Maquettes van appartementencomplexen op een beurs voor woningzoekenden in Peking.
Maquettes van appartementencomplexen op een beurs voor woningzoekenden in Peking. HH