Christine Lagarde
Christine Lagarde Foto: Thomas Lohnes/AP