1 reactie

Op het genoemde onderzoek en zeker de bijbehorende aanbevelingen,valt nog wel het een en ander aan te merken. Op grond van de ROA onderzoeken van de universiteit van Maastricht blijkt dat ook hoogopgeleiden steeds vaker werkloos zijn. Ook blijkt daaruit dat niet zozeer de hoogte van de opleiding bepalend is voor enig succes op de arbeidsmarkt maar vooral de richting. Verder blijkt dat een steeds hogere opleiding van de bevolking vooral leidt tot verdringing van de lager opgeleiden op alle niveaus. Dit impliceert dat het steeds hoger opleiden van mensen niet leidt tot een lagere werkloosheid maar slechts tot diploma-inflatie.
De oorzaak van de hoge werkloosheid ligt derhalve niet bij het opleidingsniveau maar op het algemene gebrek aan investeringen. Dit wordt weer veroorzaakt door het te grote beslag dat door de overheid op de economie wordt en de idiote bezuinigingen van de afgelopen jaren.Daarnaast is er sprake van een verdere rationalisatie van de arbeid door o.m. automatisering hetgeen ook leidt tot een lagere vraag naar arbeid. De enige effectieve manier om de werkloosheid op de lossen is niet het steeds verder verslechteren van de arbeidsvoorwaarden en het verder opleiden zoals het CPB voorstelt,maar zal echt gezocht moeten worden in het verkleinen van het arbeidsaanbod door een lagere pensioenleeftijd en een algemene arbeidstijdverkorting.
Te verwachten is dat deze maatregelen op grote weerstand van de werkgevers en de aan hen gelieerde politieke partijen zal stuiten alleen al om de kosten van de arbeid zo laag mogelijk te houden.Gelukkig zijn er nog partijen welke vooral het algemeen welzijn van de hele bevolking voor ogen hebben ipv de clubs die slechts opkomen voor de belangen van een beperkte groep.
Hopelijk dat uit die hoek vooral steun te krijgen is voor de genoemde arbeidstijdverkorting.
Verder lijkt het verhaal van het CPB,als zo vaak, weer een poging om het bestaande beleid een academische onderbouwing te geven hetgeen vooral de nutteloosheid van dit instituut aantoont.

Ing. A. Koornneef

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.