Het kabinet-Rutte 2 kwam dinsdag bijeen in Delft voor de jaarlijkse 'heidag' na het zomerreces. (Foto: Phil Nijhuis/HH)
Het kabinet-Rutte 2 kwam dinsdag bijeen in Delft voor de jaarlijkse 'heidag' na het zomerreces. (Foto: Phil Nijhuis/HH)