9 reacties

Beste Mathijs,

Hierbij deel ik jou het volgende mede. Jij zult waarschijnlijk wel weten dat Nieuwsuur onlangs in twee afleveringen aandacht heeft besteed aan de werkloosheidscijfers en het niet aan werk kunnen komen van de oudere werkloosheid. So far so good.

Zojuist heb ik deze pagina doorgegeven aan mijn partijgenoot en vice-premier Lodewijk Asscher en ook Nieuwsuur even geattendeerd op jouw bericht. Ik hoop dat beide dit bericht van jouw kant zullen oppikken! Ik heb mijn best gedaan....

Met vriendelijke groet,

Corry Hoekman
Zoetermeer

C. Hoekman

Mooie infographics en een duidelijk verhaal maar ik zou graag willen weten wat voor gevolgen dit succesverhaal heeft op de schatkist. Een paar honderduizend man die belasting opbrengen i.p.v. te consumeren middels uitkeringen dat moet zichtbaar zijn.

M. Spijkers

Mathijs, mij bekruipt het gevoel dat je misschien toch wat te enthousiast bent over de arbeidsmarktpositie van de oudere werknemer. Ik wil je feestje niet bederven, maar is de ontwikkeling die je schetst niet voor het grootste deel het gevolg van de demografie? In 2005 was de groep die in 2015 tot de 55-65 behoorde, 45-54 - de grote bulk van de "geboortegolf" (babyboomers). Blijkbaar is die groep redelijk succesvol geweest in het op zijn stoel blijven zitten.
Maar toch niet helemaal, want het aantal werkzoekenden 55-65 loopt op van 45.241 in 2005 via 52.056 in 2010 naar 122.416, meer dan het dubbele aantal.
En hoeveel "nolens-volens" zzp-ers zitten er in die 61,7% in 2015? En wat is hun gemiddeld inkomen?
Een conclusie is juist: de arbeidsparticipatie van ouderen is groter geworden dan in 2005. Toen hadden we nog vutters, 57+regelingen en prepensionada's. Maar die zijn door Balkenende II, III en IV en Rutte I en II vakkundig ge-elimineerd.

C. Thunnissen

De kwaliteit en mentaliteit van veel jongeren is persoonlijk een belangrijke reden om meer voor ouderen te kiezen. Het volgende probleem dient zich wel aan, hoe de gemiddelde jongere kennis en basis fatsoen te leren?

C. von Zelst

Terechte opmerking dat Mathijs' succesverhaal van meer werkende ouderen vooral het succesverhaal is van een starre arbeidsmarkt waarbij mensen enerzijds duurbetaald op hun positie zijn blijven zitten of laagbetaald voor zichzelf zijn begonnen.

Die terzijde geschoven maatregelen van demotie, ander ontslagrecht en betere omscholing zouden deze problemen wel aanpakken. Het is belangrijk om betere aansluiting te krijgen van ouderen op de arbeidsmarkt en definief wodt afgerekend met het oude systeem van almaar stijgende inkomens en andere voordeeltjes op basis van leeftijd en dienstjaren. Dan zou de werkloosheid onder ouderen wellicht ook sneller kunnen dalen bij herstel, omdat ouderen dan niet meer onnodig duur zijn.

N.A.P. Van Sterkenburg

@Dirk-Jan, daar moet je dan aan toevoegen scholing voor de werkgevers. Dat de oudere werknemer niet meer ziek is, maar juist minder. Dat de oudere werknemer qua salaris best bereid is tot een tandje minder. Dat de oudere werknemer graag de laatste technieken leert en dan met zijn ervaring een hoger niveau kan bereiken dan de nog onbezonnen jonge hond. Dat de oudere werknemer soms terecht kritisch is op de baas, maar dat wil niet zeggen dat hij het roer wil overnemen. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

C. Thunnissen

Ook eerst maar eens wat cijfers om de ernst van de situatie aan te tonen. Binnen enkele jaren is de helft van alle Nederlanders 50+. Als je in Nederland de pech hebt om na je 45ste je baan kwijt te raken of je bedrijf valt om, heb je volgens de statistiek nog maar 3-4% kans om weer een gewone baan te krijgen. (Bron UWV-CBS). De overige banen gaan naar 45-ers. Dat verklaart ook waarom de groep werkloze 45+ers bij UWV verreweg de grootste groep is en nog immer stijgt. En dan tellen we nog niet de honderdduizenden ZZPers van die leeftijd die ook veel moeite hebben om aan voldoende werk en inkomen te komen. Die groep ziet UWV (en de regering) niet. Nog enthousiast mijnheer Bouman?

Nu het goede nieuws!
Juist bij 45+ ben je emotioneel en intellectueel op je hoogtepunt en dat maakt juist 45+ers erg interessant voor werkgevers.
Ieder mens heeft vele gekende en ongekende talenten. Deze talenten i.c.m. de ruime ervaring welke je als 45+er hebt opgedaan, vormen een uitstekend arsenaal voor particuliere opdrachtgevers en werkgevers om de opdracht of klus nog beter geklaard te krijgen. Ervaring en effectiviteit nemen door de jaren heen toe. Dat maakt de positie van 45+ers extra interessant. In de huidige en toekomstige samenleving biedt dat veel kansen.
Daarbij heeft recent onderzoek van XOON AGEING aangetoond dat werkloze 45+ers bereid zijn om beduidend salaris in te leveren. Ervaring + talent is dus prettig betaalbaar.

L. van Sister

Hr. Bouman heeft door een nogal een erg rooskleurige bril naar de werkelijkheid gekeken. Natuurlijk is het een succesverhaal maar wel een die met de pistool op de borst wordt.
Succes heeft ook een overvaller die geslaagd is en het slachtoffer geen keus liet.
Er is voor oudere werknemers immers geen alternatief. En het is zeker ook wat de hr.Thunissen aangeeft, in hoge mate een demografische gegeven.
We kunnen op deze manier flink wat van dit soort 'succesverhalen' bedenken.

J. Luster

wordt behaald.

J. Luster

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.