1 reactie

Wat fijn dat via dit artikel de stem in het middelpunt van de aandacht wordt gebracht. Ook in de financiële wereld rijst het besef dat zoiets persoonlijks als de stem van groot belang is in de professionele verbale communicatie. Dit valt bijvoorbeeld op te maken uit de toegenomen belangstelling voor stem en spraak bij verschillende beroepsorganisatie (zoals bijvoorbeeld die van de NBA/VRC).

Verbaasd las ik in bovenstaand artikel dan ook de klakkeloze aanhaling van en foutieve gevolgtrekking uit de formule uit de theorie van Prof. Albert Mehrabian. De formule is één van de meest foutief geïnterpreteerde uit de geschiedenis van de communicatie. De veel te algemene interpretatie van deze formule wordt ook wel “de mythe van Mehrabian” genoemd. Als zodanig valt deze dan ook wel te lezen in huis-tuin-en keukenbladen. Dat er op deze manier gewag van zou worden gemaakt in het FD vind ik ronduit schokkend.

De bewering dat de stem voor 38% verantwoordelijk is voor het overdragen van de boodschap is onjuist. Dat de ”communicatie slechts voor 7% draait rond de boodschap” ook.

Mehrabian heeft in reactie hierop zelf al het één en ander gepubliceerd. Ook anderen (waaronder ondergetekende) probeerden de mythe, die ook in bovenstaand artikel weer hardnekkig naar boven komt, te bestrijden of te ‘busten’: Bekijk bijvoorbeeld een het vlot getekende en ingesproken animatie filmpje hierover op internet: “Busting the Mehrabian Myth” (https://youtu.be/7dboA8cag1M). Of lees de artikelen hierover bij het Nederlands Debatinstituut (http://goo.gl/9vb4ew), Managersonline (http://goo.gl/brL4), of Rond Je Stem (http://goo.gl/I2MT4).

Stem is belangrijk bij de professionele en persoonlijke communicatie. Variatie in stemgebruik draagt sterk bij aan de subtiele betekenisoverdracht en de interpretatie van boodschappen: impliciete betekenis, emoties, meningen, gevoelens. Stem kan een verschil maken in de communicatie. De inhoud of ‘verbale content’ die via stem en klankvorming wordt overgedragen tijdens het spreken staat echter altijd voorop. Als men geen kennis, ideeën, fantasieën of theorieën heeft die men wil overdragen of uitwisselen, stokt de communicatie op verbaal niveau al snel.

Met vriendelijke groet,
Alex Boon

W.K.A. Boon

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.