Meest gelezen

9 reacties

De IT-sector groeit harder dan de Nederlandse economie? Alsof de IT-sector losstaat van de Nederlandse economie. In welke context moet je dit nu weer lezen? Volgens mij groeit de vraag naar IT-specialisten harder dan dat er potentiële werknemer vanuit de opleidingen beschikbaar komen.

Dan kunnen we mooi de immigranten gaan opleiden die hier reeds verblijven. Ook misschien een visie ontwikkelen vanuit de it-sector en de opleidingen. Er is nog steeds een behoorlijke discrepantie tussen opleiding en marktbehoefte. Misschien ook eens nadenken in welke vorm je de dienstverbanden wilt gaan gieten. Niet iedere werkzoekende is op zoek naar zzp-constructies waarbij je de eerste 2 weken gratis moet werken voor bemidelaar en opdrachtgevers. Die steken ieder een week geld in hun zak. Ik bemerk bij steeds meer goede ontwikkelaars, dat ze dat gedrag zat zijn en zoeken naar meer vast werk.

Dhr. Bakx

Het is niet eens zo lang geleden, dat de sector hel en verdoemenis zag als toekomst. De sector had in dit land hoegenaamd geen toekomst. Ouderen moesten ontslagen of tenminste op water en brood gezet worden. Al het heil zou komen uit India en aanverwante landen. Doe boodschap is met succes uitgedragen en nu zit de sector op de blaren. Kortzichtigheid heeft gezegevierd.

Cor Wijtvliet

@ Dhr Wijtvliet, het klopt dat kortzichtigheid helaas zegevierd. Zowel in het bedrijfsleven als bij politici. Men heeft niet meer het 'vermogen' om verder te kijken dan een jaarbalans of regeerperiode.

Dhr. Bakx

IT is duur, is eigenlijk altijd al zo geweest. Dat zeiden mijn opdrachtgevers al toen ik in de jaren '80 voor een softwarehuis werkte. Alleen toen was de vraag erg groot en het aanbod navenant laag. Velen zijn toen ongeschoold naar IT, mede gestimuleerd door de overheid (PION). Kwantitatief gesproken was er weer snel evenwicht in vraag en aanbod. Maar niet iedere IT er was even succesvol. Het was immers niet hun eerste keuze en dat maakt uiteindelijk toch het verschil.
Nu trekt de vraag naar IT weer sterk aan. Ik adviseer om te leren van het verleden en alleen IT ers op te leiden of aan te trekken die specifieke kennis inbrengen over klantsystemen en processen en het managen en beheren daarvan. Accepteer dat de meer technische beroepen in de IT blijvend niet meer interessant zijn, wij daar de kennis van ontberen en als we dat al in huis hebben daarin ook nog eens te duur zijn. De combinatie business/IT kennis blijft echter waardevol. Als ABN Amro inzet op business analisten, technisch naar ook business projectleiders en architecten maakt de bank een toekomstvaste keuze. De rest van specialisten zal je moeten inkopen, respectievelijk moeten laten verrichten, daar waar het werk het goedkoopst is. Anders zitten we straks weer met een groep mensen die als het economisch weer wat slechter gaat op dood spoor zitten.

Dhr. Muller

Wat fijn dat er zoveel vacatures in de IT gerelateerde beroepen bijkomen. Dat organisaties zich richten op het verhogen van ICT competenties in hun bedrijfsvoering laat zien dat ze het belang van ICT erkennen. NGI-NGN, het platform voor de IT professionals, kan mede een rol spelen in de om- en bijscholing, die nodig is om in de behoefte te voorzien.

Liesbeth Ruoff

L Ruoff - Van Welzen

Gelukkig heb ik gekwalificeerde ICT krachten ter beschikking van zowel binnen als buiten Europa, die heel graag op afstand voor Nederlandse bedrijven willen werken.

Frank Komproe

Waar het volgens mij vooral aan schort is de 'gap' tussen de vaak zeer specifieke marktvraag met de nodige ervaring en het kennnisaanbod van de pas afgestudeerde IT-ers. Immers leren zij een basis in het programmeren, terwijl ervaring wordt gevraagd op zeer specifieke systemen en platforms. Dit zie je inderdaad in andere branches ook en de oplossing is tweeledig in mijn ogen: enerzijds het aansluiten van de opleidingen op de marktbehoefte en anderzijds het in-house opleiden van afgestudeerde IT-ers binnen om die specifieke kennis op te doen. De marktontwikkelingen zeker binnen de IT gaan zeer snel en daarom zullen de opleidingen er altijd een stap achteraan blijven lopen. Zonder intensieve samenwerking tussen de beide partijen gaat het niet lukken.

Dhr. van Wamel

Bubbel nummer zoveel? dit is slechts een marketing-artikel!...In india en China zit genoeg talent op afstand.

Dhr. Schuurmans

Degene die de beslissingen nemen bij bedrijven hebben geen idee wat IT is. IT werkzaamheden worden aan India uitbesteed, omdat ze zo goedkoop zijn. Vervolgens blijkt, dat Indiërs niet de kwaliteit kunnen leveren, die hier gevraagd worden. " If you give peanuts, you get monkeys" . Hier is IT niet meer zo populair, omdat dit niet wordt gewaardeerd. Iedereen wordt managers zonder inhoudelijke kennis van IT. Wanneer komt het beseft ook in het bedrijfsleven hier. Het succes van een bedrijf wordt gevormd door de kwaliteit van de medewerkers, die in het bedrijf werken. De tijd dat medewerkers worden gezien als kosten is voorbij in een tijd, waarbij (IT) werkzaamheden steeds complexer worden. Als dit beseft niet tot het bedrijfsleven doordringt, dan zullen we de boot missen.

Mevr. Mulder

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.