10 reacties

Citaat van dhr. Wilthagen:
Ook moet er volgens hem veel meer gebeuren dan alleen een bekorting van de loondoorbetalingsplicht en de introductie van een basisverzekering voor alle werkenden. 'De belasting op arbeid moet ook omlaag. Voor om- en bijscholing is nog niets goed geregeld. De toets voor ontslag is niet van deze tijd, de lijst is heel lang.

Helemaal mee eens, dit is precies waar de schoen wringt.
Belasting op arbeid is veel te hoog, naast om- en bijscholing welke ook een verantwoordelijkheid moet worden voor de werknemer is het ontslag epistel inderdaad een moloch van ongekende omvang.
Dramatisch bureaucratisch en zeker voor de kleine ondernemer zonder externe hulp een onneembare en al snel een zeer kostbare barriere.
Helemaal en hopeloos niet meer van deze tijd.
Dank u meneer Asscher, gaat u maar fijn (a)sociaal zitten te zijn!!

N.H. Hekker

Er wordt al weer (te veel) gediscussieerd! Maak het niet te moeilijk en maak gewoon de regeling voor het in dienst nemen en ontslaan van AOW' ers algemeen.

J.H. de Koning

Een verplichte AOV-verzekering voor zelfstandigen is niet nieuw. Herinnert u zich nog de WAZ? (wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen). Voor de Belastingdienst een gruwel in de uitvoering, een staatsverzekering met slechte dekking en gelukkig afgeschaft. Zo moet het niet nog een keer. Een ondernemer heeft de vrije keus qua verzekeren of niet. Dat gaat prima en de overheid moet niet telkens problemen fingeren. Geen Obama-care graag.

W.D. Bierens De Haan

Een ZZP-er is een ondernemer, yeah right. Een aantal zeker, maar een evengroot aantal in geen geval. Sommigen hebben weinig keus, het is ZZP-en of geheel geen werk. De VVD heeft er dan naar ik aanneem geen moeite mee dat deze groep versneld een beroep moet doen op de sociale dienst?

Het is met die 'sociale partners' en 'vakbonden' toch een beetje alsof de Romeinen alsnog proberen Facebook op perkament geschreven te krijgen. Hallo jongens, wakker worden, ZZP is geen werkloosheid, het is de 21e eeuw, net als alle eeuwen voor die ene (vorige) eeuw na de industriele revolutie, toen we even een eeuwtje met grote bedrijven, werknemers en dus vakbonden moesten knoeien, omdat die machines zo duur waren en we dat alleen maar collectief konden. Niet omdraaien de boel he? We gaan nu weer lekker een paar eeuwen allemaal zelfstandig ons zelf ontwikkelen zonder bobo's die alles voor ons bedisselen, geniet daar nu gewoon van, en fuck die haagse betuttelaars die je weer zo'n onbetaalbaar collectief pakketje willen aansmeren dat je toch nooit gebruikt - of erger - dat toch net weer is opgeheven als jij in de buurt komt...

Uiteindelijk gaat het allemaal om de vraag wie er moet opdraaien voor het inkomen bij ziekte. In het oude model met 1 kostwinner was het in veel gevallen praktisch ondoenlijk om van de kostwinner te verwachten dat hij zelf spaarde voor inkomen bij ziekte. Vandaar dat een loondoorbetalingsplicht voor alle werkgevers toen logisch was. Maar deze plicht is al jaren niet meer van deze tijd. Want bedrijven worden steeds kleiner en de (internationale) concurrentie wordt steeds heviger. Van werknemers mag, nee MOET dus veel meer eigen verantwoordelijkheid worden gevraagd waar het gaat om zaken waar werkgevers vrijwel geen invloed op uit kunnen oefenen, dus ook op het voorkomen en beperken van ziekte en het voorzien in inkomen/geld tijdens ziekte.

Werknemers zouden daarom fiscaal gestimuleerd kunnen worden om te sparen voor een geldbuffer voor noodsituaties e.d. Bijvoorbeeld via een geblokkeerde spaarrekening bij de NL fiscus. De overheid heeft zoiets destijds ooit al bedacht in de vorm van de levensloopregeling. Door omstandigheden maakten destijds maar weinigen hier gebruik van. Maar inmiddels zijn de tijden veranderd en lijkt mij de tijd rijp voor een herintroductie van een verbeterde versie van de levensloopregeling.

Het lijkt mij i.i.g. een veel beter idee dan een verplichte algemene AOV voor iedereen, want ziek worden en blijven is iets wat je i.h.a. vooral zelf in de hand hebt, dus een verplichte verzekering voor inkomen bij ziekte vraagt simpelweg om grootschalig misbruik en dus ook om een kostbaar handhavingsapparaat om e.e.a. te minimaliseren.

Mr. J. Douwes

Zolang er geconcurreerd kan worden op loonkosten i.p.v. kwaliteit is een verplichte arbeidsongeschiktheids verzekering een must. Wat is er op tegen om de zelfstandigenaftrek alleen te verkennen als men een AOV heeft.
Een Alpha hulp krijgt 14 euro per uur, maar dan is de werkgever gevrijwaard van alle kosten. Dit is toch niet normaal meer!
De lijn van de VVD en D66 heeft zijn tijd gehad, die dromen nog steeds van vrije marktwerking en alleen maar zzp'r s Mag hopen dat dit bij de verkiezingen in 2017 ( of eerder) een inzet wordt.

H. Hoek

Verkennen is uiteraard verlenen

H. Hoek

Wil je zekerheid, dan ga/blijf je in loondienst.
Durf je risico's te nemen dan wordt je ondernemer (ZZP-er)
Een middenweg is er m.i. niet.

J.M. van Dijk

!

J. Poldervaart

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.