Meest gelezen

18 reacties

Nooit en te nimmer begrepen waarom deze Asscher als "Kroonprins van de PvdA" wordt beschouwd. Hij maakt overal een puinhoop van, ook als Amsterdamse wethouder, belast met de financien.

Drs. C.E.G.M. Coenen

Onlangs bleek er echter nog € 150 mln van de €600 mln over. Dat steekt Rutte 2 nu in persoonlijke begeleiding van oudere werklozen door uitkeringsinstantie UWV.

Hiermee creëren je geen banen, maar concurreren de ouderen met de jongeren en wordt dat betaald door de belastingbetaler. Rond pompen van geld, stoppen hiermee.

De uitkeringsinstantie UWV heeft belangrijke zaken op te lossen en is bij uitstek niet geoutilleerd voor persoonlijke begeleiding. Ambtenaren die zelf nooit gesolliciteerd hebben gaan ervaren werknemers adviseren? Wij van WC Eend..

Dit is geen pr-wedstrijd, maar verkeerd beleid en slecht uitgevoerd.Mr. F. Piet

@Dhr Coenen
Wel een sympathieke verschijning die Lodewijk. Prins Carnaval dan maar?

Mr. F. Piet

@ Dhr. ter Maat

Prins Carnaval zou goed bij hem passen, helaas halen ze aan de Amsterdamse Grachtengordel, het natuurlijke habitat van Asscher en de PvdA-bobo's, hun neus op voor dat zuidelijke feest.

Drs. C.E.G.M. Coenen

Werkgeverslasten verlichten, en die rare doorbetaling bij ziekte gedurende een jaar bijstellen.
Het MKB was ooit de banenmotor,
maar heeft door verstikkende regelgeving inmiddels enig defect opgelopen.
Aanpassen dus, en niet te lang mee wachten.

R. von Von Pickartz

Als het kabinet met een echt gedegen Belastingplan komt, waarin de belasting op arbeid wordt verlaagd en de kosten van consumptie worden verhoogd, dan kan echt van een banenmotor worden gesproken. Als daarnaast het kabinet niet overal wegkijkt, maar aanhaakt bij nieuwe duurzame en technologische ontwikkelingen (zoals plan van Gates, waar Nederland niet aan mee doet en zo weer een stuk innovatie en concurrentiekracht gaat missen), dan kan sprake zijn van een structurele hervatting van de banenmotor.
Nu strooit het kabinet als een sinterklaas wat doorzichtige cadeautjes rond, praat en lacht wat en voorkomt dat er iets concreets wordt gedaan.

G. Jochems

@ Dhr. von Pickartz

De doorbetaling bij ziekte is inderdaad een pijnpunt, zeker voor de kleinere MKB en startende bedrijven. Dat heeft men o.a. bij de Oosterburen beter opgelost, door kleine bedrijven dispensatie te verlenen op dat vlak.

Drs. C.E.G.M. Coenen

De pr wedstrijd vond plaats tijdens de vorige verkiezingen en waaraan ook de PvdA lustig meedeed.
Alle partijen lieten hun plannen doorrekenen door het CPB en boden tegen elkaar op waar het ging om de werkgelegenheid. Intussen zit dit kabinet er een paar jaar en is de werkloosheid alleen maar hoger geworden. Ondanks alle bezuinigingen, de verhoging van de AOW leeftijd, de verhoging van de BTW en de afbraak van de ouderenzorg is het resultaat van het beleid een hogere werkloosheid en een toegenomen staatsschuld. Meer dan het kabinetje spelen heeft deze regeringsploeg niet gedaan en gaat het ook niet doen omdat er van meet af aan geen overeenstemming en geen meerderheid was die het droeg. Het beëindigen ervan en het plaats maken voor een kabinet dat wel capabel is zou een zegen voor dit land zijn. De dames en heren zijn duidelijk uitgeregeerd.

Ing. A. Koornneef

Als je mij als kleine werkgever leeg trekt met btw verhoging en alle risico neer leggen bij de werkgever als er personeel ziek word.
Of directe en directe belasting verhogen bij de mensen, en ook nog zorgen dat er een wet is gekomen dat je mensen een zak geld moet meegeven als je ze wilt ontslaan.

Dan begrijp toch een klein kind dat je van je leven als kleine ondernemer nooit meer personeel meer een vast contract geeft of niet meer in dienst neemt.

Heb nog nooit zo stel slechte ministers en tweede kamer leden bij elkaar gezien.

Is getekend een ondernemer.

.

Als we even niet op de man spelen, maar op de bal ...
Als je de krapte uit de arbeidsmarkt wilt oplossen, dan moet je een hele generatie 55-plussers nu met vroegpensioen sturen. Gewoon eenmalig, hop, fiscaalvriendelijk, lekker freewheelen verder, zorgen dat je gezond blijft, de camper in en - ik denk - hier en daar mantelzorgen. Dán maak je plaats voor een grote groep jongeren.
Dat is die groep jonge mensen, die nu lusteloos op de bank zit. Geen werk heeft. Geen werkervaring opbouwt. Levenservaring evenmin en er is ook geen pensioenopbouw. Geen bijdrage aan de WW-pot, geen zicht op een eigen huis of op een duurder huurhuis. De hersens definitief beschadigt door nog maar een blowtje te nemen en uiteindelijk in de sociale werkvoorziening terechtkomt, of wat daar nog van over is. Kansloos door mensen van mijn leeftijd, die nog hoog te paard zitten. En neen, "mijn" leeftijdsgroep wil nog helemaal niet stoppen, maar er zijn gewoon te weinig banen voor ons allemaal. Dan moet je eerlijk zijn en de jongeren de kans en de ruimte geven om op te bloeien. Hebben ze in ieder geval geen tijd om stommiteiten uit te halen, verslavingen op te doen, de criminaliteit in te gaan of zelfs te radicaliseren. "Arbeid adelt" het geldt nog steeds. Helaas heeft deze minister en heeft dit kabinet - maar ook de groep knoeiers onder VIER kabinetten Balkenbende - er weer niets van gebakken.
In Den Haag hebben ze pas daadwerkelijk "een afstand tot de arbeidsmarkt".

I.V.A.R. Volder

Zouden de Tweede Kamer partijen een motie van wantouwen indienen tegen Asscher? Hij heeft immers 450 miljoen verkwanselt, dat is immers toch een zwaarder vergrijp dan een bonnetje niet kunnen vinden?

Mr. F. Piet

Onze kamer wordt bevolkt door slaapkamer geleerden welke zelf nog nooit een cent op de vrije markt hebben verdient.Het MKB is de banenmotor van Nederland en voor de overheid de ultieme doelgroep om alle risico's bij neer te leggen.Wordt een werknemer langdurig ziek kan je je bedrijf afschrijven.

Ing. H.J. van Rijsoort

Er wordt jaar in jaar uit veel geschreven over de arbeidsmarkt en hoe die te bevorderen. Heel ingewikkeld is het niet, praat met ondernemers (daar moet het werk immers vandaan komen) en doe wat zij vragen. Zal in de trant zijn van vereenvoudiging van het ontslagrecht (is recent ver-ingewikkeld), verantwoordelijkheid bij ziekte korter maken en opleidingsmogelijkheden (fiscaal interessant) maken. Voor de ouderen de senioren dagen afschaffen evenals alle andere regelingen die het duurder maken om ouderen aan het werk te houden. Heel moeilijk is het in theorie niet. Belangen van de verschillende partijen maken het in praktijk ingewikkeld. Zal voorlopig niet verbeteren, de consensus cultuur is er even niet en de eigen gevestigde belangen gaan voor op de belangen van de werkzoekende. De huidige minister is van goede wil maar niet in staat om met ondernemers en werknemers vertegenwoordiging baanbrekende afspraken te maken. Geen beste vooruitzicht als je langdurig werkloos bent.

A. Zegwaard

LUISTEREN, analyeren en knopen doorhakken: laat Ascher eens wat meer lef tonen!

J.H. de Koning

Misschien wordt het eens tijd om te gaan nadenken over echte verandering. Er moeten niet meer banen bijkomen, maar de productiviteit moet omhoog. Steeds meer zaken worden en kunnen worden geautomatiseerd. Kosten van productie worden steeds lager. Maar onze behoefte aan meer is niet afgenomen. In plaats van 3 paar broeken, willen we er nu 15. Elke 2 jaar een nieuwe smartphone?

Het mes moet dus aan 2 kanten gaan snijden, hogere productiviteit en minder consumeren. Het hele idee van de noodzaak van een 40 urige werkweek om het hoofd boven water te kunnen houden is een farce. Wellicht vloek ik in de kerk hier, maar het huidige model voldoet al lang niet meer. Omdenken dus...

W.T. Bril

Zie ook dit interessante artikel overigens: http://bit.ly/robertskidelsky

En het is natuurlijk niet 3 "paar" broeken... Maar u snapt mij wel...

W.T. Bril

De maatregelen van deze regering om de crisis het hoofd te bieden zijn volstrekt lachwekkend. Door het gerommel in de woningmarkt, kunnen huurders hun huis niet meer betalen, is bankieren tot een brievenbus verworden: wat er niet in past mag niet. Het vertrouwen in pensioensparen is geminimaliseerd en zo ook in het sociale verzekeringsstelsel. In plaats daarvan mogen we tot vér over ons 65e in de bijstand en voor verpleeghulp dienen we een aardige buurman aan te kijken. En helaas het einde os nog niet in zicht: Hr. Rutte gaf al aan dat de huidige migrantenstroom gevolgen gaat hebben voor de verzorgingsstaat. Leugens en bedrog zijn ons jarenlang ten deel gevallen door zowel de VVD als ook de PvdA.
Maar de maatregelen die er écht toe doen blijven uit.
Een banenplan levert inderdaad banen op: bij consultants, begeleiders en managers.
Dat wisten we al jaren, dat weet Asscher al jaren, en Rutte laat deze brekebeen lekker zijn gang gaan in zijn linkse speeltuintje.
Degene die het initiatief aan zichzelf wil houden door te ZZP'er wordt als een melaatse behandeld louter en alleen om sociale premies uit zijn zak te trekken.

Het Haagse verhaaltje Economie trekt aan dus meer banen klopt niet.Het is meer automatisering dus minder banen.Zie de wekelijkse ontslag golven.Ook wordt verzwegen dat er door de stroom blijvende vluchtelingen er duizenden werklozen bijkomen. Volgens Asscher zijn de meeste apothekers ?? Veel ondernemers hebben kant en klaar plannen voor nieuwe banen, maar krijgen geen financiering.Miljoenen subsidie gaat naar grote bedrijven voor z.g. banenbehoud.Deze wensen geen concurrentie van kleinere ondernemingen.Valt onder de noemer "Haagse Lobby"
Volgens de uitkeringsinstanties is 2 of meer jaren een uitkering verstrekken goedkoper dan een eenmalige financiering per persoon.Lees wel geen subsidie maar een financiering.

W. Willemsen

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.