverzekeraars in overleg met de medisch specialisten en de patientenvereniging. Dan hebben medici een leidraad voor medisch handelen in relatie tot de kosten en perspectief voor de patient. Door snelle ontwikkelingen in de biochemie en op medisch gebied is de huidige situatie onhoudbaar. D.A. Wiersma.

D. Wiersma

@dhr. Schröyer. ik wil u nog wel eens horen op het moment dat u onverhoopt in de situatie mocht komen dat u een dergelijk medicijn nodig zou hebben. Bent u zelf inderdaad verzekerd voor behaneling met dure medicijnen?
In feite zou iedereen daarvoor moeten zijn verzekerd, anders krijg je een nog verdere tweedeling in de zorg. Mensen die nu al moeite hebben hun premie (en eigen risico) te betalen, kunnen zich een verzekering voor dure medicijnen al helemaal niet permitteren. En je ervoor verzekeren op het moment dat je ze daadwerkelijk nodig hebt, kan niet. Een brandend huis kun je immers ook niet meer verzekeren.
Het is goed dat er gekeken wordt naar de zorgkosten. Echter, de 'markt' waarin de grote verzekeraars zo onderhand alles bepalen, werkt niet. Betaal gewoon voor de daadwerkelijk verleende en noodzakelijke zorg.
O ja, hoe hoog waren de winsten van de zorgverzekeraars ook alweer?

Mevr. Vervaart

Niet de specialisten of de ziekenhuizen, maar de zorgverzekeraars zelf moeten tijdig publiceren welke medicijnen zij niet of beperkt zullen vergoeden. Die publicatie moet door de minister verplicht worden gesteld. Een polisdekking moet een recht op vergoeding zijn en geen recht op een kans op vergoeding. Verzekeren is geen lotto !
Het neo-liberalisme is zelfs doorgedrongen tot de haarvaten van (Dijksma, Asscher en Samsom) de pvda. Het maakt niet uit wat voor regering er zit: de individueel verantwoordelijke burger wordt uitgekleed, terwijl " we" een collectief probleem hebben

Dhr. van Dijk

De heer Nowotny zit niet eens zo ver naast de waarheid!! Ik was onlangs op de poli van een specialist in het ziekenhuis en omdat ik wat aan de vroege kant was moest ik wachten. In de wachtkamer viel mij op hoeveel mensen er zaten die een niet Nederlandse taal spraken: Arabische talen en Oost-Europese talen. Ik ging eens tellen en kwam tot de conclusie dat ruim de helft van de wachtenden kennelijk een buitenlander was. Mijn mond viel open van verbazing. Na het gesprek bij de specialist moest ik naar het lab voor bloedprikken en daar nam ik hetzelfde waar echter daar waren de kennelijke buitenlanders nog sterker vertegenwoordigd. Omdat ik mijn ogen niet kon geloven ben ik vervolgens in de wachtkamer van een willekeurige andere poli gaan zitten en ik zag daar hetzelfde: ruwweg de helft van de bezoekers aan die poli was kennelijk een buitenlander. Toen snapte ik waarom onze zorgkosten de pan uit gieren. En onze schijnheilige politici in Den Haag maar roepen dat het onze ouderen zijn die de zorgkosten opdrijven.

Dhr. van den Heuvel

Misschien is het een idee om een deel van de farmaceutische industrie weer te nationaliseren ofwel een aantal staatsbedrijven op te richten met als doel het goedkoper produceren van medicijnen. Het NVI had bijvoorbeeld nooit aan de markt mogen worden overgedragen en Organon had ook prima in overheidshanden gekund. Markt waar het kan en overheid waar het moet is intussen wel de beste regel gebleken. De keuze tussen markt of overheid is nogal kortzichtig en zou beter vervangen kunnen worden door een mengvorm zoals het Rijnlands model.Zeker in de zorg en de financiële sector is de marktwerking gewoon onhoudbaar te ver doorgeschoten en dient er fors gecorrigeerd te worden.Het alternatief is een tweedeling welke een zeer instabiele samenleving oplevert zoals in de meeste derdewereldlanden valt waar te nemen.

Ing. A. Koornneef

De heer Zwagemakers stemt zeker op de PVDA. Overigens ben ik een zeer echte Nederlander, maar Dhr. Nowotny heeft wel gelijk! De miljoenen vreemdelingen die dit kabinet heeft binnen gelaten hebben er voor gezorgd dat de gezondheidszorg uit zijn voegen barst. Maar ja deze waarheid mag je niet vertellen want dat is "populistisch". Een ding weet ik zeker: Dit kabinet moet zo snel mogelijk opso...., liever vandaag dan morgen. Kunnen we misschien het tij keren voordat heel Nederland is afgebroken door deze incompetente ministersploeg.

Dhr. van Lanen

Er was eens een klein Europees landje, de enige op de hele wereld waar alle ogen op gericht waren. Ze namen de voortouw in alles, niemand kwam wat te kort. Zorg was prima geregeld geen twee of driedeling, maar ieder zijn nodige deel. Verzorgingsstaat waar europezen jaloers op waren! Zorg waar wij inwoners van Nederland trots op waren, maar tevens geen erg hadden hoe bijzonder dit was. Ne vele jaren verder brokkelt alles af, mensen kunnen hun zorg niet meer betalen en er is drie,vierdeling ipv ieder gelijke zorg. Armoede en ziekzijn (worden) zijn samengesmolten tot zorg no1 maar de regering doet er niets aan. Alles wat ooit Nederland zo bijzonder respectabel maakte is aan het afbrokkelen. Zorgverzekeraars zijn er voor gezonde jonge mensen en Nederland straks ook! Geen ruimte meer voor mensen die zorg nodig hebben en de zorg niet meer kunnen betalen. Geen Europees land wat ons voorbeeld nu zal volgen, en dat is toch echt ooit anders geweest.
Jammer, vreselijk en pijnlijk zo oud te worden en te moeten onder vinden dat er nu geen ruimte meer is voor mij omdat ik ziek ben en dus een brok aan het been van deze ooit zo mooie verzorgingsstaat.

Mevr. Montañes Gallego

Laten we ons bezighouden met de kern van de zaak. Is marktwerking in de gezondheidszorg nu wel of niet gewenst?

Han Han Smit

Niemand stelt zich de vraag waarom medicijnen duur zijn (tja behalve dan de winstmarge). Kan het niet zo zijn dat wat patiënten eisen, namelijk een volledig en goedwerkende medicijn, juist de kosten opjaagd? En inderdaad vragen we niet te vaak en te veel om zorg.
Maar om alles moet wel in perspectief worden gezien. Medicijnen maken 10 to 15% uit van de totale zorgkosten, nog steeds een fors aandeel, maar toch bescheiden
Als mensen een 100% rendement eisen van de gezondheidszorg, dan moet je daar voor betalen. Als je dat niet wilt, ga dan ook niet klagen als het een keertje fout gaat. Zoek de schuld van de hoge kosten voor gezondheidszorg ook eens bij u zelf. Een stukje omdenken.

Dhr. Heeroma

Arsten moeten ook hun verantwoordelijkheid durven nemen en het grote aantal duurdere maar niet betere medicijnen niet voorschrijven. Niet toelaten is nog beter. http://www.welt.de/gesundheit/article13716128/70-Prozent-der-neuen-Arzneimittel-sind-ueberfluessig.html

Dhr. Bruel

De vraag is waarom het probleem met ( te) dure medicijnen specifiek in Nederland speelt. Maken pharma producenten misbruik van het vele geld wat beschikbaar is in de gezondheidszorg om de prijzen extra op te voeren? Of zijn er inderdaad teveel niet Nederlandets met een verhoudingsgewijs slechtere gezondheid die een bovenmatig beroep op medische zorg doen. Hie het ook zij, er iets fiundamenteels mis. Anders deed het probleem zich ook in bijvoorbeeld Belgie voor.

Dhr. van Ketwich Verschuur

Ik heb het voorbeeld uit fd van zaterdag eens uitgerekend. Het gaat om 6 van de duurste medicijnen boven € 100000, gemiddeld € 150000 per jaar. Lijkt onbetaalbaar toch? Maar het gaat óók over slechts 110 patiënten. 110 x 150000 is..... € 16500000, 'slechts' 16,5 miljoen. Gelijk aan het salaris van 10 ministers of één top ceo! En een zeer klein promilage van de totale zorgkosten. Goed om over de toekomst na te denken maar hier loopt de participatie maatschappij wel heel erg voorop met individualisering van zorgkosten. Waar hebben we het echt over? Graag eens één onderbouwde analyse! Mij komt het voor dat het wel meevalt met die onbetaalbaar het.

Dhr. ZXZFontijn

Onbetaalbaarheid

Dhr. ZXZFontijn

Vroeger deed dit grapje over Philips de ronde : We verkopen een gewone bandrecorder in de winkel voor bijvoorbeeld 200 gulden. Vervolgens verven we hem wit en dan kunnen we hem aan het ziekenhuis voor 2 keer dat bedrag verkopen.
Conclusie ; De gehele zorg-industrie is een melkkoe voor iedereen die erbij betrokken is. De patiënt ondergaat het en hoopt dat hij het overleeft, zowel fysiek als financieel.

Dhr. Leliveld

De prijzen van de geneesmiddelen die wij dagelijks gebruiken bij b.v. hoge bloeddruk, diabetes en infecties zijn de afgelopen 15 jaar alleen maar lager geworden. Voor de prijs van een pakje kauwgom kan je 30 tabletten tegen hoge bloeddruk kopen.
Met de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor ziekten die tot nu toe niet konden worden aangepakt zijn we op een punt aangekomen waar we moeten beslissen of wij daarvoor willen betalen (hogere premies) of niet.
Voor politici betekent het verhogen van premies ook het verhogen van de lonen. Dat is onbespreekbaar en de oorzaak van het telkens weer veranderen van de regels.
Maar ja, het aanzien van politici is de laatste 15 jaar nog meer gedaald dan de prijzen van de "oude" geneesmiddelen.

Dhr. Meerburg

Tragisch hoe sommigen hier nog steeds van mening zijn dat iedereen recht heeft op alles, ongeacht de kosten en zonder enige eigen verantwoordelijkheid, als het om medische zorg gaat (en helaas ook nog talloze andere zaken ...). Een kortzichtig, onhoudbaar 'socialistisch' standpunt.

Ook patiënten(organisaties) spelen vaak een dubieuze rol bij deze ontwikkeling, door feitelijk te fungeren als de marketing afdeling van de farma/biotech bedrijven en zo de belastingbetalers deze superdure, in de praktijk vaak weinig betere, medicijnen af te dwingen. Het wordt hoogste tijd dat de politiek harde grenzen gaat stellen aan de kosten van de gezondheidszorg, maar men is in 30 jaar discussie geen steek verder gekomen en laat het probleem vrolijk uit de hand lopen (net als met vele andere netelige problemen, regeren is vooruitschuiven).

De kosten exploderen en de algemene gezondheid is er in al die jaren niet echt op vooruit gegaan. Want dat kun je niet afdwingen met een geavanceerde pil of een duur apparaat - daarbij speelt eigen verantwoordelijkheid, levensstijl en helaas ook een flinke dosis pech of geluk, een grote rol. Voorkomen is beter en vooral véél goedkoper dan genezen, maar het lijkt wel of niemand daar interesse in heeft.

Dhr. Haak

Nooit gedacht dat ik een land zou wonen dat mensen ongeacht hun afkomst, vermogen of inkomen het recht zou weigeren op genezing en / of verzorging. "Uw redding ligt op het schap, maar u heeft er geen recht op." Welk recht praten we dan over? Ons Nederlands grondrecht? Recht van het kapitalisme? Recht op bonussen voor sommigen van ons?

F. Knol

Inderdaad een Nederlands PERCEPTIEPROBLEEM! Een calvinisten en geld probleem! Een 'wie betaalt' discussie. Typisch Nederlands. Haal pakweg 100000 patiënten met de duurste medicijnen behoefte van gemiddeld €150000 weg uit de individuele verzekering en financier dat uit een nationaal potje. Dat kost de Nederlanders dan € 15.000.000.000. Is veel maar toch minder dan 1% van ons inkomen. Het is dus een kwestie van kiezen en niet een onbetaalbaar probleem!

Dhr. ZXZFontijn

Vinden jullie Nowotry ook zo'n typisch Nederlandse naam?

J. de de Noord

De Nederlandse zorgindustrie is de enige markt waar het niet mogelijk is om middels een offerte te kiezen wie jou mag repareren. En dat heet dan marktwerking.

Dhr. Smid

We weten hoeveel ziekenhuizen we hebben. Elk ziekenhuis kan aangeven over welke kostenpost het gaat. Meten is weten. Als je dat als ziekenhuis niet kunt, dan moet je ook niet over een eventueel faillissement spreken.
Beperk het aantal doorverwijzingen bij een bezoek aan een ziekenhuis, van specialist naar specialist met de daarbij behorende declaraties. Levert miljoenen per jaar op.
Elke verzekeringsmaatschappij heeft een jaarlijks overschot in de reserves boven het wettelijk aan te houden bedrag. Dit overschot moet je labelen voor deze situaties.

In de reacties is veel te veel geschreeuw en weinig wol. Er zijn genoeg alternatieven om tegenover elkaar te zetten en een keuze te maken tussen gezondheid en het schrappen van uitgaven voor eigenlijk "leuke dingen"

Ik wed, dat wanneer we alle eventuele tekorten van elk ziekenhuis m.b.t. reuma en kanker bij elkaar tellen , het nog om geen 100 miljoen euro per jaar gaat.

Een land als Nederland met een een substantieel Nationaal Inkomen kan dit gemakkelijk verdragen en kan daar dan trots op zijn.

Dhr. Oude Elberink

Ik zie maar een oplossing voor de betaalbaarheid van de zorg, het moet aantrekkelijker worden gemaakt door de overheid voor particuliere beleggers om hun waardeloze spaargeld in beursgenoteerde pharmacie bedrijven of zelfstandige ziekenhuizen te steken er blijft nu gewoon teveel dood spaargeld op de banken staan.

H. van van Wijk

@@Mevr. de Noorrrrd, het is de heer NOWOTNY. Misschien beter lezen? Sorry reactanten voor dit "intermezzo" , heeft niets met deze belangrijke discussie te maken, maar ik moest het wel even kwijt omdat Mevr. de Noorrrd kennelijk iets anders bedoelt met haar opmerking.

Dhr. van Lanen

De aan PR en advertentie uitgegeven bedragen door de pharma-industrie zijn minstens 2 x zo hoog dan het hele onderzoeksbudget: dus weg met dat lulverhaal over die gigantisch dure geneesmiddelen die ¨terugverdiend¨ moeten worden.
De hele ¨zorgverlenende kliek¨ is een zakkenvullersmaffia.

Dhr. heukel

@dhr.Wiersma ik dacht toch dat het beschikken over leven of dood voorbehouden was aan de (opper)rechter.
In uw systeem blijft de pil van Drion waarschijnlijk gratis voor iedereen boven de 67 (geen economisch nut meer?)

Dhr. Roest

Nieuwe medicijnen zijn altijd te duur. Pantenten zorgen ervoor dat ze onbetaalbaar zijn.

Dr. M.M. Mangiarotti

Op basis van een klein en oppervlakkig artikeltje zijn heel wat mensen bereid om de hele gezondheidszorg als te duur over boord te kieperen. Dit soort reacties, die je vaak tegen komt in het FD, beginnen mij steeds meer te benauwen. Steeds meer reacties vanuit de onderbuik. Te weinig komt de vraag ter tafel wat er nu precies aan de hand is.

Ik krijg steeds meer het idee dat Nederland een volkomen onbewoonbaar en hardvochtig land wordt, als de meerderheid van de FD-lezers het voor het zeggen krijgen. Niet het verstand regeert dan maar de onderbuik.

Dr. C.A.M. Wijtvliet

@ dhr. Van Wijk 11:52

En wat denkt u dat banken met ons spaargeld doen?
Zouden ze dat misschien gebruiken om winst mee te maken? Zodat ze ons een lage rente kunnen betalen en de rest in hun zak kunnen steken?
Zelf investeren is winstgevender maar dan moet je zelf opdraaien voor het risico en als je geen verstand hebt van beleggen......; bij sparen geldt de depositogarantie van € 100.000,- p.p. per bank.
Kortom de spaarder betaalt heel erg veel voor een heel klein beetje zekerheid.

Dhr. Fabrie

iemand vraagt er niet om een zeldzame ziekte te krijgen, maar die het krijgt is wel blij met die (dure) medicijnen welke werken.

Dhr. Molenaar

@de heer Wierden, dus u laat de bepaling van uw QALY tzt met een gerust hart aan een collectief 'deskundigen' over? " Sorry mijnheer Wiersma, het is mooi geweest uw quality adjusted life expectency years liggen beneden de norm, we trekken de stekker eruit! " U hoeft dan ook geen lid meer te worden van de euthanasie vereniging, uw dood wordt wel voor U bepaald. Veel succes met uw leven maar voor mij is zoiets onbestaanbaar.

Dhr. ZXZFontijn

Dit is interessant, want stel dat een patiënt komt te overlijden door een weigering van het ziekenhuis.. kan het ziekenhuis dan aansprakelijk gesteld worden.. tenslotte behoord een ziekenhuis of dokter mensen te helpen indien hij/zij ziek is..
Is het nog steeds zo dat een dokter een verklaring moet ondertekenen dat hij/zij een patiënt altijd behoord te helpen indien hij/zij ziek is?
Laat de juristen dit maar eens uitzoeken..
Daarbij wordt dit ook veroorzaakt door de politiek.. de schijndemocraten in Den Haag.. die deze situatie bewust manipuleren..

Dhr. Smulders

Het is duidelijk dat de westerse cutuur in een ethische en morele cisis zit, Als je winst mag maken op het behandelen van zieken of verzekeren van risico's, al is het maar een autoverzekering, dan ben je het doel voorbij geschoten. Een aantal menselijke activiteiten hadden nooit geprivatiseerd mogen worden en een aantal als ze al geprivatiseerd zijn moeten zonder winstbejag opereren. Dit lijkt op de globale markt moeilijk te realisen maar is het niet. Zeker niet in een land als Nederland met al die knappe koppen die het altijd zo goed weten kom je vast al snel tot oplossingen.

E.J. Otto

Dit is weer een duidelijk voorbeeld van het feit dat het in deze wereld niet om de gezondheid van de mensen gaat, maar alleen om de belangen van partijen die veel geld verdienen aan de gezondheid.
Medicijnen worden vaak ook veel te duur verkocht vanwege allerlei patenten. De "nieuwe" medicijnen blijken vaak helemaal niet nieuw te zijn maar zijn vanwege het verlopen van patenten net zo gemodificeerd dat er weer een patent op kan aangevraagd. Deze medicijnen zijn vaak ook niet beter dan de oude.
Waar is de medische stand gebleven met de uitvoering van de Hippocratische eed die elke arts dient af te leggen? In plaats van stimuleren van het zelf genezend vermogen van de patiënt is de arts tegenwoordiger vaak niet meer dan een verlengstuk van de farmaceutische industrie die alleen in geld verdienen is geinteresseerd.

Dhr. ten Veldhuis

@ 12:34 Dhr. Molenaar

in Den Haag en bij de verzekeraars denkt men: "Iemand met een zeldzame ziekte moet maar zo gauw mogelijk dood. Dat is goed voor de winst en voor de staaskas", toch?

En dan verwacht men van burgers ook nog steun voor het beleid. Ik kan niet wachten tot dit kabinet het veld moet ruimen; op elke mogelijke manier.

Dhr. Fabrie

Mijn garage voert ook geen werkzaamheden uit die de leasemaatschappij niet vergoed. Het zijn dus niet de ziekenhuizen die iets te verwijten valt maar de verzekeringsmaatschappijen die gewoon niet vergoeden. Gelukkig dus mensen die er tegen zijn SP stemmen, die willen de hele gezondsheidzorg nationaliseren. Niet mijn standpunt maar in ieder geval wel duidelijk tov de meewaaiers

Dhr. de Jong

Een van de grotere problemen bij deze kosten van gezondheidszorg ligt bij de toelating van geneesmiddelen in Nederland. En tegelijk dus een kans. Als de QALY (quality adjusted life year) door de toelatingsautoriteiten zou worden gehanteerd, zou het vrije prijsspel van de Farma industrie worden aangepakt. Of ze brengen minder nieuwe middelen naar Nederland (wat ik persoonlijk niet geloof) of ze passen hun prijspeil aan, aan (internationaal gehanteerde) prijsniveaus. Het moet een keer over zijn met het prijswalhalla voor de Farma-industrie. En uiteraard moeten de middelen die overblijven wel vergoed worden,

Koos Loose

@ Hr Loos, hoeveel mensen wilt u hieraan opofferen voordat u (misschien) de pharmacie op de knieën dwingt? Eén leven is toch wel 1% van ons inkomen waard? Zie mijn eerdere worst case berekening.

Dhr. ZXZFontijn

Dit pleit voor de introductie van het Kiwi-model (zie wikipedia voor utileg).

Mevr. Denneboom

08:12 Dhr. Nowotny : maar de heer Nowotny heeft in zijn korte, maar krachtige bewoording , WEL het gelijk aan zijn zijde!!

Chapeau om zoiets belangrijks, in een paar zinnen neer te zetten!!!!!!!


En wie komt er nu voor ons ouderen op ?? NIEMAND!!!!!!!!!!

Wij liggen weg te kwijnenin onze eigen ontlasting en dan wachten tot er weer eens een verschoningsdag dag aankomt.
Denk aan van Rijn's moeder...................

Mevr. Stegeman

Ik vraag me af waar dit naar toe moet. Het gevecht tussen ziekenhuizen en verzekeringen zal in de toekomst alleen maar heftiger worden. Het gaat alleen maar om geld en de mens komt op de tweede plaats.
Er blijft nog maar een groep mensen over en dat zijn de mensen die zoveel geld hebben dat zij eventueel de kosten zelf dragen. Onze regering laat dit alles gebeuren. Nou wat mij betreft weg er mee en zo snel mogelijk. In campagnes alles beloven en eenmaal aan de macht dan gelden al die beloftes niet meer!! Ik mag het niet zeggen, maar de grootste boeven zitten in de regering

Jan Kantelberg

op voor de nul zetels van de VVD en de Pvda

bert van Eck

Waarom geen beter onderzoek naar bepaalde alternatieve vormen ter genezing en voorkoming voor ernstige vormen zoals div. vormen van Kanker enz.
Sommige vormen in aller eenfout , bestaan al meer als 100 jaar , maar wordt overschaduwd en direct negatief weggezet . door zowel veel hautaine eletaire Medicie en de pharma industrie.
Als ook de vereniging van Kwakzalverij. Laat ze zelf maar eens echt een ernstige kanker vorm hebben ,Dan praten ze wel anders. (past niet in hun Protocol!
Hier ligt een terrein waar de verzekering enorm kosten kunnen besparen.
Als men dat wil ?
Mij is geleerd : onderzoek de dingen ,maar behoud het goede .
Kan niet ligt op het kerkhof..
Onderzoek niet kortzichtig en oordeel niet direct

Dhr. Schouten

We moeten we terug naar het oude systeem in ziekenfonds en boven ziekenfondsgrens er uit, het is onbetaalbaar aan het worden.

Dhr. Biemans

Ik weet wat... Laten we gewoon allemaal kerngezond blijven! :?

Dhr. Altink

Dhr. Biemans Geheel met u eens, het is dan ook een simpel probleem:

op

http://www.encyclo.nl/begrip/budget

blijkt dat onder “budget” door niet-rekenmeesters verstaan moet worden

“de som geld die voor bepaalde (groepen van) uitgaven ter beschikking wordt gesteld”,

dus als het “budget”bijvoorbeeld voor de bepaalde groep “gezondheidszorg” een bepaalde “som geld” is, is dat “de bepaalde som geld” waar bijvoorbeeld “de bepaalde groep gezondheidszorg” het links of rechtsom

- dus uiteraard zonder enig gedoe in ivoren torens van een “bikkelharde strijd” tussen de zorgverzekeraars, ziekenhuizen en farmaceuten

“GEZONDHEIDSZORG: Wie draait er op voor de medicijnen? Ziekenhuizen leggen al toe op dure geneesmiddelen en het wordt alleen maar erger

of grotendeels in de hysterische waan van de dag met artikel 1 van de Grondwet strijdige beraadslagingen in de Tweede Kamer over de hoofddoekjes -

om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, zal moeten doen,

tenzij alle hierbij betrokken partijen het i.h.k.v. het belang van de instandhouding van de blinde vlekken van de werkgelegenheid in ivoren torens duurzaam allemaal op de lange termijn in slepende afleveringen van Debiteuren/Crediteuren prima vinden om de rekening van onverhoopte overschrijdingen van de bepaalde som geld op een hoop te gooien, en de betreffende rekening in de vorm van een hooiberg waar nooit iemand meer uitkomt in de betreffende blinde vlekken naar anoniemen in de toekomst te verschuiven,

wat maakt het in afleveringen van Debiteuren/Crediteuren van de mogelijk over de rest van de wereld uitslaande brand van de euro schulden en vertrouwenscrisis in de soeverein hierbij betrokken “soevereine” lidstaat Nederland, het als het Griekenland van het noorden bekend staande land met de hoogste (hypotheek)schulden per inwoner van de wereld,

in het hokje in de ivoren toren met het geld van een ander ook uit, we zitten in een technisch totaal failliet budgetsysteem gezellig in ons hokje van de ivoren toren, waarom makkelijk doen, als het met blinde vlekken van de ivoren torens ook moeilijk kan, we zitten hier ok, we herkennen ons in het technisch totaal failliete budgetsysteem sowieso tot het einde der tijden niet in het geschetste beeld,

u moet dus niet in ons hokje van de ivoren zijn die het met de blinde vlekken het beste met de mensheid voor heeft, maar bij een andere ivoren toren die er i.h.k.v het belang van de instandhouding van de blinde vlekken van de werkgelegenheid in de ivoren torens met de pet naar gooit.

Al is het alleen maar dat iedereen begrijpt dat “de som geld” nooit genoeg zal zijn om alle ziekten en zorg met alle oude en potentiële nieuwe geneesmiddelen voor alle potentiële zorgbehoevenden te kunnen betalen,

zodat ook iedereen de ratio begrijpt achter de regel dat het ziekenfonds niet zo maar een ziekenfondsbril kan verstrekken, maar dit uitsluitend na een diagnose van de oogarts kan worden verstrekt, en dat iedereen de ratio begrijpt dat iedereen die niet met een ziekenfondsbril wil lopen dan voor een andere bril moet sparen, of, als hij of zij op dit gebied meer risico’s verwachten, ik wil in een eerste klas bed van het ziekenhuis liggen, met een derde klas neem ik geen genoegen, zich zonder enig ivoren toren gedoe,

laat staan tussen de in de hysterische waan van de dag met artikel 1 van de Grondwet strijdige beraadslagingen over de hoofddoekjes door beraadslagingen in de Tweede kamer,

bij een verzekeringsmaatschappij bij moet verzekeren.

T. Benschop

Dhr. Altink Nee, nou wordt tie mooi?!? Stel dat een Nederlander verkouden wordt, of, nog erger,als dit aanhoudt en e.e.a. ontaardt in een griep onder de lederen,

dan zou het in het land met de hoogste (hypotheek)schulden per inwoner van de wereld in afleveringen van Debiteuren/Crediteuren van een mogelijk over de rest van de wereld uitslaande brand van de euro schulden en vertrouwenscrisis na twee door Westerse koloniale mogendheden begonnen zinloos bloedvergietende wereldoorlogen in een mondiaal urbanisatieproces na de niet door de VN gemandateerde militaire acties in Irak

mogelijk moeten zijn dat hij of zij zonder enig ivoren gedoe van in een “bikkelharde strijd” voerende “partijen” of wat verder dan ook in de Tweede Kamer tussen de beraadslagingen over de hoofddoekjes in naam van de vrijheid van een permanent met artikel 1 van de Grondwet strijdige, permanent verontwaardigd verongelijkt zondebokken in een zondebokken lynchende cultuur scorende eenmanssekte door waarover ook wordt beraadslaagd

een arts op het spreekuur zou moeten kunnen vragen of de arts een medicijn voor de ziekte heeft, zodat hij of zij hierna weer gezond is en het werk al dan niet bij een werkgever kan hervatten,

maar misschien is dat niet meer zo, omdat de artsen tegenwoordig allemaal met hoofdpijn achter de computer zitten te rekenen waar het met zijn of haar rekeningen in het totaal failliete budgetsysteem in welke ivoren toren nu weer mis is gegaan.

T. Benschop

@Dhr. Mangiarotti Afgezien van het op een transparant simpele wijze bijhouden van een voor bepaalde groepen ter beschikking gesteld som geld of “budget”, ben ik het geheel met uw conclusie eens:

Nederland had als een van de weinige landen het octrooirecht afgeschaft, waardoor de lampenfabriek Philips in de gelegenheid werd gesteld om veel betere lampen dan de uitvinder Edison ooit had "uitgevonden" te fabriceren, terwijl de advocaten van Edison verouderde lampenfabrieken in bijvoorbeeld Engeland en Duitsland wel met alle middelen tegenwerkten.

T. Benschop

Een kennis van mij, directeur bij een grote bedrijf heeft helaas kanker. Hij betaald al vele jaren 52% belasting plus zorgpolissen. Maar na een behandeling poging in het AMC zij hebben hem verteld dat zij kunnen niets verder doen en het prognose heel slecht is (een paar weken). Maar de meneer ging voor een tweede opinie naar een andere EU land waar zij konden( en wilden) voor hem wel iets doen. Nu, zes maanden later hij leeft nog en heeft een relatief goede kwaliteit van leven. De behandeling kost wel wat maar er is weinig alternatief.
Helaas kan hij niet terug naar huis omdat in Nederland "er is geen behandeling mogelijk".
Wie nog denkt dat NL een top zorg land is moet nog de ogen goed open doen. Vele EU landen zijn ons voorbij gegaan. En mensen daar betalen veeeel minder belastingen.

Dhr. Alex

De Staat der Nederlanden is VERROT tot in de fundering; die conclusie moet ik helaas trekken nu dit weer speelt en toegevoegd moet worden aan de enorme lijst van wanbeleid die door Rutte CS over ons heen is gestrooid!
Noem maar een onderwerp (gezondheidszorg, huren, toeslagen, uitkeringen etc. etc.) en het huidige kabinet heeft er een grote PUINHOOP van gemaakt!

Rutte verteld dan ook nog glimlachend dat het huidige kabinet het beste is van nä de oorlog!
Nou vraag ik je??? DiT kabinet dat het arrogante volgevreten onmenselijke rijke gedeelte bij de bezuinigingen ontziet en nog RIJKER maakt over de ruggen van gehandicapten, chronisch zieken, oderen en bejaarden etc. Dan worden ze ook nog in het zadel gehouden (gedoogd) door de zogenaamde "Chiistelijke partijen"die net zo Christelijk zijn als een betonnen muur!

Wordt het nu echt geen tijd om met "de hooivorken" de barricaden op te gaan?

Dhr. van der Spoel

Laten we ons nu eerst eens afvragen: hoe effectief zijn die medicijnen nu eigenlijk, in termen van levensverlenging en/of verbetering van de kwaliteit van leven? Want iedereen is het er toch over eens dat vijf ton uitgeven aan een 88-jarige voor twee jaar levensverlenging van een totaal andere orde is dan aan een 5-jarige voor 85 jaar levensverlenging?

Toch wordt deze vraag weinig gesteld. Zelfs niet door de FD-redactie, die op pag. 2/3 van de zaterdageditie allerlei medicijnen opvoert als zouden ze genezing bieden bij bepaalde ziekten. Een voorbeeld uit de recente geschiedenis die aantoont dat helemaal niet het geval hoeft te zijn: het medicijn "tegen" de ziekte van Pompe geeft, zo blijkt uit meervoudig wetenschappelijk onderzoek, bij de verkregen vorm ervan slechts twee jaar levensverlenging, met een nauwelijks toenemende kwaliteit van leven. Kosten: vier tot zeven euro per jaar! En daarmee moet minstens 10 jaar behandeld worden, als ik de me details goed herinner!

De discussie over behandelkostenmaximering moet dus nu eindelijk eens gevoerd gaan worden. Ook als men voorstander is van een single, publieke zorgverzekeraar, want die zal net zo goed de kosteneffectiviteit in de gaten moeten houden. Anders zijn we alleen maar de farmaceutische industrie aan het spekken -- wat op zich nog weer van een heel andere orde is dan die industrie nationaliseren.

Ik doe een voorstel hoe te berekenen hoeveel behandelmethoden zouden mogen kosten op https://gezondezorg.org/behandelkostenmaximering, op basis van leeftijd van de patiënt, levensverlenging en kwaliteit van leven. Waarbij het aan het parlement is om te bepalen of het uitgangsbedrag, € 80.000 voor één extra jaar c.q. acceptabele kwaliteit van leven in dat jaar, een goed uitgangsbedrag is.

Dhr. Conijn

Ik verwachtte een hoger niveau bij de FD-lezers.

Dhr. van der Linden

De basis van verzekeren is het gezamenlijk dragen van risico's die individueel te groot zijn.
In dit geval gaat het om een kleine groep mensen die getroffen zijn door een ziekte waar geneesmiddelen voor bestaan die extreem kostbaar zijn. Totaaluitgave jaarlijks voor die groep patienten 16,5 miljoen euro.
Gezamenlijk betalen verzekerden in Nederland alleen aan ziektekostenpremie 20 miljard euro.
Die 16,5 miljoen zijn peanuts op dat bedrag en moeten gewoon vergoed worden.
Daarnaast wordt er aan AWBZ nog eens 35 miljard betaald.
Schandelijk dat over een uitgave van 16,5 miljoen wordt geruzied.
Die kosten moeten natuurlijk vergoed worden er is betaald om dat risico af te dekken.

Dhr. Kirchhoff

@ 07:06 Dhr. Kirchhoff

Ik ben het volledig met u eens!
Zoals gewoonlijk worden "niet eens exceptionele" kosten voor medicijnen bij een zeer beperkte groep zieken voor de zoveelste maal misbruikt om mensen uit te sluiten van adequate zorg met als doel om de winst van zorgverzekeraars te vergroten en bezuinigingen voor de staatskas te realiseren.

Je zou bijna wensen dat politici en zorgeverzekeraars ook dit soort medicijnen nodig hebben en dan geweigerd worden vanwege de kosten.

Dhr. Fabrie

Naar mijn mening zouden zorgverzekeraars ook verplicht moeten worden de Ziektewet en Wia te verzekeren. De kosten van dure medicijnen kunnen dan afgewogen tegen kortere loonderving vanwege snellere genezing.

Dhr. van Huigevoort

@Dhr. Haak , ben het helemaal eens met u. En idd sommigen hebben gewoon domme pech, nooit gerookt of ook maar een drup gedronken, goed gezond gegeten en gesport, vervolgens toch ziek geworden. En dan ook nog voor o.a rokers en verslaafden hun afkick mee betalen. Basis pakket zorg. Zij hebben wel geld om hun verslaving te bekostigen maar niet om hun afkicken te betalen? Kan makkelijk daar ze zich voldoende besparen door niet mee te roken/drinken/snuiven/blowen etc.
Ja idd eigen verantwoordelijkheid, maar dan ook voor ieder gelijk! Zij betalen niet mee aan mijn behandelingen die zijn uit het basis pakket gehaald, ik betaa wel aan hun behandelingen, deze zijn voor die van mij in de plaats gekomen en idd pech had ik dat ik toen ziek werd.

Mevr. Montañes Gallego

Dat die nieuwe medicijnen erg duur zijn kan ik begrijpen (er zit natuurlijk een enorme kostenpost aan research in), Er komt een moment dat de researchkosten zijn terug verdiend. Worden de medicijnen dan goedkoper? Nee.
Dan wordt er weer iets "nieuws" op de markt gezet. Iets met ongeveer dezelfde werking (natuurlijk net ietsje beter) maar wel weer heel duur.
Dit gebeurt zo al heel lang.
Het is begonnen met paracetamol. Kijk eens hoeveel "veel betere/effectievere" pijnstillers op de markt zijn.
Wie houdt eigenlijk toezicht op dit soort zaken?
Echter daar zit "de pijn" van de dure zorg niet. Die zit in andere zaken. Met name in zaken als dubbel op drie dubbel onderzoeken (röntgenfoto's, echo's MRI scans en vergeet niet alle lab. onderzoeken). Ook zit de pijn in de talloze nutteloze lagen in het personeelsbestand van ziekenhuizen (coördinatoren, projectmanagers, projectbegeleiders en nog vele soorten "managers"). Ook een pijnpunt is dat binnen de ziekenhuizen nog steeds de mentaliteit heerst van: "het wordt toch wel betaald". En de starheid van de ziekenhuismentaliteit speelt ook een grote rol.
Ik heb een paar jaar geleden in mijn rol als consultant een kleine wijziging in de inkoop en inzameling van vaatjes voor Specifiek Ziekenhuis Afval voorgesteld. De kostenbesparing op dit ene item zou € 250.000 per jaar zijn. "Men zag er het nut niet van in".
Dit was slechts 1 klein item in het verbruiksmateriaal in het ziekenhuis. Op hoeveel andere zaken zou vorenstaande niet van toepassing zijn?
Als je bovenstaande punten aanpakt, zou er geen enkele discussie meer hoeven plaats te vinden over de hoge kosten van een simpel pilletje.
Ik weet dat ik nu de gevestigde orde tegen het zere been schop. De medicamenten zouden niet zo duur zijn als elk ziekenhuis eerst eens naar zijn gigantische overbodige (niet zorg) personeelskosten keek en hun medewerkers een echt commerciële mentaliteit meegaven.
Als laatste wil ik nog iets kwijt over "de bestuurders" van ziekenhuizen. Ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van deze mensen in het bedrijfsleven niet mee zouden komen. Daarnaast heerst er nog een banale "ouwe jongens krentenbrood" mentaliteit. Enkele jaren geleden werd de voorzitter van de RVB van een zuidelijk ziekenhuis weggestuurd omdat hij het budget van de bouw van een nieuw ziekenhuis met honderden miljoenen had overschreden. Nu zit de goede man in de RVB van een ander ziekenhuis. Wat denkt u dat zijn portefeuille daar is: de bouw van een nieuw ziekenhuis. Dit is toch te banaal voor woorden.
En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Mij lijkt bovenstaande spreekt voor zich.

Dhr. Reulen

Uit de hele discussie blijkt dat de marktwerking in de gezondheidszorg niet werkt. Marktwerking is namelijk een kwestie van vraag en aanbod. Als iedereen zelf voor gezondheid zou moeten betalen (dus het afschaffen van verzekeringen), dan zou er namelijk wel een verschuiving plaatsvinden. Als je zelf levensverlening niet kan betalen, dan is het de vraag of je dan bereid daarvoor geld te lenen. Dat is een morele en ethische vraag. Maar daar durven we niet over te beginnen.
Ik heb ook wel eens idee gezien van een zorgplafond. Dat is een maximaal bedrag waarop iemand aanspraak mag maken als het gaat gezondheidszorg. Als een behandeling meer dan bijvoorbeeld € 25.000 kost, dan moet iemand dat zelf gaan betalen.
Het zou dan ook goed zijn als die morele en ethisch discussie eens gestart worden. Daar zouden ook artsen blij mee zijn, want die moeten nu vaak handelingen uitvoeren waarvan ze weten dat het niet leidt tot een gezond iemand, maar slechts tot een kwaliteitsverbetering van het leven.
Als het gaat om medicijnen. Ik ben regelmatig bij sjamaans (mensen in oerwouden met kennis van geneeskrachtige planten) en dergelijke geweest, die gewoon mensen hielpen met geneeskrachtige planten, vaak zonder te weten waarom die planten geneeskrachtig zijn.
Het huidige systeem werkt niet, waarom dan niet gewoon het systeem veranderen?

Dhr. Heeroma

Dit is volkomen onbegrijpelijk. Elke patiënt verdient de beste behandeling die er is in een land als Nederland. Zo niet dan is ons zorgsysteem volkomen failliet.

Dhr. Seesing

Geachte heer Seesing, ons zorgsysteem is al zo lang failliet. Het faillissement is ingezet op het moment dat er enig commercieel inzicht van ziekenhuizen gevraagd werd.

Dhr. Reulen

wanneer hebben ze in den haag eindelijk door dat het uit is met de solidariteit in dit land ? en daar hebben ze het zelf naar gemaakt met hun socialistische weggeef politiek. ik ben 100% solidair met oma jansen op 3-hoog achter die van een aow'tje rond moet komen.
abbi boekoe uit weet ik wat voor afrikaanse jungle kan wat mij betreft thuisblijven en dient hier uitgesloten te worden van ALLE voorzieningen die wij samen voor NEDERLANDERS hebben opgebouwd. [ik druk me nu nog zeer beleefd uit, het kan ook anders]

Dhr. Klaase

Laten we onze problemen teruggeven aan de veroorzakers in Den Haag, hebben zij ENORME problemen, in plaats van wij! BVVU.nl

Mevr. van de Brug

Vele mensen, vele meningen. Een ieder heeft vanuit zijn of haar standpunt altijd wel een punt, de vraag is echter of emotie de boventoon voert of dat het gezonde verstand (ratio) ons andere zaken ingeeft. Met name met "iets"als gezondheid en de betaalbaarheid hiervan speelt onze emotie (gevoel) heel erg mee. Heel begrijpelijk allemaal. De gezondheidszorg is van ons allemaal, we krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken. Als ervaringsdeskundige die, helaas zelf wel aanvullende zorg inkoopt, weet ik dat de tweedelinbg al is ontstaan. Medio jaren 90 van de vorige eeuw is de kiem gelegd voor het gedrocht wat nu werkelijkheid is en nog verder zal toenemen. Dit noemde men destijds: liberalisering van de markt.
Helaas zijn politici, ondanks indrukwekkende scholing en titels, qua intelligentie en visies niet veel verder gekomen dan de rekenkunde van de vroegere lagere school. Ik heb ooit geleerd van een wijs iemand: politiek is datgene waar het gezonde menselijke verstand Nee tegen zegt!! Keer op keer blijkt vanaf medio jaren 90 dat liberalisering leidt tot forse kostenverhogingen voor de burger. Tevens leidt het tot een enorme regeldruk en bureaucratie voor werkgevers. Hoe nu verder? De politiek wakker schudden dat er fundamenteel "iets" moet veranderen. Onze politici moeten een leren kijken naar onze buurlanden die o.a. dit soort zaken anders organiseren en financieren. Daarbij dienen de heren en vrouwen politici eens lef (enkelvoud van leven) te tonen w,w,b, het maken van elementaire keuzes i.p.v. angst/vrees te hebben of hun edele achterwerk over 4 jaar nog wel op het pluche zal ziten.

Marc Vennings

Mensen dwingen duurdere verzekeringspakketten te nemen? 

De meeste ziektegevallen zie je in de minima. Jammer maar helaas?

Waar blijft je dan met het solidariteitsprincipe?

Die oneerlijke keuzes zijn ook niet nodig. 


De overheid beschikt over een gigantisch grote som geld. Bijeengebracht door ons allen samen. Óók door uitkeringsgerechtigden.

Uit die massale pot moet ALLES worden betaald.

Van onderwijs en gezondheidszorg t/m defensie, wegen, sportvoorzieningen, adviseurs voor Kamerleden en kabinet enz.


Als je van weinig moet rondkomen, koop je eerst brood, kleding en medicijnen. Pas daarna kijk je of er een andere auto af kan, vakantie en taart.


Wat willen we?

Ons idioot uitgebreide wegennet handhaven? Fyra's en F16s? Olympische spelen naar ons land?

Of daarin wat matigen zodat er geld blijft voor onderwijs (met inkomensafhankelijke bijdragen!), gezondheidszorg, maatschappelijke (ouderen)opvang enz.?


Prioriteiten stellen moet iedereen.

De keuze daarbij heeft meestal te maken met hoeveel je zelf te besteden hebt en wilt houden.

Maar keuzes zijn voorbehouden aan wie budget heeft die te maken.

Daardoor beslissen mensen met hogere inkomens vaak ook over de minder bedeelden.

Zij kunnen er immers ook voor kiezen in gremia deel te nemen die invloed hebben op het algemeen. Daar moet je tijd/geld voor hebben...


We willen ons in de buitenwereld (representatie!) meten met de meest welvarende landen.

Daar worden inmiddels burgerbelangen aan geofferd.

Willen we dat zo?

Ook voor onze kinderen en kleinkinderen?

Dhr. Ronkes Agerbeek

De reactie van de heer Verbrugh slaat de spijker op zijn kop. De 11 grootste farmabedrijven ter wereld maakten volgens Fortune.com in 2013 overigens een winst van gemiddeld 22% van hun totale jaaromzet, en niet 10%.

Dhr. Wiegant

Het artikel is incompleet, ietwat zwart wit en uit de context getrokken. Begrijpelijk omdat dit erg complexe materie is heb ik gemerkt. Als een middel bijv. zoals een biological op de lijst van dure erkende geneesmiddelen staat voor een bepaalde ziekte, dan wordt dit vergoedt normaliter. Probleem is dat een aantal middelen nog midden in de goedkeuringsprocedure zitten bij de EMA en Europese Commissie. Dan in die gevallen moeten de kosten uit het ziekenhuisbudget worden betaald, daarbij gaat het om het declaratieverkeer tussen de verzekeraar en zorgverlener en welke partij hoeveel geld waarvoor ontvangt. Dat is beetje simplistisch uitgedrukt want het valt vaak niet te volgen. Daarbij zijn er wettelijke voorzieningen zoals vastgelegd in de basisverzekering, maar vreemd genoeg ondanks de wetgeving gaan verzekeraars dit oprekken lijkt het. De politici bewaken de zorgwet en de basisverzekering, Echter er blijken nu toch opeens wijzigingen zonder tussenkomst van stemmingen te kunnen worden ingevoerd en zo dat de basisverzekering sluw kan worden aangepast.

Het ziekenhuis kan dan nog wel een DBC declareren, en de rest van de kosten moet het ziekenhuis uit hun eigen budget betalen (vanaf 2012 tm heden). Dat potje staat los van de verzekeraars. Ik maak zelf mee dat mijn specialist een jaar terug zei het is het begin van het budgetjaar en toen opeens kon ik wel het biological ontvangen maar een deel van die kosten zijn betaalt door het ziekenhuis. Dus niet door de ziektekostenverzekeraar maar die komen uit het ziekenhuisbudget saldo dus van het ziekenhuis zelf. Vandaar het fenomeen ziekenhuis 'shoppen'. Er worden nu keuzes gemaakt door budgethouders en specialisten van ziekenhuizen, ik kan ze dat niet kwalijk nemen. De verzekeringsmaatschappijen ontvangen van de overheid voor de ~erkende~ medicijnen die op de lijst van dure geneesmiddelen staan geld, maar of ze dat ook echt inzetten waar het voor is bedoeld daar krijg ik geen vinger achter. Het wordt gebruikt en misbruikt in het onderhandelingsspel lijkt het. Omdat ik er direct zelf mee te maken had heb Ik heb alle instanties om uitleg gevraagd , maar het is echt een enorm complexe materie met enorm veel diverse regelgeving, Als ik weer wat fut heb ga ik ermee verder, zo wacht ik nog steeds op antwoord van de Zorgautoriteit Nederland (ZIN) op mijn specifieke vragen.


Dhr. Macon

De aandacht richt zich in voorgaande reacties op ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheid.
De echte boosdoeners blijven buiten schot. Dat zijn de farmaceutische bedrijven die onbarmhartig woekerwinsten maken op geneesmiddelen voor ernstig zieke mensen. Lees wat Marcel Levi er onlangs over schreef in de NRC:
"Maar zelfs als we de productiekosten, ontwikkelingskosten en marketingkosten voor lief nemen, is de prijs van een duur geneesmiddel nog niet verklaard. Deze prijs wordt namelijk vooral beïnvloed door wat de producent ervoor denkt te kunnen vragen. Dat betekent dat je bij een medicament voor een nare ziekte, waar eigenlijk nog geen goede behandeling voor is, exorbitante bedragen kunt verlangen. Er zijn talloze voorbeelden, zoals een nieuw medicijn voor melanoompatiënten, enzymtherapie voor kinderen met stofwisselingsziektes, antistoffen die vormen van leukemie kunnen genezen of middelen tegen zeldzame nierziekten die een transplantatie kunnen voorkomen. Daarvoor worden extreme prijzen gevraagd die geen enkele relatie hebben met de werkelijke kosten. In feite is daarbij sprake van een vorm van chantage van wanhopige patiënten en hun artsen, waarbij onnodige woekerprijzen worden berekend die met de rug tegen de muur dan uiteindelijk maar worden betaald. Op een vrije markt is het vragen van een prijs die de koper er voor wil betalen misschien gerechtvaardigd, maar de geneesmiddelenmarkt is natuurlijk helemaal niet vrij."
Waarvan akte.

Dhr. van der Linde

@Dhr. van der Linden Het enige wat op dit FD artikel mogelijk is aan te merken, is dat de kop van het artikel een hoog Telegraaf gehalte heeft, op welke chocoladeletters op zich niets mis mee hoeft te zijn, maar desondanks boven een FD artikel niet of minder verwacht. In de papieren versie:

“GEZONDHEIDSZORG: Wie draait er op voor de medicijnen?”

In ieder geval niet een “zieke” of “gezonde” inwoner van Nederlander.

“Ziekenhuizen leggen al toe op dure geneesmiddelen en het wordt alleen maar erger.”

Het is nergens voor nodig dat dit in Nederland ooit “erg” was, laat staan “erger” wordt.

Aan het “niveau” bij de FD-lezers kan het vanuit ivoren torens in leegten van een oerwoud van verschillende regelingen en verschillende computersystemen te dirigeren totaal failliete budgetsysteem in ieder geval niet gelegen hebben.

T. Benschop

Het wordt tijd dat we de politici die verantwoordelijke zijn voor de liberalisering van de zorg "politiek gezien verbannen" NOOIT OF TE NIMMER MEER EEN OPENBARE FUNCTIE MOGEN VERVULLEN!
En als de donder het ziekenfonds weer invoeren!
Het is toch van de dolle dat Nederland in ontwikkelingslanden mee helpt "ziekenfondsen" op te zetten en wij dat we politiek gezien hier als een stel imbecielen een, niet alleen mislukt maar zelfs failliet Angelsaksisch model, blijven voeren!
De overheid dient zijn verantwoordelijkheid te nemen! Zij en niemand anders is verantwoordelijk voor "systemen" die in het algemeen belang zijn. Net als politie, brandweer, leger, belastingdienst dus ook gezondheidszorg!
Maar ook andere diensten die door de politiek inmiddels verruïneert zijn zouden we terug moeten brengen onder de publieke verantwoording! En wie hier Europa roept moet eerst nog eens wat nadenken!
Ongelooflijk onacceptabel

Dhr. Liebregs

Voorgaande reacties gaan vooral over de rol van ziekenhuiizen, zorgverzekeraars en overheid.
De echte boosdoeners blijven daarbij buiten spel. Dat zijn de farmaceutische bedrijven die woekerwinsten maken op geneesmiddelen van ernstig zieke patiënten. Lees wat Marcel Levi er recent over schreef in de NRC:
"Maar zelfs als we de productiekosten, ontwikkelingskosten en marketingkosten voor lief nemen, is de prijs van een duur geneesmiddel nog niet verklaard. Deze prijs wordt namelijk vooral beïnvloed door wat de producent ervoor denkt te kunnen vragen. Dat betekent dat je bij een medicament voor een nare ziekte, waar eigenlijk nog geen goede behandeling voor is, exorbitante bedragen kunt verlangen. Er zijn talloze voorbeelden, zoals een nieuw medicijn voor melanoompatiënten, enzymtherapie voor kinderen met stofwisselingsziektes, antistoffen die vormen van leukemie kunnen genezen of middelen tegen zeldzame nierziekten die een transplantatie kunnen voorkomen. Daarvoor worden extreme prijzen gevraagd die geen enkele relatie hebben met de werkelijke kosten. In feite is daarbij sprake van een vorm van chantage van wanhopige patiënten en hun artsen, waarbij onnodige woekerprijzen worden berekend die met de rug tegen de muur dan uiteindelijk maar worden betaald. Op een vrije markt is het vragen van een prijs die de koper er voor wil betalen misschien gerechtvaardigd, maar de geneesmiddelenmarkt is natuurlijk helemaal niet vrij."
Waarvan akte. Hans van der Linde, huisarts te Capelle aan den IJssel

Dhr. van der Linde

@Dhr. van der Linde Het is onjuist om te stellen dat naast de ivoren torens van de ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheid de door u genoemde “echte boosdoeners” buiten schot zijn gebleven. Deze echte boosdoeners, de farmaceutische bedrijven die in uw woorden “onbarmhartig woekerwinsten maken op geneesmiddelen voor ernstig zieke mensen” zijn nu juist de aanleiding voor het artikel:

iedereen begrijpt dat als er een budget van 100 euro is voor gezondheidszorg waaronder medicijnen, je dan 100 euro uit kan geven. Dus het budget is toereikend voor 100 euro aan gezondheidszorg inclusief aspirientjes, of gezondheidszorg met 2 dure medicijnen, en niet voor 101 euro.

T. Benschop

In de papieren versie:

“GEZONDHEIDSZORG: Wie draait er op voor de medicijnen?”

In ieder geval niet een “zieke” of “gezonde” inwoner van Nederland.

“Ziekenhuizen leggen al toe op dure geneesmiddelen en het wordt alleen maar erger.”

Het is nergens voor nodig dat dit in Nederland ooit “erg” was, laat staan “erger” wordt.

T. Benschop

En waarom is het is in retorische nergens voor nodig dat dit in Nederland ooit “erg” was, laat staan “erger” wordt.

(Omdat de sleuteltjes van de ivoren torens in het hoge lonen land nog niet zijn weggeworpen, zodat de ivoren torens,

waar men in een hokje in een duurzame hokjescultuur onder het duurzame motto

“We herkennen ons met onze lage en hoge lonen duurzaam niet in het geschetste beeld, voor bureaucratische gedrochten en overige wanprestaties in ivoren torens moet u duurzaam bij een andere ivoren zijn, en verder geven wij in onze “bikkelharde” strijd met de andere ivoren torens duurzaam geen commentaar”

aan de lopende band in een oerwoud van regelingen waarin niemand door de bomen het oerwoud nog kan zien duurzaam bureaucratische gedrochten en overige wanprestaties creëert,

waardoor deze ivoren torens op de hiervoor geschikte locaties helaas nog niet zijn omgebouwd tot bijvoorbeeld hotels en de overige ivoren torens helaas nog niet gesloopt zijn voor bijvoorbeeld groenvoorzieningen, wat helaas duurzaam slecht nieuws is voor de ozonlaag.)

T. Benschop

En waarom is het is in retorische zin nergens voor nodig dat dit in Nederland ooit “erg” was, laat staan “erger” wordt.

T. Benschop

GEWOON IETS MEER PREMIE BETALEN VOOR EEN ECHTE RESTITUTIEPOLIS ( bv ONVZ/PNO, geen pers. financieel belang) IN PLAATS VAN VOOR EEN DUBBELTJE OP DE EERSTE RANG WILLEN ZITTEN! Niks overheid, het probleem ligt bij u zelf als u voor de goedkoopste ziektekostenverzekering kiest. U moet goed lezen, de ziekenhuisapothekers geven het heel duidelijk aan.

Dhr. Ronner

Is het winstbejag (omzet) of eigenwijsheid? Kortgeleden longfunctie gedaan in ziekenhuis A. Voor operatie in ziekenhuis B wordt er echter weer een longfunctie gedaan, terwijl dat alleen zinvol is vlak voor deze operatie die overigens pas over enkele maanden zal zijn. Hetzelfde met rontgenfoto's en bloedanalyses. Is het opvragen bij zh. A zo moeilijk/duur of is het toch omzet? Of neringnijd tussen specialisten?

Of zoals ik in een vorige reactie me afvroeg, moet elk zh wel een eigen architectonisch speeltje zijn waarbij een RvB zichzelf een standbeeld bezorgd. Efficiency is ver te zoeken. Uniformiteit evenmin en waarom zijn ziekenhuizen vergaarbakken van stof en bacterien? Aan schoonmaak/hygiene/onderhoud is nauwelijks aandacht besteed.

J. Luster

We hebben de farmaceutische industrie een monopolie gegeven in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en dat zullen we met elkaar bezuren. De enige weg is om in de subsidies die Europa verstrekt, die individuele landen verstrekken en die in de vorm van onderzoeksgelden (acad. component) gegeven worden aan universiteiten en bedrijven om die noodzakelijke ontwikkelingen te doen een beding op te nemen over een recht op aandelenbelang (stemrecht bij overname) of maximale prijs.
Dus het alleenrecht weghalen bij de farm industrie. Kijk bv naar het Leidse Prosensa dat voor 800 miljoen dollar wordt overgenomen.Driemaal raden wat de prijs van hun in Leiden ontwikkelde middel wordt?
Kijk ook naar het product bij de ziekte van Pompe! Ontwikkeld bij het Erasmus en nu kost het + 500.000 euro per patiënt per jaar!

Drs. H.R. Eleveld

Waarom niet net als in Engeland de farma-industrie confronteren met een max. bedrag voor een medicijn (werkt daar wel) .
Bovendien wat is de rol van de zorgverzekeraars in de prijsstijgingen? Wie betaald hun ivoren torens???

Dhr. Berends

Uit bovenstaande reacties blijkt m.i. duidelijk, dat het nationaliseren van deze onzinnige 'gezondheidsindustrie' zo spoedig mogelijk moet plaatsvinden, dus de geneesmiddelenindustrie, de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen terug naar de werkelijkheid, het sprookje is uit.
Het grootste probleem is het vinden van integere mensen, om leiding te geven aan dit proces!
Uiteindelijk moeten we weer trots kunnen zijn op Nederland, compleet met zijn handelsgeest, zijn voorzieningen, zijn gastvrijheid, tolerantie etc., begrippen, die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn!
En als we dan toch bezig zijn, de EU verlaten en afscheid nemen van de het 'speeltje', de Euro.
Het moge duidelijk zijn, dat er voor een onbetrouwbare overheid geen plaats kan zijn!

Herman Laarman

Verleden jaar moest ik vanuit een bergdorp in Frankrijk naar een ziekenhuis in Grenoble worden vervoerd per ambulance die een uur heen en een uur terug moest rijden. Dat kostte ongeveer 175 Euro. In Nederland wordt voor veel kortere ritten circa 800 Euro berekend. Verder commentaar is overbodig, lijkt me.

J.T. Jaquet

@Dhr. R. Het probleem zal altijd wel zijn om de kleine lettertjes waar iedereen hoofdpijn van krijgt te doorgronden, zodat je binnen de kortste keren in de kleine lettertjes het spoor bijster bent geraakt, het is dan niet anders, je hebt tenminste met een barstende hoofdpijn een poging gedaan.

Voor het overige ben ik het geheel met uw reactie eens: er zijn niet genoeg centjes om “de” overheid”, “de” banken, “de” Moslims, “de” zakkenvullers of welke al dan niet in naam van de vrijheid van een in een zondebokken lynchende cultuur over 1 kam te scheren zondebok dan ook in op te sluiten, hou het in een lage of hoge lonenland in afleveringen van Debiteuren/Crediteuren simpel, als je een euro schuld hebt, betaal de euro terug, en je bent met het hele gedoe van schulden en in ivoren torens in leegten te dirigeren failliete budgetsystemen klaar.

T. Benschop

(...) Voor het overige ben ik het geheel met uw reactie eens: er zijn niet genoeg centjes voor gevangenissen om “de” overheid”, “de” banken, “de” Moslims, “de” zakkenvullers of welke al dan niet in naam van de vrijheid van een in een zondebokken lynchende cultuur over 1 kam te scheren zondebok dan ook in op te sluiten (...)"

T. Benschop

@ 07:06 Dhr. Kirchhoff

Ik ben het volledig met u eens!
ik zou bijna wensen dat politici en zorgverzekeraars ook dit soort medicijnen nodig hebben die ik zelf moet slikken ( 1450,- / dag ) en dan geweigerd worden vanwege de kosten.

Dhr. MolenaarHoeveel mensen hebben ooit eens hetcak.nl bezocht om eens te zien dat hen een nota van 2500 euro per maand per persoon te wachten staat wanneer zij langdurig opgenomen worden, en dit wordt NIET door de verzekering en ook NIET door AWBZ vergoed. Het is een nieuwe belasting. De enigen die ervan weten zijn de mensen die net te maken hebben gehad met bijv ouders die opgenomen moesten worden. Effectief houdt het in dat je bij het minste vermogen (vanaf 5000euro) of eigen huis, je bijna 30.000euro kwijt zult zijn (2500euro p mnd x 12 mnd)

Kijk zelf maar eens: hetcak.nl


Het is een schandalige stiekume belasting op de zorg die ze zogenaamd aan je verstrekken, wat vroeger gratis WAS, en nu niet meer. Als je door ouderdom 3j opgenomen wordt, ben je bijna een ton armer aan kosten! De enigen die ontzien worden, zijn de bijstandsuitkering trekkers.

Dhr. Karlsson

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.