Meest gelezen

21 reacties

Als dit aantoonbaar is, dan dient de heer Van der Bruggen en misschien ook de heer Gerner zwaar vervolgd te worden, dus niet het bedrijf Imtech.

Ivar Volder

Inderdaad en niet met geldstraffen. Een jarenlange gevangenisstraf lijkt op zijn plaats. Aan
vrijheidsberoving hebben ze een hekel. Afgezien van dit artikel ben je als bestuurder toch wel
zeer incompetent als je een balans niet kunt lezen, beter gezegd niet wilt lezen.

Dhr. de Haan

Het lijkt er op dat hier 2 parallelle zaken spelen. De 1 is het min of meer kunstmatig opvijzelen van de resultaten van de holding. Dit soort manipulatie is niet goed te keuren, maar kan als het verder niemand benadeeld heeft vanwege de communicerende RC's tussen de ondernemingen, als vergeeflijke zonden worden gezien. Anders wordt het waar geld weglekte door harde fraude. Daaraan lijkt Klaus Betz zich schuldig te hebben gemaakt. Imtech is nu weer op de goede weg en het zou passen als ex-boefjes niet langer op het nest schijten.

Dhr. Hartman

@Hr Hartman; kunstmatig opvijzelen van resultaten is in alle gevallen niet acceptabel.Vergeet niet dat door een "groei=imago" in stand te houden iedereen op het verkeerde been is gezet.
tt

A.F. Honig

Natuurlijk hebt U gelijk heer Honig. Echter, de genadeklap was toch wel de harde (Duitse en Poolse) fraude. Zonder dat was de schade (voor beleggers) aanzienlijk minder geweest. Zelf heb ik de schade met forse call-series het afgelopen halfjaar weten weg te werken. Beleggen is meer dan ''sparen''; het is risico nemen en in dat opzicht wordt er wel heel erg hard gekreund. Het bedrijf moet wel een keer het verleden achter zich kunnen laten toch?

Dhr. Hartman

En waarom hebben de Commissarissen 10 jaar zitten slapen ?

H. Mock

Het lijkt wel op de NS; daar was ook de top bij betrokken. De directe ontkenning vanuit Imtech vandaag is heel vreemd. Straks blijkt het toch waar te zijn. Onvoorstelbaar dat dit zo lang heeft kunnen plaatsvinden onder toeziend oog van accountants en RvC.

Peter Peter Brouwer Beheer B.v.

Weer een ,,superheld'' van het Nederlandse bedrijfsleven gevallen? Het is net als met voetbal: we juichen altijd te vroeg. Na de wedstrijd volgt de kater.

Dhr. Lagaay

Welke accountants controleerden de boeken..................................

J. Slijkerman

KPMG

Peter Peter Brouwer Beheer B.v.

Mocht het verhaal kloppen dan moeten deze lieden voor jaren achter de tralies. En alles wat zij aan bezittingen hebben inleveren.

Rene Borch tot Verwolde

De strijdvraag rond Imtech wordt steeds geformuleerd in de tegenstelling "het management in Duitsland en Polen heeft gefraudeerd" vs. "de Nederlandse Raad van Bestuur is jarenlang boven zijn macht bezig geweest en bedrogen". Valsheid vs. uit de hand gelopen onnozelheid.

De Duitser Betz heeft echter een sterk punt, wanneer hij stelt dat de cijfers van Imtech Nederland jarenlang zijn opgevijzeld via Duitsland. In de crisisjaren na 2008 was iedereen verbluft, dat Imtech veel minder last van de inzakkende Nederlandse bouwsector had dan vakbroeders.
Na de onthullingen over fraude bleek Imtech Nederland ineens veel slechter te draaien. En niet alleen door schrik bij (potentiële) klanten.

Laat ik het zo samenvatten: ik zou niet verwonderd zijn, indien "Royal Imtech" weer gewoon "Imtech" wordt vanwege intrekking van het koninklijke praedicaat.


E.B. van Dijk

Die van Der Bruggen was niet alleen een crook, hij was nog stom ook.

C. Kämper

Niet alle commissarissen hebben zitten slapen. De heer Cees van der Leede heeft dit ook al, alhoewel niet met zoveel woorden, de rol van de heer Van der Bruggen belicht in een interview met de NRC. Het wordt tijd dat de heer Van der Bruggen door het OM wordt vastgezet en verantwoording aflegt over zijn optreden als CEO van Imtech.

Dhr. bruyn

Mijnheer Brouwer, bedankt. De snelle jongens en meisjes van KPMG kunnen beter hardlopend vertrekken, de zoveelste miskleun van deze lieden.

J. Slijkerman

In elk geval is duidelijk dat niet alleen bij de overheid bokken worden geschoten en dat de markt niet altijd het beste alternatief is voor het creëren van welvaart in een land.Zeker nu de offshore als belangrijke pijler onder de economie in elkaar aan het zakken is door de lage olieprijzen zal er eens goed nagedacht moeten worden over een ander verdienmodel. Het participeren door de overheid als aandeelhouder van gezonde bedrijven zou een goede stap zijn om het bedrijfsleven aan een democratische controle te onderwerpen. De winstbelasting kan dan ook achterwege blijven doordat de overheid in dat geval al deelt in de winst en vooral kunnen de banken dan als financier goeddeels worden uitgeschakeld.

Ing. A. Koornneef

@Koornneef, wellicht een goed idee,maar dan in een ander universum.De hele wereld moet daarvoor omgespit worden.
tt

A.F. Honig

De kop van dit artikel zet de lezer op het verkeerde been. Het is een beschuldiging van een oud bestuurder die zelf verdachte is . Gezien de reacties van de lezers is het FD geslaagd in deze misleidende kop. Van der Bruggen verdient pek en veren. Het is maar goed dat we in een rechtsstaat leven en niet de straat en journalisten de maat nemen.

L. van der Pal

''Deze beschuldiging is afkomstig van Klaus Betz, die meer dan tien jaar topbestuurder was van Imtech Duitsland''. Dit valt vrij snel na de kop te lezen ....

Dhr. Hartman

Met de kop is niets mis. Bij de NS ging het recentelijk op precies dezelfde manier. Alle schuld in de schoenen schuiven van de dochter en later bleek dat de top zelf er direct bij betrokken was. Dat is hier niet anders.

Peter Peter Brouwer Beheer B.v.

Kortom: van der Bruggen èn Gerner voor het gerecht brengen.

Ivar Volder

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.