Meest gelezen

8 reacties

Wat niet uit het stuk blijkt is wat er nu concreet wordt bedoeld met scherpe beleidskeuzes en samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.Ook de hogere leeftijdsverwachting voor 55 plussers zegt meer over hoe de kwaliteit van de zorg was ipv dat zij nu is. Waar het gaat over het doorleren na de start van de carrieres benadrukt eea weer eens duidelijk het belang van het volwassenenonderwijs. Het is intussen wel duidelijk dat de werkgevers er de voorkeur aan geven om werknemers te verbruiken ipv te gebruiken.Zo ook dat mensen al heel snel worden afgeschreven na het bereiken van een bepaalde leeftijd.Van de huidige neoconservatieve stroming in de politiek valt op de genoemde punten weinig te verwachten en dus zal de wal het schip wel weer moeten keren.

AJ Koornneef

Nederland bezet wel de eerste plek op het gebied van levensverwachting voor 55-plussers. Dat duidt op een uitstekend zorgstelsel.

That is a artifact of the insurance companies wishful thinking in the past, virtually all the Western European nations get a rank of 1.

But at 65 the Dutch they only have 5 years to live? That also seems wrong.

Quality of the report is a ?????

Keith Baker

Een zorgelijk zaak. Feit is evenwel dat de robotisering met kracht moet worden bevordert en de groeiende werkloosheid beantwoord met leerplicht tot het 30e. Hun koopkrachtval wordt op basis van studie prestaties en stage gecompenseerd door de arbeidswinst van de robots. Het beta onderwijs moet primair en het staatsonderwijs (Halbe Zijlstra) ingevoerd. Ook het thuis onderwijs via internet moet standaard worden zodat docenten 200 leerlingen kunnen onderwijzen. Er zijn immers docenten nodig voor de studenten die tot hun 30e leerplichtig zijn. De laagopgeleiden kunnen nu middelbaar of hoof worden opgeleid en dat is positief voor de economie. De arbeid van de toekomst worden minder monotoon en meer research en onderzoeksgericht.

Dhr. Prinse

Die geringe activiteit na het 55e levensjaar is toch al lang zo. Waarom leidt dat juist dit jaar tot een daling?

Dhr. Krugers Dagneaux

Ik denk dat Nederland er goed aan doet om verder te kijken dan eigen(wijze) neus lang is.
We hebben de neiging ons te overschatten en dan krijg je wel eens zulke feedback. Indien we feedforward willen zullen we de kritiek goed kunnen gebruiken en ons opnieuw positioneren.
Openingen scheppen en onderwijs op alle leeftijd blijven zien als de motor van de innoverende natie. Ons bezuinigingbeleid lijkt soms praktisch en tijdelijk oplossingen te bieden maar de midden en langere termijn meenemen in het beleid daar hapert het vaak. Het verleden bewijst dat. In plaats van wachten tot het tij keert en meeliften zouden we ook eens vooruit kunnen denken als een eigen narie!

Mevr. Dierendonck

@Dhr. Krugers Dagneaux. Ik ken de gebruikte rekensystematiek niet maar bij een oplopende pensioenleeftijd neemt de activiteit na 55 relatief af bij gelijkblijvende omstandigheden.

Dhr. Bodelier

In het onderwijs kon, nog niet zo lang geleden, een onderwijzer zich door studie in de avonduren en het behalen van actes, zijn kennis enn marktwaarde vergroten. Uiteindelijk kon hij/zij zich op die manier opwerken tot een volledig bevoegd leraar in het middelbaar onderwijs. Het maakte, dat ook deze erop gericht waren, om hun eigen kennis ook na hun opleiding voortdurend te vergroten. Het werden vaak de allerbeste leraren.
Het internet bied de mogelijkheid om - tegen zeer geringe uitgaven per leerling - uitstekend onderwijs te laten geven door zeer getalenteerde sprekers. Bij deze MOOC (Massive Open Online Courses) die wereldwijd door de meest prominente universiteiten verzorgd worden, wordt onderricht gegeven aan duizenden of soms zelfs tienduizenden cursisten tegelijk, wordt het huiswerk door de computer nagekeken etc. indien men daarvoor kiest kan zelfs (na verificatie van de identiteit van de cursist, en betaling van een klein bedrag) de cursus met een diploma worden afgesloten.
Het belangrijkste wat de overheid moet doen, is het controleren van de kwaliteit van het diploma. Als de wil om verder te leren er is, moet het op deze manier mogelijk zijn in korte tijd veel deskundigheid bij veel Nederlanders te ontwikkelen.

Karel Tan

Het probleem is niet de periode vanaf 50 jaar, maar ligt vooral in de jaren tussen de jaren dat iemand van school komt en zijn of haar vijftigste levensjaar. Er wordt door bedrijven vooral geïnvesteerd om mensen in te werken voor hun eerste of tweede baan. Naarmate iemand de dertig is gepasseerd wordt er steeds minder in het personeel geïnvesteerd.

De overheid zou volwassen onderwijs kunnen stimuleren door het uitgeven van opleidingsvouchers, zoals dat wordt gedaan in België.

Daarnaast is het ook een zaak van de medewerkers zelf. Heel veel mensen halen niet hun pensioen vanuit een werkende situatie. Dit betekent dat mensen een groot verlies aan inkomen hebben in de laatste jaren van hun loopbaan. Het zou dus een goede investering zijn wanneer mensen zelf ook wat meer investeren in hun eigen carrière. In plaats daarvan kiezen veel mensen voor het consumptief besteden van hun inkomen.

Kennis veroudert steeds sneller. Kijk naar de ontwikkelingen in de samenleving op het gebied van Internationalisering, informatie technologie, biotechnologie, robotisering, terugtrekkende overheid. Wanneer je niet kiest om in jezelf te investeren dan ga je achterop lopen.

Dhr. Kuiper

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.