Meest gelezen

4 reacties

Jonge jonge, dat hiervoor een heuse studie nodig is: de gemiddelde Nederlander voelt dit al op zijn klompen aan.
Doet de DNB nog veel van dit soort onderzoek dan kan ik nog een onderzoek aanbevelen:
Hoeveel werkgelegenheid kan de DNB inleveren, zonder zijn functioneren al teveel te verslechteren???
Op mijn klompen voel ik een hoog percentage aankomen.

Frits Smit

Gaarne FD aanvulling of onderstaande definitie en commentaar DNB nog steeds van toepassing is op de berekening van cijfers.

De werkloosheid in Nederland loopt terug, reden voor optimisme zou je zeggen. Maar volgens De Nederlandsche Bank geeft dit een vertekend beeld van de huidige situatie op de arbeidsmarkt. Dat heeft alles te maken met de definitie van wanneer iemand werkloos is.

Als je één uur of meer per week werkt, heb je volgens het CBS een baan. Heb je geen betaald werk maar ben je daar wel naar op zoek, dan ben je officieel werkloos. De CBS-definitie geeft geen compleet beeld van de situatie op de arbeidsmarkt. Er zijn mensen die op zoek zijn naar een baan of meer uren willen werken, maar die niet in de officiële statistieken worden meegeteld. Kortom: de feitelijke omvang van de werkloosheid wordt onderschat.

Dhr. Kohler

Economische groei zal altijd ergens door worden gestuit omdat de bomen nu eenmaal niet tot in de hemel groeien. In 2007 werd een andere beperking al zichtbaar door het tekort aan grondstoffen welke bij een volgende opleving ook weer de remmende factor zal zijn. Wat rest als enige effectieve oplossing tegen de massale werkloosheid is een algemene en rigoureuze arbeidstijdverkorting. Precies datgene wat door Keynes al in de jaren 30 werd bedacht tegen de massale werkloosheid van toen.Mede doordat conjuncturele schommelingen nu eenmaal bij een kapitalistische economie horen zal werkloosheid voortdurend en wisselend per sector blijven optreden. Juist om verlies aan potentieel vakmanschap te voorkomen is het laten variëren van de arbeidstijd de perfecte methode om te zorgen dat er arbeidspotentieel aanwezig is om bij een opleving direct in te kunnen zetten. Het ontslaan van mensen leidt tot een verlies aan kennis en vaardigheden die geen enkele economie zich kan veroorloven. Een arbeidstijdverkorting kan dit voorkomen en verlaagt direct de werkloosheid.

AJ Koornneef

met welke onderwerpen, die hen niet aangaan, bemoeit DNB zich nog meer?
hebben ze misschien tijd over?

w Fleuren

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.