Meest gelezen

10 reacties

Open de 'expertmeeting-link' en download de pdf met position papers.
Er is duidelijk gekozen voor een 360-graden benadering. Lees en lach!

Dhr. Risseeuw

Tja ... je kunt proberen de digitalisering tegen te houden. Je kunt blijven beweren dat de postkoets terugkomt, of dat data-analyse niet nodig is. Je kunt ook meebewegen. Systemen die tot nu toe waren gericht op zekerheid kunnen niet omgaan met flexibiliteit en verandering. Uitdaging is om diezelfde systemen zo om te vormen dat ze verandering ondersteunen in plaats van valse zekerheden.

Monique Goddijn-roso

Bekijk de resultaten van de expert meeting eens met betrekking tot de "deel- economie". Een duidelijk voorbeeld van een soort consensus die nergens heen gaat. Uit het rapport: "Het enige wat een deeleconomiewerknemer nodig heeft om er arbeidsrechtelijk warm bij te zitten, is voldoende inkomen en de mogelijkheid deze rechten in te kopen. Door relatief goede betalingen, is daar ook de ruimte voor. Helaas is niet alles rozengeur en maneschijn: hoewel minimale sociale rechten goed inkoopbaar zijn, zijn bredere pakketten voor individuele werknemers vaak niet beschikbaar. Hier is wat extra innovatie nodig: het aanbieden van sociale producten die op de maat gesneden zijn voor het flexibele arbeidsieven van een deeleconomiewerker of ZZP’er."

Dus volgens dit rapport hoeft een pensioenregeling niet per se via een werkgever te verlopen, en dat klopt. Volgens het rapport zijn minimale goede sociale rechten (pensioen, arbeidsongeschiktheid) goed inkoopbaar, er is ruimte voor vanwege de relatieve goede betalingen aan flexwerkers en (gedwongen) ZZP-ers (ahum), alleen er is geen aanbod.
Dat moet via innovatie van de wetgeving: die flexwerkers moeten ff genoegen nemen met minder omdat de huidige producten waarmee de minimale sociale rechten ingekocht kunnen worden al te duur zijn voor deze groep werknemers.

Hoofdeconomen die de kamer informeren als expert volgens het artikel, zoals Marieke Blom: "'Laat zoveel mogelijk de gedachte los dat er banen verdwijnen', zegt Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, tegen de Kamerleden. 'Er ontstaan nieuwe oplossingen. Concentreer je op de dynamiek die ontstaat en help met die oplossingen mensen om te scholen.'"

Ik ben altijd zo benieuwd hoe de Marieke Bloms van de wereld reageren als zij zelf onderdeel worden van deze dynamiek...
"Dan ga ik wel iets anders doen," zegt zij dan in eerste instantie monter. En in tweede instantie ook nog. Daarna gaat zij naar haar jobcoach en als ze dan uiteindelijk als ZZP postbezorger (hoofdeconoom of niet) zelf haar minimale sociale rechten mag gaan inkopen, dan eens kijken of zij nog steeds vindt dat zij relatief goed betaald wordt...

Dhr. Soetens

Beste mevrouw Monique Goddijn-roso: kunt u mij in iets minder abstracte termen uit de doeken doen welke systemen u bedoelt die uit gaan van zekerheid en niet met flexibiliteit en verandering kunnen omgaan?
Kunt u ook iets meer vertellen over hoe deze systemen om te vormen zijn zodat ze verandering ondersteunen?
Met andere woorden: wat bedoelt u eigenlijk?

Dhr. Soetens

Heer Soetens, Marieke Blom heeft ongelijk, er verdwijnen wel degelijk banen door mechanisering/robotisering/automatisering/vul zelf maar in, maar er komen ook weer banen bij! De hoeveelheid werk blijft immers oneindig groot en ik denk dat Marieke Blom dat eigenlijk bedoelde.

Al sinds mensenheugenis verdwijnen er banen, maar sinds mensenheugenis komen er ook weer banen bij en dat zijn banen die zich men destijds niet had kunnen voorstellen.

Ik ben het wel 100% eens met de stelling dat je beter kunt investeren in je eigen toekomst dan je druk maken over het aflossen van je hypotheek. Natuurlijk is dat laatste ook belangrijk, maar de tijd dat je 40 jaar bij dezelfde baas en in dezelfde functie kunt blijven werken is nu echt wel voorbij.

Dhr. Zwakenberg

Het is kennelijk nog niet tot de experts doorgedrongen dat het concept levenslang leren naast geld ook nog eens een berg tijd kost en die voornamelijk geleverd moet worden door mensen die in het spitsuur van hun leven staan. Het zou al enorm helpen wanneer daar een drastische arbeidstijdverkorting tegenover komt de staan en dan wel voor iedereen om een slechte positie op de arbeidsmarkt voor deze deeltijdstudenten te voorkomen. Daarnaast lost dit gelijk de werkloosheid op die nu al jarenlang structureel is en ondanks alle geschilderde vergezichten vanuit de politiek nog niet aan het begin van een oplossing staat. Dat ook de kwaliteit van het deeltijdonderwijs, met name de Bèta-opleidingen, een forse verbetering behoeft zal duidelijk zijn, ook al gelet op het grote aantal onbevoegden in het docentenkorps.

AJ Koornneef

Heer Koornneef, leuk bedacht, maar als we allemaal veel minder gaan werken dan worden we een stuk armer. Leuk voor mensen met een hoog uurtarief, maar er zijn ook veel gezinnen waar men echt fulltime moet werken om rond te kunnen komen.

En de werkloosheid wordt er niet door opgelost, werk is geen homogeen iets, als mensen korter gaan werken betekent dat niet een vermindering van de werkloosheid, maar een groei van het aantal onvervulbare vacatures.

Ben het wel met u eens dat een levenlang leren belangrijk is, maar daarmee wordt niet bedoeld dat je korter gaat werken en een deel van je tijd besteed aan studie. Het betekent wel dat je regelmatig van baan veranderd zodat je nieuwe inzichten opdoet, nieuwe ervaringen en je kennis en kunde up-to-date blijft.

Dhr. Zwakenberg

Heer Koornneef, als correctie op voorgaande, als we met z'n allen minder gaan werken, dan ontstaan er geen onvervulbare vacatures. Het enige wat gebeurt is dat we met z'n allen armer worden. We krijgen minder inkomen, dus zal er ook minder vraag zijn naar goederen en diensten.

We hebben dan wel veel meer vrije tijd en da's ook wat waard.

Dhr. Zwakenberg

Beste meneer Zwakenberg, ik ben het toch niet helemaal met u eens. Ik denk dat er daadwerkelijk wel significant aantal betaalde menstaken verdwijnen. Uiteraard komen daar wat betaalde menstaken voor terug maar zeker niet de aantallen waarmee het gaat verdwijnen.

De groei van de wereldbevolking is nog steeds enorm door geboortes en door hogere levensduur. De drang naar hoge procesefficiency en winstmaximalisatie wordt alsmaar groter. een zeer belangrijke factor daarbij is dat de technologie steeds geavanceerder en belangrijker toepasbaarder wordt. Opmerkelijk is dat de drang naar procesefficiency en winstmaximalisatie de snelheid van technologische ontwikkelingen versterkt en omgekeerd. Hier speelt de overheid een belangrijke (negatieve) rol. Het alsmaar verhogen van werknemerskosten en risico's voor de werkgever dwingt de werkgever ook naar andere oplossingen te kijken.

Ik ben van mening dat deze efficiencygolf veel meer impact zal hebben op het aantal menstaken dan de komst van de pc en internet had. De komst van de pc en internet hebben er juist voor gezorgd dat er nieuwe verdienmodellen/producten/diensten kwamen en dus nieuwe menstaken.

We gaan of zijn nu in een wereld waarin we steeds vaker diensten/producten kunnen produceren en leveren zonder mensen danwel met significant veel minder mensen.

Vanuit mijn bedrijf kan ik meemaken wat er bijvoorbeeld in de logistieke wereld aan het veranderen is. Kijk alleen maar naar Maasvlakte 2. Die kan veel meer containersverstouwen dan de oude terminals. Als je ziet ziet hoeveel daar door robots en slimme software worden afgehandeld waar we voorheen honderden zoniet duizenden arbeiders voor nodig hadden.

Nieuwe en of gemoderniseerde melkfabrieken zijn amper meer bemensd. Voorheen had je ploegendiensten van 300 fte en dat 3x. Nu lopen daar 3 operators rond per ploegendienst. De hoeveelheid hectoliters melk dat wordt geproduceerd is vele malen groter dan een bemensde melkfabriek kon produceren. Er zijn en worden warehouses gebouwd waarbij pallets geautomatiseerd in en uit de warehouse komen en waarbij pallets automatisch worden voorzien van labels. Voorheen had je ploegendiensten van wel 30 - 50 fte en dat 2 á 3 x per dag. Nu mag je als mens de warehouses niet meer in. behalve bij onderhoud of calamiteiten.

Containerschepen die alsmaar groter worden en die met steeds minder bemanning af kunnen. En zo kan ik nog wel een paar voorbeelden noemen.

Op het administratieve vlak zijn er heel veel ontwikkelingen die ervor zorgen dat er menstaken verdwijnen. Administratie met de douane is vele malen efficienter doordat er geen fysieke documenten meer nodig zijn. Voorheen had je daar veel administratieve krachten voor nodig om dat allemaal te verwerken.

Ik heb in Amerika bij een softwarehuis mogen aanschouwen hoe slimme software op basis van gebruikersinput database systeem bouwt inclusief gebruikersschermen.

Ik denk dat de rekenkracht en snelheid van de computerkracht momenteel de enige rem is om op dit moment het functioneren van de mens door slimme software en robots grotendeels te vervangen. Dat zal echter niet lang meer duren.

We onderschatten deze problematiek en zal de impact serieuze consequenties hebben voor betaalde menstaken. Ik denk dat we hier een meer discussie over moeten gaan voeren.
Die breder trekken dan alleen robots en software.

Dhr. Bakx

Heer Bakx, ik snap uw punt, maar de grootste denkfout die we met z'n allen maken is te denken dat er een eindige hoeveelheid "werk" is. Alsof werk een schaars goed is. Maar dat is niet zo, banen zijn schaars om vooral politieke redenen, maar "werk" is geen schaars goed.

Werk is nodig om producten (diensten, goederen) te maken die mensen consumeren en in feite is de consumentenbehoefte oneindig groot, dus zal elk aanbod aan arbeidscapaciteit ook altijd wel aftrek vinden, mits het prijsmechanisme z'n werk kan doen.

En in dat laatste zit vaak de ellende. We zijn erg goed geworden in het frustreren van vrije prijsvorming. We hebben allerlei regeltjes geintroduceerd die verhinderen dat werkverschaffers ook daadwerkelijk arbeid inhuren, terwijl de behoefte er wel is.

Ik snap de angst, maar de oplossing ligt niet het stopzetten van de vooruitgang. Dat hebben onze voorouders ook niet gedaan toen hun banen verdwenen.

Dhr. Zwakenberg

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.