Meest gelezen

6 reacties

Is dat de oplossing van de Bovib stoppen met freelancers? Deze bedrijven bestaan dankzij de freelancer en hun pool / broker functie. Het zijn net kleine bankjes die contracten afhandelen. Nu het lastig wordt wenden ze alle risico's af op freelancer en de echte opdrachtgever.

Dhr. Wienbelt

Bedankt Wiebes cs! De beloofde helderheid en duidelijkheid straalt af van de nieuwe wet DBA! Heel geloofwaardig allemaal dat het alleen zou zijn bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Dit is ook het aangekondigde "herstel van de balans voor de verantwoordelijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer". Iedereen zag dit aankomen, maar de wet doordrammen was belangrijker. Wat een eenzijdige en oubollige visie van de belastingdienst op de arbeidsmarkt! Of je bent ondernemer of je bent in (fictieve) loondienst, andere smaken bestaan er niet. De belastingdienst is dol op het woordje fictief (denk ook aan fictieve rendementsbelasting). Het bestaat eigenlijk niet dus de belastingdienst kan er alle kanten mee op. Ideaal voor het centraal stellen van de (eigen)belangen van de belastingdienst

Peter Feenema

Uiteindelijk is de ZZP'er weer het lijdend voorwerp. Er is niets zo erg als onduidelijke wetgeving en overgeleverd worden aan de nukken van de belastingdienst. Als die lieden je eenmaal in het vizier hebben, dan willen ze er, zo wie zo, beter van worden. Hoeveel en hoe vaak, ik al niet onterecht betaald heb, om er maar vanaf te zijn. Zelfs een gereputeerde accountant helpt nauwelijks, als het er op aan komt. Procedures vreten energie en zijn tijdrovend, kostbaar en buitengewoon onvoorspelbaar. Wiebes verdient uitstekend, met een prachtige ontslagregeling en pensioen. Gun een ZZP'er in ieder geval enige gemoedsrust door duidelijke en soepele wetgeving. Tenslotte draagt de ZZP 'er, bij aan de huidige economie met flexibele vraag en uiterst soepel aanbod.

Dhr. Hamers

N.B.: dit is het gevolg van het gekluns tussen werkgevers, vakbonden en het ministerie van sociale zaken. Wiebes heeft hier helaas geen invloed op gehad, anders was het niet zo'n puinhoop geweest.

Dhr. Thunnissen

Wij hebben een klein bedrijf dat op het punt staat om uit te breiden. We kunnen voor de reguliere werkzaamheden niemand een tijdelijk dienstverband geven omdat we dan een groot risico lopen en meer tijd zijn aan het managen van het personeelsdossier. Daar waar contacten in kleine bedrijven tussen ondernemer en werknemer meer informeel zijn, eist de rechter in geval van ontbinding dat er een formeel dossier wordt bijgehouden die de juridisch toets kan doorstaan. Een kleine ondernemer heeft daar de kennis niet voor en moet kosten maken om zich daarin te laten bijstaan.
Wanneer er losse klussen zijn omdat er een grillig patroon is waarmee opdrachten worden verkregen, die ook nog eens verschillende vaardigheden vragen kun je daar geen vast personeel voor aannemen gezien de risico's, maar de weg naar ZZP ligt ook bezaaid met voetangels en klemmen. als je zake voorlegt aan de belastingdienst, zoals bijvoorbeeld een freelance contract, dan krijg je te horen dat ze deze niet beoordelen, maar dat ze de beoordeling doen op het moment van controle. Ze kunnen dan op basis van voortschrijdend inzicht belasting gaan heffen en naheffingen gaan opleggen.

Dit zet de deur open voor zwartwerken. Wanneer je als ondernemer vooral werkt voor particulieren is de verleiding wel erg groot om vooral zwart te incasseren en ook zwart mensen in te huren. Als kleine ondernemer zit je tegenwoordig compleet vast tussen Wiebes en Asscher. Geen wonder dus dat de groei van de werkgelegenheid flink achterblijft bij de verwachtingen. Liever keihard werken als ondernemer dan het risico lopen op onverwachte kosten en juridische toestanden.

We zullen het gaan zien. Van de politiek hoeven we niets te verwachten. Zij staan ver af van de praktijk van de kleine (echte) ondernemer.

Dhr. Kuiper

Heel veel werk om geen enkele zekerheid te krijgen. En voor de ZZP'er geldt: als deze zijn inkomstenbelasting mag gaan opgeven dan wordt hij wederom beoor(na)deeld op weer andere criteria.

Het beoogde effect is natuurlijk dat er minder ZZP'ers gaan komen. Dat raakt vooral de succesvolle onafhankelijke ZZP'er die zinvolle diensetn levert (ICT'ers, en mensen van boven de 45 die liever werken voor hun geld). Want PostNL zal zijn schaapjes wel op het droge ge"ruled" hebben met diezelfde belastingdienst. De Wet Zorg en Zekerheid zorgt er wel voor dat het werk gedaan wordt door machines of buitenlanders (30% Regeling of anders wel mensen ingevlogen uit andere EU-landen). En de rest kan eindelijk echt geen belasting betalen in de bijstand. Welke gekken reageren dit land?

Dhr. Vollebregt

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.