Uitganspunt voor de moderne mens: daar waar je niet rent, verlies je terrein.
Uitganspunt voor de moderne mens: daar waar je niet rent, verlies je terrein.