Meest gelezen

2 reacties

Zelfs CBS verschuift haar uitgangspunten zodanig dat de conclusies hierdoor sterk worden beinvloed. Als je van 12 upw zakt naar 1upw als ondergrnes, betrek je ongeveer iedereen met een bijbaan, nevenfunctie e.d. bij de flexcontravten. Dat vertekent de uitkomst. Bivendien is de vraag of "dus" de rechtsbescherming van vaste medewerkers moet worden verminderd of juist die van flexwerkers moet worden versterkt. De Nederlandse economie is groot en flexibel geworden door vertrouwen tussen werknemers en werkgevers. Dat bereik je door mensen zekerheid, veiligheid, ontplooingsmogelijkheden te geven en het gevoel "erbij" te horen. In de huidige situatie nemen die gevoelens van betrokkenheid af, waardoor meer het eigenbelang, de korte termijndoelen en egocentrie toenemen.

Drs. H. Jonker

En ook hier worden de ZZP'ers weer op dezelfde hoop 'gegooid'.
De ZZP'er is ondernemer en geen werknemer, hoezo is er dan rechtsbescherming uit hoofde van werknemer / werkgever relatie noodzakelijk. Deze is er niet.

Maw het word ttijd voor een goede definitie.

M.T. Scholte

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.