Meest gelezen

20 reacties

Het is werkelijk onvoorstelbaar, dat dit kabinet, dat deregulering hoog in het vaandel had staan, tot dit soort gedrochten van regelgeving komt. Wiebes toont zich eerder een loopjongen voor de coalitiepartner dan een liberaal politicus.

Drs. H. Dijksma

Nee, dit is wel goed zo, met ZZP-ers is niks mis, maar ik kan me zo voorstellen dat een deel ZZP-er is geworden omdat de arbeidsmarkt helemaal niet goed functioneert. Dat misfunctioneren wordt nu min of meer gecamoufleerd door de ZZP-ers, maar het moet eigenlijk bij de wortels goed worden aangepakt.

Ben benieuwd hoe lang de politiek en de sociale partners nog een grondige hervorming van de arbeidsmarkt kunnen tegenhouden.

R. Zwakenberg

Eerste kamer graag uw rug recht houden en dit afstemmen. Flex arbeid is al een admin gedrocht, en deze er nog bij bewijst alle betrokken partijen in de uitvoering geen dienst.

H. van Wulfften Palthe

Dit klinkt als een nieuw PGB-drama in de maak.

Ir. C. Vliet

Alles in het werk stellen om het "lastige" vrije ondernemerschap het leven zo zuur mogelijk te maken. De (meestal linkse) bureaucraten op de ministeries (de echte machthebbers achter de politieke stromannen) willen terug naar de voor hen zo overzichtelijke jaren vijftig; baas, knecht en kerk.

R.C.M. Dankers

Wat is die PvdA toch met idiote achterhoedegevechten bezig. De wereld verandert en behalve een snel verouderende groep inerte zekerheidszoekers is iedereen daar blij mee. Omarm de toekomst nou toch eens en geef hem constructief vorm. Dit defensieve gerem en ingedam brengt niets goeds.

D van Soest

Ik heb net de modelovereenkomst voor docent masterclass doorgelezen. Als ik op dergelijk detailniveau alle ZZP ers die in diverse docent- en begeleidersrollen voor ons opleidingsinstituut werken van een contract moet gaan voorzien kom ik zo al op zes tot acht verschillende overeenkomsten.

Los van de enorme bureaucratische rompslomp die dit op gaat leveren kan ik mij niet voorstellen dat de belastingdienst ook maar enigszins de (branche)expertise heeft om dergelijke contracten goed te beoordelen.

Ik denk dat controle op- en opsporen van de huidige vermoede uitwassen aanzienlijk goedkoper is dan het onderhouden en controleren van dit gedrocht in wording....

P.P. Kerpel

Telkens weer de PvdA die er weer niets van snapt!
En de VVD die niets tegenhoudt. Dat is toch een ramp als je voor een klusje van zeg 100 uur 20 uur met de belastingdienst moet overleggen welk model contract er nu weer zou moeten worden gebruikt ? OF heeft iemand een truc bedacht om 1/ 10000 vluchtelingen in 2 maanden goed Nederlands te leren en 2/ dezelfde vluchtelingen aan het werk te helpen ?

Ir. W.K.A. Pels

Het verweer van de Belastingdienst klopt: er verandert niets aan de regels die gelden voor de vraag of iemand als werknemer of zelfstandig opdrachtnemer aangemerkt dient te worden; en juist dat is het wezenlijke probleem. De centrale vraag is dus: waarom deze nieuwe wet, een bureaucratisch monstrum zonder toegevoegde waarde voor het algemeen belang?

Het grote probleem voor ons Kabinet is dat onze verzorgingsstaat is gebouwd op ons loondienststelsel. En er zijn steeds minder werkenden in dat stelsel. Ziedaar: de opkomst van de ZZP-er is een bedreiging voor de verzorgingsstaat. De oplossing is natuurlijk niet ZZP-ers terugpesten in loondienst (een kansloze exercitie), maar het rigoureus hervormen van onze arbeidsmarkt. Dat gaat echter ten koste van gevestigde belangen en partijen zoals de geïnstitutionaliseerde vakbonden.

Kortom, de regels die gelden voor de vraag of iemand als werknemer of zelfstandig opdrachtnemer aangemerkt dient te worden, moeten fundamenteel hervormd worden. Deze nieuwe wet DBA kan natuurlijk niet door de Eerste Kamer worden geaccepteerd. Dat maakt de politiek nog ongeloofwaardiger. Ons verdienmodel voor een nieuwe verzorgingsstaat moet volledig op de schop. Zo zouden we af moeten van werknemersverzekeringen en meer richting werkendenverzekeringen of nog beter volksverzekeringen moeten gaan. Want hoeveel werk is er überhaupt nog over enkele decennia?

S. Scholten

Het is vrij simpel; zzp-ers betalen in vergelijking met werknemers te weinig belasting. O.a. daardoor kunnen ze werknemers wegconcurreren. Dat moet rechtgetrokken worden en dat wordt geblokkeerd door de VVD omdat de VVD uiteindelijk van alle collectief gefinancierde voorzieningen af wil.

M. Bosma

Inderdaad, waar in de economie er duidelijk drie soorten werkenden zijn, namelijk mensen in dienstbetrekking, mensen met een opdracht en mensen met een onderneming, zien we de politiek (ook via het civiel recht) proberen vast te houden aan een tweedeling, namelijk de ondernemer en de werknemer. In het fiscale is er ruimte voor de opdrachtnemers die geen ondernemer zijn, althans in de inkomstenbelasting. In de loonbelasting ligt dat echter anders. Cruciaal is veelal de vraag of er een gezagsverhouding (kan je aanwijzingen geven mbt de invulling van de arbeid enz.) is of niet. Maar in een opdrachtsituatie is het ook gebruikelijk dat de opdrachtgever voor en vaak ook tijdens de opdracht de mogelijkheid heeft om aanwijzingen te geven. Het onderscheid tussen opdrachtgeversgezag en werkgeversgezag wordt ook in de jurisprudentie onderkent, maar bij de inkleuring van de feiten zie je alles weer vervagen. Enige positieve punt in het voorstel van de heer Wiebes is in mijn ogen dat als afgesproken wordt dat geen fictieve dienstbetrekking wordt beoogd, en dit ook schriftelijk is vastgelegd, deze niet van toepassing is. In het pre VAR tijdperk was juist de fictieve dienstbetrekking het grote struikelblok. Als er arbeid en loon was gedurende tenminste 2 dagen per week plus een navenante beloning is er een fictieve dienstbetrekking, tenzij de opdrachtnemer vanuit zijn onderneming werkt. Met het wegvallen van de fictieve dienstbetrekking gaat de vraag nu over is er een echte (civielrechtelijke) dienstbetrekking. Daarbij is overigens - in tegenstelling tot wat velen denken - niet relevant of de opdrachtnemer vanuit een eigen onderneming werkt. Is er een echte dienstbetrekking (lees werkgeversgezag), is er inhoudingsplicht voor de opdrachtgever. De meeste opdrachtgevers zijn zich uitermate goed bewust van dit probleem. Een goedgekeurde overeenkomst (dus geen gezagsverhouding) betekent vervolgens nog niet dat het een gelopen race is. Achteraf kan de fiscus constateren dat er niet werd gewerkt conform de overeenkomst, en dat er dus wel degelijk een dienstbetrekking is. Het echte dilemma voor een opdrachtgever is dan ook, ga ik dit risico lopen, er zal continue gemonitord en vastgelegd moeten worden, want de fiscus kan 5 jaar terug.
Ik heb al in een veel eerdere fase aangegeven dat de meeste opdrachtgevers waarschijnlijk eieren voor hun geld gaan kiezen, en geen zzp-ers meer een contract zullen aanbieden. Vanuit het oogpunt van risico beheersing zullen ze aansturen op een dienstbetrekking van de zzp-er. Niet bij henzelf, maar bij de tussenpersoon. Water stroomt altijd naar beneden, opdrachtgevers zullen waar mogelijk risico's verplaatsen, zeker in een tijdperk waar risico management/beheersing aan de orde van de dag is.

F. Algie

A - De meeste ZZP-er werken niet op contract : winkelier, kunstenaar etc.
B - ZZP-ers die producten leveren op contracten, die het product specificeren i.p.v. de uren, passen niet in dit verhaal.
C - eenmalige klussen van minder dan een bepaald aantal uren passen ook niet.
Wat wel geregeld kan worden is het WERKGEVERSCHAP daar zit de crux, niet bij de ZZP-ers.

Drs. F.P.M. van Dieten

" omdat u zo graag zelfstandig wilt wonen, werken en ondernemen en dus niet gebonden wilt zijn aan een werkgever". Zomaar een paar door VVD bedachte kreten en regels die ren koste gaan van ouderen sn werkenden die WEL graag vastigheid willen en een jubileum willen halen bij dezelfde werkgever. Gewoon omdat er geen mogelijkheden in deze mensen zit om veroverd te maken. Ma dat asjeblieft?


Zzp'ers betalen nauwelijks belasting (zelfstandigenaftrek !!) maar maken waarschijnlijk massaal gebruik van toeslagen (huur-, zorgtoeslag).

Die zelfstandigenaftrek is levensnoodzakelijk, zeggen de zzp-ers. Wat zijn dat voor pauperkamikaze's die te arm zijn om een arbeidsongeschiktheid verzekering af te sluiten.

Regeren is vooruitzien. Regering, regeer alsjeblieft. Voordat het zzp-probleem ons land tot de kin stijgt.

Het is een bekend gegeven dat de arbeidsmarkt voor mensen vanaf ca. 40 jaar op slot gaat. Ook voor de zzp-kamikazes. Die mensen moeten nog 25 à 30 jaar leven in armoede en bijstand. Onbetaalbaar en ontwrichtend voor maatschappij en overheidsbegroting. Vergelijk het WAO-probleem in de tijd van Lubbers.

Onwaarschijnlijk?

Kijk naar een supermarkt in smalltown-VS en de stedelijke buitenwijken met zijn lange rijen bij de voedselbonnen-kassa. Op een gewone dag tientallen tandeloze en haveloze outcasts die met een doosje diepvries hotdogs naar hun aftandse cabin of trailertje vertrekken.

Dat zijn de onvermijdelijke gevolgen van afbraak van voorzieningen.

Regering, zie vooruit alsjeblieft.H. Naman

Ik weet niet waar dhr Naman vandaan haalt dat 'zzp-ers nauwelijks belasting betalen' of dat er 'te weinig wordt bijgedragen aan de verzorgingsstaat' zoals elders wordt geschreven.

Sinds ik zzp-er ben - voor de duidelijkheid: wel in de groep die in zelfstandigheid meer is gaan verdienen, niet minder - heb ik weliswaar een hoger inkomen maar betaal ik ook evenredig meer belastingen. Ik blij, de Staat ook blij met haar inkomsten van mij. Einde discussie.

D. de Knoop

De samenleving en ook de arbeidssamenleving is inmiddels enorm veranderd, waarbij oude gebruiken en regels niet meer passen. Er zijn tal van functies waarbij er veel van opdracht/werkgever wordt gewisseld. Denk aan ict-projecten, interim-managers, enzovoort. Die blijven nu eenmaal niet langer dan 1 a 2 jaar in dienst en dat hoort bij hun vak! Daar zijn ze juist goed in en dat is een meerwaarde voor de zakelijke markt. Dat zijn geen traditionele werknemers die passen in het huidige systeem. Stelt u zich voor dat u ieder (half) jaar over arbeidsvoorwaarden, vrije dagen, pensioenregelingen, leaseauto enz enz moet onderhandelen. En dan ieder jaar de enorme administratieve rompslomp i.v.m. wijzigen van pensioen, premievrij maken en dan maar hopen dat er niet ergens een pensioenbreuk optreedt. Nee, dat past inmiddels niet meer bij een deel van de arbeidsmarkt.

De vrijheid om te kunnen ondernemen, opdrachten te kunnen aannemen die jij zelf leuk vindt en daarbij zelf kunnen beslissen over je pensioen, arbeidsongeschiktheid (misschien dat daar een verplicht regeltje wel op z'n plaats is) en vervoersmiddel past oneindig veel beter dan de dwangbuis van het werknemerschap. Misschien dat het eens tijd wordt in te zien dat de ouderwetse werknemer nog bestaat en altijd wel zal blijven bestaan, maar dat er inmiddels ook een nieuwe groep bij is die echt niet in dat keurslijf past en daar ook niet dwangmatig ingeperst moet worden.

Mr. S. Peijnenburg

De socialistische partijen willen liefst iedereen in een organisatorisch dienstverband, omdat dan het collectief onder CAO's blijft vallen en daarmee greep en de macht over arbeiders behouden blijft. Dat model heeft jaren gewerkt en heeft onmiskenbaar zijn voordelen gehad tegenover de werkgeversmacht.. De moderne maatschappij individualiseert evenwel en onttrekt zich aan collectiva. Dat is een logisch gevolg. Voeg daar het tekort aan werk in organisatorisch verband bij, vooral ook voor de wat oudere, en de persoonlijke werkkansen liggen vooral in solo-aanwending van de ervaring en deskundigheid. Ziekenhuisdokters, advocaten en andere hogere functionarissen kenden die individuele contracten al decennia en nu ook de middenklasarbeider.

A. Warner

Laten we in ieder geval de mythe dat de VVD liberaal zou zijn niet meer herhalen, want er is niets liberaal (meer) aan die partij.
Ze zijn conservatief en willen enkel meer controle op de burger, dat is het tegengestelde van liberaal.
Dus ook niet te verrast zijn dat ze zelf met dit plan komen. Je kan daar enkel verrast in zijn en het op het bordje van de PvdA schuiven wanneer je nog in de 'VVD is liberaal'-mythe gelooft, en dat is ongelooflijk naïef.

De huidige situatie is een probleem, er zijn heel veel nep-ZZPers, maar of dit nu de oplossing is betwijfel ik.

Ing. E. Bell

@Dhr. Naman ik heb geen idee waar u het op basseerd dat alle ZZP-ers nauwelijks belasting zouden betalen. Ik lever bijna 50% aan omzet in bij de belastingdienst. (De omzet is daar ook naar)
Ik vermoed dat dit toch meer is dan dat de gemiddelde werknemer afdraagt.
Dus om te stellen dat _alle_ ZZP-ers te weinig belasting betalen lijkt mij een beetje overtrokken.

Iemand met een laagbetaalde functie betaald ook amper belasting. Een ZZP-er die niet veel binnen krijgt zal dus ook niet veel belasting betalen.
Overigens is de zelfstandigenaftrek bedoelt als tegemoetkoming voor het feit dat een ZZP-er geen recht heeft op de sociale voorzieningen.

P. van Zweden

Deze discussie zou niet gevoerd hoeven te worden als er miniumtarieven afgesproken kunnen worden en er een verplichte verzekering komt voor arbeidsongeschiktheid. Veel gedwongen zelfstandigen werken met zodanige lage tarieven (soms zelfs onder de 10 Euro per uur) dat het onmogelijk is om een verzekering af te sluiten laat staan pensioen op te bouwen. Iemand er wel eens bij stil gestaan dat een dergelijk zelfstandige weinig bijdraagt aan het sociaal stelsel en bij uitval daar juist wel een beroep op moet doen omdat hij (of zij) niet verzekerd was?

H. Hoek

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.