Meest gelezen

45 reacties

Famous last words: 'het sociale stelsel is nu af'.

Maar goed, Heerts heeft op zich wel een punt, ik weet niet of de zelfstandigenaftrek afgeschaft moet worden, maar ik denk dat het wel goed is dat er in ieder geval een gelijk speelveld komt. Alhoewel de ZZP-er natuurlijk altijd een voordeel heeft, hij kan z'n tarieven soepel aanpassen.

R. Zwakenberg

Zum kotzen, deze dinosauriër.

D. van van Soest

ZZP-ers zijn zelden lid van een vakbond. Als je niet-leden toelaat tot de heilige graal van de vakbond, wat is dan nog het nut van een lidmaatschap? Geen wonder dat de FNV fors inzet op het exclusief maken van sociale zekerheid voor de loondienstwerker.

Drs. J.M.T. Daalmans

Ons arbeidsrecht en sociaal stelsel zijn verworden tot fossielen in de huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van arbeid en werk. Met deze uitspraken en opvattingen vrees ik dat dit ook geldt voor het FNV.
Mooi dat een breder wordende groep van stakeholders ziet dat de onomkeerbare veranderingen vragen om modernisering van wetten en systemen

Mr. B.H.C.M. Stassar

"'Zzp'ers zijn ondernemers, en we moeten niet doen alsof zij nu opeens ook toegang moeten krijgen tot allerlei andere zaken."

Maar wel de zelfstandigenaftrek willen afschaffen, zodat ZZP-ers niet meer hun eigen broek kunnen ophouden, en alsnog in de bijstand belanden. En dan te bedenken dat er zoiets is als FNV Zelfstandigen.

Bedrijven willen flexibel personeel. Door het huidige belastingstelsel is het inhuren van een ZZP-er relatief goedkoop voor een bedrijf. Bedrijven draaien dus klaarblijkelijk beter wanneer ze ZZP-ers inhuren. De oplossing is dan simpel: verhoog de belasting op de winst van bedrijven.

Ir. C. Vliet

mooie ouderwetsche taal vanuit de vakbond: "rechtse lui en bazen...". Geweldig.
ik kan nu zeggen dat tijdens mijn leven de vakbond van progressief naar conservatief is gedraaid en dat is wel even wennen. The times they are a changin'

Drs. M. van der Weerd

Dhr.Heerst is een superconservatieve realpolitiker. Hij weet twee dingen:

1) Dat zijn FNV leden een erg hoge gemiddelde leeftijd hebben. Dat is zijn achterban en daar vecht hij voor. Fijn, maar dat moet de lezer zich wel realiseren. Ikke, ikke ikke en de toekomst van het land mag stikken. Als zijn leden hun 'verworven rechten' maar mogen behouden!

2) Voor deze groep levert een nieuw system netto niets op, alleen maar verslechterde sociale zekerheden. De toekomst, betaalbaarheid, concurrentieposistie en de houdbaarheid van het sociale zekerheids systeem met zo'n groet groep zzp-ers intereseerd hem helemaal niets. Conservatief vasthouden aan wat ze nu nog hebben wel. Elk jaar uitstel is voor de 50 plusser een gewonnen jaar.

Als de ruif dan leeggevreten is en onze kinderen de rekening krijgen, praten we wel weer verder, voor die tijd niet.

J.M.J. Janssen

De ZZP-er is de olie die de machine nog doet lopen. de FNV wil natuurlijk dat er rechtsongelijkheid blijft bestaan.

Tijd voor het opdoeken dus van FNV Zelfstandigen! Zeg op! Ga weg! Richt zelf een bond op.

FNV Zelfstandige is een koekoek die alleen ledengeld int.

J.A. Noë

Heerts preekt uitsluitend voor eigen parochie en oogkleppen op voor ZZP/kleinMKB maar is daarbij zelf van het padje geraakt. Ik ben lid van FNV ZZP en die weten heel goed daarmee om te gaan. Zijn weerstand (uit kortzichtig eigenbelang) is een onterechte angst voor "profiteurs": dat gebeurt niet want er wordt door de ZZP/MKB dan ook premie betaald. Het is dezelfde weerstand als bij een Basisinkomen: onterecht want met een BI als recht omdat je leeft wordt de economie veel stabieler want de basis behoeften kunnen altijd betaald worden en geen deurwaarders en onnodige extra kosten meer. Fraudebestrijding is niet meer nodig! Wel zwartwerken bestrijden.

H.M. Klein

Zijn holle retoriek is pijnlijk. Dat werknemers zich collectief organiseren is prachtig, maar dertigers als ik voelen niks voor deze holle retoriek, gegijzeld door de sp is fnv oer conservatief. Waar is de innovatie bij FNV? FNV moet zich zelf opnieuw uitvinden, moet ik lid worden omdat Heerts het heeft over gladjakkers en rechtse lui? Ik word lid als Heerts het pensioenstelsel echt gaat vernieuwen en werkgevers niet 12 jaar laat betalen voor zieke werknemers.

Neem nou de bouw : daar heeft een zzp'er geen roostervrije dagen, geen senioren dagen ( 10 +22). Met vakantiedagen (25) en feest (7) dagen en een duur pensioen erbij prijst FNV werknemers zelf uit de markt. Als fnv dergelijke verworvenheden aanpakt ( meer dan 60 vrije dagen per jaar) dan hoeft fnv niet aan symptoombestrijding te doen.

Waarom zijn er in de bout veel zzp'ers? Door de zelfstandigenaftrek? Of door de duurste cao van Nederland?

D.J. van Swol

Een a-sociale houding van de FNV. Zo'n vakbond is sowieso ver voorbij z'n houdbaarheidsdatum, een stuiptrekkende dinosaurus van ver in de vorige eeuw.

B. Stolwijk

Heerts is een linkse populist.

J.P. Verseput

@ van Vliet, heel goed gezien dat is de aap uit de mouw.

Wat Heerts vergeet is dat een zelfstandig ondernemer ook gewoon belasting betaald, maar een aantal faciliteiten niet heft die een werknemer wel heft als pensioen, AOV, WW enzovoort. Daar is de zelfstandigen aftrek voor bedoeld.
Maar dat wil Heerts niet vertellen, preekt alleen voor eigen parochie, hopelijk een achterhoede gevecht.

M.T. Scholte

Je zou verwachten dat Heerts/FNV blij zou zijn met elke contribuant voor het verzorgingsstelsel die ze kunnen vinden. De lasten van dat stelsel worden steeds hoger omdat het aantal ontvangers toeneemt t.o.v. het aantal contribuanten. Zzp-ers zullen over het algemeen meer aan de betaalkant zitten dan aan de ontvangstkant.Natuurlijk moet over de werkloosheidsverzekering goed nagedacht worden omdat een zzp-er dat grotendeels in eigen hand heeft.

B. Mastenbroek

Heer Scholte, ik heb geen problemen met de zelfstandige-aftrek. Ik wordt wel kwaad als mensen die zelfstandige-aftrek niet willen opgeven maar wel verzekerd willen zijn zoals een werknemer. Meer mensen eten uit de ruif terwijl de premieaanwas niet toeneemt.

J. Smid

Hier hebben ze 100 jaar voor gevochten... Tijden veranderen..

F.P. Scheffers

@Smid Ik heb bewust voor het ondernemerschap gekozen en de daarbij behorende uitdagingen en onzekerheden. Hier hoort ook bij dat die sociale zekerheden (waar ik wel aan bijdraag door betaalde IB) niet voor mij open staan. Ik dop mijn eigen boontjes wel, daar hou je als prudent ondernemer rekening mee.

Naar mijn gevoel is een van de grotere problemen dat veel zelfstandigen als zelfstandige zijn begonnen bij gebrek aan beter, en misschien diep in hun hart liever werknemer zijn. Dan zijn reflexen om toch van het vangnet gebruik te willen maken begrijpelijk.

In alle berichtgeving sijpelt door dat men (politiek / vakbond / werkgever) niet goed weet of wil weten hoe pluriform de groep zzp'ers is. Wat beslutivorming, discussie enzovoorts niet ten geode komt.

M.T. Scholte

Zelden de heer Heerts zulke goede dingen horen zeggen, hij heeft het licht gezien!

M. Scholten

Een ondernemer moet voor de belastingmeneren een boekhouding laten bijhouden en heeft veel andere vaste lasten, zoals aquisitiekosten, het in de lucht houden van een website, abonnementen op vakliteratuur, contributies van samenwerkingsverbanden etc etc.
Tijdens vakantiedagen verdient hij niets, terwijl een werknemer doorbetaalt wordt, zelfs vakantiegeld krijgt.
Dit wordt enigszins goedgemaakt met zelfstandigenaftrek. Het is de keuze van de zzp-er om zelfstandige te worden, dus ook om de keuze te maken hoe hij zijn ouderdagsvoorziening regelt.
FNV moet zich niet met zzp-ers bemoeien, maar met werknemers.
De overheid moet z'n best doen te besparen door intern efficienter en energiezuiniger te gaan werken, niet komen lastenverhogingen, dure hervormingen.
Gooi de boel niet overhoop, dat doet meer kwaad, dan dat het goed doet.

R.K. Stolk

Mij is altijd geleerd op de bal te spelen en niet op de man. Heerts wil zijn argumenten kracht bij zetten door zijn opponenten zwart te maken (gladjakkers en andere termen). Daarmee iedere vorm van dialoog op voorhand uitsluiten, want wie wil nog met die man praten als hij eerder in de krant publiekelijk zo door Heerts getypeerd is?
Veelzeggend vind ik de onthulling van Van Woerkom in de NRC van zaterdag, waarin hij terloops meldt dat Heerts zo over zijn vertrekpremie was tekeer gegaan 'omwille van de achterban, niks persoonlijks hoor...'. Al met al is het signaal duidelijk; van Heerts hoeven we niks meer te verwachten, en draagvlak heeft hij al helemaal niet meer.

W.F. van Heurn

Hoe serieus moet je iemand nemen die zijn tegenstanders afdoet als "rechtse lui" "werkgevers die geen premie willen betalen" "gladjakkers" "van het padje geraakt" etc. Het is een feit dat het fenomeen dienstverband inmiddels een kerstboom aan verplichtingen met zich brengt: een werkloosheidsverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een pensioenverzekering, loon doorbetaling bij ziekte, reintegratieverplichting bij ziekte, een zeer uitgebreid verlofstelsel etc. allemaal zaken die een zzp-er moet ontberen.
En inderdaad kan je misschien spreken over een zekere afbraak van de verzorgingsstaat echter we leven in een concurrerende wereld. In de niet westerse wereld kennen ze al deze voorzieningen niet. Dat kunnen we oneerlijk vinden maar het is wel een feit. Linksom of rechtsom zal het verzekeringspakket van het dienstverband gematigd moeten worden. Echt jammer dat Heerts de man speelt en niet de bal. Alsof er werkgeversvertegenwoordigers zijn die af en toe bij elkaar komen om snode plannen maken over hoe ze lekker werknemertjes nog wat afhandig kunnen maken en nog wat meer mensen in de bijstand kunnen stoppen. Ik denk dat Heerts een verkeerd beeld van de werkelijkheid heeft.

Mr. H.B.M. Dorst

Zwak betoog, zwakke retoriek. Zeker dat onzin verhaaltje over 100 jaar strijd. Vakbonden zijn verworden van would be progressief tot oer conservatief. Alleen hebben ze het zelf niet in de gaten. De werkende mens wel. Die is allang geen lid meer. En de vakbond? die is nog steeds druk bezig een veldslag van 100 jaar terug te winnen.

R.T.N. Egmond

In aanvulling op dhr. Van Dorst: het zijn niet alleen externe factoren. We hebben onze sociale zekerheid in het verleden betaald met een overvloed aan mensen en een grote gasbel in Groningen. In het verleden was het 1 gepensioneerde op vier werkenden. Straks moeten twee man werken voor 1 gepensioneerde en is het gratis gas op.

Ir. C. Vliet

Heerts zet een toon waardoor het moeilijk wordt om op basis van argumenten een discussie te voeren. Sociale Verzekeringen zijn in de eerste plaats verzekeringen en wie dus onder de werking van een werkloosheids-, arbeidsongeschiktheidsverzekering wil vallen moet daarvoor premie betalen. Het zijn echter niet alleen de werknemers maar ook de werkgevers die belang hebben bij dergelijke verzekeringen. Ik weet het, dat is voor velen niet gesneden koek; werkgevers die belang hebben bij verzekeringen voor hun werknemers. Dat gaat uit van de veronderstelling dat werkgevers verder kijken dan hun neus lang is en oog hebben voor meer dan alleen de winst van vandaag. Dat is helaas aan het veranderen; onder invloed van het Angelsaksisch denken en doen koersen we in Nederland onherroepelijk af op een arbeidsmarkt die scherp drijft op het in stand houden van onzekerheid. Want onzekerheid houdt mensen scherp, zekerheid wordt een beloning in zichzelf en van al die sociale zekerheid wordt iedereen lui en slap. Dat is een toekomst waar Heerts zich terecht tegen afzet.

M. Bosma

Ben het met Dhr. Bosma eens, als je verzekerd wil zijn moet je wel premie betalen, Als je zegt "ik betaal toch IB" dan heb je niet goed zicht op hoe het stelsel in elkaar steekt. Heel moeilijke materie allemaal, maar als je wil discusseren doe dat dan op feiten en niet op een bepaalde toon waar de "feiten" in gepresenteerd worden.

Helaas komen in zo'n verhitte discussie weer alle stokpaarden van stal. De vijftigers die alles willen opeten en het belang van de samenleving uit het oog zijn verloren, tot aan de overheid die het met de werkgevers op een akkoordje heeft gegooid om de werknemers van steeds meer kostbare rechten te ontdoen.
In alles argumentatie zit wel een beetje waarheid, maar daarmee is niet meteen het Eigen gelijk bewezen.
De vijftigers hebben in hun werkzame leven waarschijnlijk ook wel eens het profijt op korte termijn willen laten prevaleren. Ook zij zijn jong geweest en hebben lang moeten bouwen eerdat zij het profijt in zicht zagen komen. De hedendaagse werknemer die zo goed voor zichzelf kan opkomen ziet wel dat door de globalisering en arbeidsmobiliteit zijn belonging/tarief steeds meer onder druk komt te staan. Daardoor nemen zijn/haar kansen af om nog een inkomen te verdienen, waarmee op langere termijn zijn welvaart en welzijn in tact gehouden kan worden.
In diverse (vaak door Nederland bekritiseerde) 'buitenlanden' wordt deze problematiek toch nog steeds heel traditioneel benaderd, en dan heb ik het niet alleen over Zuid-Europa of de derde wereld. En dat levert dan een samenleving op, waarin de burgers inkomenszekerheid hebben en daardoor bereid zijn om geld uit te geven.
Daar staat tegenover dat eindeloze verhoging van de sociale zekerheid een economie zal laten ontwrichten, omdat het nu eenmaal in de praktijk onmogelijk blijkt, de productiekosten eindeloos op te laten lopen. Kortom, het gemeenschapsbelang (langere termijn) is in een voortdurende strijd met
het hier en nu!

Ing. P.P.A. van Dam

Ik ben van mening dat we niet moeten nastreven van wat er mogelijk is, maar nastreven wat wenselijk is.

Stop deze anarchist voordat we er een tweede Tsipras bij hebben.

L. van Toorn

We moeten het Ton Heerts niet al te veel kwalijk nemen dat hij wat rare dingen gaat roepen. U en ik zouden ook gefrusteerd raken als blijkt dat bijna niets meer is wat het eens was.

H. Laan

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

Heerts probeert om de vernietiging van arbeidsbeloning en verzekering tegen risico's( zoals werkeloosheid en ziekte) te beschermen. Dat is 'niet meer van deze tijd' vinden veel mensen die FD lezen. Wat je dan krijgt zie je in landen zoals de VS waar de verschillen met Canada( waar deze beschermingen nog wel werken) enorm groot zijn geworden. Meer en meer mensen in de VS die werken hebben twee banen , kunnen toch niet rondkomen, zijn onverzekerd, hebben geen bijstand, en zijn volkomen weerloos tegen de lastenverzwaringen die gewoon doorgaan.
Dat is 'modern', en dus nastrevenswaard.... maar niet voor Heerts gelukkig.

Dr. P.D.A. ZZZCohen

Dit systeem is onbetaalbaar geworden hr. Cohen en daarom ligt Europa economisch mijlenver achter op het herstel van de VS. Op de zelfde pagina van het FD vandaag staat dat IHC geen orders meer ontvangt omdat wij te DUUR zijn en daarom in Azie gaan bouwen. Truste hr. Cohen en slaap zacht.

L. van Toorn

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagloner

Drs. T.A.H.A. van Schaick

De zelfstandigenaftrek is het enige voordeel dat de zzp er heeft. Het compenseert de enorme inkomensonzekerheid. Heerts is gewoon bang dat al zijn fondsen en andere inkomstenbronnen opdrogen.

E.L.T. Zande

@dhr Cohen
U zegt dat we niet zouden moeten willen dat we in nederland amerikaanse toestanden gaan krijgen van geen bijstand. Maar realizeert u zich dat we deze toestanden al hebben? iedere burger die in een koophuis woont heeft zeker meer dan 21 duizend aan eigen vermogen, en wordt dus direct uitgesloten uit de bijstand. In amerika wordt je niet uitgesloten op basis van vermogen. Althans ze noemen het 'vermogen' naar nederlandse begrippen, maar u zult met me eens zijn dat 21duizend echt niet zo'n vermogen is.
We hebben het dus slechter in nederland dan in amerika. Waar hebt u het dan over, dat we amerikaanse toestanden gaan krijgen? kregen we hun toestanden maar, want dat zou stukken eerlijker zijn. Verder heb je geen gas inkomsten nodig uit het verleden. Zwitserland heeft een minimale regering, een minimaal IB tarief, wel degelijk een echte bijstand, en daar komen ze prima rond.

In nederlands zitten er teveel ambtenaren via NGO's/semi overheid (denk aan het TNO) instituten geld uit ons systeem te trekken. Daar zit het probleem.

Veel mensen hier hebben wel een mening maar het stuk blijkbaar niet gelezen. En dan nu inhoudelijk: wat mensen als de heren hierboven niet schijnen te beseffen is dat er een groot verschil is tussen zzp'ers met een uurtarief van €150,-- en hoger en degenen over wie Ton Heerts het heeft. Dat zijn mensen die op een zzp-tarief van €20,-- per uur werken. Ik overdrijf niet: het EPO in Rijswijk huurt via een broker in Portugal systeembeheerders in op een uurtarief van €20,--. Ik heb de mails om het te bewijzen.

Dat is één. Heerts heeft ook gelijk met zijn punt over de zelfstandigenaftrek: ooit bedoeld om kleine winkeliers te steunen wordt het nu als prijsskortingssubsidie ingezet door foute werkgevers.

Heren: in een land waar iedereen arm is geeft niemand meer geld uit. Ik ben werkgever; het kost mij steeds meer moeite om te concurreren tegen mensen met dit soort tarieven. Ik moet namelijk wèl allerlei extra kosten (loonheffingen, pensioenpremies, scholing, vakantiereserveringen etc.) betalen. Is de gewenste situatie dat ik mijn mensen moet ontslaan en dat ze zich moeten gaan verhuren tegen € 20,-- zonder recht op wat dan ook?

Dit soort denken is 'penny wise, pound foolish'.

P. Hennekam

populistisch geneuzel.
Personeel levert een dienst en werkgever betaald er voor.
Laat her personeel zichzelf verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte - je zal versteld staan van de toename van het aantal banen.
Een werknemer is tegenwoordig een gevaar voor een kleine onderneming - je komt er niet meer van af en moet van alles - alleen maar om dat je iemand iets laat verdienen.
Die pipo's van de FNV moeten zelf eerst eens een onderneming runnen met veel personeel.
Het is een joods gezegde als iemand een hekel aan je heeft: ik gun je veel personeel...

J. Carrier

Als Ton Heerts aangeeft dat hij Harry van de Kraats , AWVN, een gladjakker vindt geeft dit precies aan hoe hij in elkaar steekt. Als je samen onderhandelt dien je respect voor elkaar te hebben. Het op de man spelen en jij bakken, is het slechtste wat je kan doen. Oud denken de tijden zijn veranderd. Ton Heerts kan beter zijn medewerkers opleiden over hoe je moet onderhandelen. Wij zeggen altijd zacht op de relatie hard op de inhoud. Zonder respect voor elkaar kom je niet tot een goede oplossing en kan je niet verwachten dat je als serieuze partner wordt gezien. Laatst nog een staaltje gezien van Niek Stam en Havenbedrijf, hij kijkt de partij van wie hij geld moet krijgen niet eens aan. En gaat onderuit zitten. Zo ga je geen strijd winnen van mensen waarvan je verwacht dat ze wel de rekening betalen. De medewerkers die het hardst schreeuwen hebben meestal alleen geínvesteerd in hun dikke buik.

D. Vreugdenhil

De volgende stap zal zijn dat de ZZPer in geval van brandschade een uitkering van de verzekering eist, ook als hij geen premie heeft betaald.De daarop volgende stap zal zijn dat de ZZper eist dat degenen die wel premie hebben betaald geen schadeuitkering krijgen.Tot slot zal de ZZper een uitkering wegens brandschade eisen,terwijl er helemaal geen brand geweest is.

Drs. G.A. Markus

Hoe gelijk heeft het FNV!
Ga door met de strijd.

Bedrijven ontdoen zich massaal van werknemers die vervolgens half-werkloze mager verdienende ZZP-ers worden.

Het is moeilijk voor te stellen hoe fondsen gevoed door werknemers en werkgevers, waar ZZP-ers vervolgens onvoldoende aan bijdragen kunnen voortbestaan als die ZZP-ers rechten kunnen gelden op die fondsen. Geen wonder dat werkgevers dit heilloze voorstel enthousiast omarmen.

In de Volkskrant van gisteren stond een nuttig artikel van Thomas von der Dunk "Val de Muur ontketende kapitalisme". Het geeft een mooie schets van wat er aan de hand is: "Zonder het communisme als alternatief, doet kapitalistische elite ongeremed wat zij wil"
.
De PvdA heeft ingestemd met de afbraak van zowat alles wat sociaal en beschaafd was in Nederland en is daarvoor afgestraft door de kiezer, maar blijft rustig zitten om het karwei - de verwoesting - af te maken.

Rutte, Samson en Dijsselbloem weten kennelijk helemaal niet waar zij over praten (de voorzitter van de Eurogroep demonstreert keer op keer dat hij niet echt weet wat het verschil is tussen inflatie en deflatie), Merkel misschien wel, maar die is beter vertrouwd met Het Kapitaal van Marx dan met The General Theory van Keynes.

Na zeven jaar van economische stagnatie ga ik toch maar weer eens nakijken wat Marx er ook al weer over zei.

Jan Willem Blankert
Amsterdam

Drs. J.W. Blankert

Geachte heer Blankert, leest u dan daarna ook meteen even het boek De Goelag Archipel van Aleksandr Solzjenitsyn.

H. Laan

Sjonge jonge, wat loopt rechts Nederland weer te hoop tegen een uit zijn verband gerukte uitspraak van Ton Heerts. Waarom is het toch niemand duidelijk dat deze Race To The Bottom gaat leiden tot een nog verder verscheurde samenleving. Er bestaat niet zoiets als samenleving, is sinds Thatcher het mantra van het neoliberalisme. Nee, en al die verarmde nep-ondernemers die wij zo graag zzp-ers noemen, in werkelijkheid stukloners, dagloners, als die ziek worden kan de samenleving het weer oplossen met bijstand uitkeringen en pensioen aanvullingen. Terwijl aandeelhouders en financiers de bedrijven leegzuigen wordt het peroneel steeds verder uitgeknepen, ik ben blij dat er nog iemand als Ton Heerts is die een duidelijk tegengeluid tegen deze onmenselijke verrechtsing laat horen.

H. Naman

Det hele sociale stelsel moet van de baan. Geef elke nederlander een basis-zorgpolis en basisinkomen. Dan kunnen we stoppen met alles. Geen subsidies, toeslagen, AOW/WAO/Wajong/WW/etc., helemaal niks behalve zorg, onderwijs en basisinkomen.

Pensioenfondsen opdoeken en alles uitkeren aan de deelnemers. Met IB daarover is staatsschuld bijna opgelost. En deelnemers kunnen consumeren of aflossen/sparen/beleggen.

Zonder premies, sociaal en pensioen, bij werknemer en werkgever, is het netto loon fors hoger. En het Rijkhgeeft fors lagere sociaal bestelkosten, hogere IB-opbrengst en rentelasten van bijna nihil. Daarmee financieren ze het basis zorg/inkomen en onderweg.

En voor iedereen een arbeids/sociale plicht voor de NL-samenleving. je werkt of levert hoe dan ook een bijdrage aan de samenleving. Bij de Voedselbank of als buurthulp.

En schaf het begrip Vrijwilliger af. Ook een restant van de vorige eeuw.

J.W.A. Bröcker

Oh ja, weet u nog van die 'ruling' die Post NL van de Belastingdienst had gekregen: de werknemers worden ontslagen en mogen als ZZP-ers terugkomen. Andere ZZP-ers en hun werkgevers worden beboet als zij maar 1 opdrachtgever hebben.....
Wat vergeten wordt, is dat er op deze manier ook geen incentive meer is voor bedrijven om te investeren in hun medewerkers, zodat de kennisontwikkeling in een bedrijf tot stilstand komt. Verder zijn ZZP-ers natuurlijk niet loyaal naar hun opdrachtgever; als een ander beter betaalt, zijn ze gevlogen - zoals dat in de VS ook al jaren het geval is (nb grote bedrijven in de VS als GE koesteren hun eigen personeel wel - die zien het belang van loyaliteit en kennisontwikkeling wel in!)
Tenslotte leidt dit syteem tot hogere arbeidskosten, want al die ZZP-contracten moeten gemaakt en gemanaged worden, wat normaliter al 10% van de loonsom kost en dan heb ik de kosten van uitzendbureau's en payrollers nog niet eens meegenomen. En collectieve pensioenen en verzekeringen zijn goedkoper dan die individuele contracten die ZZP-ers moeten afsluiten.
De ervaring is, dat het voor bedrijven beter en goedkoper is om de arbeidskrachten die men continu nodig heeft voor de core activiteiten, zelf in dienst te nemen. Daaromheen een flexibele schil bouwen voor afdekken van fluctuaties in vraag, is verstandig. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan!!
Zelf heb ik in 2002 in Amerika de gevolgen gezien van een slechte cq. ontbrekende sociale zekerheid. De werknemers die hun pensioen zagen vervliegen, hun hypotheek ineens niet meer konden betalen en idem de kosten van hun studerende kinderen, waren niet meer in staat een produktieve inspanning te leveren. En reken maar dat die na een crisis puur voor hun eigenbelang gaan en geen enkele loyaliteit jegens een werkgever en de samenleving als geheel meer kunnen opbrengen. Het is niet voor niets dat de VS volgens de definitie van de VN voor gemiddeld inkomen een derde wereldland is. Willen wij dat echt in Nederland?
Ik denk dat alhoewel Dhr. Heerts misschien niet de juiste toon aangeslagen heeft, hij dit gevaar onder de aandacht wil brengen en daarmee eerder een progressieve ziener is dan een reactionaire conservatief.

Ir. E.E. Wolff

"FNV Zelfstandigen zet zich in voor een sterkere positie van zelfstandigen" Een vakbond die zich inzet voor zelfstandige ondernemers vond ik altijd al onbegrijpelijk, en dat is nu ook wel duidelijk gebleken. FNV laat haar - nieuw geworven zelfstandige - leden weer heel snel vallen.

FNV moet kiezen: Of de ZZP'er is een groep die bescherming verdient, evenals (ooit) de werknemer, of de ZZP'er is ondernemer die zijn eigen zaakjes moet regelen en zich zo nodig daartoe zelf moet organiseren.

Door leden te werven onder ZPP' ers geef je aan deze groep te vertegenwoordigen en hun belangen te verdedigen. Ton Heerts is nog niet zo ver. Jammer want zijn achterban is daar allang achter. Niet alleen de ZZP'er is opgestaan, maar ook de werknemer is zelfstandiger geworden. Lijkt mij beter als vakbonden mee gaan in deze ontwikkeling. Vasthouden aan een wereld met tegenstellingen die niet meer bestaan, zal leiden tot minder leden en minder invloed voor de bonden.

Mr. J.E. van Rossem

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.