14 reacties

Dat het scholingsgeld door de werknemer zelf beheerd kan worden is een goede zaak. Nu moet een werknemer vaak een scholing doen die in het belang is van de werkgever. De werknemer krijgt nu de mogelijkheid om zich in een heel ander vakgebied te laten omscholen.

H.F. Meijer

Goeie zaak,ik denk dat we zeker die kant opmoeten!

Dr. J. de Ruiter

Een zeer goed idee voor de beginnende werknemers, lijk een beetje op de individuele pensioen potjes waar ze nu zo druk meebezig zijn.
Maar is er ook nagedacht over de huidige werknemer die nog geen potje heeft?
Deze zullen het waarschijnlijk moeten doen met de oude potjes, WW en dergelijke!
Verder lijkt het me geen optie dat de werkgevers deze individuele potjes gaan vullen.

Dus de werknemer die onbehoorlijk wordt behandeld en zonder redelijke grond wordt ontslagen, krijgt evenveel mee als een werknemer met gelijke dienstjaren etc. die zelf weggaat. Dat klinkt inderdaad een stuk eerlijker...
En heer Meijer, met de Wwz zijn de mogelijkheden voor een werknemer tot scholing, niet alleen gericht op eigen functie, nu juist vergroot.

R.D. Rietveld

Het lijkt mij geen goed idee voor ondernemers of werknemers, die continue veranderingen in (sociale/ww) wetgeving zijn uiteindelijk schadelijk voor de werknemers. Al die kennis moet weer bijgeschoold worden door nieuwe connecties. Beter is het om als bedrijf te innoveren en daar de focus neer te leggen. En het bestaande systeem te optimaliseren, maximaliseren. Zeker op laag niveau zie ik helemaal geen kloof. Waarom wordt het niet een tweede optie als keuze naast het systeem en laat Nederland zelf bepalen.

F. Zeilstra

Ik zou graag journalisten en wetenschappers zien die de macht vooraf controleren.
Wie is verantwoordelijk voor al de tegenstrijdige regels waar de hoogopgeleiden veel meer van profiteren dan de laagopgeleiden. Hoeveel belangenverstrengeling en dubbele petten zitten er bij onze wetenschappers. En een baan op de universiteit en een baan als zelfstandige. Kassa.
Hoeveel mensen hebben een zwijgplicht ondertekend om die beerput dicht te houden.

Heel interessant idee. Het sluit veel beter aan bij 'levenslang' leren. Het pakt de toenemende ongelijkheid aan (niet alleen tussen vast en flex maar ook tussen vast of flex onderling). De ene vaste medewerker bijvoorbeeld kan zich behoorlijk scholen (de ondernemer investeert in hem), de ander wordt gezien als vervangbaar met een zo beperkt mogelijk opleiding budget. En lager opgeleiden zouden ook meer en/of andere vaardigheden moeten leren afhankelijk van de 'bruikbaarheid' van hun huidige vaardigheden.
Het gevaar schuilt in het 'misbruik'. Ondernemers zoeken toch vaak de grenzen op (bv nulurencontract). Aan de kant van de medewerker is het natuurlijk de vraag of iedereen die grotere eigen verantwoordelijkheid aan kan.

L.J. Kester

Prachtig idee!

M. van Herpen

Ondanks dat het initiatief van een naamgenoot (geen familie) komt, lijkt het idee me zeer de moeite waard om te bezien in hoeverre hiermee de huidige ingegraven patstellingen eindelijk te ontmantelen en te komen tot een oplossing van een probleem dat waarschijnlijk steeds nijpender zal worden.

Een mooi idee, dat het verdiend nader uitgewerkt te worden. Wellicht een gedachte om met betrekking tot een mogelijk (goed) gevulde pot de link te leggen met extra sparen voor pensioen?

F. ten Hoor

Doet me terug denken aan de Continuflex cao
https://youtu.be/bv7dsxLXJrw
Ben voorstander en volgens mij wil Asscher de scholingfondsen ook gaan samenvoegen. Plannen zijn realiseerbaar denk ik.

M.C. ZZZWienbelt

Absoluut een heel goed idee, dat een veel verdere uitwerking verdiend. Laat inderdaad de vakbonden en andere instanties zoals het UWV hier ook eens naar kijken en dan vooral naar de mogelijkheden die het bied en niet teveel naar de moeilijkheden die er zeker ook zullen zijn, die komen vanzelf wel tevoorschijn.

R.E. Versteeg

Kort samengevat: een pleidooi om iedereen verplcht ZZP'er te maken. Want daar komt het de facto op neer. Met als bonus dat de echte ZZPér kennelijk gedwongen wordt om ook allerlei beclaimde potjes op te bouwen.

Geef iedereen individueel potje, en werkgevers zijn nergens verantwoordelijk meer voor.

Wie zou hier toch beter van worden?

Het plan komt revolutionair en indrukwekkend over, verdient aandacht en een kans. Aandachtspuntje; om tot een compleet plan te komen zal het antwoord op de vraag "wat te doen met de niet-benutte goed gevulde pot" vooraf mogen worden gegeven, inplaats van onderdeel van de onderhandeling te laten zijn. Laat een doordachte visie over juist dit onderwerp in het plan goed verankerd terugkomen. De individuele gelden zijn mede bedoeld voor (bij)scholing en ontwikkeling. Wanneer in dit scenario een werknemer aan het einde van de loopbaan een 'volle pot' heeft opgebouwd, maar géén tussentijdse educatie heeft genoten, zijn we het ene probleem met het andere aan het 'oplossen'. Veel wijsheid gewenst, succes!

P. Thissen

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.