Meest gelezen

3 reacties

Je hebt helemaal pech als je een jongetje van ouders met een laag inkomen bent.
Laatbloeiers zijn vaak jongens die niet goed in taal zijn maar wel kunnen rekenen en dan val je sneller buiten de boot dan in het verleden, toen het veel makkelijker was om via Mavo, Havo, VWO, toch nog op een HTS of zelfs een TH te komen. Jongens zijn vaak in eerste instantie minder taalgevoelig dan meisjes, maar naar verloop van tijd trekt dat voor een groot deel bij.
Als je als land vindt dat je meer mensen met een technische opleiding op niveau nodig hebt, zorg je dus dat het bovengenoemde doorstromen wordt gestimuleerd.
Verder helpt het ook als je in het onderwijs meer de nadruk legt op wat kinderen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen.

Dirk Erdman

Ik ben in de jaren tachtig van de vorige eeuw opgeleid tot leraar; ben uiteindelijk wat anders gaan doen. Toen was er veel aandacht voor het vraagstuk van gelijke kansen in het onderwijs. Het was al lang en breed bekend dat kinderen uit de lagere sociale klassen (dat begrip werd nog gebruikt) een kleinere kans hadden om door te stromen naar het hoger onderwijs. Dat werd toen gezien als een onloslosmakelijk kenmerk van een samenleving die ongelijkheid als één van de meest wezenlijke kenmerken heeft. En nu hebben we een minister van Onderwijs van sociaal-democratische huize die niet verder komt dan de platitude 'dat er geen makkelijke oplossingen zijn'. Dat wisten wij ruim dertig jaar geleden ook al. De armoedige reactie van Bussemaker toont het failliet van de Nederlandse sociaal-democratie aan.

Marten Bosma

Een onderzoek dat aansluit bij de conclusies van het SCP dat, ondanks alle mooie statistiekjes met gemiddelden, de samenleving steeds minder een samen-leving wordt.
Onze vrijblijvende democratie zorgt er mede voor dat hoger opgeleiden zich veel beter weten te manifesteren en daarmee hun eigen zaakjes goed weten te regelen en minder oog hebben voor een gezamenlijk belang.
We (net)werken, leren, wonen en trouwen steeds minder 'door elkaar' waarmee segregatie versterkt wordt.
Ben het zeer met de hr. Bosma eens dat de reactie van Bussemaker armoedig is. Althans als ze een democratisch- socialiste zou zijn geweest. Dan zou ze zich inderdaad moeten schamen en nog heel wat werk hebben te verrichten.
Echter vanuit het perspectief van Bussemaker als gearriveerd sociaal-democrate toch redelijk begrijpelijk.
Misschien is het ook wel erg naïef gedacht van de sociaal-democratie dat als ze hun kindjes maar naar school konden laten gaan het vanzelf wel in orde zou komen met de samenleving.

J.M. Luster

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.