48 reacties

De zelfstandige betaalt zelf zijn ziektedagen, niemand betaalt voor hem een transitievergoeding. Hij moet zelf zijn her- en bijscholing regelen en betalen. Het pensioen daar moet hij zelf in voorzien. Kortom een zelfstandige heeft allerlei kosten die een werknemer niet heeft. De aftrek is noodzakelijk om te voorkomen dat er niemand meer start met ondernemen en onze economie helemaal vastloopt door gebrek aan flexibiliteit en innovatie!

S. Somers

Ik snap dat de aftrek zal gaan verdwijnen, maar ik ben wel benieuwd hoe de overheid dit gaat compenseren.

Wat mij betreft, afschaffen net als de HRA en voor iedereen een hele flinke belastingverlaging, zodat we gemiddeld uitkomen op een druk van 30%.

Goh, het zou toch wat zijn als je van je vakantiegeld 70% overhoudt in plaats van minder dan de helft.

R. Zwakenberg

Volledig eens met de reactie hierboven. Niemand heeft het over het enorm comfortabele pakket aan voorwaarden dat werknemers hebben maar zelfstandigen ontberen.

En - heel raar - werkgevers willen niet meer iedereen die tijdelijk nodig is 'pamperen' met zekerheid van wieg tot graf.

Zonder zzp'ers loopt dit land vast in gebrek aan concurrentievermogen à la Zuid Europa. We hebben ze keihard nodig, wat myopische technocraten ook mogen vinden op hun geisoleerde vakterrein.

D. van Soest

Bij alle verhalen over de afschaffing van de zelfstandigenaftrek wordt steeds weer ingezoomd op de te betalen belasting in vergelijking met de werknemer en de latere AOW. Andere aspecten krijgen nauwelijks aandacht. De zzp-er die €100.000 of meer kan verdienen heeft in vergelijking met zijn evenknie in loondienst te maken met perioden zonder opdrachten, debiteurenrisico en kortstondige periodes van ziekte waarbij zijn Aov niet uitbetaalt. Dat rechtvaardigt een tegemoetkoming die hem in staat stelt dit te overbruggen zonder dat hij direct zijn levensstijl moet aanpassen. De zzp-er die hooguit de €20.000 haalt heeft meestal geen alternatief. Er is voor hem geen werk in loondienst beschikbaar. De fiscale tegemoetkoming houdt hem net uit de bijstand, wat de schatkist veel meer zou kosten.

J.C. van Ofwegen

@Dhr Somers

Helemaal waar,buiten dat heeft een zelfstandige ook het risico,dat er geen inkomsten zijn
(zeker met de hedendaagse onder de prijs aanbieders).

Drs. A. Blaeser

Waarom moet de behoefte aan sociale zekerheid van beleidsmakers/hoogleraar aan anderen worden opgelegd?

G. Reuderink

Wat dacht Caminada wat er gebeurt met het legertje 'ploeteraars' wanneer de zelfstandigenaftrek wordt afgeschaft? De aftrek is óók een goedkope manier om de uitgaven van de sociale dienst binnen de perken te houden. En daar profiteert elke belastingbetaler van.

En Heerts heeft gelijk: deze aftrek komt uiteindelijke niet de zelfstandige, maar de opdrachtgevers ten goede. Maar denkt hij nou echt dat de uurtarieven omhoog gaan wanneer de aftrek wordt afgeschaft? Welnee! Het kost zelfstandigen nu vaak al veel moeite om opdrachtgevers uit te leggen dat vakantiedagen, ziekte, bedrijfskosten en scholing verdisconteert moeten worden in zijn uurtarief.

Laat de overheid eerst maar eens iets regelen voor minimumtarieven, collectieve – betaalbare – verzekeringen voor zzp'ers en alle diensten die nu via het UWV worden geboden aan werknemers (en werklozen en mensen met een beperking die een loondienstverleden hebben).
Daarna kun je het bestaansrecht van de zelfstandigenaftrek opnieuw beoordelen.

C. Lemmens

De redenering is blijkbaar dat wanneer je maar genoeg ZZP-ers richting de bijstand jaagt, bedrijven gedwongen worden mensen in loondienst te nemen. Dan krijg je dus dat een deel werkt en premies betaald en een deel niet werkt, en een uitkering krijgt welke wordt betaald van de premies van die werkende groep.

Ik vraag me af of men nu al eens heeft uitgerekend of dat dit werkelijk ergens toe leidt, of dat het alleen maar meer werkelozen en mensen in de bijstand oplevert.

Ir. C. Vliet

Waar is de tijd dat de FD zelf een opinie vormde over financieel maatschappelijke zaken en daarvan verslag deed in plaats van dit papegaaien?

Het is zo overduidelijk de de PvdA - Asscher - die hier achter zitten. Nergens in de hele discussie wordt genoemd dat de ZZPér alles zelf moet betalen, de leegloop, acquisitie, zijn scholing, pensioen enzovoort. Allemaal zaken die anders door een bedrijf worden betaald. Een ZZPér moet en een buffer voor moeilijke tijden opbouwen en veel aan opleiding bl;ijven doen.

Waar blijft het commentaar van de FD op dit soort "massage tactieken" van de overheid?

Ir. W.K.A. Pels

De argumentatie van Caminada m.b.t. solidariteit in de belastingheffing is een beetje vreemd. Iemand die niet werkt betaalt ook niets en krijgt wél AOW en kan zijn kinderen naar school sturen. Tast dat ook de solidariteit aan? Dat neemt niet weg dat een generieke zelfstandigenaftrek ook niet nodig is. Een zelfstandige cq ondernemer kan pensioen en arbeidsongeschiktheidspremies, debiteurenrisico en andere bedrijfskosten aftrekken van zijn winst. Waarom dan ook nog generiek?

B. Mastenbroek

Voor de ploeterende 45plusser is de keus rondkomen met dank aan de zelfstandigenaftrek of de weg naar de bijstand. Dan wordt het plantjes water geven.
Van welke planeet komen deze beskundigen? Leuker kunnen we het niet maken, wel surrealistischer.

C. van der Woude

Ondernemers die voor de keuze staan om hun activiteiten als eenmanszaak danwel via een besloten vennootschap te ontplooien maken die keuze vaak op grond van fiscale motieven. Het tarief van de vennootschapsbelasting is veel lager, maar de vennootschap geniet geen zelfstandigenaftrek. De prikkel om te ondernemen vanuit een eenmanszaak wordt veel kleiner wanneer de zelfstandigenaftrek verdwijnt. De "flex bv" wetgeving heeft ook veel hordes om een besloten vennootschap op te richten weggenomen. Veel ondernemers zullen hun ondernemerschap in de vorm van een besloten vennootschap voortzetten. De overheid heeft de wens om ondernemers terug te managen in vertrouwelijke termen die zij begrijpt en beheerst, zoals sociale zekerheidsstelsels, verplichte pensioenen, minimum uurtarieven. Dat wordt alleen maar moeilijker als alle zogenaamde "schijnzelfstandigen" ervoor kiezen om de activiteiten vanuit een rechtspersoon te verrichten.

J.F. Huisman

Het is duidelijk, het rijtje experts dat nu door de overheid wordt ingehuurd staat niet met hun voeten in de veel minder verdienende "zelfstandige klei". Ik begrijp wel dat al die zelfstandigen door de overheid en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers minder grijpbaar is. Dat brengt hun eigen "uitgedijde" business modellen en hun macht in gevaar!

Drs. M. den Os

De zelfstandigenaftrek was bedoeld om zaken te compenseren die werknemers in loondienst wel hebben maar die een zelfstandige ontbeert. Ronduit een schandaal als het zou worden afgeschaft. Zal veel zzp'ers in moeilijkheden brengen en doen belanden in de bijstand. Loondienst is vaak geen optie. Dit bijvoorbeeld ivm leeftijd, opleiding, specialisatie. Zelfstandigenaftrek afschaffen gaat de staat meer kosten dan het oplevert door de verschuiving naar de bijstand. Hoogleraren en politici zullen het echter wel weer beter weten.... En dan de vakbond: als ook zij daarmee accoord gaan, kon dat nog weleens het einde van de vakbond betekenen. In ieder geval zeg ik mijn lidmaatschap dan op.

I. Muller

@dhr. Huisman
Vanuit een BV werken is alleen uit aansprakelijkheidsmotieven interessant voor de zzp-er. Want als DGA moet hij zichzelf een gebruikelijk loon toekennen. Daarnaast moet hij een jaarrekening opstellen. Allemaal extra kosten dus. En geen zelfstandigenaftrek.

Mr. R.J. Bakker

Voorstanders van afschaffing maken inderdaad een vergelijking zonder alle relevante variabelen mee te nemen. Zo trek je dus een verkeerde conclusie. Misschien moeten ze zelf eens een jaartje gaan ondernemen, zonder recht op terugkeer naar hun huidige functie of andere zekerheden.

M. van Heerde

Steeds weer wordt gedaan alsof het probleem de ZZP- er met zijn zelfstandigenaftrek is. Maar waarom zijn al die ZZP-ers er eigenlijk gekomen? Als er al een probleem is pak dan de oorzaak aan en moderniseer de positie van de werknemer.

Overigens betaalt een ZZP-er met 20.000 inkomen doorgaans 4.200 BTW. Het verschil met de werknemer is daarmee aanzienlijk kleiner dan doorgaans wordt voorgesteld. Wie rekening houdt met ontbrekende aanspraken op sociale voorzieningen zal ontdekken dat het een non-discussie is die alleen wordt gevoerd om het achterliggende probleem te ontwijken.

E.O. Olij

@dhr. Olij
BTW is verrekenbaar. Dat zijn geen kosten. Een zzp-er die €20k verdient factureert dus €24k.

Mr. R.J. Bakker

Ik heb recht van spreken rondom zzp'ers en weet dat je voor 3 dagen makkelijk werk evenveel verdient als iemand die 5 dagen in loondienst werkt voor het vergelijkbare functie incl afdracht kosten en verzekeringen. Dan is een evenredige bijdrage aan de samenleving terecht gevraagd.
En dan hebben we het nog niet over iemand die 120000 verdient.
En zekerheid van een vaste baan heb je nergens meer.

Drs. B. Malgaz

Ook het element zelfstandigen- (en dus ook starters-)aftrek wordt weer eens uit het grote geheel van de arbeidsmarkt getrokken. Wat linksom wordt geamputeerd, moet rechtsom weer worden aangenaaid en dan bij voorkeur niet in de vorm van een oor. Zolang de essentie van de arbeidsmarkt niet wordt aangepakt, is de rest gerommel in de marge, paniekzaaierij en proefballon. Wat die essentie is? Dat er te weing banen in Europa zijn overgebleven, mede dankzij offshoringpraktijken van multinationals. Dat Europeanen te weinig europees kopen (oeps, dat mag je niet zeggen). Dat aanbestedingen nog slechts gewonnen worden op prijs. Dat de huizenmarkt en dus de bouw volledig verziekt is. Dat een eigen huis voor starters, eenlingen en ouderen volledig onbereikbaar is gemaakt. Dat de politiek jaarlijks honderden miljoenen aan euro's over de balk smijt met mislukte dan wel onnodige ICT projecten, wachtgeldregelingen, beveiliging van dubieuze figuren, renovatie van een of meerdere paleizen en - als klap op de vuurpijl - met de aanschaf/vervanging van een volledig overbodig regeringsvliegtuig, terwijl je nationale vliegmaatschappij in zwaar weer verkeert. Vier keer Balkenbende en twee keer Rutte helpen ons van de wal in de sloot.

G.I. Volder

PS: Ik ben zzp'er en maak gebruik van de beschikbare fiscale regelingen zoals die er zijn.

G.I. Volder

Wordt er weer naar geld gezocht? En laat een hoogleraar zich voor het karretje spannen? Trap er niet in. Zzp heeft hele andere kosten dan mensen in loondienst.

I.J. Gerritsen

Ik zie nogal wat reacties die erop wijzen dat door afschaffing van de zelfstandigenaftrek nogal wat zzp-ers in de bijstand gaan komen. Ik zou zeggen: TERECHT. Wat niet levensvatbaar is, moet niet bestaan. Dat gold en geldt in Nederland voor de textielindustrie, scheepsbouw, auto- treinen- en vliegtuigproductie, de mijnbouw, noem maar op. Zzp-ers zijn aan dezelfde economische wetten onderhevig. Jammer, maar helaas. Onvoldoende aantrekkelijkheid voor de markt betekent: opheffen. En voor de zogenaamde ondernemer: in de bijstand. Of dat maatschappelijk duurder is, is nog maar de vraag. Wie in de bijstand zit mag niet werken. Er komt dus minder aanbod. Voor de betere zzp-ers is de vraag hoger en zal de werkgever meer moeten betalen. Waardoor alleen degenen die echt iets aan de markt toevoegen zullen over blijven. En dit is precies zoals het in een vrije markteconomie met sociaal vangnet moet zijn.

H. Naman

@Dhr Bakker, u geeft mij een idee: we maken gewoon alles duurder en hebben het hele probleem hiermee opgelost! Extra kosten? Gewoon meer vragen en klaar is kees, wel nog even een hek om het land dan hoeven we de arbeidsmarkt zeker niet te hervormen. Briljant, dat ik daar niet eerder op ben gekomen.

E.O. Olij

Onder een suggestieve kop bedrijft het FD politiek. Dit valt geheel niet onder haar doelstellingen. Indien zij zich hier allen maar voor zou laten gebruiken, zou het nog ernstiger zijn. Er zijn verder net zo veel deskundigen, die de zelfstandigenaftrek terecht vind. Het artikel is dusdanig eenzijdig, dat het aan misleiding grenst.

Drs. F. ten Hage

De ZZP-er zit nu eenmaal niet in het door de (linkse-) politiek gewenste keurslijf. Schapendrijvers als het nu eenmaal zijn moeten alles en iedereen voldoen aan de standaard die resulteert in een maximale belastingopbrengst. Waarmee vervolgens een maximaal hoog aantal ambtenaren mee aan het eteb kan worden gehouden. En een aantal "topondernemers" schatrijk mag worden.

Ir. W. D. Joubert

@ Dhr. ten Hage

Suggestief of niet, het artikel treft doel alleen al door de veelzijdigheid van aspecten welke door de
reacties en voorstellen op tafel worden gelegd.
Daar zit een groot deel van Nederland op te wachten, om vervolgens tot een meer zorgvuldige belangenafweging te kunnen komen.
Met het zicht op de a.s. fiscale hervorming en verlichting goed getimed.........

Drs. R.H.P. Lunsingh

Als er dan toch naar geld wordt gezocht dan ook de wachtgeld regelingen voor ambtenaren afschaffen.
Een zzp werkt voor z'n geld, een ambtenaar vreet van ons geld.

En zo kun je nog even doorgaan.
Als dit ook als onrechtvaardig wordt gezien, wat dan van het jarenlange gesteel van de spaarrente.

En als we dan toch gaan beginnen.

Dan ook nog wil mevr.Ploumen € 50 miljoen in de Afrikaanse ondernemingssector weggeven wat niks anders is dan een bodemloze put zoals wel eerder is ervaren met dit soort projecten

Dr. `.C.R. van Ligten

@Dhr. Naman. Dankzij de de ZZP'er die keihard werkt en bergen werk verzet en ondanks dat, door bepaalde sectoren en personen (zoals waarschijnlijk uzelf), onderbetaald wordt voor het werk dat hij of zij doet, wordt arbeid relatief goedkoop en zorgt dus voor een betere concurrentiepositie van Nederland. We zijn niet allemaal lid van de elite.

Zelf verdien ik weinig, daar ben ik tevreden mee, vooral omdat ik als zelfstandig ondernemer grotere en kleinere bedrijven help met innovatie, communicatie en het maken van meer winst. Als hier de stekker uit wordt getrokken, m.a.w. als we van u niet meer mogen bestaan, dan komen veel andere bedrijven in de problemen. Om het voorbeeld van PostNL maar te noemen; dan ontvangt u morgen geen post meer of kost een pakketje versturen €19,95 i.p.v € 6,95.

Hr Naman snapt er niets van.

Waar het om gaat is dat veel ZZP'ers nu door de zelfstandigenaftrek zelf de broek kunnen ophouden. Een zelfstandigenaftrek die wordt afgeschilderd als een cadeau'tje aan zelfstandigen terwijl deze bedoelt was om voordelen die een werknemer in loondienst heeft te compenseren.

Hr. Naman: verdiep u eerst eens in de materie voordat u ridicule liberale onzin uitkraamt.

I. Muller

Als je het (structureel) van de zelfstandigenaftrek moet hebben om een boterham te verdienen moet je jezelf toch afvragen of je wel te classificeren bent als ondernemer....

Drs. T.A.H.A. van Schaick

@Naman
@ van Schaick

Als er niemand voor je diensten meer dan pak 'm beet 10 Euro per uur wil betalen,
ben je dan, vergeleken met een dure ICT consultant die a 100 Euro per uur zijn
diensten aanbied, geen ondernemer ??
En de klant die voor 10 Euro per uur mijn diensten inhuurt, verwacht je daarvan dat hij
in plaats hiervan iemand die in vaste dienst is bij een onderneming a 50 Euro of zo gaat inhuren ?
Het enige wat dan gebeurd is dat ik in de Bijstand terecht kom en mijn werk wat ik wit
deed, dan zwart uitgevoerd gaat worden.

A. Scheres

in den beginne was er het H-woord.
Nu is daar ook het ZZP-woord.
Want naar mate er meer van gebruik gemaakt gaat worden des te voorzichtiger gaan de pluche gevoeligen er mee om. Tot de wal het schip weer eens zal keren.

J. Luster

Precies dhr Caminda, vindt het dus beter dan "ploeteraars" stoppen en bijstand gaan halen. 2 jaar terug stuurde dit kabinet alle werkers in de cultuursector het zzp'er schap in. zelfs met het argument dat dit goed kon dankzij de zelfstandige aftrek. nou cultuurproducenten u wordt geacht nu helemaal te stoppen. Het stomme van al deze verhalen is dat het over de arbeidsmarkt gaat en niet over verkoop aan consumenten. Doodziek wordt je van deze hetze door mensen die zelfs allemaal overheid-betaalde baantjes hebben.

Drs. F.P.M. van Dieten

Is toch vooral het paard achter de wagen spannen dit allemaal. Mensen hebben blijkbaar niet de mogelijkheid een normale baan te vinden en gaan uit pure armoede als zzp'er aan de slag, worden nu een keurslijf ingedwongen.
Enige oplossing is flexibilisering van de arbeidsmarkt, dan durven bedrijven mensen weer in dienst te nemen. Jammer voor al die mensen in (extreem) veilige, vaste posities maar het is het een of het ander.

Mr. C.M. Baljon

Vermoeiend z’n zinloze vergelijking 20.000 euro inkomsten voor een werknemer en 20.000 euro omzet voor een ondernemer. De ZZP-er krijgt geen ziekte dagen, ADV/ verlof dagen, telefoon, laptop, auto van de baas en scholing en ontwikkeling. Moet zelf een degelijke administratie bijhouden, zorgt zelf voor klanten en werk en verzekeringen e.d.. Een werknemer wordt door de banken hartelijk ontvangen met zijn “vaste contract”, een ZZP-er moet zijn gehele administratie meenemen om als antwoordt te krijgen dat hij/ zij pas over een aantal een hypotheek kan krijgen o.a..
Als je een vergelijking maakt doe dit dan goed en weeg alles tegen elkaar af, vergelijking op hooflijnen en niet op inhoud is appel met peren vergelijken.

J. Poldervaart

Het artikel van L. Berentsen geeft geen volledige vergelijking van de voor- en nadelen tussen een ondernemer en een werknemer die tot € 20.000 verdienen.
De zelfstandigenaftrek is ooit in het leven geroepen met als belangrijkste redenen dat de zelfstandig ondernemer moet investeren en reserveren. Investeren in kapitaal en arbeid, reserveren voor magere jaren en de oude dag.
Bovendien is er voor de zellfstandige geen recht op WW, geen recht op ZW en geen recht op WAO/WIA. Bovendien bouwt hij vaak geen pensioen op. De zelfstandigenaftrek komt aan dit alles enigszins tegemoet, mits aan het urencriterium wordt voldaan.

P.A.C.H. Kerstholt

En zo zijn er heel wat zzp'ers die de hele dag op de site van het fd zitten te koekeloeren en reacties te formuleren.

M. Scholten

Het wordt de hoogste tijd dat de AOW omgebouwd wordt tot premieverzekering. Probleem opgelost.

J. Smid

Het zal er wel op uitdraaien dat de zelfstandigenaftrek sterker terugloopt naarmate het ondernemersresultaat hoger is. Zo worden belastinginkomsten gemaximeerd en blijven half miljoen zzp-ers met minder dan €20.000 inkomen uit de bijstand.

G.J. van Delden

Toen ik 30 jaar geleden startte met mijn bedrijf was de zelfstandigen aftrek voor mij een interessante korting op de belasting. Na verloop van een paar jaar had ik uit mijn bedrijf een inkomen waar ik prima van kon leven en was de zelfstandigenaftrek een douceurtje waar ik ook prima buiten had gekund. Deze aftrek beperken tot een vastgesteld aantal jaren en/of een vastgesteld inkomen vind ik geen gek idee.

G. Riezebos

@Dhr. Scheres. Discussie wel of geen ondernemer is niet essentieel. U (onder)neemt verantwoordelijkheid voor uw eigen leven en positie in de maatschappij. Ook als dat kennelijk in uw geval geen gouden bergen oplevert. Geen budgettair gebazel over al dan niet duurder dan de bijstand. Gewoon handen uit de mouwen steken en werken. Daar neem ik mijn pet voor af!

L. Bodelier

Probleem is dat een zzp-er te lage tarieven rekent omdat hij netto meer overhoud door de zelfstandigenaftrek. Per saldo steekt zijn opdrachtgever het voordeeltje (de lage tarieven) dus in zijn/haar zak.

Bijkomend nadeel is dat de zzp-er mede door de zelfst. aftr. 'goedkoper' is dan een werknemer.
Ik ken al bedrijven die alleen nog met zzp-ers op projectbasis werken.

Al met al is de aftrekpost dus eigenlijk een soort concurrentievervalsing

K. Koets

Denk dat de economen vergeten dat deze groep zzp-ers tevens enorme BTW generatoren zijn en dat als deze groep wegvalt, naar loondienst moet of de bijstand ingaat dat het gemis aan BTW inkomsten wel eens duurder uit zou kunnen komen. Zzp-ers creëren door hun drive nu eenmaal meer BTW dan loondiensters.

A. Westerink

Afschaffing van de zelfstandigenaftrek zal ongeveer een achteruitgang van € 200 tot € 300 netto besteedbaar inkomen per maand opleveren. Dat is nog heel schappelijk als u bedenkt dat door het optrekken van de AOW leeftijd de meesten van ons voor € 30.000 'geript" worden....
Ongetwijfeld zal er wel een passende maatregel komen die de gevolgen van het afschaffen van de zelfstandigenaftrek zal verzachten en daar waar dat niet gebeurt, zal de overheid dit vanzelf wel merken door lagere BTW inkomsten want mensen kunnen minder besteden.
Wij leven kennelijk in een tijd waarbij de vraag centraal staat "hoe maak ik van een grote economie een kleine?" Het is voor rationeel denkende mensen eigenlijk niet goed te bevatten, maar in het kabinet Rutte hebben wij een aantal "krimpspecialisten" zitten die hun weerga in de moderne geschiedenis niet kennen en het vervelende van deze specialisten is dat zij zelf qua inkomen niet meekrimpen. Dat steekt!

A.J.A. van Kleef

Als de zelfstandigenaftrek verdwijnt, meent de politiek dat ondernemersrisico niet hoeft te worden beprijst. Dat gaat in tegen elk economisch principe.

Dr. J.A. Klinkhamer

De zzp's neemt ook een aantal risico's die een werknemer gewoon afwentelt op zijn baas (of zijn collega's) hoe groot is het verschil in ziekteverzuim, bijvoorbeeld?
Bovendien ook hier geldt dat de groten niet zonder de kleinen kunnen. Houdt ze alsjeblieft in ere!

P. de Haes

en eerst hoogleraren die tevens zzp'er zijn of een bv hebben ontslaan

M. Kannegieter

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.