Meest gelezen

11 reacties

een niet mis te verstane waarschuwing;
arbeidsproductiviteit is wereldwijd reeds op een bodemlijn terechtgekomen

Drs. R.H.P. Lunsingh

Eindelijk is er ook aandacht voor de schaduwzijden van de flexibilisering. Jammer genoeg zal het weinig zoden aan de dijk zetten. De Nederlandse ondernemer is van oudsher meer geïnteresseerd in kwantiteit en voor een dubbeltje op de eerste rang zitten dan in het leveren van kwaliteit, Investeren in innovatie heeft hier nooit veel prioriteit gehad. De voorkeur blijft hangen bij het inschakelen van goedkope werkkrachten. Pas als de wal het schip gaat keren en er krapte op de arbeidsmarkt ontstaat zal de voorkeur voor verregaande flexibiliteit wegebben.

Dr. C.A.M. Wijtvliet

Die krapte op de arbeidsmarkt dient zich eerder aan dan blijkbaar velen zich realiseren. Tot 2040 daalt de potentiële beroepsbevolking met één miljoen mensen, ofwel zo'n 10%! Zie het op 4 november 2013 uitgebrachte rapport van de WRR: "Naar een lerende economie". Die daling heeft ook een grote impact op de economische groei: de groei daalt in het model van Prskawetz en Lindh (2007) na 2015 met zestig procent door een veranderde demografische opbouw! De officiële projecties van de eu, die minder gedetailleerd zijn, liggen overigens nog zo’n twintig procent lager. Scholing is dan een essentiële voorwaarde om die teruggang enigszins te kunnen compenseren!!

C. Thunnissen

Dhr. Thunnussen: hoeveel % van die dalende potentiële beroepsbevolking (menstaken) zal worden opgevangen door slimme robots en geavanceerde softwaresystemen? Deze ontwikkelingen vinden de komende jaren met een razende tempo plaats.

Nu al zien we een structureel oplopende werkeloosheid en een toename/creatie van kwalitatief lagere banen, banen die minder loon opleveren. Deze ontwikeling zie je de laatste jaren sterk bijvoorbeeld in Amerika, Spanje, Portugal, Ierland, Griekenland, etc.

Veel menstaken zullen worden overgenomen door slimme robots en geavanceerde softwaresystemen, Er wordt mijns inziens te weinig aandacht besteed aan dit fenomeen. Als recent voorbeeld de belastingdienst: 5.000 fte's eruit en 1.500 fte's (grotendeels tijdelijke) it'ers erin. Zodra deze de boel op orde hebben (bedacht, ontwikkelt, geïmplementeerd, getest en opgeleverd) zullen de meeste alweer overbodig zijn. Deels worden deze vervangen ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen maar dat zullen er dan weer veel minder zijn vanwege alsmaar geavanceerdere software.

R. Bakx

Excuus: het moet zijn dhr. Thunnissen

R. Bakx

Nog meer achtergrond, schokkende cijfers.

http://www.forbes.com/sites/elainepofeldt/2015/05/25/shocker-40-of-workers-now-have-contingent-jobs-says-u-s-government/

M. Spijkers

Ik denk dat Henk Volbeda volledig gelijk heeft, op veel plekken worden flexwerkers vrijwel letterlijk geconsumeerd. Uitgekauwd en uitgespuugd. En zelfs goed opgeleide jonge HBO-ers komen momenteel alleen aan een baan als flexwerker. Ook bij onze overheid en het UWV, die duidelijk een ander verhaal preekt dan in de praktijk brengt. Anderzijds biedt dit kansen voor bedrijven die wel langetermijn durven denken. Vroeger moest je goede mensen binnenhalen met hoge salarissen en lease-auto's. Nu is het al genoeg om ze meteen een contract voor onbepaalde tijd te bieden. En door het nieuwe ontslagrecht zit de werkgever er toch niet echt aan vast, je moet alleen wel een goede reden voor het gewenste ontslag kunnen geven. Als "personeelszaken" op orde is (goede werving en selectie, serieuze functioneringsgesprekken en volledige personeelsdossiers) dan is dat geen probleem.

J. van Calsteren

Een andere reden voor de voorkeur voor 'kant en klaar talent' is het kieskeurig gedrag van de gen.Y werkers. Deze staan erom bekend de werkgever continu lastig te vallen met kreten als 'wat voor ontwikkel mogelijkheden er zijn' (zonder te beseffen dat ze dat zelf ook kunnen regelen!) of 'wat zijn mijn carriere mogelijkheden op korte termijn', en wat voor 'faciliteiten' de werkgever allemaal wel niet te bieden heeft onder werktijd (eg of er niet ook gebiljart of geslapen kan worden onder werktijd etc). Deze groep is relatief rijk opgegroeid, kreeg veel meer (en makkelijker) studiefinanciering voor 2 of 3 studies als men dat wilde, dit in tegenstelling tot de generaties voor hen, en denkt blijkbaar dat er geen einde komt aan het makkelijk leventje.

Ik ben er zeker van dat de gemiddelde zgn low of mid -skilled werknemer vrij hard wil werken, en niet om 'faciliteiten' zit te jennen bij de werkgever. Daar is mijn opmerking dan ook helemaal niet tegen gericht.
Alleen is het helaas weer wel het geval bij de gemiddelde academicus of HBO'er. Deze schijnen te vergeten dat je ergens aan het werk gaat om er te werken, ipv 'fun' op het werk, of het vooruitzicht CEO te mogen worden binnen de eerste 5 jaar. Om de gen Y aan het verstand te brengen dat een baan wel degelijk 'werken' inhoudt, is het vrees ik wel nodig om dat maar middels rolling korte termijns contracten duidelijk te gaan maken. Dat dwingt die groep continu te presteren, ontzag te hebben voor het hebben van een baan, en iets minder snel op hun lauweren te laten gaan zitten!

D.A.I.S.Y. Chang

Meneer Chang, ik weet niet waar u uw wijsheden en vooroordelen vandaan haalt, maar er klopt weinig van uw verhaal. Ik heb twee zonen die tot de door u geminachte gen y behoren. Van dichtbij toekijkend kan ik alleen maar concluderen, dat ze heel hard werken voor heel weinig geld en voor heel weinig zekerheden. Om niet te zeggen, er wordt door de gevestigde orde regelrecht misbruik gemaakt van deze generatie.

Dr. C.A.M. Wijtvliet

Binnen mijn bedrijf zie ik dat er juist heel veel vraag is naar talent binnen het software ontwikkel domein. Zlefs voor vaste functies. De flexibele schil gaat eruit en wordt vervangen voor eigen medewerkers.

Echter, er is een groot tekort aan software ontwikkelaars. Zo groot dat dit bedrijven belemmerd in hun groei. De markt voor Software Ontwikkelaars is overspannen. Mijns inziens liggen hier veel kansen. Met de juiste investering en aandacht kunnen we hier mooie resultaten boeken.

Kom maar op met de generatie Y die wij kunnen helpen zich wel te ontwikkelen en te blijven groeien. Daar maken wij ons hard voor! En dat stopt niet het afronden van het traineeship. Daar begint het voor ons pas.
Belangrijk punt in dezen is dat dat ontwikkeling niet stopt na

J.J.C. van der Made

@ "De bereidheid om te investeren in menselijk talent ontbreekt bij zowel werknemer als werkgever, en er zijn geen fiscale prikkels. Terwijl de noodzaak tot bijscholing alleen maar groeit: de halfwaardetijd van beroepen en vaardigheden krimpt razendsnel, onder druk van technologische doorbraken en automatisering.
Ondertussen zwelt de roep om flexibilisering steeds verder aan. Bepaalde sectoren, zoals de horeca en de bouw, hebben het inherent nodig, maar het gebeurt ook in de financiële sector, logistiek, zorg en overheid."

Bovenstaande lijkt me een prima samenvatting van het probleem. M.a.w: omdat door globalisering en technische vooruitgang het rendement van oude en nieuwe werkervaring en educatie steeds kleiner en onzekerder wordt, zijn bedrijven steeds minder bereid om te investeren in vaste krachten en in hun permanente educatie en kiezen ze liever voor flexibele inhuur van kant-en-klare expertise, al of niet afkomstig uit het buitenland. Dat bezorgt ze veel minder risico's die ze zich niet kunnen permitteren en het directe rendement dat ze nodig hebben of dat hun aandeelhouders (o.a. NL-pensioenfondsen!) en andere financiers eisen, dus dat kan je bedrijven moeilijk verwijten.

De basis van het probleem zijn de hoge lastendruk op NL-arbeid en de hieraan verbonden hoge werkgeversrisico's. Want juist hierom is het immers aantrekkelijk om NL-arbeid te mechaniseren/ automatiseren of uit te besteden aan lagelonenlanden. De oplossing ligt dus in het drastisch verlagen van de lastendruk en werkgeversrisico's op de arbeid van vaste werknemers in NL, alsmede in het veel sterker fiscaal stimuleren van gerichte en erkende permanente educatie, alsmede in het sterk terugdringen van de rijksoverheidsuitgaven en het vinden van solide andere belastingbronnen. Dat laatste is alleen helaas veel makkelijker bedacht dan uitgevoerd. Ik wens Wiebes en consorten de komende maanden dan ook veel wijsheid en creativiteit toe.

A. Brouwer

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.