38 reacties

Als Scheffer meent dat er grenzen zijn aan de Europese opvangcapaciteit, had ik verwacht dat hij verder zou kijken en zich ook zou uitspreken voor meer actie om de problemen te verminderen in de landen van herkomst. Anders blijft het dweilen met de kraan open. Helaas heeft onze regering ervoor gekozen om de kraan nog verder open te zetten door de opvang van de vluchtelingen in Nederland te betalen uit ontwikkelingsbudget dat bedoeld was voor structurele verbetering van de omstandigheden waarvoor deze mensen op de vlucht zijn.

J. Burger

12 REACTIES

Scheffer heeft helemaal gelijk.
Een degelijke toestroom als nu op gang is gekomen, kan alleen maar leiden tot chaos en een onverantwoord beslag op het niveau van de sociale voorzieningen die toch al onder druk staan.
Het bestuur van de EU heeft gewoon zitten slapen, terwijl de migratie allang op gang was gekomen. De huidige getallen zullen door de feiten worden achterhaald, vrees ik!

07:28 Dhr. Woltil
Merkel heeft een politiek gebaar gemaakt, vanuit een (nog steeds begrijpelijk) Wiedergutmachungs gevoel. Een verstandig gebaar naar de Duitse bevolking moet nu snel volgen. In Nederland zitten we met een andere geschiedenis en mag er meteen verstandig worden gehandeld.Zoals Scheffer bepleit.
07:50 Dhr. C0hen
Helemaal mee eens. De EU heeft 5 jaar zitten slapen en heeft daarmee het voorbeeld van Nederland gevolgd, een land waar belangrijke zaken als duurzame energie ook meer dan 5 jaar langer duren dan elders. Nederland is helaas teveel gidsland voor de EU geworden en Duitsland heeft zijn hand overspeeld. Dus het is tijd voor snelle herbezinning en laten we Poetin in Syrië voor een voldongen feit stellen door Assad en IS nu eindelijk eens weg te bombarderen en safe havens te organiseren tegen Turkije aan. Dan komt er nog een paar jaar chaos zoals in Libië, maar dan komt er tenminste ooit een einde aan.
07:51 Dhr. Pennings
Eens. Ook mbt dit probleem weer blijkt een schier oneindig gebrek aan visie en daadkracht bij de mensen waar dat wel van verwacht zou mogen worden. Er worden wel keuzes gemaakt, maar vooral van politieke aard, en niet humanitair. Zachte heelmeesters zou hier wel eens heel erg van toepassing kunnen zijn...
07:58 Dhr. Bril
Schande, meneer Scheffer, dit PVV-Plus verhaal van u. Gemakkelijke oplossingen, zoals "we moeten maar wennen aan de trieste tv-beelden die dat oplevert", mag je toch niet van een hoogleraar verwachten?
Ik zou zeggen, went u, heer Scheffer, er maar aan dat u straks Syrische bewoners in de armere wijk van uw woonplaats krijgt.
Probeer eens wat inclusief te denken. Of wendt u uw invloed en mogelijke kennis aan om wat aan de oorzaak van de vluchtelingenstromen te doen, van mijn part buiten de Europese grenzen als u dat zo graag wil. Maar doe iets! Wijs dan niet met uw vinger naar dr. Angela Merkel, maar naar al die leiders, die het in het midden-oosten en in Noord-Afrika uit de hand hebben laten lopen.
Wen er maar aan, dat u daardoor straks wat minder tijd over heeft om van uw democratisch verworven pensioen te genieten. Helaas. Neemt u wat dat betreft een voorbeeld aan ex-premier Dries Van Agt, die op hoge leeftijd oplossingen probeert te vinden voor het Palestijnse drama. En ga eens te rade bij Paus Franciscus. Of laat u in ieder geval door mensen zoals hij inspireren.
U zult merken dat er een wereld voor u open gaat.
08:18 Dhr. Buizer
Scheffer heeft volkomen gelijk. Quotering en selectie zijn de verstandige middelen als je een duurzaam immigratieland wil zijn. Één ding is nog onbelicht gebleven: in Europa wordt het altijd zo voorgesteld dat Assad zijn volk onderdrukt en dat veel Syriërs daarom vluchten. De waarheid is echter dat daar een burgeroorlog woedt en dat men vlucht voor de gevaarlijke chaos aldaar. Die vluchtelingen nemen die burgeroorlog in hun hoofden mee en gaan, als ze hier in Europa enigszins gesettled zijn, die oorlog hier verder voeren. De enige oplossing die althans de Syrische vluchtelingenstroom doet stoppen is om samen met Putin Assad weer "op de troon te zetten". Als Alewiet is hij waarschijnlijk de enige die weer een -zij het wankele- stabiliteit in Syrië kan brengen.
08:48 Dhr. Mastenbroek
Als Scheffer meent dat er grenzen zijn aan de Europese opvangcapacieteit, had ik verwacht dat hij verder zou kijken en zich ook zou uitspreken voor meer actie om de problemen te verminderen in de landen van herkomst. Anders blijft het dweilen met de kraan open. Helaas heeft onze regering ervoor gekozen om de kraan nog verder op te draaien door de opvang van de vluchtelingen in Nederland te betalen uit ontwikkelingsbudget dat bedoeld was voor structurele verbetering van de omstandigheden waarvoor deze mensen op de vlucht zijn.
08:50 Dhr. de Groot
Heeft Mevrouw Merkel destijds, voordat ze de uitnodiging deed aan "alle vluchtelingen uit Syrie en omstreken" l in overleg met haar veel geroemde EEG-partners gehandeld?

Of was dit een zelfstandige actie van keizerin van Europa, zonder dat hierover instemming bestond met haar EEG partners in Brussel van het zo geroemde democratische Europa?

Ik denk van niet en zou de keizerin van Duitsland nu geheel of gedeeltelijk op de blaren moeten zitten?
08:50 Dhr. Mellema
Tja met de klimaatveranderingen zal het aantal vluchtelingen de komende jaren alleen nog maar toenemen. Er wordt bijvoorbeeld wel beweerd dat de Syrische vluchtelingenstroom in de grond een waterconflict behelst. Ethiopië, idem, Afghanistan idem. En dat komt o.a. omdat wij hier in het westen niet duurzaam onze dieseltjes willen blijven rijden. Dus het is wel aardig om te zeggen dat we de vluchtelingen in de regio willen opvangen, maar het is voor de beleidsmakers en politici dan wel noodzakelijk om naast geld ook te denken over dit soort 'logistieke' zaken. En lange termijn cycli van innovatie tot en met product oplossingen in gang te gaan zetten. Burocratisch single issue denken op de korte termijn met buiten de realiteit staande korte termijn schijnoplossingen heeft gegarandeerd meer vluchtelingen tot resultaat: zij stemmen democratisch met de voeten als wereldburgers.
09:04 Dhr. Kubbe
Dries van Agt? Is dat niet die gestoorde man die ook Volkert van der Graaf bijstaat?

Voormalig CDA-premier Dries van Agt zegt dat Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, vervroegd moet worden vrijgelaten. 'Een dader als Volkert moet niet worden gediscrimineerd.'

Dat zegt de 81-jarige Van Agt in een interview met maandblad HP/De Tijd.(2012)
09:15 Dhr. Mus
Waarom zoveel woedende reacties op Scheffers vakkundig verhaal. Wat nu nodig is een rustige maar verstandige evaluatie van de situatie nu maar vooral vooruitkijkend. Over 20 jaar zullen er ± 500 miljoen mensen in de sub Sahara leven, waarvan 90% aan geen enkele definitie van een minimum excestabel bestaan zal voldoen. Hoeveel procent daarvan zullen gaan lopen? Zeg het maar? In ieder geval zal Europa geen toekomst voor hen kunnen bieden, of we de welvaart staat nu wel of niet instant willen houden. Dus waterdichte buitengrenzen zullen er moeten komen, en opvang gebieden in de regio die vele miljarden gaan kosten. Dus laten we niet praten over het 'plat bombarderen van Assad, daarmee zullen we het proces alleen maar versnellen. Real-politiek is nu nodig, niet 'slecht geweten' politiek.
10:04 Dhr. Rijkens
We hebben geen geld om onze ouderen behoorlijk te verzorgen. Het onderwijs holt achteruit en de klassen worden steeds groter.Onze kinderen moeten lenen om te mogen studeren. Daarbij lenen wij de kosten van deze migratiestroom ook weer van hen. En dat om onze kinderen op te zadelen met een land met mensen die ons haten en nooit zullen integreren vanwege hun geloof. Sociologisch onderzoek wijst uit dat emigranten zich generaties lang stevig vastklampen aan hun oude culturele kenmerken.
Kortom: zijn we nou met z'n allen helemaal gek geworden?
10:09 Mevr. Lijklema
Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Prof. D. Mus

Paul Scheffer spreekt een onrealistische verwachting uit als hij zegt dat hij van ondernemers, vakbonden en kerken verwacht dat zij een integratieopdracht op zich nemen. Het zijn inderdaad de groepen die een moreel beroep doen op onze samenleving om zoveel mogelijk vluchtelingen op te vangen. Maar het zijn bij uitstek deelbelangen die ondernemers, vakbonden en kerken in onze maatschappij vertegenwoordigen. Zij handelen overwegend vanuit de status quo.

Het zijn nu juist de politici en de overheid die de taak hebben om dit soort fenomenen in goede banen te leiden. Wel met medewerking van genoemde groepen, maar niet door de verantwoordelijkheid naar hen af te schuiven.

Ing. P.P.A. van Dam

Lieve redactie,
Ik heb jullie een beetje geholpen want jullie zijn vergeten het oorspronkelijke artikel van Paul Scheffer 'So schaffen wir das nicht' als subartikel toe te voegen zoals gebruikelijk.

Prof. D. Mus

Citaat van Scheffer: ''Voor het eerst snappen we dat de grens van Griekenland ónze grens is. En dat het begrotingstekort van Italië óns begrotingstekort is.’

Het is ook juist de anti- EU houding die nu opbreekt. De oprukkende IS heeft als doel om Griekenland, Spanje en Portugal bij hun grote rijk te voegen.
Vanaf 2011 heeft men Griekenland als probleem gezien, ipv daar de sterke EU zeemacht te concentreren. Het zou Griekenland ook de nodige inkomsten en heel andere BNP cijfers hebben geleverd die een houdbare schuld hadden gegarandeerd.

Juist de anti- houding heeft de huidige overrompeling van de buitengrenzen van de EU veroorzaakt.
Er zal nu krachtdadig aan oplossingen moeten gewerkt, waarbij het goedkope populisme moet worden ingeruild voor realisme. Samen kunnen we sterk zijn. Per land?

Er komen horden mensen op ons af, waarvan ook nog eens een fors deel niet direct bedreigd wordt tgv oorlog, maar hun slechte levensomstandigheden ontvluchten en ook best veel eisen stellen. (zie de situatie bij Cyprus en het gijzelen van een cruiseschip)
De vraag is: Stellen ze die eisen omdat ze helemaal, maar dan ook helemaal niets te verliezen hebben en ook niet in een vergelijkbaar uitzichtloze situatie willen komen als de concentratie kampen die ze verlieten, of zijn ze meer uit op onze welvaartsstaat met al z'n geneugten en ook nog eens zonder dat ze daar zelf aan mee bouwden of premies betaalden.
Ik schat zomaar in dat dat 50/50 is. De eerste groep zullen we moeten helpen en zo snel mogelijk integreren EN productief laten zijn. Sociale uitkeringen: minimaal in de vorm van een vluchtelingen uitkering zonder aansluiting op bijstand etc. Direct zelf aan het werk? Na x jaren productiviteit, langzaam recht verkrijgen op de andere uitkeringen?
De andere 50% een toelatingsexamen laten doen zoals in Australie en Nieuw-Zeeland en bij afwijzing, onmiddellijk terug?


Ing. R. Hartman

Paul Scheffer vind ik een autoriteit op bovengenoemd onderwerp. Een van de weinigen in NL die een eerlijke en genuanceerde duiding geeft aan dit complexe en gevoelige onderwerp. Hoewel ik in dit artikel en zijn interview elders in deze krant de indruk krijg, dat Scheffer met zijn voortzichtige woordkeuze op zn tenen loopt om niet op die van anderen te staan.

Misschien komt dat door mensen zoals de heer Buizer die zich moreel verheven voelen boven anderen, maar kijkend naar hun reactie zich niet echt verdiepd hebben in het onderwerp en leven in een wereld van "milk" en "honey". Als je met een ander geluid komt zoals Scheffer doet, ben je racist, a-sociaal, spreek je vanuit je onderbuik of iets dergelijks. Waar waren deze mensen toen het Westen besloot rotzooi te trappen in o.a. Libië, Irak, Afghanistan en Syrië? Is bommen gooien niet a-sociaal? Is onze buitenland- en handelspolitiek niet mede debet aan wat gaande is in grote delen van de wereld? Misschien wordt het eens tijd daar naar te wijzen.

Ook onze politici mogen wel eens beginnen met het vertellen van het eerlijke verhaal. Een groot deel van de vluchtelingen komt helemaal niet uit Syrië. Volgens de Duitsers is 1/3 niet Syrisch. De Belgen hebben het zelfs over dat slechts 20% Syrisch zou zijn en de helft Irakees. Wie het weet, mag het zeggen want de meeste ID-documenten zijn foetsie.

Verder kun je je afvragen in hoeverre vluchtelingen geen economische migranten zijn. Ik wens alle mensen een goed leven, maar er is ook zoiets als algemeen belang. Als een vluchteling is aangekomen in veilig gebied en vervolgens besluit om daarna honderden zo niet duizenden km verder af te leggen, soms te voet, dan spelen andere motieven een rol. Benoem dat dan en ga niet allerlei drogredenen aanhalen als een aanwinst voor de maatschappij, het zijn ondernemers, hoog opgeleid, etc. Als dat inderdaad zo is, wie gaat dan straks Syrië opbouwen als de crème de la crème weg is?

Kortom een verhaal met vele kanten.
Voor geïnteresseerden, kijk ook eens naar het hoorcollege van Bart de Wever aan studenten Politicologie, welke hij enkele dagen geleden heeft voor gedragen aan de universiteit van Gent. Je hoeft niet met hem eens te zijn maar sta open voor andere geluiden zonder je sympathie te verliezen voor mensen die om welke reden dan ook huis en haard hebben verlaten.
http://m.youtube.com/watch?v=Kx6LHOtSdJA

J. Caesar

Het langere termijnperspectief dat Scheffer schildert is nieuw voor mij. De getallen en verhoudingen gaan voor mij leven. Concentratie van het vraagstuk in steden is reël. Dat maakt het vraagstuk inzichtelijk.

De morele dilemma's komen goed naar voren. Sommige verwoordingen daarvan zijn zeer to the point. Dat zet aan tot nadenken.

Er zit ook een laag in dat je moet leren van het verleden. We hoeven niet dezelfde fouten te maken. Amerika, Canada ontwikkelden beleidsopties. Wat doen wij? Dat is een belangrijke vraag. Goed dat hij die stelt.

Met zijn uiteindelijk pleidooi om het maatschappelijk debat over de kwantitatieve grenzen te gaan voeren, wordt het wel concreet. En dat de conclusie geen jaren mag duren is ook goed naar voren gebracht.

Wat mist is een aanpak om te voorkomen dat in die discussie het morele dilemma verwatert in een zee van eigenbelangen en het tempo verzand. Daar zou toch iemand regie in moeten nemen; een rol in moeten krijgen.

En daar zit dus een probleem.
Het zou goed zijn wanneer iemand met statuur op het vlak van Europese besluitvorming het stokje van Scheffer overneemt en hier een even scherp perspectief voor die aanpak schildert. Anders sterft deze analyse in schoonheid.


M. de Winter

Zelfs onder de FD lezers blijkbaar velen die niet willen/kunnen zien dat de massale instroom leidt tot een catastrofe . De hoeveelheid op zich is al dramatisch en kunnen we nooit logistiek noch financieel aan, maar veel grote gevaar is dat de oorlog en stammen/geloofsstrijd hier wordt voortgezet. Zelfs nu al vindt het ene na de andere escalatie plaats in de AZC's. Wordt om niets de boel afgebroken, is de onvrede/ondankbaarheid over de opvang enorm. Plaatsvervangende schaamte als je ziet dat mesne die niets hadden en nu van alles krijgen, klagen over de wifi en vinden dat ze allemaal een eigen toilet/douche moeten hebben.
Het is een dram, maar wordt een complete apocalypse als we niet snel handelen en de instroom stoppen en beginnen met terugduwen

P. Boef

Mooi moment om nu de discipline en geldende wetten, beter te laten functioneren. Ook voor autochtone hufters en nog steeds niet ge-integreerde allochtonen.

Ing. R. Hartman

Schande ook trouwens dat sommige mensen een zo groot gebrek aan realiteitsbesef tonen, dat zij niet inzien dat het onvermijdelijke gevolg van een verantwoordelijk asiel- en immigratiebeleid ook het afwijzen / terugsturen in zich moet bergen.
Dat er dan wel weer veel media-aandacht voor de dan ontstane zieligheid zal zijn als er mensen worden afgewezen / teruggestuurd, getuigt van kennis van onze hedendaagse maatschappij.
Wie kan zich niet de beelden herinneren van actievoerende schoolkinderen en politieke partijen die een slaatje willen slaan uit de gemakkelijke oppositie tegen het uitzettingsbeleid?
De afweging die gemaakt wordt bij al of niet afwijzing, moet natuurlijk gebaseerd zijn op de vigerende rechtsprincipes.

Ing. P.P.A. van Dam

@Scheffer,
Prachtig verhaal met cijfers waar je bang van wordt, en die nu eens eindelijk
boven water komen. Klasse !

A. Scheres

@Scheffer
Prachtig verhaal inderdaad, had U meteen moeten schrijven na die onverantwoordelijke uitnodiging van Merkel. Helaas geeft U geen oplossing voor een urgent probleem. U schrijft:
"Ik ben in elk geval voor aanmeldcentra aan de buitengrens. De realiteit is natuurlijk dat er veel mensen teruggestuurd zullen moeten worden."

Wat stelt U zich voor bij "terugsturen"? Aanmeldcentra in o.a. Griekenland, Italië voor migranten die naar het rijke noorden willen? Het is in het belang van deze en andere grenslanden om hen zo snel mogelijk door te sturen. Krijgen ze de in het noorden ongewenste migranten dan gewoon terug? Ik zie dat niet gebeuren.
Of bedoelt U dat de aanmeldcentra een soort gesloten kampen moeten worden, waar de vluchtelingen en andere migranten geduldig moeten afwachten totdat ze worden uitgenodigd? Dan worden dus concentratiekampen, compleet met wachttorens. Ik zie niet in dat de grenslanden dit willen uitvoeren, ook niet als de noordelijke landen dit financieren.

Of bedoelt U met "terugsturen" het terugsturen naar het opvangland van herkomst. Denkt U dat bijvoorbeeld Turkije daaraan zal meewerken? Ook dat zie ik niet gebeuren.

Ik zie veel meer in een muur tussen Griekenland en Turkije en in kwieke marineschepen die zorgen dat de bootjes rechtsomkeert maken. (Australische oplossing) .Dan zal er eens eentje zinken. Is dat erg? Ja dat is erg, maar als we het niet doen verdrinken er meer mensen. En daarnaast natuurlijk grootschalige humanitaire hulp in de buurlanden van Syrië. We zouden die hele lastenverlichting (waar ik toch al geen groot voorstander van ben) gewoon moeten vergeten en het geld besteden voor een collectief goed: veiligheid / sociale cohesie.

F. Nieuwenhuys

Realistisch verhaal van Paul Scheffer. En tja, dan heeft hij meteen mensen als de heer Buizer aan zijn broek. Die behoort tot de mensen die maar niet (willen) begrijpen dat de situatie nu echt snel moet veranderen en die meteen een wat dommige kwalificatie aan het artikel van Scheffer geeft (PVV-Plus). Nederland en Europa moeten weer de regie in eigen hand nemen en niet de realiteit van alledag door de asielzoekers laten dicteren. Primair opvang in de regio - waaronder de landen die nu steeds maar buiten schot blijven, zoals Saudi-Arabië (kan wel 100.000 Mekkagangers prima opvangen maar heeft nog geen 600 asielzoekers uit Syrië opgevangen), Koeweit, Oman, VAE, etc.) - en subsidiair opvang aan de buitengrenzen van de EU in Griekenland en Italië. Syrië en Irak zullen nl. hoe dan ook weer opgebouwd moeten worden door onder meer deze mensen die dus op termijn weer terug moeten. En een ieder in Nederland dient oog te hebben voor de enorme kosten van de opvang van asielzoekers en ook van de toegelaten vluchtelingen (in de zin van het Vluchtelingenverdrag). De cijfers die Paul Scheffer noemt over de slechte arbeidsparticipatie van de toegelaten vluchtelingen spreken boekdelen en laten zien dat reeds om die reden er thans onverbiddelijk grenzen aan de instroom gesteld moeten worden.

Mr. B. Benard

Kan een verzorgingsstaat bestaan zonder effectieve bescherming? Nee, want wie niet in zo'n staat woont, wordt óók graag "verzorgd". En als daarbij prikkels komen om het eigen land te verlaten, is de keuze voor een verzorgingsstaat niet onlogisch. Als door de toestroom van nieuwelingen het BNP per capita daalt, dan tast dit, linksom of rechtsom, de verzorgingsstaat aan.

In Nederland is het gebruik geworden om de "houdbaarheid" van de verzorgingsstaat te bewerkstelligen door het schrappen van bestaande voorzieningen. Dat lijkt een tegenspraak, maar de politici komen er mee weg.

De bevolkingstoename in, bijvoorbeeld, Afrika zal in deze eeuw groter zijn dan de toename van hetgeen er op dat continent wordt verdiend. Met andere woorden, de gemiddelde Afrikaan wordt nog armer. En wat zal de gemiddelde Afrikaan dan doen, door de steeds betere communicatietechnologie uitstekend op de hoogte van de stand van zaken elders in de wereld?

We besluiten dat het een leuk experiment was, begonnen zo na de tweede wereldoorlog, maar dat het tijd wordt om een ander model voor de sociale inrichting van onze staat te omarmen? Of besluiten we dat het model de moeite waard is om te beschermen?

Als we voor de bescherming kiezen, dan moeten we de consequenties daarvan aanvaarden. Een hek om de staat, of een hek om het sociale stelsel. Het afzweren van de machtspolitiek, die immers een destabiliserende faktor is en tot onnoemelijk menselijk leed lijdt in vele regio's van de wereld. En het voeren van een beleid dat ook elders welvaart en welzijn creëert.

J. Jansen

Goeie analyse mevrouw Jansen! U bedoelt toch wel een hek om de EU (vnl de zuid-as) en een hek om het gemiddelde EU sociale stelsel? Alleen samen zullen we toch die geschetste groei in andere werelddelen kunnen weerstaan? Nog even afgezien van het verlangen van IS om Griekenland, Spanje en Portugal tzt te heroveren?

Ing. R. Hartman

Wat een goed interview van Scheffer; eindelijk iemand met feitenkennis en visie over een zeer lastige problematiek weet te praten; dit soort mensen komt veel te weinig aan het woord; het zijn
te vaak extreme opvattingen die het podium halen

Drs. C. Blom

Uitstekend verhaal.

J. Potharst

Bravo voor Scheffer. Hij houdt zich al lang bezig met dergelijke thema's en blijkt een echte realist te zijn. Realiteitszin en eerlijkheid die ver te zoeken is bij partijen als D66 of de PvdA.

Drs. C.E.G.M. Coenen

Voor de zoveelste keer ga ik de oplossing schetsen die vooralsnog door niemand werd overgenomen. Er is een UNHCR programma die vluchtelingen op laat vangen in veilige landen. Omdat dit gebeurt op vrijwillige basis zijn er slechts ruim 100.000 mensen mee geholpen in vele jaren. Gezien de toenames, de ernst en de religieuze achtergrond (= langdurig onoplosbaar) zou dit programma uitgebreid\aangevuld moeten worden op een positieve manier. Je nodigt arme landen uit tegen vergoedingen die het hier kosten (35.000 p.p. en per jaar) opvang te verzorgen. Ze houden daar geld aan over en hebben ook nog eens meer effekt van "goed opgeleide" mensen. Daarmee wordt het een financieel oplosbaar probleem en zullen veel "gelukzoekers" ook nog eens extra nadenken of ze dat wel willen. Aanvullend op de uitstekende analyse van de Hr. Scheffer die mij overigens niets nieuws bracht zou ik willen pleiten om voor zover van toepassing t.z.t. kapitaal te belasten dat mede gevormd is door het korte termijn denken t.a.v. gastarbeid zoals geschetst. Dit als compensatie omdat al die "autochtonen" nooit in Aerdenhout, Wassenaar en dergelijke plaatsen zullen komen.
Heb lang geleden de Hr. Rutte persoonlijk voor gesteld de allochtonen te belonen met lagere huren indien ze in of bij ghetto's (moeten) wonen en waarmee je dan ook toegeeft dat de overheid fouten heeft gemaakt. Zijn commentaar was dat dat geld kostte. Verder geen commentaar en toch is er meer te zeggen én op te lossen als je nadenkt en of dit leest

K. de De Vos

Het midden oosten komt met deze massale ongecontroleerde vluchtelingen stroom ook naar ons toe.Wij zijn hier totaal niet op voorbereid.Europa zal blijvend veranderen en onder religieuze spanning komen te staan met alle gevolgen van dien.Vrijheden welke wij als de normaalste zaak van de wereld beschouwen zullen verdwijnen.Is dit tij nog te keren? Ik vrees van niet als we niet bereid zijn de buitengrenzen te dichten en safe havens te creëren rondom de oorlogsgebieden met inzet van eigen mensen en materieel.Ook hier laat Europa zich in de kaarten kijken en toont de besluiteloosheid aan dat een verenigd Europa niet bestaat.

Ing. H.J. van Rijsoort

Wat ik in het interview mis zijn de gevolgen van de massale toestroom op de woningmarkt, met name voor de sociale huursector.
Er zijn in NL ca. 2 mio sociale huurwoningen, waarvan ruim 400.000 goedkope. Bron:
vois.datawonen.nl/report/cow13_802.html

Er zullen dit jaar ruim 100.000 asielzoekers in NL arriveren, Scheffer noemt zelfs een getal van 130.000. Laten we zeggen dat dit ca 40.000 huishoudens zijn. Die gaan binnenkort dus een beroep doen op 10% van onze voorraad goedkope huurwoningen.
En dat zal doorgaan, volgend jaar mogelijk met nog grotere aantallen. Voor we het weten moet 30% van die woningen gereserveerd worden voor immigranten. Waarvan volgens Scheffer misschien 20% echte vluchtelingen zijn. De rest bestaat uit vooral economische gelukzoekers.

Dat noem ik disruptief, en een overval op onze eigen minderbedeelden. Het wordt tijd dat vakbonden en kerken, en alle politieke partijen (ook links van D'66) eens wakker worden. Ook de Woonbond trouwens, de vertegenwoordiger bij uitstek van die sociale huurders.

Dit zijn geen voorspellingen mijnerzijds, het is al lang de gang. Gemeentes weten er geen raad mee:
www.omroepwest.nl/nieuws/2696746/Geme...

Maar de 'politiek correcte' min. Blok blijft de hete aardappel doorschuiven naar de gemeentes:
hielkemaco.nl/nieuws/kamerbrief-is-de...

Drs. J. Ruiter

De links in mijn commentaar hierboven komen niet geheel over. Geeft niet, effe googelen helpt je verder.

Drs. J. Ruiter

Dank voor de aanzet tot zelfreflectie en forecasting. En wat een opluchting, dat er met Scheffer nog mensen blijken te bestaan, die realisme weten te koppelen aan idealisme en feitelijkheid aan betrokkenheid. Schijnbare tegenstellingen, die overstegen worden door 'humanitair realisme'. Ik mag hopen, dat mensen in politieke rollen zich ook laten inspireren door dit verhaal. Als dit niet heel snel gebeurt zijn we in dit deel van de wereld straks niet eens meer in staat tot authentieke hulpverlening.

Dr. R. Fijlstra

Inzake Griekenland had de EU geen controle en was te laks. Ook de huidige situatie m.b.t. het Shengen verdrag en het afwezig zijn van effectieve grenzen aan de randen van de EU is eigen schuld.

Komt nog bij dat landen als Irak, Syrië, Libië, Libanon etc bevrijd zijn vooral met Westerse hulp van hun dictators, met als resultaat dat de huidige chaos nog vele malen groter is dan destijds onder de dictators. Deze landen zijn nog niet rijp voor Westerse democratie. Deze landen horen de tijd te krijgen om uit te groeien naar een democratie. Dit te forceren werkt averechts!

En al deze onnatuurlijke vluchtelingen stromen gaan zowel de financiële als de culturele draagkracht van het Westen te boven. Resultaat grofweg ontwrichting van de maatschappij. Het begint al in het klein. Voor elke dakkapel moeten in Ned ellen lange procedures worden gevolgd. Echter elke AZC wordt (zonder wettelijke juridische bezwaarmogelijkheden ) maar slechts met nietszeggende hoorzittingen door de strot van omwonenden gedrukt! Voor ouderen zorg is geen geld meer! Resutaat dat de politiek steeds meer vervreemd van haar oude trouwe burgers die nu voor racist worden uitgemaakt en met enige kritiek wordt je verwezen naar het hok van discriminatie!

P.C.S. Appelman

Hr Appelman: Er is een groot verschil tussen discrimineren van mensen met andere opvattingen die constant ergernis oproepen en gewoon ''verschillen van mening'' en consensus zoeken. Onderbouwde argumenten kunnen overtuigen; hufterigheid en niet inbrengen van realistische oplossingen, maar vooral ''tweet-stellingen'' niet en DAT is eigenlijk de hoofdreden waarom telkens naar Uw ''hok'' wordt verwezen.

Ing. R. Hartman

Hoogleraar Scheffer pleit, in een evenwichtig betoog, voor humane opvang in Europa. Dat kan alleen volgens hem alleen als de buitengrenzen van Europa bewaakt worden en er haalbare aantallen plaatsen per jaar voor vluchtelingen worden afgesproken. In Nederland zou dat aantal 30.000 kunnen zijn.

De oorzaak van de actuele problematiek wordt nog niet behandeld door prof. Scheffer: De oorlog van Assad tegen zijn volk in Syrië, de uitbuiting van de Afrikaanse landen door de heersende elites, en de steun van Amerika, Europa en China voor het steenrijke, fundamentalistische, Saoedi-Arabië.

Ik hoop dat er nog een volgend artikel van zijn hand komt dat ingaat op de oorzaken van het vluchtelingen probleem en een richting van realistische en politieke oplossingen voor de lange termijn.

Want nu worden er alleen pleisters geplakt door Europa en Amerika, met wat opname van immigranten,en wat meer geld voor regionale kampen, en in Azië en Afrika, maar de structurele oorzaken worden niet aangepakt en zelfs bijna niet aan geroerd in de discussies in het land.

Drs. P. Elbers

Niet Alleen Scheffer, maar daarvóór waren het Fortuijn en Janmaat die al waarschuwden voor de ,door Scheffer voortreffelijk geformuleerde, gevolgen van een volslagen ongecontroleerde immigratie.
Resten nog slechts al die burgers welke met woorden van degelijke strekking al jarenlang protesteerden tegen deze ontwikkelingen en het aan misdadige achterloosheid waarmee de heersende partijen dit probleem onder de mat hebben pogen te vegen totdat de bult eronder niet meer in de woonkamer pastte. Deze burgers zijn degenen die voor fascist of erger werden uitgemaakt en door politiek, de academie en de media als zodanig werden verguisd en bejegend. Hieruit kan een nieuwe wetmatigheid ten aanzien van de Nederlandse politiek worden afgeleid: Een probleem is hier net zolang onbespreekbaar totdat het onoplosbaar is geworden. Hoog tijd voor een radicale verandering van ons volkomen verouderde kiesstelsel en meer ruimte voor de kiezer zelf. Een correctief referendum naar Zwitsers voorbeeld en het afschaffen van de volkomen archaïsche eerste kamer.

Ing. A. Koornneef

Scheffer is een van de weinigen die een echte visie heeft die onderbouwd is door feiten en de geschiedenis.

G. Barends

Hr HARTMAN
Een realistische discussie is slechts eerlijk en pas mogelijk indien U op mijn argumenten zou zij ingegaan.

Dat U dit niet doet zegt genoeg omtrent Uw tendentieuze reactie!.Dank voor Uw reactie overigens die zoveel over u zelf zegt!

P.C.S. Appelman

Hr Appelman: Op de inhoud zelf had ik dit keer niet zoveel aan te merken. Ik gaf slechts een mogelijke verklaring op Uw laatste stelling. Jammer dat U nu weer gelijk met de stekels op, reageert.

Ing. R. Hartman

Hr ELBERS
U meent dat de heer Scheffers te kort schiet in zijn artikel en geen aandacht heeft gewijd aan de oorzaken van de vluchtelingen. Geachte heer Elbers heeft U nog steeds de dunk dat wij in Ned alle Internationale problemen kunnen oplossen.

Het is toch te zot voor woorden, ofwel en waanidee, wat getuigd van mateloze zelfoverschatting dat Ned als klein miezerig pokkelandje de problemen in het M.Oosten en in Afrika kunnen oplossen. Het oplossen daarvan duurt zelfs nog honderden jaren zelfs al zouden de Grootmachten Rusland, China, Amerika en e EU op een lijn zitten.

Kortom laten wij ons beperken tot de soevereiniteit in ons land,dat wordt overstroomd met vluchtelingen(??) vluchtelingen of gelukszoekers en waar de Rijken het land uitvluchten door het ( te) hoge belastingniveau! Omgekeerde wereld, maar wel het resultaat van onze democratie! Fijn hoor voor de toekomst van onze kids!

P.C.S. Appelman

Geachte heer Appelman,

Ik ben het met u eens maar op één punt niet: tegen de vestiging van een AZC staan, anders dan u stelt, voor belanghebbenden wel degelijk rechtsmiddelen open, nl. bezwaar en vervolgens beroep op de bestuursrechter. De vestiging van een AZC dient namelijk wel in lijn met het ter plaatse vigerende bestemmingsplan te zijn en anders dient er zeg maar even gemakshalve een ontheffing te worden verleend met een goede ruimtelijke onderbouwing en ook daar is bezwaar/beroep tegen mogelijk. Dus er is wel iets op juridisch vlak tegen te doen. Kijk verder op Benard Advocatuur.nl

Mr. B. Benard

Goed artikel, draagt er toe bij dat het uitdragen van zorgen over dit onderwerp niet direct leidt tot beschuldiging van sympathiseren met een populistische partij.

Voortreffelijk gesproken door dhr. Scheffer - hulde.

Heel goed en realistisch verhaal. Goed om de kosten en de gevolgen in kaart te brengen en op basis daarvan politieke keuzes te maken.

Je zou toch van de ambtenarij cq het Ministerie verwachten dat zij in hun adviezen cq dictaten aan de politici, ALTIJD kosten en gevolgen centraal stellen? Pas daarna kunnen politici ''inkleuren''.
Is het nog erger gesteld met de kwaliteit van de ambtenarij dan ik al heel lang vrees?

Ing. R. Hartman

Goed stuk. Wat is hier nog aan zou willen toevoegen is dat een klein aantal mensen HUN wil opleggen aan de rest. Als een bevolking en masse geen behoefte heeft aan opvang van "vluchtelingen" en de politiek establishment ondanks deze tegenstand volledig naar eigen inzicht blijft handelen dan zie ik de toekomst van Europa zeer somber in.

J. Klaver

Een de had een het moeten zijn uiteraard...

J. Klaver

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.