Ilja Bobbert, ceo van Aseptix: ‘Zet al je kaarten op een “winner”, want daar ligt je grote kans.’
Ilja Bobbert, ceo van Aseptix: ‘Zet al je kaarten op een “winner”, want daar ligt je grote kans.’ Gerard Til