Meest gelezen

15 reacties

Digitalisering is misschien wel de meest deflatoire factor die er is. Jammer dat onze politici dit niet in de gaten hebben.

Dhr. Owel

Tja steeds meer mensen zullen erachter komen dat ze niet bij de 'ons' horen die wordt bedoeld wanneer wordt gezegd dat automatisering 'ons' leven veel plezieriger en gemakkelijker maakt.
:p

Dhr. Beekman

Ik denk inderdaad dat er grote verschillen zijn mensen in de mate van adoptie van digitalisering, vooral zichtbaar door de enorme snelheid waarin digitalisering zich telkens weer vernieuwd.
Maar ik denk ook dat hierdoor de collectieve leercurve (in Nederland) stijgende is, in tegenstelling met wat in het artikel wordt gesteld. En een sneller lerende samenleving zal zich sneller kunnen aanpassen en nieuwe manieren vinden om welvaart te creëeren.

Logisch zou zijn dat door automatisering, robotisering en digitalisering de arbeids productiviteit stijgt, opdat er minder uren gewerkt hoeven te worden voor dezelfde output ie hetzelfde salaris.
Dat lijkt echter niet het geval. Eigenaar worden van een robot fabriek is dan een beeldspraak voor verregaande corrigerende herverdeling van inkomen dmv belastingen.

Lagere belasting op arbeid, hogere belasting op winst en vermogen. Eenzelde basis inkomen voor iedereen.
Tsjonge ...

Dhr. Vehof

Zolang oud denken wordt toegepast op nieuwe technologische ontwikkelingen, gaat er in essentie niets veranderen. Er moet compleet anders gekeken worden naar het begrip arbeid. De grootste bedreiging is daarom niet digitalisering en robotisering, maar het huidige financiele systeem.

Dhr. Bril

Lijkt wel een samenvatting van "The Internet is not the answer" van Andrew Keen van ik meen 2014. Niet het meest opwekkende boek maar zet je wel aan het denken.

Aldert Veldhuisen

Door technologische ontwikkelingen vervagen de grenzen tussen de “traditionele” functies en vakdisciplines en verandert de beroepspraktijk snel. Zoals in voorgaande revolutie, zal hier idd een groot deel van de huidige bedrijven en beroepen verdwijnen, dan wel ingrijpend wijzigen. Organisaties, overheden als ook burgers/medewerkers moeten zich sneller aanpassen om hierin geen averij op te lopen. In een loopbaan zullen meerdere carrierewijzigingen plaatsvinden (een leven lang leren). Opleidingen als ook de beroepsopleiding, zullen daarop moeten inspelen. Tijdens de opleiding raakt inhoudelijke kennis deels al verouderd. Opleidingen zullen meer gericht moeten zijn op vaardigheden, aanpassingsvermogen en principes, dan op kennis.

Daarom is het idd topprioriteit om mensen en organisaties in staat te stellen met deze verandering als zodanig te kunnen omgaan als ook oog voor meersporenaanpak voor wie om wat voor reden dan ook (nog) niet digitaal is aangesloten.

Dhr. Smaal

Waarom zou de eigenaar/investeerder van de robots de meerinkomsten, door het inzetten van robots, gaan delen met de werknemers??? Hij zal met minder werknemers toekunnen, dus mensen ontslaan. Zeker zolang de werknemers geen vuist kunnen maken als er al werkloosheid is.

Dhr. Smit

Een toenemend deel van de winsten van bedrijven wordt geïnvesteerd in de automatisering van het productieproces. Hierdoor groeit weliswaar de productiviteit per werknemer, maar daalt de vraag naar arbeid. Een toenemend deel van het geld dat vanuit de bedrijven naar de gezinnen stroomt bestaat hierdoor uit winst in plaats van loon. Winsten komen voornamelijk terecht bij het rijkere deel van de gezinnen, die met dat geld (in vergelijking met armere gezinnen) veel meer sparen dan consumeren. Dit verruimt het aanbod van kapitaal en verlaagt de rente, wat er weer voor zorgt dat bedrijven nog makkelijker kunnen en zullen investeren in de automatisering van het productieproces. De vraag naar arbeid blijft dalen terwijl het aanbod ervan stijgt, en de vraag naar kapitaal stijgt terwijl ook het aanbod ervan stijgt. Deze situatie heeft tot gevolg dat de lonen dalen en de rente laag blijft, en er een steeds grotere kloof ontstaat tussen mensen die hun inkomen verdienen met hun arbeid en de mensen die hun inkomen verdienen met hun vermogen.

Dhr. Keers

Leuk betoog hr Keers,maar in feite is er niets nieuws onder de zon.Dit proces is al in gang gezet tijdens de industriele revolutie.
tt

Dhr. Honig

Het afmeten van de positieve bijdrage van digitalisering aan het aantal nieuwe banen gecreëerd in de IT sector is een flagrant onvolledige manier van beschouwen. De hele opportunity ligt nu net in het behouden en additioneel genereren van waarde binnen de meer “traditionele” sectoren en het ontstaan van geheel nieuwe sectoren.

Gaan er momenteel banen verloren en daarmee voor de betrokkenen de klassieke capaciteit om inkomen te verdienen? Jazeker!

Naar mijn mening is de echte vraag, "hoe kan iedereen een fatsoenlijk tot fantastisch bestaan hebben en hoe verwerft ieder individu de koopkracht om dit bestaan te kunnen onderhouden?”
Digitalisering en de toenemende ‘global connectivity’ leiden juist tot mogelijkheden voor individuen in alle hoeken van de wereldmaatschappij om een zinvolle (en economische) bijdrage te leveren op basis van hun specifieke talenten en vaardigheden.

Historisch besef toont dat nieuwe ontwikkelingen op termijn altijd tot meer welvaart (in klassiek economische termen) hebben geleid op macro-schaal. De ordegrootte en impact van AI, Robotisering, etc. is potentieel wellicht groter en meer ontwrichtend dan eerdere technologie-gedreven (r)evoluties, maar mijns inziens moeten we vertrouwen en richting geven aan ons typisch menselijke intellect en creativiteit om de energie in deze ontwikkelingen te transformeren naar meer kwaliteit van leven voor meer mensen.

Dhr. Jansen

T kan toch geen verrassing zijn, deze conclusie. De ratio van digitalisering is wat je noemt eenzijdig belicht; er wordt enkel en alleen aandacht besteed aan vermeende voordelen. Maar niet aan mogelijke of zelfs zekere nadelen.

In dat licht ook: ik vind het niet bijster intelligent van onze regering om te stoppen met investeren in (de opleiding van) de volgende generatie. Want dat was wat studiefinanciering was: een investering.
Overigens werd deze en iedere andere recente bezuiniging incl die op de zorg verdedigd met "we kunnen het ons niet meer veroorloven. Het wordt te duur". Maar hoe kan dat dan dat we ineens €5 miljard over hebben, om 'terug te geven' aan de bevolking? We hadden toch net gezegd dat we geen geld meer hadden? Investeren in onderwijs is hoogst noodzakelijk. Zo blijkt ook hier maar weer.
Met alleen maar roepen 'hebt vertrouwen, alles komt goed' gaat het volgens mij zeker niet lukken.

Dhr. de Looff

Henry Ford besefte al dat je wel goedkoop kunt produceren, maar dat je zonder consumenten met koopkracht toch met lege handen komt te staan.

Zolang robots nog geen consumenten zijn, is balans in het systeem nog belangrijk.

John Burger

Het verschijnsel van de technologische werkloosheid kennen we inderdaad al sinds de eerste industriële revolutie. In zoverre dus niets nieuws. Maar wie meent dat er daarom niets aan de hand is, die vergist zich. De eerste twee industriële revoluties (stoommachine, electriciteit en verbrandingsmotor) hebben miljoenen arbeidskrachten definitief werkloos gemaakt. Hun belangrijkste economische inbreng was hun spierkracht en die was niet langer nodig, want de nieuwe machines konden meer en betere krachtsinspanningen leveren.
Aangezien ze niets anders te bieden hadden dan hun spierkracht werden deze werkers overbodig. Omdat ze ook als consumenten niet interessant waren, konden ze gemakkelijk op grote schaal worden ontslagen, zonder dat de economie last kreeg van wegvallende consumptieve bestedingen.
Ik doel hier uiteraard op een specifieke categorie arbeiders: de paarden.

Menselijke arbeiders hebben zich destijds kunnen handhaven, omdat ze capaciteiten hadden die (nog) niet door machines konden worden overgenomen, namelijk hun intelligentie, hun communicatieve eigenschappen en hun lerend vermogen.
In de nu begonnen derde industriële revolutie, die van de ICT, creëren we intelligente, communicerende en zelflerende machines.
Met welke unieke eigenschap gaat de mens het dit keer redden?
Zie: www.deinnovatieeconomie.nl

Bert Voorneveld

Ik las in het artikel dat 60% van de wereldbevolking niet is aangesloten op de digitale economie. Zo beschouwd wordt hier gediscussieerd door mensen die al lang behoren tot de gelukkigen die deelnemen aan het steeds rijker worden door de digitalisering. Zullen we ons eens druk maken over die paar miljard mensen die nog een stap vooruit zouden moeten zetten?

Dhr. Ligthart

We zijn nu in een situatie terecht gekomen dat het aanjagen van de consumptieve bestedingen door een verruiming van de geldhoeveelheid niet meer (zo goed) werkt. Teveel van dat geld wordt benut voor het versterken van de vermogenspositie, in alle sectoren van de economie.

Dhr. Keers

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.