122 reacties

Wat een feest om dit te lezen. Dank Jeroen alleen als activist kun je iets veranderen in de financiële sector. Ik ben een van die burgers met een bescheiden inkomen die niet kiest voor populisme. Jou handelen versterkt mijn keuze
Jan G. Jak
Rijswijk

J. Jak

Uit jullie vragen spreekt een walgelijke maatschappelijke blindheid, mannen.
Jullie doelgroep ia misschien 100 mensen?
Maar de krant heeft een breder publiek.
Hoe verhouden JULLIE je tot de samenleving?

H. Daalder

Het populisme de schuld van de financiële sector? Nee meneer Dijsselbloem: het populisme kreeg en voedingsbodem doordat de traditionele politieke elite stelselmatig wegkeek van wat er ècht leeft in de samenleving en te lang bleef hangen in politiek correcte prietpraat. Ja, de financiële sector heeft beslist fouten gemaakt, maar de opkomst van het populisme kunt u hen niet verwijten. Daar zijn u en uw collega's zelf verantwoordelijk voor. Het goede nieuws is dat u nog drie maanden voor de verkiezingen hebt om dat onder ogen te zien en er iets me te doen. Wees verstandig en gebruik die tijd goed.

H.H. Kloos

De EU en in het bijzonder de open grenzen politiek zijn de oorzaak van populisme. Oost europeanen, vluchtelingen, de europese burger wordt overspoeld met goedkope arbeid, gelukszoekers en criminaliteit.
Dat Dijsselbloem de banken de schuld geeft maakt duidelijk dat men in europa nog steeds niet geinteresseerd is in de burger.
4 jaar na de bankencrisis won de PvdA bijna 40 zetels, de banken hebben met populisme niets te maken, maar sinds 2009 mag de politiek ze overal de schuld van geven.

C. von Zelst

En ik nou altijd gedacht hebben dat de banken in Europa zich volgevreten hadden met staatsobligaties van Europese landen met een wat gemakzuchtiger beleid ten aanzien van staatsfinanciën.
Had ik geleerd van de heer Trichet die al jaren voor de crisis vertwijfeld uitriep dat de staatsschuld van diverse landen en de daaraan gekoppelde obligaties uit de hand liepen.
Wie hadden die schulden ook alweer gemaakt en wie hadden een klein oogje toegeknepen. Juist ja; Overheden.
Knap stukje volksmennerij om ook hier de banken primair de schuld te geven. Beste heer Dijsselbloem; de pot verwijt de ketel dat die zwart ziet. Een zeer populistische weergave van een zeer gecompliceerde werkelijkheid.

F.M. Dorhout Mees

Geld.

Geld, daar zijn 2 soorten van, maar die twee hebben de zelfde eenheid ( € )
Dit verdient een uitleg.

Geld, dat is waar U, ik, en elk van ons, voor werken.
Het is de waarde van uw werk uitgedrukt is een cijfer met de eenheid €.
Dit is de eerste soort. ( 1 ) We produceren allemaal samen producten en diensten
en we zijn daar allemaal klant. Dit is het B.N.P.
In feite is er hier alleen een administratie van inkomsten en uitgaven.
Dit zou door een Financieel Administratie Kantoor gedaan kunnen worden.

De tweede geldsoort ( 2 ) is het geld dat uit het niets wordt gecreëerd.
Dit gebeurd in 2 instellingen. A) en B)

A) door de ECB ( Hr Dragi ) die elke maand 80 miljard ( uit het niets ) creëerde
en dat in de economie gepompt.
Dit gaat via de centrale banken van de deelnemende landen. Die kopen allerlei
schuldpapieren op en de hoop is dat dit door druppelt in de gewone economie.
Uit de praktijk blijkt dat 80 a 90 % in de financiële wereld blijft hangen.

B) door fractioneel bankieren van de commerciële banken.
Hier wordt geld uit het niets gecreëerd en uitgeleend aan aan U, MKB en de Staat.
Maar op die lening zonder onderliggende waarde ( werk ) wordt er wel rente gevraagd
die wel met echt werk moet worden verdient.
Die rentebetaling zou je een vorm van diefstal kunnen noemen.
( rentebetaling op basis van werk, op een lening op basis zonder werk )

In beide zaken A) en B) is er geen onderliggende waarde zoals werk.
Hier is geld een geheel zelfstandig product geworden zonder onderliggende waarde,
maar waarin gehandeld kan worden geheel los van de reële economie.

Het probleem is dat 1) en 2) (A en B) de zelfde eenheid gebruiken ( € )
terwijl de onderliggende waarde (werk <> geen werk) ongelijk is.

De financiële wereld heeft beide geld stromen in beheer.
Daardoor kunnen de banken het geld uit de soort 1) en 2) door elkaar heen gebruiken.
Met de financiële crisis 2007/2008 kwam dit duidelijk naar voren.
Banken met een totale balans groter dan de het BNP moesten gered worden
omdat anders het systeem van soort ( 1 ) zou vastlopen.

Conclusie:
De twee soorten 1) en 2) moeten worden gesplitst.
Zie hiervoor ook het WRR rapport van 12 okt 2016 over deze zaken.
Hierin wordt voorgesteld, om de volgende crash te voorkomen, de banken te versterken,
maar ook dat er een slotgracht moet komen tussen geld stromen 1) en 2).
Bij een mogelijke volgende banken crisis moet voorkomen worden dat het dagelijkse betalings verkeer mee gezogen wordt, dus splitsen. Dan kan en mag een bank gewoon failliet gaan.

Mogelijke oplossingen voor een nieuwe of bestaande bank die wil vernieuwen
naast de nu bestaande commerciele banken.

Maak een bank die alleen betalingsverkeer doet. ( 1 ) dus geen investeringen (en risico)
Reken voor elke klant een vast bedrag / maand om de bankkosten te dekken.
Betaal het personeel fatsoenlijk maar zonder bonus.
Dit is dan het Financieel Administratie Kantoor of een simpele volksbank.

Los hier van, begin een deposito bank (dus met garantie tegen faillissement.)
Deze leent alleen op een veilige manier geld uit.
Er wordt geen rente gevraagd en ook niet betaald.
Er wordt alleen geld voor de bank organisatie gerekend bij uitgeleend geld.

De politiek zou dan op termijn het Deposito Garantie Fons moeten/kunnen afschaffen.
Verbied het fractioneel bankieren door de huidige commerciele banken.
Alleen DNB/ECB zou dit mogen doen maar dan 1 op 1 met het BEP. (Bruto Europees Product)
De commerciele banken komen dan echt onder de tucht van de markt.
Men wil de bonus, maar dan ook de malus.

Groot voordeel:
Het is een simpel systeem en daardoor een duidelijk systeem.
Dit maakt een groter vertrouwen van de klanten mogelijk

G. Hendriksze

Hiermee wordt nog weer eens duidelijk waarom van de PvdA (gelukkig) bijna niets meer over is. Als Dijsselbloem beweert dat de banken de primaire oorzaak zijn van populisme dan is hier duidelijk sprake van een ernstige vorm van beroepsderformatie. Kennelijk heeft ook hij geen enkel benul van wat zijn achterban (lees: voormalige kiezers) nu eigenlijk belangrijk vinden.

@ van Zeist
Prima verwoord, daar sluit ik mij helemaal bij aan!

H.M. Lieftink

Het verschil tussen oorzaak en aanleiding.
De oorzaak van populisme ligt dieper dan de bankencrisis. Er bestond al veel langer een diepgewortelde aversie tegen Brussel/Straatsburg. En zijn is al veel langer veel mensen die hun buurt zien veranderen in een stukje buitenland.

H.G. Janson

Typo: mz beroepsdeformatie

H.M. Lieftink

Dijsselbloem is gezakt voor zijn geschiedenis examen. Het zijn zijn geestverwanten geweest , de democratische president Clinton die in 1999 de Glass-Steagall act heeft herroepen waarin alle wijze lessen van de grote depressie waren gevat. In plaats dat de politiek tegen de bankiers zei " Jullie mogen speculeren maar alleen met geld van jezelf en niet van spaarders en de verliezen zijn voor jullie" , gaven ze bankiers een blanco cheque.

Overdag verwijten politici bankiers van alles en nog wat maar s'nachts kruipen ze snel met ze onder de wol.
Dat moet ook wel omdat de "gegarandeerde" staatsleningen eigenlijk moeten worden afgewaardeerd maar dan valt het politieke kaartenhuis in een. Dus laat de politiek de ECB maar rustig alle staatsleningen opkopen om de boel te stutten maar daar zitten heel veel leningen tussen die de particuliere sector niet lust en tegelijkertijd weten de politici dat de Europese belasting betaler voor het debacle in spe garant staat. Hoezo bail-in ?, een dood ordinaire bail-out van de politiek is het !.

Voor wat het waard is , sinds de "populistische" overwinningen van Brexit , Trump en het aangekondigde vertrek van Hollande geven de markten hele andere signalen af. Sinds de Brexit heeft de 30 jarige US bond een top neergezet en daalt nu in rap tempo , de Euro is al sinds enige tijd flink aan waarde aan het inleveren en de aandelen markten zijn sinds de verkiezingen van Trump flink aan het stijgen.

Dus wie te geloven de markten ?, of het populisme van een tuinkabouter met een rode puntmuts?.R. Veldhuis

Interessant dat iemand die toch redelijk weldenkend is zo'n dikke plaat beton voor z'n hoofd kan hebben. Als Dhr Dijsselbloem met droge ogen kan beweren dat de "bankencrisis" het populisme veroorzaakt heeft, dan is hij volkomen blind voor wat er al veel langer in de samenleving gaande is.

Dijsselbloem is bij uitstek een exponent van de groep mensen in Nederland die op geen enkele manier meer voeling hebben met wat er werkelijk in de samenleving leeft. Dat hij vervolgens zichzelf het recht toe eigent om de bankensector in Nederland zo streng mogelijk aan te pakken, betekent alleen dat de Nederlandse banken wederom op achterstand komen te staan bij de rest van de banken in Europa, en dat hij langs nationale lijnen denkt, en niet langs Europese lijnen. Dat laatste heeft hij overigens gemeen met diverse andere bewindslieden en politici in Nederland. Wat daar interessant aan is, is dat zijn partij bij uitstek het internationale, pro-Europese geluid heeft laten horen (samen met D66 overigens).

Ing. R. Dijkshoorn

Ik begin inderdaad met u te twijfelen of de studie Landbouw-economie iemand goed klaarstoomt voor het beroep Minister van Financiën. Wageningen is een top universiteit als het om landbouw gaat, economie kunnen ze beter aan andere steden zoals Rotterdam overlaten.
Aan de andere kant het zaaien van de grootst mogelijke onzin heeft wel weer wat meer met landbouw te maken.

F.M. Dorhout Mees

Populisme ontstaat door gevoel van ongelijkheid en onrechtvaardigheid gevoed door het aanwijzen van een groep zondebokken. Jeroen doet dat hier ook. Probleem in onze samenleving is dat we een onhoudbaar primitief economisch stelsel hebben. We zullen af moeten van oneindige groeidoelstellingen. Dat leidt tot een regelrechte zelfvernietiging want we bereiken simpelweg de limieten van deze planeet. Helaas heb ik de oplossing hiervoor niet helder maar laten we daar wel samen naar zoeken. De zondebok zijn we feitelijk allemaal....

L. van der Zanden

Ik citeer : "Je kunt de soliditeit van het bankwezen en de dienstbaarheid aan de economie zekerstellen met wet- en regelgeving en een toegewijde toezichthouder." Dat weten we nog goed, die toegewijde toezichthouder DNB, onder wier toezicht de woekerpolissen, de Ijslandse treurnis, Wellink en die bank uit Alkmaar konden gedijen. Bovendien, de ECB heeft nu het toezicht over de banken (met uitzondering van een paar dwergbankjes) en de ECB is een deel van de EU utopie! Als het nodig is is toezicht een ondergeschikt instrument voor korte termijn EU politiek. Zie bv het komende uitzonderingsbeleid inzake Monte dei Paschi.

D. Cohen

Ik heb de vooral PVDA wethouders grobdzaken/ financiën in de grote steden destijds nooit horen klagen dat ze de grondprijzen tot 2009 tot astronomische hoogte konden opvoeren door de achteraf veel te ruime kredietverstrekking door de financiële sector; menig linkse prestige object in de gemeente is hiermee gefinancierd of in ieder geval mogelijk geworden !

J. Homan

De heer Daalder 10.11 uur roert een heel belangrijk punt aan.

De hoofdreden dat mainstream media ( MSM ) er met Brexit en Trump zo naast zaten kwam omdat ze partij gekozen hebben van de zittende machthebbers en geen kritische vragen meer (durven) stellen.

Een onlangs gehouden Gallup-pole laat zien dat het vertrouwen in MSM op een all time low is.
Het hoogtepunt was in 1976 (72%), van u weet hopelijk nog wel de hoogtij dagen van onafhankelijke onderzoeks journalistiek door Woodward en Berstein in de Watergate affaire.
Op dit moment staat het vertrouwen op een schamele 32%. Veel lezers weten instinctief dat ze het ongekleurde nieuws ergens anders vandaan moeten halen dan bij de lakijen van de zittende machthebbers.

R. Veldhuis

Dat hoor ik niet vaak, zo'n duideljke uitspraak van een politicus als de Dijs:

"Het is primair de bankensector die de opmars van het populisme in Europa heeft gedreven. Een totale ontwrichting van het vertrouwen van mensen, van pensioenen van mensen, van werkperspectief".

Drs. R. Philippo

De jij-bak van 2016 is geboren! Hoe is het mogelijk dat de politicus Dijsselbloem niet naar zichzelf en zijn soortgenoten kijkt. Nu wijzen naar de banken lijkt mij erg dom en naïef.
Het grote probleem is denk ik vooral dat politici verblind voor alles in hun ivoren torens zitten en praten met vergelijkbare types.
De gewonere man zit thuis, op het voetbalveld (en alle andere sporten) en hoort daar de mening van die grote groep en leest geen kranten meer maar zit op Facebook en Geenstijl gemutileerd nieuws te lezen en onzinnieuws. Er is een groot verbindingsprobleem en de komende verkiezingen gaan dat niet oplossen want diegenen die zich nu opwerpen als de nieuwe leiders wonen al jaren in dezelfde ivoren torens.
Ook de partijen die nu met oplossingen komen die de gewonere man aanspreken, denk aan pensioen op je 65 ste, jaarlijkse indexering van alles, komen op de koffie thuis als ze merken dat dat in de werkelijke wereld ook niet kan, omdat de bodem wegvalt.
We gaan een bijzonder jaar tegemoet, maar de heer Dijsselbloem kan beter een baantje bij een bank accepteren.

Drs. H.R. Eleveld

Het is toch gewoon te erg dat we ons laten leiden tot dit soort types die nog niet eens de competentie bezitten om het eigen falen te benoemen.
De huidige maatschappelijke beweging is niets anders dan een revolutie in moderne vorm van het volk dat in opstand komt tegen regenten die de belangen van het volk verkwanselen en haar negeren. Al decennia lang wordt het volk van alles door de strot geduwd omdat dat voor de maatschappij als geheel goed zou moeten zijn, maar dat het individu alleen maar raakt.

Het populisme is het rechtstreeks gevolg van het falen van politici, niets meer en niets minder. Proberen het maar weer eens in de schoenen van een ander te schuiven zijn doorzichtig en vooral zielig.

Tja logisch, kleine kinderen alsook maatschappelijk mislukten
leggen de schuld altijd bij anderen

P.C.S. Appelman

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

Mw Verstift

Geweldig uit mijn hart gegrepen

P.C.S. Appelman

Dijsselbloem heeft hierin gewoon gelijk. Hoewel de establismentweerzin al eerder begon op te borrelen, zijn de bankencrisis en Eurocrisis een enorme catalysator geweest voor maatschappelijke onvrede. En die onvrede is terecht. De bankencrisis heeft o.a. de totale ongelijkheid blootgelegd tussen de financiele elite en de gewone burger. Miljoenen banen en levens zijn geruineerd - vaak onder de allerarmsten - door grootschalige zelfverrijking en zwendel, waar de gewone burger én slachtoffer van is geworden én er voor moet opdraaien om het op te lossen. En hoeveel bankiers zijn hier echt voor gestraft? Hebben echt spijt?

Verder moeten nensen uit de financiële sector niet huilen koud een paar jaar na de grootste crisis in 100 jaar over "boehoe niet zo gemeen doen". Die plaat voor de kop is blijkbaar oneidig groot.

M. Brands

Het is wel makkelijk voor Dijsselbloem om de banken wederom de schuld te geven. Bovendien kan hij zo zijn gelijk halen met zijn beleid. De banken hebben de crisis natuurlijk niet veroorzaakt. Lehman was wellicht een trigger. De crisis is veroorzaakt doordat de maatschappij het elastiekje bleef uitrekken waardoor het op een gegeven moment knapt. Meerdere factoren hebben bijgedragen aan deze crisis. De gemanipuleerde rente in de aanloop tot de crisis door de FED, de gigantische schulden die landen zijn aangegaan ter financiering van structurele tekorten, geakkordeerd door politici van alle gezindten, de schulden die zijn aangegaan door particulieren [ credit card, huis etc ] mn in de US. De langzaam wijzigende demografie etc. Natuurlijk zijn er ook bancaire uitwassen geweest maar om dit de volledig schuld te geven is engiszins te simple voorgesteld.

P.C. Dams

Interessante reacties van fd-lezers, goed verwoord. De huidige maatschappij en de globale wereld is er alleen maar complexer op geworden. Veel zaken die vroeger een zekerheid leken, staan nu ter discussie en zwaar onder druk. De politiek is een belangrijke zondebok (zowel politiek Den Haag als de EU-commissie), maar de topmanagers in het (internationale) bedrijfsleven valt ook genoeg te verwijten. Veel politici ontbreekt het aan een goede visie, gebrek aan daadkracht en moed. In de politiek heerst de waan van de dag. In het bedrijfsleven (incl. banken) draait het te veel om geld. Topmanagers zitten een paar jaar in de directie en dan hoppen ze weer naar een andere "uitdaging". In die paar jaar is het vooral graaien en snaaien (exorbitante salarissen en bonus). Oog voor hun eigen bankrekening, maar men heeft weinig emotionele binding met hun collega's (werknemers) en andere stakeholders. Het is zeer vaak: "ieder voor zich, God voor ons allen". Hoe kunnen burgers in een land trots zijn en vertrouwen hebben in een falende overheid en egoistisch management van veel bedrijven ? Waar zijn die kritische en deskundige journalisten om allerlei misstanden aan de kaak te stellen (onderwerpen diepgravend uit te zoeken) ? En hoe zit het met de academische elite in ons land ? Toezichthouders, ook een apart hoofdstuk. Toezichthouders moeten ingrijpen wanneer het dringend nodig is. Dit geldt zowel in de politiek als in het bedrijfsleven. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Enzovoort, enzovoort.

P.W. Helder

Beste Maarten Brands , kijk verder dan 2008 dan zie je dat het telkens de politiek is geweest die de mogelijkheid van het maken van de bancaire excessen faciliteerde.

In de VS (omdat de dollar nog steeds de reserve currency is ook mondiaal) het geven van een blanco cheque aan het bankiers gilde door het herroepen van de Glass-Steagall act , door de politiek
In Europa door het introduceren van de Euro zonder het creëren van een Federale Unie ( zie mijn bijdrages bij het artikel over Trichet van gisteren) in combinatie van het negeren van referenda over de grondwet van de EU gehouden in Frankrijk, Nederland en Ierland.

Mw. Verstift heeft gelijk als ze Dijsselbloem een demagoog noemt. Hij probeert het falen van de politiek goed te praten door de zwarte piet aan de bankiers te geven terwijl hij tegelijkertijd een bail-out voor de falende politiek toestaat door de ECB.

R. Veldhuis

Dit verhaal was mij ook bekend voor en heb ik ook ooit aan gedacht. Dus je hoeft niet minister te zijn om het te weten. Alles draaide om Geld, geld en nog eens geld, en de bankiers waren en zijn nog steeds zakkenvullers.

Dr. M. Saam

Weet je wat populisme is !, Achtergestelde obligatiehouders bij SNS compenseren en de "slechte" aandeelhouders beroven. Dat is Cyprus wel durven aanpakken, maar de rest van de Zuid Europese landen niet (incl. Griekenland, wat is er nu hervormd en /of afgelost ? -> lekker over de verkiezingen heen tillen). Ook Frankrijk niet ! De Italiaanse banken niet. Niet openlijk de gelukzoekers terugsturen, maar heimelijk van Griekenland en Italië overnemen. Stiekem de middenklasse voor een paar miljard algemene heffingskortingen beroven. Verhuurdersheffingen voor lagere middenklasse invoeren, die geen kant op kunnen vanwege die leuke "taakstelling" voor vluchtelingen (voor ingezetenen geldt er blijkbaar geen taakstelling). De armoedeval verder vergroten enz. Ga daar maar eens over nadenken voordat de PvdA niet meer bestaat.... Oh ja, en voor de banken kun je gewoon een solvabiliteit van 15 a 20 % instellen (op den duur, kijk naar Triodos bank als voorbeeld) en geldtovenaar Draghi terug in zijn hok en gewoon politiek besluiten... ipv wegkijken van eigen afspraken en regels. Nog genoeg te doen dus als minister....

Drs. R. van Lith

Verbazingwekkend, die kritische, soms zelfs negatieve reacties op het uitstekende betoog van Jeroen Dijsselbloem, de man die in een volgend kabinet waarschijnlijk node gemist zal worden. Het heeft weinig zin een poging te wagen om het vooroordeel, dat uit de negatieve reacties spreekt, weg te nemen. Het is kennelijk de tijd (geest) van de ontevredenheid, die maar blijft rondwaren. Dat de ontevredenen op hun wenken bediend worden door sommige media - niet het FD trouwens, wel het AD en De Telegraaf - heeft te ma`ken met de lees-, kijk- en luistercijfers van de instituties, die de ontevreden mens naar de mond praten om de boot van de tijdgeest niet te missen. Het zij zo: gelukkig kiest de redactie van het FD een verstandiger koers dan de lieden, die nu ten onrechte afgeven op Jeroen Dijsselbloem.

A.G.W.J. Lansink

Alle recente onderzoeken naar de bron van het populisme c.q de ontevredenheid wijzen naar het verlies aan vertrouwen dat regeringen het welzijn van de bevolking als doel hebben. De overheid heeft de lasten verhoogd, haar diensten verschraald, klachten over de gevolgen van immigratie afgedaan als racisme, toegestaan dat wooncorporaties werden leeggestolen etc etc. De overheid laat de inwoners van Ter Apel betalen voor de politiek correcte handelwijze van de politici die zelf in Amsterdam Zuid, de grachtengordel of het Bezuidenhout wonen. De Groningers die op de gasbel wonen worden keer op keer belazerd, Wiebes staat te liegen over box 3 rendementen en ga zo maar door. Maar Dijsselbloem wijst naar de banken. De hypocrisie van den Haag was altijd al stuitend, maar deze uitspraken slaan alles. Misschien moet hij die DWDD uitzending met Terlouw nog maar eens een paar keer terugkijken, maar ik vrees dat hij zal volharden in zijn ivoren toren gedachte.

B. Mastenbroek

Volkomen juist.

Het Nederlandse publiek had tot 2008 een groot vertrouwen in zijn banken; een vertrouwen dat door de failisementen van ABN AMRO en ING grof werd geschokt.

Het daaraan voorafgaande graaien aan de top van deze banken gaf velen het gevoel, dat ze niet meer op hun maatschappelijke leiders konden vertrouwen. Het laatste is nu een prominent kenmerk van de PVV.

W.R. Visser

De ontmantelde verzorgingsstaat veroorzaakt het populisme en niet 'de banken'. Banken zijn verworden tot websites, een abstractie. Nieuwe technologie veroorzaakt populisme; zij die meekomen en zij die niet meekomen cq afhaken. De overheid wordt in geld uitgedrukt steeds groter en de burger krijgt er minder voor terug (denk aan de zorg). Bankbashen mag wel eens ophouden ... verkiezingsretoriek van de PvdA.

D.H.R. Dormans

@Dhr Lansink, Visser
Banken de schuld geven van populistische stromingen in de samenleving is zodanig kort door de bocht redeneren, dat de minister in dit geval de bocht uit vliegt. Banken zijn daar niet schuldig aan, de uitholling van instituties is de directe oorzaak.

Mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd oor gevestigde partijen en politici. Mensen zien uitwassen in de samenleving, maar als ze daar op wijzen worden ze weggezet als rechtsradicaal, racist en dergelijke. Dhr Mastenbroek ziet dat juist, politici wonen allemaal ver weg van de volkswijken waar dit soort problemen juist de kop opsteken. jarenlang mocht daar niets over gezegd worden, en inmiddels is nota bene zelfs de partij van Dhr Dijsselbloem aan het schuiven in de richting waarin men inderdaad kan zeggen dat er met bepaalde groepen in de samenleving wel degelijk problemen zijn.

Mensen zien al jaren ministers, staatssecretarissen en andere politici roepen dat "de gemeenschap" van belang is en dat "niet alles over geld hoeft te gaan", terwijl die zelfde politici vervolgens een dikbetaald commissariaat krijgen of een dikbetaalde consultant worden bij een accountancy-organisatie. Mensen wordt al jaren gevraagd in te leveren, meer belasting te betalen, de loonsverhoging die ze krijgen opgegeten zien worden door belastingen op werkelijk alles in dit land, terwijl ze ook te horen krijgen dat de EU zo veel goeds brengt en dat we zonder de EU veel slechter af zouden zijn. En ze zien al jaren gemeentes bakken met geld verdienen aan onroerend goed projecten, met de opbrengst theaters en musea bouwen en vervolgens de gemeentelijke lasten omhoog gaan omdat de gemeente niet bedacht had dat dat theater nooit zonder subsidie rendabel te exploiteren is. Maar het mag inderdaad niet altijd over geld gaan. Juist die mensen in de middenklasse, die aan alle kanten in de knel komen, te veel verdienend voor toeslagen en subsidies, te weinig verdienend voor een fatsoenlijk huis, die wel directeuren van woning corporaties in een Maserati zien rijden en zelf aan het eind van hun salaris een stukje maand overhouden. En de politiek maar roepen dat het zo goed gaat.

Maar in de beleving van Dhr Dijsselbloem is dat allemaal pas sinds 2008 aan de gang, en allemaal de schuld van de banken.

Ing. R. Dijkshoorn

beste heer dijkshoorn, de boze witte man bestaat mogelijk, maar ik ben als gepensioneerde zwaar teleurgesteld in de partij die onze minister van financien vertegenwoordigd, ik ben vanaf jongs af aan
aan het werk geweest en nooit de hand opengehouden voor uitkeringen . Door het harde werken heb ik een deel van onze centjes in lijfrente polissen gestoken, u weet wel , nu een goede aftrek en later als je gepensioneerd bent weinig belasting betalen, nu dit zittende kabinet, en dat is een waarschuwing voor hen die nog met pensioen moeten, beroofd je van een groot deel van het geld nl. 48 % heffing, zie ook op google; Rutte stiekeme belasting verhogingen. Steeds meer ouderen hoor ik hier over, en dan hebben we het ook nog niet eens over de zorg met zijn eigen bijdragen. Neen zo kan zelfs dhr. Roos wel minister worden lekker simpel de lasten bij de ouderen neerleggen, we weten welke partijen dit kabinet hebben gesteund ! voor mij heeft het liberalisme afgedaan, Samson is door zijn leden intussen gestraft, de rest komt in maart.

R. Terpstra

@Dhr Dijkshoorn
Terugkijkend naar de jaren 2000-2016 valt niet te ontkennen, dat de financiële crisis vanaf 2008 forse verschuivingen hebben opgeleverd. Ik noem het financiele crisis, omdat niet alleen de banken een pittige rol speelden. Ik beoordeel de uitspraken van Jeroen Dijsselbloem op hun inhoud en merites, zonder enig vooroordeel, dat veel schrijvers in deze lange draag volgens mij wel hebben. Ik zal niet ontkennen, dat ook andere factoren mede oorzaak zijn van de ontevredenheid. Denk aan de doorgeschoten marktwerking, het toegenomen individualisme waardoor stabiele instituties - ook politieke partijen en vakbeweging werden uitgehold. Ook deze ver doorgevoerde schaalvergroting in de zorg en het onderwijs hebben - in dit geval begrijpelijk - de ontevredenheid vergroot. Overigens waren en zijn niet alleen politici verantwoordelijk voor de uitwassen. Integendeel: in de zorgsector waren het ook de voorlieden, die wel raad wisten met hun eigen ambities. Hoe het ook zij: de ruimte die al dan niet politieke charlatans nemen en krijgen is geen oplossing voor de problemen van vandaag en morgen.

A.G.W.J. Lansink

Dus de overheid mag zich als een soort ouderling opwerpen als men buiten de lijntjes kleurt? En de salarissen aan de onderkant gelden als norm om te beschrijven hoeveel er aan de bovenkant te veel wordt verdiend? Waar komt al deze drang naar continue betutteling toch vandaan? Misschien inderdaad maar eens het antwoord in de psychologie zoeken.

T. Schouten

Dijsselbloem toont zich een ware populist. Niet alleen verraad zijn heksenjacht op bankiers een nogal simplistisch wereldbeeld; als het hem uitkomt wordt er namens de staat gewoon zaken gedaan met de zo door hem verafschuwde Londense zakenbanken. En misschien nog wel opmerkelijker: onder zijn bewind als minister van financien komen in NL gevestigde high frequency traders als optiver en imc gewoon onder het bonus plafond uit.

Oei, ik denk dat Dijsselbloem hier mee in de problemen gaat komen. De bankensector aanwijzen als de primaire oorzaak van het populisme staat gelijk aan haatzaaien en is sterk generaliserend. Deze uitspraken zijn een minister onwaardig, vooral ook omdat 99,9999% van de bankmedewerkers gewone mensen zijn die normaal hun werk doen en het goed voorhebben met hun klanten.

Kenmerkend voor het populisme is het zwart/wit denken en haatzaaien en dat is precies wat Dijsselbloem nu doet, hij gaat hier absoluut niet mee wegkomen.

R. Zwakenberg

@Hr Mastenbroek,
prima verwoord !
Ik kijk uit naar maart 2017, wanneer deze minister afscheid kan nemen van degene die hem aan de touwtjes had, Mevr Merkel.
Ik hoorde vandaag dat hij de uitlatingen van Dhr. Wilders een "natte scheet" had genoemd. Over populisme gesproken... Het bracht wel zijn vooropleiding in de landbouw in gedachten. Misschien kan hij iets gaan doen aan het mestoverschot, heeft hij allicht meer verstand van dan van financiën.

H. Hamel

En ook al heeft Dijsselbloem een punt voor wat betreft de bron van het populisme, ik zie dat nog niet terugkomen in de peilingen. De PvdA, de partij die openlijk de strijd aangaat met de banksector, lijkt niet erg te profiteren van het opkomend populisme, sterker nog de partij lijkt af te stevenen op een ongekende nederlaag in de komende verkiezingen. En als nou die andere socialistische partij daar van zou profiteren? Niet echt, de SP komt niet verder dan 11 zetels in de peiling.

De PVV echter voert al een aantal jaren de peilingen aan met 34 zetels. En als je het verkiezingsprogramma van de PVV er bij pakt, dan wordt er met geen woord gerept over de banken. Het programma staat wel vol met het afschaffen van vooral links-liberale hobbies en blijkbaar spreekt dat een deel van het volk aan.

R. Zwakenberg

Wedden dat deze man na maart 2017 ergens een top salaris gaat verdienen? In Europa als het aan hem ligt. Als de EU dan tenminste nog niet ten onder is gegaan aan financieel wanbeleid. Wanbeleid van hem en zijn linkse maatje Draghi. Tenslotte staat de handtekenong van Dijsselbloem onder al die garantieverklaringen die Nederland heeft afgegeven inzake Griekenland. Dat is pas een financiële doos van Pandora!
Deze rode Ing (niks Ir. of ingenieur, gewoon landbouwkundige) is bijna nog populistischer dan Wilders. Een hele enge man die bijna ten jaar na dato nog steeds een beroepsgroep blijft beschuldigen van het veroorzaken van een crises. Zat zijn eigen PvdA topman Kok op dat moment niet in de RvC van ING Bank? Neen, dat laat mannetje Dijsselbloem natuurlijk liever onvermeld.

A. van Ketwich Verschuur

Hoe kun je nu in twee dagen tijd enerzijds weer eens de banken in het beklaagdenbankje zetten en roepen dat er nog meer regels en toezicht moet komen, en anderzijds verklaren dat de buitenlandse (Londense) banken erg welkom zijn en geen last zullen krijgen van de bonusplafonds. Dan ben je echt niet goed wijs.

I.J. Gerritsen

Voor elke gebeurtenis zijn er theorieën op te zetten over de aanleiding, van plausibel tot absurde. Deze man produceert alleen maar absurde theorieën en wordt op 15 maart 2017 genadeloos afgestraft en mag weer de schoolbanken in. Wat een totaal mislukte politicus is dit meneertje. Dat bankiertje bashen is het enige wat deze minkukel kan.

A. Eijkelkamp

Heer Eijkelkamp, ik denk dat Dijsselbloem al dik spijt heeft van z'n uitlatingen. Ook binnen de PvdA zal dit niet goed landen, want als Dijsselbloem stelt dat de bankensector primair schuldig is aan het populisme, dan zet hij met name de PvdA en de SP weg als populistische partijen! Immers, dat zijn de enige partijen die structureel de bankensector op de korrel nemen. De PVV hoor ik er niet over, althans niet in hun programma.

Van een minister verwacht ik dat hij of zij boven de partijen staat en het landsbelang zoveel mogelijk dient. De minister zit er voor ons allemaal, niet alleen voor de PvdA. En bij zo'n vooraanstaande functie (de minister wordt warempel benoemd door de koning) passen genuanceerde uitlatingen.

Dat er destijds iets vreselijk mis is gegaan bij sommige banken in de VS moge duidelijk zijn. En dat dat wereldwijde implicaties heeft gehad waar ook Nederlandse banken onder geleden hebben, helemaal duidelijk. Maar om dan meteen een hele sector als primaire bron voor het populisme weg te zetten, da's een minister onwaardig.

R. Zwakenberg

De politiek heeft de rekening van de bankenfraude neergelegd op het bordje van de gewone man, en de aandeelhouders ontzien. Geen enkele bankdirecteur hoefde naar de gevangenis, en ze mochten het geroofde geld gewoon houden.
Geen wonder dat de kiezers willen afrekenen met de verantwoordelijke politici!

R.O.B.E.R.T. van den Heuvel

Heer van den Heuvel, welke aandeelhouders zijn ontzien? De ING aandeelhouders hebben diep in de buidel moeten tasten voor de staatssteun, daar heeft de overheid achteraf dik aan verdiend. De SNS aandeelhouders zijn hun geld kwijtgeraakt, net als de Fortis aandeelhouders in 2008.

En van welke fraude kunnen we de NL bankdirecteuren betichten dan?

R. Zwakenberg

Dijsselbloem kon in een aantal gevallen wel op mijn sympathie rekenen, maar dit is in 1 keer weggevaagd
door de onzin die hij nu verkondigt. En zich prima aansluit bij Samson en Asscher, de Peppi en Kokki van de PvdA, en gezamenlijk zich bezighouden met de stervensbegeleiding van de PvdA.

J. de Haan

Blijft natuurlijk de vraag wie er schuldig is aan de bankencrisis. Het lijkt er in elk geval op dat de neo-liberale gedachte, welke op grote schaal beleidsbepalend werd na de val van de muur, deze behoorlijk heeft gefaciliteerd. Vooral de gedachte aan een terugtredende overheid moest op het dieptepunt van de crisis al snel worden teruggedraaid om de noodzakelijke miljarden voor het redden van het private financiële systeem beschikbaar te krijgen. Het klopt als Dijsselbloem dit moment aanwijst als de oorzaak van de bezuinigingen en de lastenverzwaringen welke met de werkloosheid en de toegenomen armoede tot de groei van de populistische partijen heeft geleid. Anderzijds was het vooral het omarmen van de neo-liberale gedachte door de gevestigde partijen de oorzaak van het onverantwoordelijk handelen van de financiële sector die hiermee alle ruimte kreeg om deze ramp te veroorzaken. Dat daarna het opnieuw de gevestigde partijen zijn geweest die een onverantwoord beleid hebben gevoerd door het op het dieptepunt van de crisis het onzinnige Groei en Stabiliteitspact strikt te willen handhaven is recent ook door voormalig CPB voorzitter Coen Teulings haarscherp verwoord in het FD. Hiermee is de crisis veel dieper en langduriger geweest dan nodig was en hebben daarmee de zo genoemde populistische partijen alle ruimte en argumenten gegeven om het electoraat te overtuigen.
Het is dit kortzichtige beleid geweest waaraan met name Dijsselbloem zich als voorzitter van de Eurogroep mede vorm heeft gegeven en dit waarschijnlijk zelf inmiddels ook wel inziet. Om nu vooral de bankensector de schuld van het grootschalig opkomen van alternatieve partijen, de verbijsterende krimp en het fragmenteren van de gevestigde partijen te geven is vooral erg kort door de bocht maar wel te verwachten van een politicus die als laatste zijn eigen falen zal willen toegeven.

Ing. A. Koornneef

Punt is, de PvdA had destijds geen antwoord op de groeiende populariteit van Fortuyn en z'n nazaten. Om toch een anti-geluid te kunnen laten horen is men al ruim voor de crisis van 2008 een hetze begonnen tegen hoge beloningen in het algemeen en in het bankwezen in het bijzonder.

Natuurlijk, aan de borreltafel is er altijd wel gemopper geweest over de zelfverrijkende elite, maar vrijwel niemand ligt daar 's nachts wakker van. Waar men wel wakker van ligt zijn de problemen die Fortuyn toen en Wilders nu aankaart en waar de PvdA nog steeds geen antwoord op heeft.

De bankencrisis kwam voor de PvdA als een geschenk uit de hemel en men hoopte op een enorme electorale overwinning. Deels heeft ze die ook gekregen, de PvdA zit in de coalitie als een flinke partij, maar ondanks alle maatregelen die ze genomen heeft om de bankensector het leven zuur te maken heeft dit niet geleidt tot een grote populariteit onder de kiezers. Want ze heeft nog steeds geen antwoord op de zaken waar de gewone man wakker van ligt. Vergeleken met de VVD doet de PvdA niet echt domme dingen, maar ze is simpelweg niet meer relevant. Da's het hele probleem met de PvdA, ze heeft haar relevantie verloren.

R. Zwakenberg

" de instabiliteit van de financiële sector heeft enorme schade aan de economie in Nederland en de rest van de Westerse wereld aangericht. Het is een van de factoren die de opmars van het populisme in Europa heeft gedreven. Een totale ontwrichting van het vertrouwen van mensen, van pensioenen van mensen, van werkperspectief.’"

Hier zegt Dijsselbloem toch wat anders dan de kop boven het artikel suggereert ("Het is een van de factoren") en dat het populisme begrijpelijk/ lees redelijk en goed te verklaren is. Met andere woorden het gepeupel is dus niet redeloos of dom.

Ben heel tevreden dat Dijsselbloems de uitspraak doet: "Bankiers zijn onder tafel gekropen" en ik kan niet wachten op het moment dat we het openlijke het debat met de bankiers kunnen beginnen.

"Ik heb niks tegen elites. Maar de vraag is: hoe verhouden ze zich tot de samenleving. Voelen ze zich verantwoordelijk of kijken ze alleen naar hun eigen prerogatieven en naar de collega’s in de City"

Hier prijs ik Dijsselbloem omdat hij ook een ethische kant belicht.

A. Hoefsloot

@Heer Koornneef, u bent misschien de hele periode Fortuyn en de LPF vergeten? Fortuyn was niet populair vanwege z'n uitlatingen over de banken.

U onderschat het Nederlandse volk. Het gros ziet ook wel dat de bezuinigingen er hard in hebben gehakt, maar een heel groot deel van de kiezers accepteert een paar jaar zonder groei zolang de overheid haar uitgaven maar op orde heeft. Er is in Nederland een enorme allergie, bij arm en rijk voor een hoge staatsschuld en een te grote overheid.

R. Zwakenberg

Als straks zijn huwelijk strandt is de bankensector zeker ook de primaire oorzaak want weinig en laat thuis
door het extra werk dat het beteugelen van de financiële sector kostte en hij werd er permanent humeurig van !

M. Homan

@18:39 en @1844 Dhr. Zwakenburg

Dijsselbloem: 'Bankencrisis is primaire oorzaak van populisme'.

Dhr. Zwakenburg haalt Fortuyn al aan.
In de jaren 2000-2002 groeide de "Fortuyn-revolte" naar een hoogtepunt, eindigend in politieke moord.
Terwijl de economie tot in 2001 lustig bubbelde. De LPF zou, naar verluidt, vlak vóór het vermoorden van haar lijsttrekker op 30 zetels hebben gestaan in peilingen. Bij de verkiezingen van 2002 leed de PvdA een grote, historische nederlaag, onder Aad Melkert.
Van een bankencrisis was nog geen spoor te bekennen, behalve de perikelen rond hedgefund, LTCM, een voorafspiegeling van Lehman Brothers.

Daarmee is bewezen dat Dijsselbloem slechts een aanleiding noemt in de vorm van de bankencrisis en vermijdt de diepere oorzaak te benoemen.
Die diepere oorzaak is : het verval van de traditionele politieke partijen. Wier gedachtegoed snel krimpt in verbreiding en samenklontert met dat van andere partijen . Zodat ze de verschillen zelf niet langer overeind kunnen houden. Partijen ook wier leiders niemand meer leiden en die te weinig leden hebben, te weinig mankracht, geestkracht en talent om zichzelf aan te kunnen sturen; laat staan een land.
De traditionele partijen zijn inerte staatspartijen geworden, die niet in staat zijn zichzelf te bedruipen.

Het blijkt ook wel. Nu verkiezingen naderen, roept men voortdurend dat de kiezer zorgen heeft, - met die formulering plaats je de burger in de rol van vragende, hulpeloze partij - ; de klassieke politici luisteren en hebben de oplossingen. Maar vervolgens komen er geen antwoorden en plannen, behalve de vertrouwde frasen en formules van 10, 20, 30, 40 jaar terug.

Een typisch kenmerk van neergang bij machthebbers is ook dat ze conformisme eisen. Als zodanig doet "de politieke correctheid" dienst. Die eist tolerantie, maar wie zich er niet aan houdt , wordt als onderbuik ontmenselijkt, als populist weggezet en niet geduld.

Die burgers zijn echter geen onderbuiken, maar in de regel beter opgeleid dan ooit. Populisten zijn ze evenmin.
Zoals financiële markten beleggingen, die ze niet langer vertrouwen gaan testen, zo testen kiezersmarkten politieke partijen en politici die ze niet langer vertrouwen. Daar leggen ze hun democratische kapitaal, -hun stem, steun en loyaliteit -, niet langer in.


Een groot punt in het teloor gegane vertrouwen bij de burgers is misbruik van vertrouwen op allerlei nivo's en terreinen.
Misbruik om oneigenlijke belangen van banken, bedrijven, instellingen en personen te dienen in plaats van die van de burgers. Financieel misbruik van gemeenschapsgelden om oude zuilsorganisaties van de partijen financieel te bevoordelen. Organisaties die aan het bestuur van belangrijke partijleden waren toevertrouwd ploffen plots ineen (woningbouwcorporaties (PvdA-Vestia), onderwijsinstellingen) , of leveren slechte kwaliteit tegen een hoge prijs (zorg). Om van de corruptie (Politie, Defensie) en beloningsschandalen ( AEdes, Sanquin, Staatsloterij, Amarantis, Hogeschool In Holland, inclusief de Belastingdienst) , maar te zwijgen.

Ook dat is een belangrijk kenmerk van verval: in de groeifase vormt een politieke beweging zijn waarden, met als doel dat de achterban zich verheft. In de neergaande fase misbruiken de personen op sleutelposities binnen politieke netwerken diezelfde waarden om zichzelf en hun belangen te vermarkten.


E.B. van Dijk

Het populisme is m.i. ontstaan onder invloed van doorgeschoten neoliberale politiek en het tegelijkertijd afbouwen van de verzorgingsstaat. Waarbij concurrentie verhardt, iedereen zichzelf maar moet zien te redden en waarbij de markt traditioneel amoreel handelt.

H. Biermans

@ Zwakenberg, Kunt u de door u vermelde enorme allergie misschien ook met cijfers onderbouwen?

Ing. A. Koornneef

Wat mij het meest opvalt in veel reacties is een grote hoeveelheid zeer uiteenlopende kritiek en boosheid, weinig gemeenschappelijke analyse over wat er fout ging, en nog minder visie wat er nu moet gebeuren. Ik kan heel goed begrijpen waarom Wilders geen partij wil met leden en een helder programma over wat te doen na de implosie van het systeem.

C.L.J. Vandermeer

Politiek wensdenken. Politiek is eerder dan de banken schuldig aan de meeste ellende.

C.J. Tanis

@Mutsaers, het verzwaren van lasten en zware nivellering is juist geen neoliberale politiek, dat is socialistische politiek. Ook het leegstelen van de wooncorporaties door vooraanstaande PvdA-leden is puur socialisme. Zo is ook het overeind houden van banken op kosten van de belastingbetaler i.p.v. ze te herkapitaliseren op kosten van de aandeelhouders of ze failliet te laten gaan, socialisme. De Amerikanen hebben een liberaal -kapitalistisch beleid gevoerd wat in 2009 duizenden banken de kop gekost heeft. Maar hun bankwezen is wel gezond dankzij dat harde kapitalistische beleid.

B. Mastenbroek

@Dhr. Mastenbroek

Dus TARP was liberaal-kapitalistisch beleid? Interessant.

A. Tandirevic

Makkelijk praten om het populisme aan de banken te verbinden.

De enige verbinding met de banken die te bedenken valt is het verdwijnen van de vertrouwde ,veilige en laagdrempelige Postgiro en Rijkspostspaarbank,eigendom van de Staat de Nederlanden.
Die deden niet aan zakenbankieren,woekerpolissen , securisatieleningen, gifhypotheken, derivaten,enz.

Na de debacles rond ABNAMRO , Fortis,SNS en DSB is het publieksvertrouwen in de grootbanken en het toezicht daarop blijvend geknakt.

Een herleven van een onafhankelijke Staatsbank die te vergelijken valt met de Postgiro is de enige manier om dit vertrouwen weer terug te winnen.

Hoewel het niet zijn portefeuille betreft zou de heer Dijsselbloem moeten weten dat een flinke oorzaak van de ontevredenheid in de samenleving wordt veroorzaakt door het steeds weer radicaal omgooien van het zorgstelsel. We worden allemaal ouder en oudere mensen kosten meer zorg, maar de manier waarop de verzekeringsmaatschappijen hun wil opleggen om de kosten van de wijkverpleegster , de apotheken , de fysiotherapie, de ziekenhuiskeuze te drukken schuurt voor vele chronisch zieken en ouderen. De voordelen van de beoogde "marktwerking" zijn niet meer te ontdekken, het maken van de zg
"zorgcontracten" kost veel tijd en beinvloedt de efficiency van de ziekenhuizen en zorgverleners.
Als je moeder maar 3 maal per dag mag plassen en je tante enkele dagen zonder wijkverpleegster moet doen ,terwijl de verzorginghuizen worden afgebroken verkleint het perspectief van het gelukkig ouder worden. Logisch dat de euthanasiewetgeving wordt verruimd,
De toestand van de zorg draag zeker evenveel bij aan het groeiend "populisme"
Vox populi wil gehoord worden.

H. Mock

Nu nog het contante geld afschaffen en bij de volgende bankencrisis graait de overheid in één keer het girale geld van de burgers naar de "schatkist". Dus de oude sok thuis maar weer vullen.

Jhr. F.B.I. Alberda Van Ekenstein

@21:44 Asmir Tandirevic, Ja inderdaad! de Amerikaanse overheid heeft er behoorlijke winsten mee behaald. Hier in Europa heeft de belastingbetaler alleen mogen opdraaien voor de verliezen. Dat is socialisme!

B. Mastenbroek

De banken overal de schuld van geven klinkt net als Wilders die de Marokkanen overal de schuld van geeft en beide stellingen zijn ridicuul, polariserend en gevaarlijk. Beide heren zijn zoals bekend populistisch en onnadenkend bezig. Verschil tussen Dijsselbloem en Wilders is dat Dijsselbloem op positie zit waarin hij NL daadwerkelijk schade toebrengt via dit soort utspraken en beleidsinitiatieven. Ik zie uit naar de verkiezingen waarna in ieder geval Dijsselbloem niet meer terug gaat komen.

Drs. A. van Putten

"Het populisme de schuld van de financiële sector" wie is hier nu de populist?

A. O

Dankzij deze figuren rennen wij met open ogen naar de afgrond.
Eigen falen, falen van de politiek in het algemeen, falen van EU en euro, falen van de Brusselse technocraten en instituties, de democratie in verdwijnend perspectief, de Griekse tragedie in vele - voor de belasingbetaler kostbare - bedrijven, de autocratische geldmanipulaties van de centrale bank, de steeds groter worden bubbels en schulden ten laste van deze en nog vele generaties na ons.
Mij dunkt, er is meer dan gammele, systeemrelevante casinobanken om het vertrouwen in dit soort bestuur en het totale Ponzi-systeem te verliezen. En te verlangen naar autonomie, onder welke naam dan ook.

S. dehmert

Jammer! Ik had dijstelbloem hoger ingeschat.
Zijn populistische uitspraak helpt echt niet. Als je echt een studie maakt van dit fenomeen zie je dat de globalisering van onze economie de oorzaak is. Zij werd de voedingsbodem voor de bankencrisis en voor de crises die nog volgen. Ook is zij de voedingsbodem voor zeer vele maatschappelijke problemen, waar wij en de politiek geen raad mee weten. De politiek weet er geen raad mee omdat zij een grote verantwoordelijkheid draagt voor het ontstaan van deze problemen, geketend door de bedreigingen van de grote ondernemingen, die op alle gebied vrij spel krijgen en bij hun weg naar de afgrond ons allen meeslepen.
Er zijn intussen wel wat hoopgevende zaken die de trend naar verdere globalisering enigszins stuiten, maar een fundamentele wijziging in ons ec. systeem vergt zeer veel moet en opoffering. De huidige politiek is daarin niet geïnteresseerd , ook Wilders niet ( hij denkt alleen aan symptoombestrijding van enkele uitwassen)

P.C.H.M. Huijsmans

Heer Huijsman, niet alleen de globalisering van de economie is voedingsbodem voor populisme, met name ook de globalisering van onze hele maatschappij!

En voorheen waren alleen de laagopgeleiden bang om hun baan te verliezen aan het buitenland en durfden ze niet meer de straat op te gaan, nu zie je ook steeds meer mensen uit de middenklasse geraakt worden door de globalisering.

Daar zit het grote gevaar, zodra populistische partijen 'Salonfähig' worden moeten we uit gaan kijken en ik denk dat we we zo'n beetje op dat punt beland zijn. Eigenlijk werd dat punt al bereikt met Fortuyn, die was niet alleen populair bij de laagopgeleiden, integendeel.

Ik kan me de Fortuyn-tijd nog goed voor de geest halen en de gevoelens die toen leefden. Mensen waren toen vooral boos over het feit dat de 'politiek' compleet geen oog wilde hebben voor de maatschappelijke problemen die er toen ook al waren. Men was boos over de 'kop-in-het-zand-steken' mentaliteit van de grote partijen. In plaats van leiding te nemen discussieerde de politiek over het homohuwlijk en de euthanasie-wetgeving. Ook allemaal belangrijke topics, daar niet van, maar die stonden nou niet bepaald hoog op de prioriteitenlijst van een groot deel van het volk.

Zover ik het kan zien is de voedingsbodem voor het populisme toch vooral gelegen in de politiek zelf. Een deel van het volk is gewoon klaar met de links-liberale hobbies.

R. Zwakenberg

Ik zie geen rode draad in de kritieken, anders dan boosheid en verontwaardiging. Op zich begrijpelijk, maar dat op een minister die de afgelopen jaren een stevige koers heeft gevolgd om ons financiële systeem nog een beetje op de been te houden. Met terecht het voorkomen dat de overheden de pijn bij de banken oplost en betaalt.
Dijsselbloem was niet de veroorzaker van de crises!

Nu nog een oplossing voor al die problemen: die biedt het populisme in elk geval niet.
Want het is maar 1 dag per jaar Sinterklaas en sprookjes bestaan niet.
M.a.w.: we zullen met elkaar de prijs voor ombuigingen moeten betalen.
En dan graag met als uitgangspunt dat de sterktste schouders de zwaarste lasten dragen.

M. Bouw

Mooi betoog van Guus Hendriksze. @ Heer Hoefsloot: Een eindje verderop neemt de heer Dijsselbloem wel degelijk het woordje "primair" in de mond. Toen brak mijn klomp ook maar er is al genoeg commentaar geleverd.

M.E.V.R. van Os

@ 09:37 Mevr. van Os

Dank, het blijft een beetje vaag voor mij, alleen de journalisten Pieter Couwenbergh en Cor de Horde kunnen invoelen wat Dijs echt bedoelde/ gezegd heeft.

Prof.Dr. E.R. (Ewald) Engelen over "De macht van de bancaire sector woekert door".

https://www.ftm.nl/artikelen/de-macht-van-de-bancaire-sector-woekert-schaamteloos-door

In de commentaren een goede link van Anton naar Anat Admati & Martin Hellwig waarin de 28 "debunked claims" onderuit worden gehaald. (25 A4tje Engels-talig)

A. Hoefsloot

Er is een latere versie van 31 debunked claims beschikbaar:

https://www.gsb.stanford.edu/gsb-cmis/gsb-cmis-download-auth/345331

A. Hoefsloot

Heer Hoefsloot, leuk, debunking debunked claims! Om maar met de eerste claim te beginnen, hogere kapitaaleisen leiden wel degelijk tot een rem op de kredietverlening. In essentie doen banken niks anders dan bemiddelen tussen spaarders en leners, de rente-marge is het inkomen voor de bank. Omdat een deel van de leners bankroet kan gaan en de lening niet kan terugbetalen vereist de toezichthouder dat banken niet alle leningen financieren met spaargeld, maar ook een deel met eigen geld. Dit eigen geld is de bankreserve. Als de bank verlies draait op een lening gaat dit ten koste van het eigen vermogen en zolang dit eigen vermogen positief blijft hebben spaarders niks te vrezen.

Stel dat de toezichthouder eist dat de reserve minstens 10% moet zijn en de bank heeft 10 miljard eigen vermogen, dan mag 100 miljard worden uitgeleend. Als 20% wordt vereist, dan mag slechts 50 miljard worden uitgeleend. De bank moet dan afscheid nemen van de helft van de leningen.

R. Zwakenberg

Wel, al het commentaar bewijst dat Dijsselbloem doel heeft getroffen met z'n uitspraken. Jammer genoeg alleen maar 5 jaar te laat en hij is zelf met het oog op de verkiezingen toch wel erg populistisch bezig.....

J. Brummer

Dijsselbloem kent zijn materie m.i. niet. De oorzaak van de bankencrisis is gelegen in de afschaffing van de Glass Steagall act ( zie voor uitleg https://nl.wikipedia.org/wiki/Glass-Steagall_Act ) door Bill Clinton. Afschaffing hiervan moest de US banken weer concurrerender maken. Nadeel van de afschaffing van deze wet is dat de scheiding tussen spaar en handels/investeringsbank werd opgeheven - met alle ellende van dien.
Ëén van de mogelijkheden om de stabiliteit in het bankensysteem terug te krijgen is dan ook de her-invoering van de Glass-Steagall act (of vergelijkbaar).

Populisme is veroorzaakt door de politiek die vergeten is haar achterban mee te nemen in haar plannetjes en met wollige bewoordingen de werkelijkheid probeert te verhullen. Gezien de reacties van Dijsselbloem en Timmermans (de algoritmes van Google en Facebook zijn gevaarlijk maw EU propaganda kanalen spreken wel de waarheid) hebben deze figuren niets, maar dan ook helemaal niets geleerd. Als er dan vervolgens een "sterke man" gekozen wordt en bruinhemden door de straat macheren is dat dan helemaal veroorzaakt door m.i. incompetente politici die alleen maar met zichzelf bezig zijn (in case Timmermans, Dijsselbloem heeft nog enig krediet - maar dat verdampt snel met dit soort extreem domme opmerkingen).

J. Williams

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

Prima artikel die bij mij de moeilijke positie waarin Dijsselbloem verkeert toch nog veel helderder heeft weergegeven. Naast zijn sterke technische kennis en analytische vaardigheden komt hier zijn morele kompas en oog voor (on)mogelijkheden naar voren.
Jammer dat hij te weinig zegt over de zwarte kant van de globalisering (nl volledig bedrijfswinst gericht) en dat hij hervorming van het geld- en bankstelsel niet noemt. Splitsing van banken in een maatschappelijke en commerciele tak zou enorm helpen en daarbij onderscheid tussen geld als transactie middel en geld als vermogenswinst. En haal dan geldschepping bij de commerciële banken weg.
Verder moeten we erop rekenen dat de traditionele banen binnen schrikbarend korte tijd nog veel sterker zullen verdwijnen door de toenemende informatisering. Mooi vergezicht daarbij is dat we intermenselijk contact weer veel meer gaan waarderen.

Drs. P.T.J. Cornelissen

@ 11:00 Dhr. Zwakenberg

Het verplichte (gewogen) percentage van de reserve dus langzaam verder verhogen, lijkt mij, omdat anders de kredietverlening in de klem kan komen (dus niet met grote sprongen in een keer, dat heeft tijd nodig, maar de richting moet de juiste zijn naar meer eigen vermogen).

A. Hoefsloot

Heer Hoefsloot, van mij mag het. Misschien moeten we toe naar veel hogere buffers om spaarders te dwingen te investeren in het risico-dragende vermogen van bedrijven in plaats van laf hun centjes naar de bank te brengen.

In Europa willen we misschien ook wel teveel. En 100% veiligheid en een hoge rente op het spaargeld en lage bankkosten. Ergens botst dat natuurlijk.

R. Zwakenberg

Een hoge return on equity dat is de echte reden waarom de banken geen verhoging van de reserves willen.

https://www.ft.com/content/39c38b74-715d-11e2-9b5c-00144feab49a

A. Hoefsloot

Staatssecretaris Dijkhof heeft geen oplossing voor de criminele asielzoekers uit Algerije en Marokko. Dan moet je als overheid niet raar opkijken als mensen achter Wilders gaan aanlopen die roept dat de grenzen dicht moeten.
De overheid moet ophouden zich te verschuilen achter hun eigen regels.
De VVD vind dat er geen referenda over zoiets als het oekraineverdrag mag komen omdat het te ingewikkeld is voor het gewone volk. De nee stemmers weten heel goed wat er in het verdrag staat en zijn daarom bewust gaan stemmen.
Populisme wordt veroorzaakt doordat politici denken dat de kiezers nog steeds "dom" zijn.

H.F. Meijer

Fortuyn was er al jaren voor de bankencrisis. Het is stuitend om te lezen hoe weinig zelfreflectie de politiek heeft. PVDA wordt inmiddels gepeild op 7 zetels en Jeroentje huilt dat het de schuld van de boze banken is. Wat een slap, incompetent en naar mannetje.

B. Laar

Ja erg jammer voor politici dat mensen kunnen lezen en dan ook nog muis en toetsenbord kunnen bedienen. Je zou het onderwijs toch bijna gaan afschaffen....

M.E.V.R. van Os

Populisme is al bijna 2 decennia gaande en dit interview had beter niet gepubliceerd kunnen worden.

Ing. H.J. van Rijsoort

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

Heer Hoefsloot, dat bankiers geen zwaardere eisen willen is duidelijk, als hun balans moet krimpen (door de zwaardere kapitaaleisen) dan krimpt ook het inkomen en daarmee dus de winstgevendheid. Simpel zat.

Als samenleving zullen we op zoek moeten naar een verstandig evenwicht. Te hoge kapitaaleisen betekent een rem op de kredietverlening, te lage betekent meer systeem-risico.

Ik neig naar hogere kapitaal-eisen, omdat daardoor de sector veiliger wordt, de kredietverschaffing aan banden wordt gelegd en meer spaargeld geïnvesteerd gaat worden in het risicodragende vermogen van bedrijven.

Eigenlijk betekenen hogere kapitaaleisen het verplaatsen van risico van de bankensector (en dus de belastingbetaler) naar de spaarders.

R. Zwakenberg

In essentie is de PvdA bij uitstek een populistische partij geweest. Ze zijn zich door subsidies aan de staatstelevisie langzaam maar zeker gaan rekenen tot de elite. Zijn zich steeds meer elitair gaan uitdrukken. Daarmee hebben ze zich vervreemd van hun achterban.

Het probleem ligt dus niet bij de kiezer, maar bij het afwezig zijn van zelfinzicht bij pvda coryfeeën en hun vriendjes in de media.

P.J. Reus

Goed artikel, ik heb het met veel plezier gelezen. Natuurlijk is de bankencrisis niet de allesomvattende verklaring voor de opkomst van het populisme. Het heeft beslist een handje geholpen. Toch vreemd dat schijnbaar volwassen mensen door razernij bevangen lijken, zodra ze 'PvdA' lezen.

Dr. C.A.M. Wijtvliet

Definitie van populisme:
"Populisme anno 2016 is het karakteriseren van een mening van een ander waar je het niet mee eens bent".

Met name linkse politici maken zich hier doorlopend schuldig aan. Om andersdenkenden weg te zetten als populist. Tot voor kort waren andersdenkenden Nazi's, rascisten of tokkies. Maar die benamingen zijn nu vervangen door het met dedain uitgesproken woord "populisme". Het aanspreken van de onderbuik van het domme volk. Het is dit soort arrogantie dat de PvdA en salonsocialisten als Dijsselbloem de kop gaat kosten: "de bankiers hebben het gedaan".

Maar laten we links - en randfiguren als Dijsselbloem - ook eens gaan karakteriseren. Wat dacht u
van "opportunisten"? De Hoekse en Kabeljouwse twisten revisted:
De populisten tegen de opportunisten.

A. van Ketwich Verschuur

Cor, in essentie is de PvdA een partij die opkomt voor de belangen van kwetsbare minderheden. Arbeiders zijn dat lange tijd geweest (vandaar ook de naam Arbeiderspartij), maar zijn dat sinds de jaren zeventig allang niet meer. De macht in de partij ligt dan ook niet bij arbeiders, maar bij links-progressieve intellectuelen, die sinds de jaren zeventig op zoek zijn gegaan naar andere kwetsbare minderheden, zoals migranten en het milieu.

De arbeiders voelden zich in de steek gelaten. Plichtsgetrouw stemde men nog keurig PvdA (bij gebrek aan beter), maar in principe had men niks met de links-progressieve ideeën.

En ja, dan is het wachten totdat iemand in dat gat springt. Eerst Janmaat, toen Fortuyn en nu Wilders. En het is geen strijd tussen links en rechts, maar tussen conservatief en progressief. Datzelfde zie je in Engeland en in de VS.

R. Zwakenberg

Cor, ik heb wel medelijden met de links--progressieven. Ze bedoelen het zo goed! Maar helaas, arbeiders zijn in de regel helemaal niet links-progressief net zo min als niet-Westerse-minderheden dat zijn.

R. Zwakenberg

Meneer Zwakenberg, ik loop al wat langer mee en ik deel uw analyse van de teloorgang van de sociaal-democratie in Europa. Net als bij het CDA is de rot van binnenuit gekomen. Ik denk ook dat de VVD de volgende partij is die geminimaliseerd gaat worden. Dat neemt weer niet weg dat een fundamentele verzwakking van het politieke centrum zeer ongewenst is. Het tast de stabiliteit van de politiek zelf maar ook van d hele maatschappij aan. Dat is het laatste wat we moeten wensen. Er zijn al meer dan voldoende problemen die om een oplossing schreeuwen.

Dr. C.A.M. Wijtvliet

Helaas wordt populisme hier gekenschetst als een ongewenst verschijnsel in plaats van een corrigerende beweging. En daarmee is door Dijsselbloem of de FD, (en dus de elite) in de titel van dit artikel al impliciet gecommuniceerd dat ze niet gaan luisteren naar de klachten uit het volk. Het label is al op " de dommen" geplakt. Deze manier van labelen is funest en zal de tegenstand doen groeien en daarvoor hoef je de rest van het artikel niet te lezen.

J. van Setten

@CorWijtvliet. Eens . De minimalisatie van e gevestigde partijen betekent een verzwakking van de politiek. en tast de stabiliteit aan. Maar dat komt toch door het ontkennen van de problemen door de gevestigde partijen? Het aanhoudende wegkijken bij thema's als EU, Immigratie, veiligheid, opleiding etc. ? Dat opportunisme heeft het populisme in de hand gewerkt. De politiek moet naar buiten gaan kijken. Realistischer worden. Luisteren naar wat er leeft in de samenleving. Uit de ivoren toren komen. Doet men dat, dan is het niet te laat. Doet men dat niet dan stemt het volk straks met zijn voeten. En krijgen wij een totaal andere maatschappij.

A. van Ketwich Verschuur

Heer Wijtvliet, ik beweer niet dat de sociaal-democratie teloorgaat in Europa, de PvdA en de SP zijn niet de enige partijen die de sociaal-democratie een warm hart toedragen. Sterker nog, gezien het verkiezingsprogram van de PVV kan ik niet anders dan concluderen dat de PVV gewoon een sociaal-democratische partij is (ook al zal de PvdA dat stellig ontkennen).

Het gaat niet om het afschaffen van de sociaal-democratie / de verzorgingsstaat, integendeel, het gaat om conservatief versus progressief. Het gaat om populisme versus progressieve-elite.

R. Zwakenberg

Heer van Ketwich Verschuur, het is de eeuwige angst voor verandering wat ons tegenhoudt. Het gros van het volk wil graag alles bij het oude houden, ook al betekent dat een beperkte groei en inleveren van welvaart. Het is de provincie tegen de hoofdstad, het conservatieve Britse platteland tegen het progressieve London, het traditionele Amerikaanse binnenland tegen de progressieve kuststaten. En ach, dit is niet iets van de laatste jaren, het is altijd al zo geweest.

R. Zwakenberg

Wie scherper kijkt naar de door de financiële sector in Nederland bij burgers veroorzaakte schade komt niet uit bij de bankencrisis van 2007 en erna. Die komt uit bij de eerdere jaren van falend toezicht op aandelenlease door de STE, door de Verzekeringskamer en DNB bij de woekerpolissen. En bij kleiner bier als DSB en Ice-Save. Die (door)ziet de rechtsmanipulatie door het Gerechtshof en de AFM bij de lege huls van een Duisenberg schikking (Dexia 2007). Die ziet de feitelijke uitholling van de bescherming van burgers tegen misleiding door het Europees Hof van Justitie (1997 Gut Springenhof). Die ziet de dwaling van onze Hoge Raad bij de interpretatie van de Wet op het Consumentenkrediet (2009). Die ziet dat de financiële sector lak heeft aan uitspraken van onze Hoge Raad (2 september 2016) die wel een ziertje hoop bieden . Die ziet een Minister van Financiën die -net als zijn vier voorgangers- de bij burgers bestaande pijn door een veroorzaakte miljardenschade negeert. Die ziet een vermeende elite die een pseudo elite blijkt. Keizers zonder kleren.

A.J. Weenink

Het grote probleem in de discussie over wat er mis is gegaan, is dat iedereen zijn favoriete issue eruit haalt. Zo deed Dijsselbloem dat met zijn bekende verhaal over de bankensector. Natuurlijk heeft die sector heel veel kwaad gedaan, maar er is véél meer aan de hand. Juist die selectiviteit is het kwalijke punt van zijn verhaal.
Vertrouwen in de medemens, en vooral in de regerende leiders, is dé essentie van elke bloeiende samenleving. Dijsselbloem heeft met zijn interview weer laten zien hoe het niet moet.
Als we kijken naar de grote vertrouwenscrisis waarin we nu verkeren, zien we drie fundamentele aspecten: Te weinig aandacht voor de verliezers van mondialisering, te weinig bescherming tegen criminele groeperingen zowel van binnenuit als van buitenaf, te weinig oog voor de samenbindende waarde van onze nationale cultuur. Mensen voelen zich 'verweesd' en in de steek gelaten. Daardoor gaat iedereen voor zichzelf. Als we in Nederland een open en dynamische samenleving willen houden, moeten onze leiders in de politiek én het bedrijfsleven samenwerken aan bovengenoemde fundamentele tekortkomingen. Dat vraagt om een structurele hervorming van ons heersende sociaaleconomische systeem. Economen die meer geld willen pompen in het verouderde bestel (denk aan het pleidooi van Coen Teulings) of politici die anderen de schuld geven (zoals Dijsselbloem), dragen niets en dan ook niets bij aan een oplossing. Ze leveren een miserabel perspectief en verergeren daardoor de situatie. Natuurlijk dat protestpartijen floreren!

Prof. A.J. Berkhout

The Bankers' New Clothes: Authors Anat Admati and Martin Hellwig.

De discussie over de regulering van de banken moeten we niet alleen aan de "specialisten"over laten maar ook aan het "gewone" volk erbij betrekken.

https://www.youtube.com/watch?v=RjtFB6fLaLk

Duur 37 minuten- Engels-talig, zeer goed bestede tijd.

A. Hoefsloot

@Dhr. Weenink Bedoelt u Gut Springenheide: Community law does not preclude
the possibility that, where the national court has particular difficulty in assessing
the misleading nature of the statement or description in question, it may have
recourse, under the conditions laid down by its own national law, to a consumer
research poll or an expert's report as guidance for its judgment.

M.E.V.R. van Os

PvdA stemmen is nooit bij mij opgekomen. De kans dat dat alsnog gebeurd is vanzelf uiterst klein. Blijft overeind, dat Dijsselbloem één van de beste en scherpzinnigste ministers is, na Lieftinck. Na '45 was het normaal kleine kereltjes de vierde naam Maria, mee te geven. Voor alle zekerheid. Kennelijk hebben de ouders van Jeroen, bij de 4e naam gedacht,(vergeten en vergeven) -Anton- is heel toepasselijk. Ik hoop dat de man terugkomt, als minister, na de verkiezingen. Desnoods partijloos. Want dit talent mag niet verloren gaan. Van mij mag hij zelfs Minister President worden in een Nationaal Kabinet, met Rutte op onderwijs. Daar lijkt Mark mij een echte topper. ( Nu we toch bezig zijn. Kamp CvK te Groningen, voor zijn broodnodige revanche).

Ing. T. Hamers

P.S. Er worden zo veel zinloze open deuren ingetrapt, dat een "uit de doos"reactie er wel bij kan. m.v.g.

Ing. T. Hamers

Lees ook Dijsselbloem's, slip of de ruggegraat: Brexit gaat profiteren van Amsterdam.

Ing. T. Hamers

@ heer zwakenberg:
Het is oorzaak en gevolg: de maatschappij globaliseert niet zelfstandig, maar volledig gedreven door de geglobaliseerde economie.

P.C.H.M. Huijsmans

@ 16:39 Dhr. Huijsmans

En de techniek, want dat is een wereld omvattend verschijnsel zonder grenzen. Het is de techniek dat ons drijft zonder grenzen via benchmarking (waar is kennis en arbeid het goedkoopst).
Maar worden wij er vrijer en/of gelukkiger van. Er wordt nu niet meer gesproken over zingeving, het goede leven, het streven naar wijsheid, dus laat staan over heil.

A. Hoefsloot

De mening van Dijsselbloem dat de bankencrisis de oorzaak is van het populisme getuigt van weinig inzicht en realisme. De ware oorzaak is uiteraard het falen van de politiek en het wantrouwen jegens de politiek dat dit falen bij de burger heeft opgewekt..

M.C. van Felius

Na het lezen van 105 reacties kom ik maar tot 1 conclusie. De beste stuurlui staan weer aan wal. Ongeveer 90 procent van de reacties komt van lezers die denken dat ze zelf wel even de problemen oplossen. Zijn die 90 procent allemaal minister van Financien geweest of zo?

J. van Den Berg

@ Mevr. v.d.Berg. Waarvan helaas maar 4 dames, waarvan 2 over de gordijntjes en 1 jij-bak en 1 lerares klassiek Engels. Kom op dames. U kunt toch ook origineel uit de box denken. Het onderwerp was: bankencrisis primaire oorzaak lege portemonnee. Dat moet U toch aanspreken. m.v.g.

Ing. T. Hamers

En Mevr. van den Berg: wat is uw mening? Of zit u achter de geraniums met het idee het was zo,het is zo en het blijft zo. Helaas, de wereld draait door!

J. de Haan

"Need I say more". Wat heeft deze zelfingenomen man een enorm bord voor zijn kop. Juist mensen als hij zijn we zo zat. Een andere mening dan die van de huidige politieke nomenclatura vindt hij dom en dient bestreden te worden in zijn visie. Wat bankencrisis! Mag ik even in herinnering brengen: De Jager, "nee, al uw geld dat ik Griekenland leen, komt terug en met een goede rente" en ook Rutte "geen cent meer naar Griekenland" en dan Timmermans " Turkije is eigenlijk wel oké" of tenslotte Ploumen met haar "ontwikkelingshulp" aan Eritrea een land waarvan wij asielzoekers opnemen. Ik vind het ronduit schandalig een groot deel van het electoraat op een dergelijke wijze te deavoueren en jezelf te presenteren als God's geschenk aan de Aarde. Maar Heren, ga gerust zo door, vlieg hoog en kijk niet naar beneden, de PVV komt eraan! En u bent toch echt zelf de oorzaak.

P. de Waal

Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels.

FD redactie

Als Dijsselbloem de enige was met een bord voor zijn kop zou het niet zo erg zijn. Maar helaas is dit het geval bij de meeste politici...

C. Govaard

Dhr. Mastenbroek

Ten eerste was TARP niet bedoeld om winst te maken, mee eens? In die zin kan er dus geen sprake zijn van liberaal-kapitalistisch beleid. Ten tweede valt het wel mee met die 'winsten':
http://www.nationalreview.com/article/395822/overselling-tarp-myth-15-billion-profit-matt-palumbo

A. Tandirevic

Ik heb mijn reactie nog even kritisch doorgenomen. Mijn betoog is feitelijk, ik lees nergens in mijn stukje dat ik de komst van Wilders c.s. als onze redding zie. Ik koester ook absoluut geen wraakgevoelens.
Hetgeen mij en ik denk velen met mij stoort is de "arrogantie" van de huidige politici. Heel veel mensen zijn blijkbaar zeer ontevreden over de huidige gang van zaken, in alle opzicht. Deze mensen geven in Nederland daarvan blijk door desgevraagd de PVV op te geven als de partij waarop zij bij de volgende verkiezingen zullen stemmen. Dat heet een protest stem. Als het er opaan komt zullen deze mensen ook echt niet op de PVV stemmen.
Maar wat mij stoort is niet zozeer dat de huidige politiek de PVV het liefst zou verbieden maar dat ze eigenlijk alles wat hun riante positie zou kunnen aantasten zou verbieden. De suggestie is nu een beetje:
natuurlijk zijn we een democratie en mag een ieder stemmen op de partij die hij of zij verkiest, maar als u besluit te stemmen op de tegenpartij ( in dit geval de PVV) dan deugt u niet. En dat bevalt me niet.
Wat mij dus het meeste stoort is juist het gebrek aan "democratisch gehalte" van onze huidige maatschappij.

P. de Waal

@dhr. de Waal. Prima, dat U zo snel bij te praten bent. Zo zijn namelijk de meeste kiezers. De liefde van de kiezer gaat via de portemonnee. Bij een lege portemonnee worden ze boos. Dhr.Wilders heeft al een keer de kans gehad, mede vorm te geven aan Nederland XL. Hij bleek geen andere oplossing te hebben dan: wegwezen voordat ze me doorkrijgen. Dijsselbloem geeft aan dat de oorzaak van het populisme daar gezocht moet worden. De bankencrisis is te vergelijken met een verslaafde vader, die de spaarpot van zijn kinderen leeg rooft. Een traumatische ervaring, die vaak een leven lang, mee wordt gedragen. Wij zitten nog steeds midden in dat rouwproces. m.v.g.

Ing. T. Hamers

De heer Dijsselbloem heeft het Bankenputje gevonden waar alles doorheen gespoeld kan worden. Hij vergeet dat de oorzaak elders ontstond en dat er fouten gemaakt zijn door banken is genoeg bekend en daar hebben ze ook een stevige prijs voor moeten betalen, maar om nou alles hun te verwijten gaat toch wel erg ver.
Wij beschuldigen toch ook de heer Wouter Bos er niet van dat hij zich heeft laten beetnemen door de Belgen bij de afhandeling van de zaak ABN en gebruiken hem ook niet als de oorzaak van alles wat er nu politiek mis zou gaan.
de Visser

N.J. de Visser

Dijsselbloem houdt van korte een- tweetjes vanuit een activistisch standpunt. In dat opzicht is het een ras socialist en populist. De opkomst van het populisme ligt veel breder dan de oorzaak bij de banken neer te leggen. Populisme vind je ter linker en ter rechter zijde van het politieke spectrum. Het is gebaseerd op onvrede van de middenklasse en de blanke onderklasse. Beider klassen zien hun welvaart en zekerheden verdampen en hun netto besteedbaar inkomen onder druk komen. Mede hebben zij het gevoel dat er niet naar hen wordt geluisterd en dat zij de rekening moeten betalen voor de herstructurering van de economie.
Mede gezien het feit dat deze groepen keihard moeten werken om het hoofd boven water te houden is de proteststem de enige uitlaatklep om hun onvrede te ventileren. We hebben dit gezien bij de Brexit, Trump en het oekranie referendum. We gaan het zien bij de a.s verkiezingen in Frankrijk, Duitsland en Nederland. Dijsselbloem is een exponent van het linkse populisme dat denkt het primaat te hebben over het morele eigengelijk. Wie anders denkt cq mening heeft wordt weggezet als populist (rechts natuurlijk) en als dom..
Maar de wal gaat het schip keren en de polarisatie en de strijd gaat toenemen. Zie het Wilders process en de polemieken hierover. De media, veelal links populistisch, dragen hun moralistisch steentje bij in de betutteling van de blanke midden- en onderklasse. Allemaal dom!! Hoor Hillary nog haar badinerende opmerkingen maken over de Trump stemmers.... Madame zit nu thuis in shock. Dijsselbloem na 15 maart ook!!

K. ZZZIerlant

@ Heer Hamers Zaterdag heb ik mijn vriend Zibi out of the box gehaald. Vrouwen zijn vaak hun eigen minister van Financiën wellicht.

ps. Zibi is Zibro kamin kachel heet nu Qlima geloof ik.
M.E.V.R. van Os

@mevr. van Os. Kunnen we eindelijk het woordenboek achterwege laten, begint U weer in raadsels te praten. Weet me nog wel één zin te herinneren uit een oude natuurfilm. Me Tarzan, you Jane. Wellicht heet Tarzan, nu Qlima. De tijden veranderen. Trouwens het was een uitnodiging aan de dames om meer te reageren. Het is eenzaam aan de top.

Ing. T. Hamers

Hoera voor Dijsselbloem!! Eindelijk iemand die de meest simpele oplossing heeft voor het alsmaar verder oprukkend populisme!! Dit is echter hetzelfde als geloven in Sinterklaas. Wat hier wel uit spreekt is het feit dat er een meerderheid onder de Nederlandse bevolking is die voor het instellen van een staats- of nutsbank is en dat dit is een uiterst serieus teken aan de wand is dat men het gespuis aan de top van de banken spuugzat is. Tja, het wordt dus nu de hoogste tijd om in het kader van de marktwerking ervoor te zorgen dat de consument ook wat te kiezen heeft op het terrein van het bankwezen. Door de stelling van Dijsselbloem zijn er massa's potentiële klanten voor een staats- of nutsbank! Laat ook hier de markt zijn werk doen! Ook met betrekking tot het bankwezen is men op zoek naar zekerheid en die worden nu eenmaal niet door deze clubs gegeven: kijk naar het aansmeren van gedrochtproducten zoals o.a. de woekerpolissen. De bezem moet door het bankwezen en hoe kan dat beter dan de consument de mogelijkheid te geven om middels een staatsbank zijn geld veilig te stellen. Maar helaas, heel veel Nederlanders zijn met handen en voeten gebonden aan deze schimmige instituten in de vorm van een hoge en vooral aangesmeerde schuldenlast; zij kunnen geen kant op. Neo- liberaal Dijsselbloem heeft het schijnbaar nog niet door: het rotsvaste geloof in het neo- liberalisme is hetzelfde als het rotsvaste geloof in Sinterklaas. Vrije markt, ja hoor totdat deze haar eigen graf heeft gegraven zoals dus nu het geval is. Alleen moet hiervoor nog de wereldwijde of Europese pleuris uitbreken!!

H. Dirix

Errrmmm...de kelderbox toch?

M.E.V.R. van Os

Heer Dirix, ik neem aan dat u dit cynisch bedoelt toch? Dat een meerderheid een staatsbank wil komt niet echt naar voren in de peilingen. De grote liefhebber van staatsbanken, de PvdA, staat op een all time low.

R. Zwakenberg

Werkelijk ongelooflijk wat Dijsselbloem hier beweert. Wie heeft de deregulering en liberalisering van de fin. sector toegestaan? Wie heeft tot 2008 de woningmarkt uit de rails laten lopen waarbij de banken middels hun hypotheekportefeuilles hun balansen tot in het absurde konden opblazen? Wie stond alle uitwassen en excessen (rentederivaten, Bijzonder Beheer) van de fin. sector lijdzaam toe, tot de dag van vandaag? Wie namen het rampzalige besluit tot invoering van de euro? Etc. etc. Antwoord: de politiek. Politici die gouden bergen beloven maar oceanen van ellende leveren verliezen het vertrouwen van de bevolking. Dit verlies aan vertrouwen is de beslissende factor in de opkomst van de populisten. Overigens zit één van de grootste populisten (1000 euro erbij voor iedere hardwerkende Nederlander) in het Torentje. Ja, bankiers zijn graaiers. Maar politici lieten ze hun gang gaan, sommige in de stiekeme hoop later misschien een beetje mee te mogen graaien.

A. Smit

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.