Meest gelezen

9 reacties

De kleine zelfstandige met een winkel heeft ook nooit een verplichte AOV gehad. Ga je dan onderscheid maken tussen de zpp-er die werkt op basis van een uurtarief en de rest?

En ik snap nog steeds niet welk probleem een verplichte AOV gaat oplossen. Als je nu in loondienst aan de onderkant van de arbeidsmarkt arbeidsongeschikt raakt, zit je ook na twee jaar op bijstandsniveau. En wanneer de zzp-er geen hoger tarief kan vragen, daalt alleen maar zijn besteedbaar inkomen.


Wat men als uitgangspunten zou moeten nemen, om het probleem op te lossen:

- iedereen die werkt, kost de staat geen geld, ook niet wanneer diegene geen belasting betaald.
- laat mensen pas belasting betalen, wanneer ze voldoende inkomen hebben om in hun eigen levensonderhoud te voorzien (zonder het hele toeslagencircus).

En verdere denkrichtingen:

- stel eventueel een wettelijk minimum tarief vast voor zzp-ers
- vul eventueel het inkomen van de zzp-er aan tot bijstandsniveau
- wanneer bedrijven meer winst behalen door de inhuur van flexwerkers, belast de winst van die bedrijven dan zwaarder
- laat bedrijven ook werkgeverspremies betalen voor flexwerkers.

Dhr. van der Vliet

Overdenking bij een coming out in de polder:

Bovenstaand interview is even inzichtgevend als onthutsend inkijkje in het denkraam van AWVN voorman van der Kraats: het gaat van der Kraats er in de kern blijkbaar niet (meer ?) om om de zzp-er beter te verzekeren (tegen arbeidsongeschiktheid in dit geval), maar om de zpp-er - coute que coute - links of rechts om - 'duurder' te maken.

Dat daar breder draagvlak voor in de polder bestaat werd onlangs ook duidelijk in het FD interview met CNV voorman Limmen met de kop - ZZp- ers verplichten tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een goed idee. Ook hier precies dezelfde overweging. Het gaat niet om verzekeren, maar om de vraag: hoe drukken 'we' de zpp-er de markt uit. Eenvoudig door hem 'verplicht' duurder te maken.

'We', de 'polder' denkt blijkbaar nog steeds voor 'iedereen' te kunnen wikken en beschikken. Altijd lekker met andermans geld , toch ? Hoe regentesk.

Het tekent de teloorgang van de polder. Het is een onthutsende coming out.

Dolf Algra
zelfstandig bedrijfsarts - zzp-er

Dhr. Algra

Feit is dat de staat veel inkomsten mist aan loonbelasting en overige gederfde premieheffingen en uiteraard ook aan loonbelasting.
Daarnaast bouwen veel ZZP'ers geen reserve op in de vorm van pensioen of vermogen welke ook weer een risico vormt voor de staat daar wanneer deze groepen in de problemen komen ook sneller aankloppen bij de overheid voor geldelijke steun.

Waar ik absoluut voor ben is het hanteren van fatsoenlijke tarieven tbv ZZP'ers die ook binnen 30 dagen voldaan dienen te worden zodat ze ook daadwerkelijk een kans krijgen om de bovenstaande beschreven problematiek te voorkomen echter het vereist wel discipline.
Echter aub geen nieuwe verplichtingen opleggen die heeft het bedrijfsleven al meer dan genoeg.

Het meest probate medicijn tegen te veel schijn ZZP'ers is dat de overheid het minder gecompliceerd maakt werknemers te ontslaan, (huidige op handen zijnde nieuwe wet is een schijnoplossing en maakt zaken nog gecompliceerder) doorbetaling bij ziekte van 2 jaar gedeeltelijk te slopen en verdergaande lagere lasten met verminderde regeldruk oplegt aan het bedrijfsleven voor het in dienst hebben van werknemers.
De economische groei zou zoveel hoger kunnen liggen ipv ons b.v. te laten ringeloren door gevestigde belangen van oudere werknemers binnen het gestaalde kader van de FNV.
Het zijn inderdaad die laatste werknemers die te duur zijn en waarbij de FNV heel veel boter op het hoofd heeft wegens het mede in stand houden van de hoge werkloosheid onder ouderen.

Dhr. Hekker

Naar aanleiding van uitspraak dhr van de Kraats: "Ik snap die reflex van het verzet (van FNV) daartegen, maar het is echt noodzakelijk om de trend tegen te gaan dat oudere werknemers snel duurder worden door enerzijds automatische loongroei, en anderzijds steeds minder werkdagen." :
Het is niet de eerste keer dat er om beleid hieromtrent wordt geroepen, maar het onderwerp ligt blijkbaar nog zo gevoelig dat er geen concreet beleid tot stand komt.
Wel merken ouderen in de praktijk dat ze te duur worden vanwege het ontslag dat wordt aangezegd, maar dit vermelden geldt nog als taboe. Wie zorgt er voor een structurele oplossing?!!

Mevr. de Graaff

@de heer Algra helemaal mey u eens
@ de heer Hekker, ik herken mij niet in uw geschetste problemen voor ZZP'ers, ik zal wel een uitzondering zijn....

En weer de Pavlov reactie: regels en verplichtingen.
En weer flex en ZZP op een hoop gegooid.

Een echte definitie en discussie brengt licht en duidelijkheid, en zorgt er voor dat iedereen zich begrepen voelt.

Cherry picking leidt nu alleen maar tot ontevredenheid en onrust.
Evenals de vele aannames, zonder daadwerkelijke probleem analyse. Zo verwordt het snel een speeltuin met veel proberen en hopen dat het helpt.

En zonder visie waar het heen gaat / zal gaan / moet gaan is het hopeloos.

Sorry ik als zzp'er ga nu weer aan het werk.

Dhr. Scholte

Net als een vakbond bestaat ook een werkgeversvereniging bij de gratie van de polder. Dus een overzichtelijk landschap dat uit werkgevers en uit werknemers bestaat. Zzp-ers horen daar niet in thuis, ze vormen een rechtstreekse bedreiging voor iedereen die zijn boterham verdient binnen de polder. Mijnheer v.d. Kraats bijvoorbeeld.

H. van der Laan

In het artikel wordt genoemd dat de tarieven van een ZZP'er zouden gaan stijgen als gevolg van een verplichte AOV. Dan zie je de wereld op zijn kop. Juist door de druk op de tarieven van ZZP'ers is een AOV niet meer betaalbaar geworden. De financiele ruimte is er niet. Een verplichte AOV voor een ZZP'er zal zijn besteedbaar inkomen op korte termijn nog verder beperken.

M.H. Kok

Dhr. Kok

Waarom een VERPLICHTE AOV? Daar zit de zzp-er echt niet op te wachten. Als hij/zij zich KAN verzekeren, zal ze dat doen. Als er geen inkomen voor is dan niet. Dat lijkt me duidelijk.
Wat je niet hebt, kan je niet uitgeven. Verplicht of niet. Als de overheid van de zzp-er af wil, laten ze dat dan gewoon eerlijk vertellen, zoals de heer van der Laan hierboven.

Maar ook een Zzp-er wil het brood eerlijk verdienen. Daar is in het polder model ruimte voor. Men kan prima naast elkaar en samen werken. De 1 zit de ander niet in de weg is mijn persoonlijke mening.

In het huidige arbeidsklimaat is het lastig om aan voldoende "vast" werk te komen. Daardoor werk ik zowel als Flexwerker als als zzp-er!!

Mevr. Verherbrugge

Het komt er eenvoudig weg op neer dat ZZP'ers die direct voor de consument werken en niets van doen hebben met hoe bedrijven arbeid inkopen nu opgeofferd worden aan het onvermogen, maar vooral de onwil om de arbeid-inkoop door bedrijven goed te regelen. En dan ook nog eens te bedenken dat vooral de overheid zelf haar bezuinigingen realiseert door schijnconstructies.
Het is een orwelliaans spraakgebruik om nu opeens dit onder de noemer over "gelijkheid van werkenden" te brengen, terwijl men arbeidsmarkt problemen beoogt te bestrijden. Een truc om de echte zelfstandige, die zich helemaal niet laat inhuren in de grove maatregelen die op het fiasco van de VAR volgen, mee te kunnen nemen. We pakken iedereen, dan kan er niemand meer door een maas heen, liever 100 onterechte gevallen gepakt dan één schijnconstructie gemist. .Totalitaire managers cultuur is dit, waar wel afgewogen bestuur nodig is.

Dhr. van Dieten

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.