13 reacties

Waarom toch altijd die illusie van de hoogopgeleide asielzoeker? Die zijn er zeker, maar het is slechts een fractie van het totaal. Als politicus moet je gewoon eerlijk zijn. We proberen te doen wat we kunnen doen, maar uiteindelijk gaan poitici niet over banen en gezien de torenhoge werkloosheid zullen de meeste asielzoekers uiteindelijk waarschijnlijk in de bijstand terecht komen. Dat is een keuze die je als politiek maakt, verdedig dan die keuze in plaats van dit soort reclame uitingen rond te strooien.

Drs. C. van Winkoop

Amsterdam kan het onderwerp zwart wit benaderen en de uitzonderingen geen kans geven.
Lijkt mij hoogst onverstandig.
Als uitzonderingen op de regel geschikt zijn voor functies waar autochtonen zich niet voor melden.
Gewoon soepel mee omgaan.
Win/win situaties benutten. Het aspect vluchtelingen wordt al somber genoeg benaderd.
In bedoelde gevallen is daar geen enkele reden voor.

Drs. R.H.P. Lunsingh

Prima initiatief! Je integreert het snelst door (mee) te werken.

@Winkoop - ik heb het even voor u opgezocht. Het COA (lijkt me een autoriteit in deze) schat het aantal HBO+ immigranten op 33%. In NL ligt dit op 30%.

Het aantal ligt dus minstens even hoog als hier. Ik zou er maar blij mee zijn; dat was met Turken en Berbers wel anders in de jaren 70 en 80!

D Soest

Helaas is het COA geen autiriteit, dat was een losse schatting van een wanhopige bestuurder op zoek naar draagvlak. In Duitsland heeft de minister van arbeid wel degelijk onderzoek gedaan. Resultaat: 90% ongeschikt voor direct werk of opleiding. Prognise voor bijstand met 1 miljoen omhoog bijgesteld voor 2016. Ook uit cijfers Vluchtelingenwerk blijkt dat 54% ex vluchtelingen geen werk heeft. Je mag best positief denken, maar je moet de realiteit niet uit het oog verliezen. Van de huidige Syriers in NL zit ook 60% in de bijstand. Niet gek, want er zijn okk 600.000 NL werklozen en ruim 400.000 mensen in de bijstand. Als er werk was, zouden die wel werken.

Drs. C. van Winkoop

Ik wel best debatteren meneer van Winkoop, maar dan wel fact-based graag. U verzint maar wat cijfers zonder Nederlandse bronvermelding.

Mag ik vragen wat u gestudeerd heeft?

De opmerking 'als er werk was, zouden die wel werken' is niet heel intelligent. Heeft u gekeken naar het aantal vacatures waarvoor geen mensen te vinden zijn? Waar A'dam dus mee worstelt? Nee, dat dacht ik al. Zeker ook allemaal gelogen?

Maar volgens mij is de wens hier de vader van de gedachte. Zo kunt u lekker het wij-zij denken in stand houden.

Overigens, wie anderen voor laagopgeleid uitmaakt moet wel een beetje netjes spellen. Daar is nog wat verbeterpotentieel bij u hoor ;-)

D Soest

Ik baseer mij op Vluchtelingenwerk Nederland, het CBS en het Duitse Ministerie van Arbeid. Helaas moet ik constateren dat u uw mening al gevormd heeft, wat mij doet vermoeden dat u HBO of lager bent opgeleid. Jammer dat een redelijke discussie over deze problematiek altijd verzand in dit soort onzin. Van de in Nederland aanwezige Niet Westerse Allochtonen zijn er zo'n 196.000 afhankelijk van de bijstand en zo'n 154.000 werkloos op een totaal van ruwweg 1,2 miljoen (CBS). Wees nou gewoon eerlijk, de helft van de asielzoekers komt, volgend de cijfers van Vluchtelingenwerk, gewoon in de bijstand. Voer zo'n discussie nou op feiten, dat voorkomt later een hoop onvrede. En feiten mis ik helaas node in uw verhaal.

Drs. C. van Winkoop

Ik pas voor deze onzin, dank u. Dacht even dat u van een ander kaliber was.

D Soest

Ik bein blij dat u past, dan pas ik ook. Het idee van de hoogopgeleide vluchteling die in algemene zin de Nederlandse arbeidsmarkt versterkt, staat voor het gros van de instroom zo ver van de realiteit, dat ik die discussie enigszins genant vind worden.

Drs. C. van Winkoop

Het is verbazend dat Amsterdam, een stad welke al jarenlang duizenden werklozen kent, nu ineens in alle genoemde sectoren kansen ziet voor zowel hoog als laag opgeleide asielzoekers, waar het tot nu toe geen mogelijkheden zag om deze vacatures te vullen met haar eigen werklozen.Het moet voor een werkloze Amsterdammer die al jaren in de bijstand zit ronduit een affront zijn om nu te moeten ervaren hoe zijn potentiële werkplek met,steun van de Amsterdamse gemeenteraad, aan een nieuwkomer vergeven wordt. De PVV heeft ook in Amsterdam geen propagandisten meer nodig.

Ing. A. Koornneef

Amsterdam (woon er) kent een hele grote groep bijstandstrekkers die nooit meer kunnen of willen werken. Denk aan blanke tokkies in A'dam-Noord en aan m.n. Marrokanen in West/Slotervaart. Daar wordt al jaren van alles geprobeerd met stimuleringsprogramma's, reintegratietrajecten etc, maar zonder resultaat. Vroeger stuurden we dit soort aso's naar een heropvoedingskamp in Drenthe, maar de lokale PvdA papte liever aan om haar electorale basis in stand te houden. Het resultaat is een permanent afgeschreven cohort. Om van hun 'potentiele werkplek' te spreken is voor iemand die de dagelijkse realiteit kent echt lachwekken. Huur eens een NS fiets en rijd een dagje door die wijken.

De nieuwkomers vormen qua opleidingsniveau bijna 1-op-1 een afspiegeling van de samenleving. Gezien de ontberingen die zij zich getroost hebben om hier te komen zit het met inzet, ambitie en daadkracht wel goed.

Ik weet ook niet of Ollongren's plan gaat werken, maar ik vind het een verfrissend, optimistisch en dapper initiatief. Een groot contrast met het cynische vitriool van de PVV'ers alhier.

D Soest

Maar de onderbouwing van dat opleidingsniveau ontbreekt nog steeds. Als Duits onderzoek uitwijst dat het niet zo is, en van de huidige Syriers 60% in de bijstand zit, dan is die stelling zeker verfrissend optimistisch maar ook hopeloos onrealistisch.

Drs. C. van Winkoop

Hr Binsbergen. Wat is er verfrissend, optimistisch en dapper aan dit idee. Kunt u mij uitleggen waarom deze ideeën pas nu naar voren komen en niet al 6 jaar geleden zijn ingevoerd. De problematiek is niet nieuw maar al decennia oud. Lees ook de evaluatie rapporten over waarom de integratie volledig is mislukt. Volgt u 1 middag politiek 24 over dit onderwerp en u heeft een goed beeld waarom het ook nu niet zal gaan werken. Er zijn genoeg goede plannen, initiatieven en beleidsnota,s en voornemens. Maar dit dossier is er nu typisch eentje waar de politiek zich in kan onderscheiden naar haar achterban. Tel daarbij de versnippering van het politieke veld en het resultaat zal altijd een compromis zijn, waaruit de essentie is verdwenen en het resultaat dus al bij voorbaat bekend is.

F.B. Kohler

Meneer Kohler, ik verwijs ter voorkoming van dubbele posts naar mijn opmerkingen onder het gerelateerde artikel van vandaag:

http://fd.nl/economie-politiek/1122909/kosten-opvang-asielzoekers-benaderen-1mrd

D Soest

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.