Meest gelezen

11 reacties

Ik lees 'Belastingexperts wijzen er met regelmaat op dat een werknemer die € 20.000 verdient, onder meer AOW-premie afdraagt en belasting betaalt voor het onderwijs van zijn kinderen. Een zzp'er met hetzelfde inkomen is hiervan vrijgesteld. Toch heeft ook deze zelfstandige recht op het staatspensioen AOW en gaan zijn kinderen naar school.'
Dat lijkt mij onjuist. Volgens mij is iedereen in Nederland vanaf het zestiende of zeventiende levensjaar verplicht verzekerd voor de AOW en betaalt dus ook premie. Bij werknemers en uitkeringsgerechtigden wordt die ingehouden op het salaris of de uitkering. Zelfstandigen betalen via de Belastingdienst een aanslag over hun inkomen.
De eerder geciteerde passage deed mij de wenkbrauwen fronsen, maar mijn eetlust was bedorven toen ik nog wat verder las. Het afschaffen van de - ook internationaal gezien - absurd lange termijn van loondoorbetaling bij ziekte getuigt van gezond verstand. Maar bij de passage dat ook 'linkse partijen die het laagdrempeliger en minder riskant willen maken voor werkgevers om ouder personeel aan boord te hebben' daarmee goed voor de dag kunnen komen, schoof ik mijn bordje aan de kant. Dat ouderen per definitie worden weggezet als ziek, zwak en misselijk moet nu maar eens afgelopen zijn. Allerlei onderzoeken tonen aan dat dit vooroordeel niet op feiten gebaseerd is. En anders was het wel de ultieme beleidsmiskleun geweest om de pensioenleeftijd op te trekken naar 67 jaar.

Hedwig Heeren

Zo gaat het altijd. Eerst de boel volledig uit de hand laten lopen en daarna rigoureuze maatregelen treffen die ook dat deel van de zelfstandigen treffen die - tarieftechnisch - wel (kunnen en willen !!!!) investeren in scholing en zich goed verzekeren.

Mevr. Landbrug

ZZP'er is nog geen VVD'er. ZZP'er worden uit roeping of gedwongen door de omstandigheden.Laat het duidelijk zijn dat niet een ieder geschikt is om zelfstandige te zijn.Het geeft extra onzekerheid en stress.Niet iedereen is hiervoor in de wieg gelegd.We kunnen stellen dat als de nachtrust onder druk staat en/of de strakke agenda ontbreekt,solliciteren naar een vaste baan de beste optie is.Desnoods onder de capaciteit en inclusief laag salaris.Ik zie zure gezichten bij personeel in winkels en bedrijven,maar lachende,blije mensen op het gemeentehuis.Dat is Nederland Anno 2016.

Dhr. Hamers

De politiek als tovenaarsleerling.
Het gaat met de groei van het aantal ZZP-ers en de daarmee opgeroepen problemen dezelfde kant op als met de HRA, de 'oma/opa'-kinderopvang en de PGB.
Een kind snapt dat maar opportunistische politici kijken zeker in het begin een andere kant op en moeten zich later in allerlei bochten wringen om zich er weer uit te smoezen. Of zoals zo vaak onwetende/weerloze slachtoffers zoeken en die er voor laten opdraaien.

J.M. Luster

Wat ook vergeten wordt is dat de zzp'er ook de werkgeverspremie voor de ziektekostenverzekering zelf moet betalen. Voor werknemers betaalt de werkgever. Bovendien loopt de werknemer geen ondernemersrisico. De zzp'er heeft niet de luxe van doorbetaalde vakantiedagen en ziektedagen. Dus een vergelijking tussen zzp en werknemer is als appels met peren vergelijken.

Hans Wagter

AOW en kinderbijslag zzp'er
Iedereen die in Nederland woont of werkt kan een beroep doen op volksverzekeringen. Bijvoorbeeld de Algemene ouderdomswet (AOW) en de Algemene kinderbijslagwet (AKW). Dit geldt dus ook voor zzp’ers. De premie voor een deel van de volksverzekeringen betaalt de zzp'et via de inkomstenbelasting over de winst.

Bart Lensink

ZZPer is ongelijk ondernemer!!! Nederland is leeftijdsziek en daardoor worden m.n. 45plussers (noodgedwongen) "ZZPer". Solliciteren heeft echt geen zin en je wilt/moet toch iets doen. Zelfs als je je leven lang leren zeer hoog in het vaandel hebt staan, incl. MBA opleidingen e.d. van gerenommeerde instituten, is er geen kans om een degelijke en goede baan te bemachtigen zonder een zeer omvangrijk netwerk. Een ZZPer is een persoon, die bovenal probeert toch mee te blijven draaien en die voor zijn eigen inkomen en sociale netwerk wil en / moet zorgen. Dat is geen sinecure. Dit soort debatten zijn tijdverspilling zolang er niet eindelijk een serieuze knop omgaat in het beleid en de structuur van denken over werken en werkverschaffing waarbij niet alleen in cijfers over werkers wordt gedacht, maar ook over de samenhang tussen mensen en de som van het geheel als een grotere waarde beoordeeld wordt. Zolang dat niet het geval is, blijf ik alleen voor buitenlandse bedrijven in het buitenland werken.

Sjannie Hulsman

Uiteindelijk zal ook de marktwerking het uurtarief van de ZZPer bepalen. Wanneer bedrijven op zoek moeten naar goede vakmensen dan zijn er kansen. Als je goed bent in je vak en de vraag naar jouw beroep aantrekt, kun je je uurtarief verhogen. Dan stijgt je winst, je belastingaanslag en kun je wat opzij leggen voor later. Ja, er zijn ZZPers die min of meer gedwongen zijn zelfstandig te zijn. Dat is vervelend als het niet je roeping is, maar altijd nog beter dan werkeloos thuis zitten. Het heeft ons weer met twee benen op de grond gezet, de gouden tijden zijn voorbij.

Het zelfstandig zijn maakt in veel gevallen ook creatief, zeker bij de jonge mensen en daardoor ontstaat er toch nieuw elan en nieuwe kansen. Zie het allemaal niet te negatief. Beetje bijsturen en kijken wat er gebeurt.

Johan Steenhoek

Voorstel: alle ambtenaren ontslaan en uitsluitend inhuren als ZZPers! Dan ervaren zij aan den lijve hoe het is om de eigen broek op te moeten houden!
Natuurlijk worden de meesten van ons ZZPer omdat er simpelweg geen passende banen zijn. Dus niet de boel omdraaien en doen alsof ZZPers alleen maar pret maken. En helaas zijn politici erop getraind om als er ergens een grote groep ontstaat hier belasting op te heffen omdat politici niet met geld om kunnen gaan. Dit zal ook gebeuren met elektrische auto's wanneer hier steeds meer van op de weg komen (kijk maar wat er met hybride auto's gebeurt nu).
Stop overheidsschuld en betaal alleen basisvoorzieningen met wat er is. Dat doen wij als ZZPer ook!

Dhr. Alexander

Quote: Daarnaast betalen ze geen premies voor WW en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Klopt. Ze hebben dan ook geen recht op uitkeringen uit deze "potten". Wat wordt alles weer eenzijdig weergegeven.

Dhr. Vermunt

Mevr. Cats en Dhr. Leupen,

Hoe kunt u zo'n stuk schrijven met daarin de meest basale fouten? Ik hoef ze niet te herhalen want de reacties spreken voor zich.

Laat de hoofdredacteur ze snel lezen. Ik ben benieuwd naar zijn mening.

Dhr. van der Lek

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.