Meest gelezen

11 reacties

Ik zie zo snel al een gat van nog steeds ruim 20 miljard. En de vervelende klusjes worden duurder, dus kosten de maatschappij geld. Gratis geld bestaat niet.

Dhr. van der Vliet

Het is goed dat het FD aandacht besteedt aan het Onvoorwaardelijk Basisinkomen. De snel toenemende inkomens- en vermogensongelijkheid, die fnuikend is voor de economie, kan ermee worden afgeremd. Zie voor info de websites van Basic Income Earth Network (BIEN), Unconditional Basic Income Europe (UBIE) Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen (NNB) Vereniging Basisinkomen, of de site van Reddit: https://www.reddit.com/r/basicincome/wiki/index

Joop Boehm

Stel dat we de financiering van het Basisinkomen rond gaan krijgen, dan nog moeten we het niet doen. Het wordt een enorme splijtzwam in onze samenleving, het zal mensen tegen elkaar op gaan zetten. Het Basisinkomen werkt paradoxaal genoeg alleen goed als iedereen er bij werkt en het basisinkomen eigenlijk niet nodig heeft. Maar in de praktijk zie ik er van komen dat steeds meer mensen zich terugtrekken van de arbeidsmarkt, waardoor de belastingdruk voor de achterblijvers zal stijgen. Daarnaast zal de groep die alleen een Basisinkomen krijgt op termijn gaan klagen over de hoogte van dit inkomen, als je een inkomen krijgt is het immers nooit hoog genoeg.

Uiteindelijk zullen we een situatie krijgen die heel ongewenst is: enerzijds een grote groep ontevredenen met alleen een Basisinkomen, die te lang uit de arbeidsmarkt is om nog iets zinnigs te kunnen bijdragen en anderzijds een krimpende groep werkenden die zich geconfronteerd ziet met onmogelijk stijgende lasten.

Weet je, laat iedereen maar gewoon z'n eigen broek ophouden en als iemand wil leren om z'n eigen broek op te houden, dan doe ik dat graag.

Dhr. Zwakenberg

Leuk initiatief. En herkenbaar verhaal van frans kerver. Ik merk dat ik hem dit gun en ik hoop dat het hem lukt de boel rendabel te krijgen.

Als er gesproken wordt over landelijke invoering, merk ik dat ik direct aan allemaal mensen denk die ik het niet gun.

Dhr. Bloemendaal

Denkt iemand echt dat er nog iemand uit zichzelf een opleiding tot verpleegkundige gaat volgen en vervolgens (inclusief avond- en nachtdiensten) voor 40 jaar in een ziekenhuis gaat werken? Na een jaar po's legen zullen de meeste het voor gezien houden. We gaan al problemen genoeg krijgen, mijn inschatting is dat het niet lang meer duurt of verpleegkundigen met islamitische achtergrond zullen weigeren nog langer mannen te wassen, patiënten met islamitische achtergrond zullen mannelijke verplegers gaan eisen etc.

Mevr. Smits

Mevr. Smits, goed gezien, het basisinkomen gaat het gewoon niet worden, ook al gaan we met z'n allen op ons kop staan. En hoe hoog moet het inkomen worden dan? Doen we het te laag om van te kunnen leven dan zal de overheid alsnog bij moeten springen (en zitten we alsnog vast aan een uitkeringencircus), is het genoeg om van te leven, dan zullen heel wat mensen de arbeidsmarkt verlaten.

O zegt u, er is helemaal geen werk voor iedereen in de toekomst? Oke prima, als er geen werk is betekent dat dat we helemaal voorzien zijn van alle producten en diensten die we nodig hebben. Waarom heb je dan nog een inkomen nodig als we alles al hebben?

Dhr. Zwakenberg

De praktijk in Canada etc toont aan dat men 'gewoon' blijft werken, ik lees niets over de problemen die iedereen voorziet. Laten de praktijk spreken, verbeteringen komen nooit van de moedelozen..... Misschien werkt het niet, maar dan hebben we het wel geprobeerd.

Dhr. van Maarseveen

Heer van Maarseveen, we hebben het hier over een tijdelijk experiment in de jaren zeventig, waarbij alleen de hele lage inkomens een basisinkomen kregen. En vanwege het tijdelijke karakter gaan mensen hun baan natuurlijk niet opzeggen om van het basisinkomen te gaan genieten.

Maar goed, ik zou op zich wel zo'n experiment in Nederland aandurven, uiteraard onder hele strikte voorwaarden. De risico's van het experiment mogen niet afgewenteld worden op de werkenden, het mag geen open einde regeling worden, dus gewoon wat we nu uitgeven aan sociale zekerheid (en da's een heel groot deel van de begroting) stoppen we in een fonds en van daar uit betalen we de basisinkomens. De werkende krijgen geen basisinkomen, maar een belastingteruggave ter grootte van het basisinkomen. En dan strik er om en that's it. Dus als meer mensen stoppen met werken, dan blijft er gewoon minder over om uit te keren. Is dat wat heer van Maarseveen?

Dhr. Zwakenberg

Het probleem van deze experimenten en hun positieve uitkomsten is de selectie van proefpersonen. Dhr. Kerver is een gedreven man met passie voor wat hij doet. Hierdoor zal hij zich blijven inzetten voor Tuin in de Stad. Geef dit basisinkomen aan iemand die elke dag met tegenzin aan het werk gaat en hij zal zich op termijn terugtrekken uit de arbeidsmarkt.

Als liberaal geef ik zelfs graag toe een ideologie als het communisme te waarderen als concept. Iedereen gelijk en allemaal streven naar hetzelfde. Het probleem is dat mensen dit simpelweg niet doen in de praktijk. De beweegredenen van een mens zijn acties zijn té uiteenlopend om dit soort sociale gelijkheid uit te voeren. Mensen behandelen en zien elkander nou eenmaal niet voor de volle 100% als gelijken. Om een extreem voorbeeld te geven, een gedetineerde wordt gauw op neergekeken. Laat staan dat mensen pedofielen als hun gelijken zouden zien. Dit gebeurd simpelweg niet.

Dhr. Huurnink

"O zegt u, er is helemaal geen werk voor iedereen in de toekomst? Oke prima, als er geen werk is betekent dat dat we helemaal voorzien zijn van alle producten en diensten die we nodig hebben. Waarom heb je dan nog een inkomen nodig als we alles al hebben?"

Jammer dat men zo eenzijdig alles bekijkt en NUL wetenschap van gecshiedenis heeft. Gehele werk-inkomen -bank enz stelsel bestaat nu pass ca 400jaar. en werk zoals wij die nu kennen + salarisen + CAO's (incl FNV circus) al idd verdwijnen. Hopelijk een "zachte" transitie...

En "uitkreingscircus" verdient die naam inderdaad: de uitkeirngen worden weergegeven als iets wat iemand "gratis" krijgt terwijl een zeer groot belang van de maatschappij achter zit: allergrootste deel van die uitkering (ca 80% of zelfs meer) gaat rechstreeks terug naar de economie door belastingen, verzekeringen, huur, energiekosten enz. En die 15-20% die "opgegeten" worden zorgt weer dat ten allertijde ee "leger" van laagopgeleide en niet al teveel eisende arvbeidskrachten klaar staat (vergeet de kinderen van deze mensen niet).

Nu sinds ca 20jaar steeds meer vrouwen werken is het "leger" van vrijwilligers die maatschappij lang heeft geholpen om te draaien dunner geworden en moeten die "werkloze" gratis werk verrichten oder mom van "om aan het wrek te raken" terwijl in feite gemeentes ruimscoots gebruik (misbruik?) van deze ensen maken om klussen waravoor zij vroeger moesten betaen gratis gedaan te krijgen. Zo verdient een uitkeirngsgerechtigde zijn uitkering dubbelop (een alleenstaand krijgt ca 700eur en moet 20-40uur gratis werk verrichten wat volgens minimumloon minimaal 1300 zou moeten opleveren als die persoon betaald was. Bedrijve zoela Alzeheimer Stichting draaien voor ene groot deel op vrijwilligerswerk, terwijl d edirecteuren en medewerkers wel betaald worden.

Basisinkomen - de toon van de recaties is sociologische anakyse waard: mensen die geen vertrouwne in (mede)mens hebben (tegens...) en mensen die denken dat mensen tich liever werken (voors...). WIe wat boeken gelezen heeft zal weten dat zeer rijke mensen in het verleden (aristocratie) juis WEL op zoek naar het werk waren, ook al was dat niet nodig, omdat het werk en mens eenmaal bij elkaar horen...

lieve Vukanic

Het is ronduit belachelijk dat het spreekwoord 'op een houtje bijten' nog steeds bestaat. Geld mag geen last zijn in je leven, maar een hulpbron om je passie of levensmissie te kunnen uitvoeren.
Als we geen geld stress meer hebben, zullen onze bijnieren ook weer wat rust krijgen en wellicht uit zich dat wel op minder ziekenhuis bezoeken.
We kunnen met ze allen betere producten produceren omdat we meer tijd hebben om te kunnen nadenken. We hoeven ons niet meer als ratten in overbevolkte kooien te voelen.

De rijken zullen nog steeds rijker worden en de armen zullen er baat bij hebben.
Uiteraard zullen er mensen zijn die er (misbruik) van willen maken. Echter, geloof ik niet in het woord misbruik. Want het geld wat men ontvangt, wordt weer terugverdiend.
Onze senioren die last hebben gehad van de crisis die nu noodgedwongen op linkedIn zitten, zonder profielfoto krijgen ook meer tijd om te zoeken. Want geloof me de ouderen onder ons hebben echt nog een boodschap uit te dragen.

De dingen die worden gecreëerd door geld, geeft ons lichaam en geest heel wat onnatuurlijke omstandigheden. En dit geeft ook 'zintuiglijke overbelasting' het massaal langdurig geconfronteerd te worden met geldprikkels.

Al met al, ik vind het een top idee en de vrouwen hoeven geen geld meer over hun rug te verdienen en de mannen hoeven hun rug niet kapot te maken voor geld.

Dhr. Vijfvinkel

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn.

Inloggen