Meest gelezen

9 reacties

Dit bericht bevestigd dat er een breuk is ontstaan tussen economische groei en de arbeidsmarkt.
Waar voorheen klakkeloos werd aangenomen dat er tussen deze twee een lineaire causaliteit aanwezig was blijkt nu dat deze niet meer bestaat. Dit impliceert dat er dus nauwelijks meer perspectieven zijn voor werkzoekenden, anders dan dat deze elkaar moeten gaan verdringen op welke wijze dan ook. Dat daarmee het herverdelingsmechanisme van de loonvorming op de tocht staat zal duidelijk zijn en dus zal de ongelijkheid in inkomen de komende jaren fors toenemen.
Ook de prikkel en de mogelijkheden voor verder scholing zal afnemen hetgeen desastreus gaat uitpakken voor de economie op de langere termijn. Werkgevers geven zelf al aan dat dit vooral de verantwoordelijkheid van de werknemers zelf is. Dat hiermee ook is weerlegd dat de gevolgen van immigratie door de arbeidsmarkt opgevangen zou kunnen worden is duidelijk. Om deze negatieve tendens op re vangen is een significante arbeidstijdverkorting noodzakelijk. Dit om stijgende werkloosheid te voorkomen en kennis en vaardigheden te behouden.

AJ Koornneef

Werkeloosheid van 45-75. Is de pensioenleeftijd verhoogd naar 75 zonder dat ik het weet of worden gepensioneerden die een baantje zoeken ook gerekend tot de werkelozen.

Dhr. Meijer

Lijkt me een volkomen normaal gevolg van het bevoordelen van kapitaal boven arbeid.
Vooral de buitensporige belastingdruk op arbeid (om de buitensporig lage belastingdruk op kapitaal te compenseren) en het daaraan gekoppelde ziekterisico zorgt ervoor dat dat alle ondernemers zich in de grootst mogelijk bochten zullen wringen om te groeien zonder extra personeel.

Dhr. Huis

Ik lees juist uit de laatste alinea dat door de groei vd produktie er wel banen bijkomen .Niet te somber worden.
tt

Dhr. Honig

Blijkbaar moeten de ondernemers van vandaag de les van Henry Ford. Die kwam al ruim 100 jaar geleden tot de conclusie dat hij maar heel weinig auto's zou verkopen als de consument geen koopkracht had.
Het lijkt erop dat de ondernemers massaal bij de waan van de dag leven.

Cor Wijtvliet

Nl is in rap tempo verarmd. De middenklasse zit kap bij kas en moet alle zeilen bij zetten. De levensstandaard is sober zeker als we dit vergelijken met de snel opkomende middenklasse in Azie en Latijn Amerika. Het volk weet echter niet dat de wereld is verandert en klaagt daarom niet. 65 jaar naoorlogs socialisme heeft zijn tol geist. Steeds minder werkenden moeten voor een steeds grotere groep niet werkenden opdraaien. Een vicieuze cirkel die ervoor zorgt dat NL telkens vaker, langer en intenser in recessies belandt. Een beeld dat deels ook voor andere EU landen geldt. Alleen de economieen in voormalige Oostblok landen die het socialisme 25 jaar geleden hebben verbannen, zullen nog groeien. De koers richting afgrond is een vaste en niet afwendbare. Maar het volk ziet het niet. Het lot van Europa is hiermee bezegeld.

Dhr. Beurskens

Heer Beurskens, wat ook zijn tol heeft geëist is de werking van markten m.b.t de financiële economie. Is het niet bespottelijk dat nog steeds een grote groep mensen waaronder u, menen dat marktwerking zorgt voor realistische prijzen en dat schaarste een verdienmodel is? De huizenprijzen stijgen steeds verder maar de reële economie groeit niet. En toch gedraagt u zich ook als een socialist: mensen moeten zoveel mogelijk kunnen lenen zoals ze dat zelf willen. En als markten zenuwachtig worden, nou dan moet de overheid zorgen voor méér stimulering.Althans, dat heb ik vaak in uw uitspraken gezien. Armoe is ook je rijker rekenen dan je in feite bent.
U zegt dat er steeds minder mensen werken. Laat ik het iets anders zeggen: wie voegt hier nog waarde toe in de reële economie?

Dhr. Smid

Meneer Beurskens spreekt over 65 jaar naoorlogs socialisme in Nederland. Misschien moet hij eens een boekje kopen over onze naoorlogse parlementaire geschiedenis. Het zal beslist een eyeopener voor hem worden.

En meneer Beurskens, de Duitser Oswald Spengler schreef al in 1918 over de teloorgang van het oude Europa. Dat is nu al 100 jaar geleden. Het valt wel mee met de teloorgang. Misschien iets minder geloof hechten aan de betogen in de Telegraaf en de Elsevier.

Cor Wijtvliet

Er is een verschil tussen een baan hebben en aan het werk zijn. Ondanks dat er niet meer banen komen, kunnen er wel meer mensen aan het werk zijn. Er zijn veel meer ZZP-ers die geen baan hebben, maar betaald worden per opdracht. Een opdracht die vroeger naar een bureautje ging, wat een paar man in loondienst had.

Dhr. van der Vliet

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.