Door de inflatie is de koopkracht van het minimumloon en de daaraan gekoppelde AOW- en bijstandsuitkeringen dusdanig uitgehold dat de recente loonsverhogingen dit nauwelijks of niet compenseren.
Door de inflatie is de koopkracht van het minimumloon en de daaraan gekoppelde AOW- en bijstandsuitkeringen dusdanig uitgehold dat de recente loonsverhogingen dit nauwelijks of niet compenseren. ANP / Richard Brocken